Список на ѕвезди во соѕвездието Мува

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Мува, надолно подредени според сјајноста.

Име B Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
α Mus α 109668 61585 12ч 37м &1000000000000110800000011,08с −69° 08′ &1000000000000007900000007,9″ 2,69 −2,17 306 B2IV-V β Cep-променлива, Vнајг = 2,68св, Vнајм = 2,73св, P = 0,0903 д; член на подгрупата Долен Кентаур-Јужен Крст на ѕвезденото здружение Скорпија-Кентаур.[1]
β Mus β 110879 62322 12ч 46м &1000000000000168700000016,87с −68° 06′ &1000000000000029100000029,1″ 3,04 −1,86 311 B2V + B3V двојна ѕвезда, член на подгрупата Долен Кентаур-Јужен Крст на здружението Скорпија-Кентаур.[1]
δ Mus δ 112985 63613 13ч 02м &1000000000000157800000015,78с −71° 32′ &1000000000000055700000055,7″ 3,61 1,39 90,8 K2III двојна ѕвезда
λ Mus λ 102249 57363 11ч 45м &1000000000000365700000036,57с −66° 43′ &1000000000000043800000043,8″ 3,68 0,66 128 A7III
γ Mus γ 109026 61199 12ч 32м &1000000000000281100000028,11с −72° 07′ &1000000000000058700000058,7″ 3,84 −1,14 324 B5V 53 Per-променлива, Vнајг = 3,84св, Vнајм = 3,86св, P = 2,72926 д
ε Mus ε 106849 59929 12ч 17м &1000000000000346400000034,64с −67° 57′ &1000000000000038400000038,4″ 4,06 −0,77 302 M5III полуправилна променлива, Vнајг = 3,99св, Vнајм = 4,31св, P = 40 д
μ Mus μ 102584 57581 11ч 48м &1000000000000144900000014,49с −66° 48′ &1000000000000053500000053,5″ 4,75 −0,86 432 K4III бавна неправилна променлива, Vнајг = 4,71св, Vнајм = 4,76св
η Mus η 114911 64661 13ч 15м &1000000000000150000000015,00с −67° 53′ &1000000000000040400000040,4″ 4,79 −0,68 405 B8V алголска променлива, Vнајг = 4,76св, Vнајм = 4,81св, P = 2,3963 д; probable член на подгрупата Долен Кентаур-Јужен Крст на здружението Скорпија-Кентаур.[1]
HD 115211 115211 64820 13ч 17м &1000000000000130300000013,03с −66° 47′ &1000000000000000300000000,3″ 4,86 −2,94 1185 K2Ib/II претпоставена променлива
HD 103079 103079 57851 11ч 51м &1000000000000512700000051,27с −65° 12′ &1000000000000021200000021,2″ 4,89 −0,19 338 B4V двојна ѕвезда
HD 102839 102839 57696 11ч 49м &1000000000000566300000056,63с −70° 13′ &1000000000000032800000032,8″ 4,98 −3,27 1455 G5Ib
GT Mus GT 101379 56862 11ч 39м &1000000000000296300000029,63с −65° 23′ &1000000000000051900000051,9″ 5,01 −1,17 561 G2III + A алголска и RS CVn-променлива, Vнајг = 4,96св, Vнајм = 5,23св, P = 2,75459 д
ι1 Mus ι1 116244 65468 13ч 25м &1000000000000073600000007,36с −74° 53′ &1000000000000015000000015,0″ 5,04 0,85 225 K0III
HD 99104 99104 55597 11ч 23м &1000000000000214300000021,43с −64° 57′ &1000000000000017000000017,0″ 5,09 −0,73 475 B5V двоен систем со HD 99103.
ζ2 Mus ζ2 107566 60320 12ч 22м &1000000000000073900000007,39с −67° 31′ &1000000000000019500000019,5″ 5,15 0,09 336 Am двоен систем, член на подгрупата Долен Кентаур-Јужен Крст на здружението Скорпија-Кентаур.[1]
λ Cha (λ) 105340 59151 12ч 07м &1000000000000500900000050,09с −75° 22′ &1000000000000001400000001,4″ 5,17 −0,47 438 K2II/III
HD 104878 104878 58884 12ч 04м &1000000000000389500000038,95с −68° 19′ &1000000000000044000000044,0″ 5,34 0,25 339 A0V член на подгрупата Долен Кентаур-Јужен Крст на здружението Скорпија-Кентаур.[1]
θ Mus θ 113904 64094 13ч 08м &1000000000000071600000007,16с −65° 18′ &1000000000000021700000021,7″ 5,44 −12,17 ~7000 WC6 + O9.5I затемнувачки троен систем, една составница е Волф-Рајеова ѕвезда, Vнајг = 5,5св, Vнајм = 5,52св, P = 18,341 д
HD 99264 99264 55657 11ч 24м &1000000000000111800000011,18с −72° 15′ &1000000000000023800000023,8″ 5,55 −1,61 883 B2IV-V
HD 111315 111315 62608 12ч 49м &1000000000000449500000044,95с −71° 59′ &1000000000000010500000010,5″ 5,55 −0,49 526 G8Ib/II
HD 116458 116458 65522 13ч 25м &1000000000000504000000050,40с −70° 37′ &1000000000000038100000038,1″ 5,65 −0,12 464 Ap променлива ѕвезда, ΔV = 0,010св, P = 149,25373 д
ζ1 Mus ζ1 107567 60329 12ч 22м &1000000000000120300000012,03с −68° 18′ &1000000000000025900000025,9″ 5,73 0,31 396 K0III двоен систем
HD 108970 108970 61181 12ч 32м &1000000000000099000000009,90с −73° 00′ &1000000000000003800000003,8″ 5,88 0,78 341 K1III
HD 100382 100382 56287 11ч 32м &1000000000000200000000020,00с −66° 57′ &1000000000000042600000042,6″ 5,89 1,09 298 K1IIICN...
HD 104600 104600 58720 12ч 02м &1000000000000377600000037,76с −69° 11′ &1000000000000032200000032,2″ 5,89 1,01 308 B9V променлива ѕвезда, ΔV = 0,004св, P = 0,3 д; член на подгрупата Долен Кентаур-Јужен Крст на здружението Скорпија-Кентаур.[1]
HD 114570 114570 64466 13ч 12м &1000000000000487700000048,77с −66° 13′ &1000000000000036400000036,4″ 5,91 1,20 285 A0V(n)
HD 114371 114371 64390 13ч 11м &1000000000000513800000051,38с −69° 56′ &1000000000000031300000031,3″ 5,92 2,70 144 F3IV/V двоен систем
HD 112219 112219 63165 12ч 56м &1000000000000317200000031,72с −72° 11′ &1000000000000006700000006,7″ 5,93 −0,72 698 G8III
LS Mus LS 113120 63688 13ч 03м &1000000000000053600000005,36с −71° 28′ &1000000000000032600000032,6″ 5,93 −2,49 1575 B1.5IIIne Be-ѕвезда
HD 101162 101162 56727 11ч 37м &1000000000000485100000048,51с −67° 37′ &1000000000000013300000013,3″ 5,94 0,80 348 K0III
HD 105151 105151 59050 12ч 06м &1000000000000230800000023,08с −65° 42′ &1000000000000033900000033,9″ 5,95 −0,25 566 G8/K0III двојна ѕвезда
HD 115439 115439 64994 13ч 19м &1000000000000189900000018,99с −72° 02′ &1000000000000007700000007,7″ 6,04 0,37 445 K3III
S Mus S 106111 59551 12ч 12м &1000000000000470300000047,03с −70° 09′ &1000000000000006400000006,4″ 6,05 −2,44 1630 F6Ib кефеида, Vнајг = 5,89св, Vнајм = 6,49св, P = 9,66007 д
HD 106797 106797 59898 12ч 17м &1000000000000063600000006,36с −65° 41′ &1000000000000034600000034,6″ 6,06 1,00 335 A0V член на подгрупата Долен Кентаур-Јужен Крст на здружението Скорпија-Кентаур.[1]
HD 115149 115149 64790 13ч 16м &1000000000000450500000045,05с −65° 08′ &1000000000000017300000017,3″ 6,06 3,11 127 F5V
HD 115967 115967 65289 13ч 22м &1000000000000526200000052,62с −72° 08′ &1000000000000048000000048,0″ 6,06 −0,74 746 B6V двојна ѕвезда; претпоставена променлива, Vнајг = 6,05св, Vнајм = 6,16св
HD 99872 99872 55979 11ч 28м &1000000000000184600000018,46с −72° 28′ &1000000000000026300000026,3″ 6,09 −0,74 758 B3V претпоставена променлива
HD 117025 117025 65783 13ч 29м &1000000000000079800000007,98с −64° 40′ &1000000000000032800000032,8″ 6,09 1,36 288 A2m
BO Mus BO 109372 61404 12ч 34м &1000000000000544600000054,46с −67° 45′ &1000000000000024800000024,8″ 6,11 −1,33 1003 M6II/III полуправилна променлива, Vнајг = 5,3св, Vнајм = 6,56св, P = 132,4 д
HD 118344 118344 66574 13ч 38м &1000000000000458300000045,83с −70° 26′ &1000000000000041100000041,1″ 6,11 0,47 438 K3III
HD 110716 110716 62212 12ч 45м &1000000000000020700000002,07с −68° 49′ &1000000000000050700000050,7″ 6,16 −2,71 1940 F6Ia
HD 116890 EZ 116890 65755 13ч 28м &1000000000000468200000046,82с −69° 37′ &1000000000000037600000037,6″ 6,17 −0,48 698 B8V α² CVn-променлива, ΔV = 0,09св, P = 4,3127 д
HD 107301 107301 60183 12ч 20м &1000000000000282800000028,28с −65° 50′ &1000000000000033500000033,5″ 6,20 1,22 323 B9V член на подгрупата Долен Кентаур-Јужен Крст на здружението Скорпија-Кентаур.[1]
HD 106676 106676 59851 12ч 16м &1000000000000238700000023,87с −72° 36′ &1000000000000052100000052,1″ 6,21 1,16 333 A0V
KY Mus KY 109867 61703 12ч 38м &1000000000000523700000052,37с −67° 11′ &1000000000000035000000035,0″ 6,22 B1Ia α Cyg-променлива
HD 105138 105138 59046 12ч 06м &1000000000000199300000019,93с −68° 39′ &1000000000000005000000005,0″ 6,23 −2,58 1884 G3Ib
HD 98672 98672 55308 11ч 19м &1000000000000365800000036,58с −75° 08′ &1000000000000032800000032,8″ 6,26 0,20 532 B9.5/A0V
FH Mus FH 110020 61796 12ч 39м &1000000000000559000000055,90с −66° 30′ &1000000000000040000000040,0″ 6,26 1,09 353 B8V вртечка елипсоидна променлива, ΔV = 0,03св, P = 0,58 д; веројатен (80 %) член на подгрупата Долен Кентаур-Јужен Крст на здружението Скорпија-Кентаур.[1]
HD 108054 108054 60601 12ч 25м &1000000000000176200000017,62с −65° 46′ &1000000000000010600000010,6″ 6,29 2,89 156 G8/K0IV
HD 105071 105071 59003 12ч 05м &1000000000000536300000053,63с −65° 32′ &1000000000000048800000048,8″ 6,30 B8Ia-Iab променлива ѕвезда, ΔV = 0,013св, P = 1,45408 д
R Mus R 110311 61981 12ч 42м &1000000000000050300000005,03с −69° 24′ &1000000000000027200000027,2″ 6,31 −2,55 1929 F7Ib кефеида, Vнајг = 5,93св, Vнајм = 6,73св, P = 7,510211 д
HD 113919 113919 64117 13ч 08м &1000000000000278400000027,84с −67° 47′ &1000000000000048300000048,3″ 6,34 −1,09 1000 M1III
HD 107773 107773 60417 12ч 23м &1000000000000150400000015,04с −67° 37′ &1000000000000055800000055,8″ 6,36 2,83 166 K0IV-V
HD 117651 117651 66152 13ч 33м &1000000000000359200000035,92с −65° 37′ &1000000000000057400000057,4″ 6,36 1,21 349 A0V
HD 114912 114912 64682 13ч 15м &1000000000000257700000025,77с −69° 40′ &1000000000000045100000045,1″ 6,37 1,51 306 K2/K3III
HD 103482 103482 58085 11ч 54м &1000000000000446200000044,62с −66° 22′ &1000000000000033700000033,7″ 6,38 3,20 141 F2IV
HD 98695 98695 55350 11ч 20м &1000000000000041600000004,16с −71° 59′ &1000000000000039600000039,6″ 6,41 −0,42 758 B4V
HD 104570 104570 58706 12ч 02м &1000000000000285900000028,59с −71° 29′ &1000000000000020400000020,4″ 6,41 0,86 421 K1III
HD 104752 104752 58810 12ч 03м &1000000000000445400000044,54с −74° 12′ &1000000000000050700000050,7″ 6,44 −0,81 921 G6III
HD 98671 98671 55332 11ч 19м &1000000000000508400000050,84с −72° 57′ &1000000000000029800000029,8″ 6,46 0,59 486 A0V
HD 109857 109857 61738 12ч 39м &1000000000000146400000014,64с −75° 22′ &1000000000000014100000014,1″ 6,46 −0,40 769 B8Vn
HD 101805 101805 57092 11ч 42м &1000000000000148200000014,82с −75° 13′ &1000000000000038300000038,3″ 6,48 3,80 112 G1V
HD 105822 105822 59389 12ч 11м &1000000000000012200000001,22с −68° 15′ &1000000000000039400000039,4″ 6,48 −0,82 939 K0/K1III
ι2 Mus ι2 116579 65628 13ч 27м &1000000000000185800000018,58с −74° 41′ &1000000000000030200000030,2″ 6,62 0,71 495 B9V
HD 100546 100546 56379 11ч 33м &1000000000000254400000025,44с −70° 11′ &1000000000000041200000041,2″ 6,70 337 B9Vne има непотврдена планета (b), член на подгрупата Долен Кентаур-Јужен Крст на здружението Скорпија-Кентаур.[1]
HD 112410 112410 63242 12ч 57м &1000000000000032000000032,0с −65° 38′ &1000000000000004700000047″ 6,86 440 G8III има планета (b)
GQ Mus GQ 11ч 52м &1000000000000023500000002,35с −67° 12′ &1000000000000020200000020,2″ 7,2 нова и AM Her-променлива
HD 105056 GS 105056 58998 12ч 05м &1000000000000498800000049,88с −69° 34′ &1000000000000023000000023,0″ 7,34 16000 O9.5Ia α Cyg-променлива, Vнајг = 7,34св, Vнајм = 7,55св, P = 3,85253 д
HD 111232 111232 62534 12ч 48м &1000000000000517500000051,75с −68° 25′ &1000000000000030500000030,5″ 7,61 5,31 94 G8V има планета (b)
TU Mus TU 100213 56196 11ч 31м &1000000000000109200000010,92с −65° 44′ &1000000000000032100000032,1″ 8,41 15000 O7.5V + O9.5V β Lyr-променлива, Vнајг = 8,17св, Vнајм = 8,75св, P = 1,3872833 д
RT Mus RT 310831 57260 11ч 44м &1000000000000328800000032,88с −67° 18′ &1000000000000018900000018,9″ 8,57 3500 F8 кефеида, Vнајг = 8,57св, Vнајм = 9,32св, P = 3,086131 д
T Mus T 115673 65116 13ч 21м &1000000000000138500000013,85с −74° 26′ &1000000000000031000000031,0″ 8,60 2040 C+ полуправилна променлива, Vнајг = 7,6св, Vнајм = 8,6св, P = 111,8 д
KZ Mus KZ 109885 61751 12ч 39м &1000000000000191600000019,16с −71° 37′ &1000000000000018500000018,5″ 9,09 11000 B2III β Cep-променлива
HD 108341 108341 60788 12ч 27м &1000000000000031000000031,0с −71° 25′ &1000000000000002300000023″ 9,36 161 K2V има планета (b)
UU Mus UU 103137 57884 11ч 52м &1000000000000177200000017,72с −65° 24′ &1000000000000015100000015,1″ 9,54 1490 F8:p кефеида, Vнајг = 9,13св, Vнајм = 10,28св, P = 11,63641 д
SY Mus SY 100336 11ч 32м &1000000000000100100000010,01с −65° 25′ &1000000000000011600000011,6″ 10,20 2770 Mpe Z And- and полуправилна променлива, Vнајг = 10,2св, Vнајм = 12,7св, P = 624,5 д
MP Mus MP 13ч 22м &1000000000000075500000007,55с −69° 38′ &1000000000000012200000012,2″ 10,39 K1Ve T Tau-ѕвезда, ΔV = 0,127св, P = 3,714 д
Y Mus Y 63911 13ч 05м &1000000000000482000000048,20с −65° 30′ &1000000000000046600000046,6″ 10,50 698 Fp R CrB-променлива
TV Mus TV 310730 11ч 39м &1000000000000507600000050,76с −64° 48′ &1000000000000059300000059,3″ 10,75 755 F2 W UMa-променлива
LP 145-141 57367 11ч 45м &1000000000000429200000042,92с −64° 50′ &1000000000000029500000029,5″ 11,51 15,106 DQ6 4. бело џуџе по близина
GRS 1124-683 GU 11ч 26м &1000000000000266000000026,60с −68° 40′ &1000000000000032300000032,3″ 13,3 K3V-K7V рендгенска нова
2S 1254-690 GR 12ч 57м &1000000000000301500000030,15с −69° 17′ &1000000000000019000000019,0″ 19,1 нискомасена рендгенска двојка, Vнајг = 18св, Vнајм = 19,1св, P = 0,1636 д
PSR J1141-6545 11ч 41м &1000000000000070200000007,02с −65° 45′ &1000000000000019100000019,1″ 25,08 двојка пулсар/бело џуџе
KN Mus KN 117622 13ч 33м &1000000000000328600000032,86с −65° 58′ &1000000000000027100000027,1″ 1780 WC2/WO1 средишна ѕвезда на планетарна маглина NGC 5189
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 de Zeeuw, P.T.; Hoogerwerf, R.; de Bruijne, J.H.J.; Brown, A.G.A.; Blaauw, A. (1999). „A Hipparcos Census of Nearby OB Associations“. Astronomical Journal. 117 (1): 354–99. arXiv:astro-ph/9809227. Bibcode:1999AJ....117..354D. doi:10.1086/300682.

Извори[уреди | уреди извор]