Список на ѕвезди во соѕвездието Рајска Птица

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Рајска Птица, надолно подредени според сјајноста.

Име B Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
α Aps α 129078 72370 14ч 47м &1000000000000517300000051,73с −79° 02′ &1000000000000041000000041,0″ 3,83 −1,67 411 K5III
γ Aps γ 147675 81065 16ч 33м &1000000000000274600000027,46с −78° 53′ &1000000000000049100000049,1″ 3,86 0,41 159 K0IV SB
β Aps β 149324 81852 16ч 43м &1000000000000054200000005,42с −77° 30′ &1000000000000059700000059,7″ 4,23 0,81 158 K0III двоѕвезда
δ1 Aps δ1 145366 80047 16ч 20м &1000000000000208400000020,84с −78° 41′ &1000000000000044400000044,4″ 4,68 −2,17 765 M4-M5III визуелна двоѕвезда with δ2 Aps; полуправилна променлива, Vнајг = 4,66св, Vнајм = 4,87св
ζ Aps ζ 156277 84969 17ч 21м &1000000000000595300000059,53с −67° 46′ &1000000000000014300000014,3″ 4,76 −0,14 312 K1III
η Aps η 123998 69896 14ч 18м &1000000000000139700000013,97с −81° 00′ &1000000000000027400000027,4″ 4,89 1,73 140 A2m...
ε Aps ε 124771 70248 14ч 22м &1000000000000232000000023,20с −80° 06′ &1000000000000032100000032,1″ 5,06 −1,08 551 B4V γ Cas-променлива
δ2 Aps δ2 145388 80057 16ч 20м &1000000000000268600000026,86с −78° 40′ &1000000000000002700000002,7″ 5,27 −1,27 663 K3III визуелна двоѕвезда со δ1 Aps
R Aps R 131109 73223 14ч 57м &1000000000000531600000053,16с −76° 39′ &1000000000000045400000045,4″ 5,37 −0,22 428 K4III не е променлива, и покрај ознаката
ι Aps ι 156190 84979 17ч 22м &1000000000000058800000005,88с −70° 07′ &1000000000000023400000023,4″ 5,39 −2,34 1144 B8/B9Vn... двојна ѕвезда
κ1 Aps κ1 137387 76013 15ч 31м &1000000000000308200000030,82с −73° 23′ &1000000000000022400000022,4″ 5,52 -2,31 1200 B1npe двоѕвезда; γ Cas variable, Vнајг = 5,43св, Vнајм = 5,61св
HR 6135 148488 81141 16ч 34м &1000000000000193700000019,37с −70° 59′ &1000000000000017000000017,0″ 5,50 −1,80 942 K1IIICN...
HD 130458 130458 72833 14ч 53м &1000000000000135400000013,54с −73° 11′ &1000000000000024600000024,6″ 5,59 0,63 320 G5III двоѕвезда
κ2 Aps κ2 138800 76750 15ч 40м &1000000000000213600000021,36с −73° 26′ &1000000000000047900000047,9″ 5,64 −1,12 734 B8IVe троѕвезда
θ Aps θ 122250 68815 14ч 05м &1000000000000201000000020,10с −76° 47′ &1000000000000048000000048,0″ 5,69 0,67 328 M6.5III полуправилна променлива, Vнајг = 4,65св, Vнајм = 6,20св, P = 111,0 д
HR 5955 143346 78868 16ч 05м &1000000000000558800000055,88с −72° 24′ &1000000000000003900000003,9″ 5,70 0,97 288 K1IIICNII
NO Aps NO 156513 85760 17ч 31м &1000000000000274700000027,47с −80° 51′ &1000000000000032500000032,5″ 5,83 −1,15 811 M3III полуправилна променлива, Vнајг = 5,71св, Vнајм = 5,95св
HD 164712 164712 89115 18ч 11м &1000000000000157600000015,76с −75° 53′ &1000000000000026900000026,9″ 5,86 1,41 253 K3III двоѕвезда
HD 165259 165259 89234 18ч 12м &1000000000000341700000034,17с −73° 40′ &1000000000000018400000018,4″ 5,86 2,80 133 F5V двоѕвезда
HD 131425 131425 73415 15ч 00м &1000000000000113400000011,34с −77° 09′ &1000000000000037900000037,9″ 5,92 −1,23 876 G8II
HD 138867 138867 76877 15ч 41м &1000000000000547000000054,70с −76° 04′ &1000000000000054700000054,7″ 5,95 0,64 377 B9V
HD 122862 122862 69090 14ч 08м &1000000000000277100000027,71с −74° 51′ &1000000000000002600000002,6″ 6,02 3,73 93 G1V
HD 133981 133981 74421 15ч 12м &1000000000000340100000034,01с −72° 46′ &1000000000000014000000014,0″ 6,02 −1,06 849 B8/B9III
HD 126209 126209 70874 14ч 29м &1000000000000370700000037,07с −76° 43′ &1000000000000044500000044,5″ 6,06 0,04 522 K0/K1III
HD 161988 161988 87926 17ч 57м &1000000000000416800000041,68с −76° 10′ &1000000000000040600000040,6″ 6,08 −0,23 595 K2III двоѕвезда
HD 121439 121439 68431 14ч 00м &1000000000000328500000032,85с −78° 35′ &1000000000000023900000023,9″ 6,09 −0,65 728 B9III
HD 138289 138289 76664 15ч 39м &1000000000000186200000018,62с −77° 55′ &1000000000000003700000003,7″ 6,19 1,10 339 K2II
HD 131551 131551 73394 14ч 59м &1000000000000557700000055,77с −75° 01′ &1000000000000057400000057,4″ 6,20 0,15 529 B9V двоѕвезда
HD 154556 154556 84158 17ч 12м &1000000000000198500000019,85с −70° 43′ &1000000000000015200000015,2″ 6,21 1,99 228 K1IVCN...
HD 154972 154972 84510 17ч 16м &1000000000000357000000035,70с −74° 31′ &1000000000000058400000058,4″ 6,24 1,25 324 A0V
HD 128294 128294 71870 14ч 41м &1000000000000597600000059,76с −77° 00′ &1000000000000041100000041,1″ 6,34 0,05 592 B9III
HD 162337 162337 88599 18ч 05м &1000000000000267400000026,74с −81° 29′ &1000000000000011200000011,2″ 6,37 −0,89 924 K3/K4III
HD 137366 137366 75959 15ч 30м &1000000000000491900000049,19с −71° 39′ &1000000000000014700000014,7″ 6,39 −1,15 1052 B3V
HD 141846 141846 78360 15ч 59м &1000000000000551400000055,14с −78° 01′ &1000000000000037600000037,6″ 6,40 1,76 276 F3IV двоѕвезда
HD 124639 124639 70418 14ч 24м &1000000000000221800000022,18с −82° 50′ &1000000000000053600000053,6″ 6,42 −0,74 881 B8V ѕвезда со оддавна линија
HD 129899 129899 72670 14ч 51м &1000000000000300700000030,07с −77° 10′ &1000000000000033400000033,4″ 6,44 −0,76 898 Ap...
HD 152010 152010 82944 16ч 57м &1000000000000010600000001,06с −71° 06′ &1000000000000041600000041,6″ 6,46 −2,08 1663 A5IV/V двоѕвезда
HD 124099 124099 69778 14ч 16м &1000000000000551700000055,17с −77° 39′ &1000000000000051200000051,2″ 6,48 −2,82 2362 K2IIp полуправилна променлива, Vнајг = 6,46св, Vнајм = 6,49св, P = 528 д
HD 159558 159558 86510 17ч 40м &1000000000000445700000044,57с −67° 51′ &1000000000000014800000014,8″ 6,48 1,15 379 G8III
HD 134606 134606 74653 15ч 15м &1000000000000001500000015с −70° 31′ &1000000000000001100000011″ 6,85 4,74 86 G6IV има три планети (b, c и d)
HD 137509 NN 137509 76011 15ч 31м &1000000000000271200000027,12с −71° 03′ &1000000000000043700000043,7″ 6,87 0,41 638 B8 α2 CVn-променлива, Vнајг = 6,86св, Vнајм = 6,92св, P = 4,4928 д
HD 131664 131664 73408 15ч 00м &1000000000000060700000006,07с −73° 32′ &1000000000000007200000007,2″ 8,13 4,38 183,5 G3V има придружник-кафеаво џуџе, првично се мислело дека е планета (b)
HD 137388 137388 76351 15ч 35м &1000000000000004000000040с −80° 12′ &1000000000000001700000017″ 8,71 5,81 124 K0/K1V Карака,[1] има планета (b)
S Aps S 133444 74179 15ч 09м &1000000000000245300000024,53с −72° 03′ &1000000000000045200000045,2″ 9,60 -1,28 4900 C+ R CrB-променлива, Vнајг = 9,54св, Vнајм = 17,0св, P = 66,03 д
HD 138403 138403 15ч 37м &1000000000000111800000011,18с −71° 54′ &1000000000000052900000052,9″ 10,47 O8(f)ep средишна ѕвезда на планетарна маглина He 2-131
Z Aps Z 14ч 06м &1000000000000548100000054,81с −71° 22′ &1000000000000016800000016,8″ 11,07 RV Tau-променлива, Vнајг = 10,7св, Vнајм = 12,7св, P = 37,89 д
L 19-2 MY 14ч 33м &1000000000000076000000007,60с −81° 20′ &1000000000000014500000014,5″ 13,75 DA4.1 ZZ Cet-променлива, ΔV = 0,05св
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „New Zealand“. NameExoworlds (англиски). Посетено на 2019-12-30.

Извори[уреди | уреди извор]