Прејди на содржината

Список на ѕвезди во соѕвездието Шестар

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни те ѕвезди во соѕвездието Шестар, надолно подредени по сјајност.

Име B Пром HD HIP Рек Дек Прив.
вел.
Апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
α Cir α 128898 71908 14ч 42м &1000000000000306900000030,69с −64° 58′ &1000000000000028500000028,5″ 3,18 2,11 53 F1Vp Ap-ѕвезда, Vнајг = 3,17св, Vнајм = 3,19св, P = 0,004740 д
β Cir β 135379 74824 15ч 17м &1000000000000309600000030,96с −58° 48′ &1000000000000003200000003,2″ 4,07 1,71 97 A3Va има планета (b)
γ Cir γ 136415 75323 15ч 23м &1000000000000226600000022,66с −59° 19′ &1000000000000014500000014,5″ 4,48 −1,49 509 B5III + F8 γ Cas-променлива, Vнајг = 4,43св, Vнајм = 4,52св; двоѕвезда
ε Cir ε 135291 74837 15ч 17м &1000000000000388900000038,89с −63° 36′ &1000000000000037800000037,8″ 4,85 −0,44 373 K2.5III
δ Cir δ 135240 74778 15ч 16м &1000000000000569000000056,90с −60° 57′ &1000000000000026100000026,1″ 5,04 −6,42 6392 O8.5V алголска променлива, Vнајг = 5,04св, Vнајм = 5,20св, P = 3,902476 д
θ Cir θ 131492 73129 14ч 56м &1000000000000440000000044,00с −62° 46′ &1000000000000051600000051,6″ 5,08 −1,96 834 B4Vnp ѕвезда со оддавна линија; γ Cas-променлива, Vнајг = 4,81св, Vнајм = 5,65св
η Cir η 132905 73776 15ч 04м &1000000000000480500000048,05с −64° 01′ &1000000000000052900000052,9″ 5,16 0,59 267 G8III
HD 131342 131342 73036 14ч 55м &1000000000000347100000034,71с −60° 06′ &1000000000000050000000050,0″ 5,18 1,56 173 K1III
HD 129422 129422 72131 14ч 45м &1000000000000172500000017,25с −62° 52′ &1000000000000031600000031,6″ 5,36 2,05 150 A7Vn двоѕвезда
HD 135591 135591 74941 15ч 18м &1000000000000491500000049,15с −60° 29′ &1000000000000046800000046,8″ 5,43 (−13,06?) 3500 O7Iab: троѕвезда
HD 125835 125835 70492 14ч 25м &1000000000000063400000006,34с −68° 11′ &1000000000000043200000043,2″ 5,56 −4,60 3505 A3Ib α Cyg-променлива, Vнајг = 5,57св, Vнајм = 5,61св
HD 136359 136359 75308 15ч 23м &1000000000000106000000010,60с −60° 39′ &1000000000000025600000025,6″ 5,65 2,55 136 F7V
HD 124471 124471 69763 14ч 16м &1000000000000387300000038,73с −66° 35′ &1000000000000016400000016,4″ 5,72 −3,52 2296 B1.5III двоѕвезда
HD 120404 120404 67664 13ч 51м &1000000000000474200000047,42с −69° 24′ &1000000000000004500000004,5″ 5,73 −1,26 815 K5/M0III променлива ѕвезда, ΔV = 0,011св, P = 172,11704 д
HD 120913 120913 67942 13ч 54м &1000000000000491400000049,14с −67° 39′ &1000000000000007400000007,4″ 5,74 −2,21 1268 K2III
HD 135160 135160 74750 15ч 16м &1000000000000366900000036,69с −60° 54′ &1000000000000014400000014,4″ 5,74 −3,11 1918 B0.5V ѕвезда со оддавна линија; двоѕвезда; претпоставена променлива
HD 126862 126862 71002 14ч 31м &1000000000000163900000016,39с −67° 43′ &1000000000000001400000001,4″ 5,84 1,21 274 K1III двоѕвезда
HD 126241 126241 70657 14ч 27м &1000000000000071100000007,11с −65° 49′ &1000000000000017800000017,8″ 5,87 −1,38 921 K3III
CO Cir CO 129954 72438 14ч 48м &1000000000000445600000044,56с −66° 35′ &1000000000000036700000036,7″ 5,91 −1,82 1144 B2.5V Be-ѕвезда; променлива
AX Cir AX 130701 72773 14ч 52м &1000000000000352700000035,27с −63° 48′ &1000000000000035300000035,3″ 5,91 −1,55 1012 F8II + A/F кефеида, Vнајг = 5,65св, Vнајм = 6,09св, P = 5,273268 д
HD 121932 121932 68455 14ч 00м &1000000000000526100000052,61с −66° 16′ &1000000000000007900000007,9″ 5,96 1,53 251 F0V двоѕвезда
HD 128020 128020 71530 14ч 37м &1000000000000468000000046,80с −67° 55′ &1000000000000052800000052,8″ 6,03 3,78 92 F7V
HD 123377 123377 69241 14ч 10м &1000000000000309100000030,91с −70° 18′ &1000000000000019600000019,6″ 6,07 K4II троѕвезда; бавна неправилна променлива, Vнајг = 6,03св, Vнајм = 6,07св
HD 123492 123492 69298 14ч 11м &1000000000000019300000001,93с −69° 43′ &1000000000000009400000009,4″ 6,07 1,74 240 A6IV
ζ Cir ζ 131058 72965 14ч 54м &1000000000000425900000042,59с −65° 59′ &1000000000000027800000027,8″ 6,09 −1,79 1226 B3Vn променлива ѕвезда, ΔV = 0,005св, P = 3,72065 д
HD 129462 129462 72097 14ч 44м &1000000000000555700000055,57с −58° 28′ &1000000000000038600000038,6″ 6,10 0,85 366 K0III
BU Cir BU 129557 72121 14ч 45м &1000000000000109700000010,97с −55° 36′ &1000000000000005800000005,8″ 6,10 −2,52 1725 B2III β Cep-променлива, ΔV = 0,02св, P = 0,127552 д; двоѕвезда
HD 121557 121557 68270 13ч 58м &1000000000000312800000031,28с −65° 48′ &1000000000000002100000002,1″ 6,20 0,15 528 K0III двоѕвезда
HD 128917 128917 71861 14ч 41м &1000000000000559300000055,93с −58° 36′ &1000000000000056600000056,6″ 6,21 2,98 144 F4V
HD 130227 130227 72471 14ч 49м &1000000000000071700000007,17с −56° 40′ &1000000000000003100000003,1″ 6,21 1,31 312 K3III претпоставена променлива
HD 133792 133792 74181 15ч 09м &1000000000000255400000025,54с −63° 38′ &1000000000000034400000034,4″ 6,25 0,09 555 A0p
HD 134468 134468 74470 15ч 13м &1000000000000010300000001,03с −61° 44′ &1000000000000037600000037,6″ 6,27 −5,56 7581 K4Ib претпоставена променлива
HD 134060 134060 74273 15ч 10м &1000000000000449700000044,97с −61° 25′ &1000000000000020300000020,3″ 6,29 4,38 79 G3IV има две планети (b и c)
HD 125990 125990 70528 14ч 25м &1000000000000398000000039,80с −66° 10′ &1000000000000022400000022,4″ 6,36 0,82 418 A1V
HD 134657 134657 74552 15ч 13м &1000000000000591900000059,19с −61° 20′ &1000000000000034500000034,5″ 6,36 −0,67 830 B5V двоѕвезда
HD 130942 130942 72983 14ч 54м &1000000000000540500000054,05с −69° 51′ &1000000000000039300000039,3″ 6,38 −0,89 926 B5V
HD 129092 129092 72000 14ч 43м &1000000000000281500000028,15с −62° 58′ &1000000000000000000000000,0″ 6,39 −1,47 1216 B3V: троѕвезда; претпоставена променлива. Vнајг = 6,33св, Vнајм = 6,39св
HD 131491 131491 73118 14ч 56м &1000000000000383500000038,35с −62° 21′ &1000000000000051900000051,9″ 6,39 −1,07 1012 B5V двоѕвезда
HD 133557 133557 74044 15ч 07м &1000000000000561500000056,15с −61° 07′ &1000000000000043200000043,2″ 6,49 1,01 406 F2III
HD 130021 130021 72518 14ч 49м &1000000000000370600000037,06с −68° 56′ &1000000000000010200000010,2″ 6,50 −0,58 851 B3III променлива ѕвезда, ΔV = 0,008св, P = 1,94001 д
BP Cir BP 129708 72264 14ч 46м &1000000000000419800000041,98с −61° 27′ &1000000000000043000000043,0″ 7,52 F2/F3II+B6.0 кефеидска променлива, Vнајг = 7,37св, Vнајм = 7,71св, P = 2,39810 д
HD 129445 129445 72203 14ч 46м &1000000000000030600000003,06с −68° 45′ &1000000000000045900000045,9″ 8,81 4,66 221 G8V има планета (b)
WR 70 137603 79863 15ч 29м &1000000000000446900000044,69с −58° 34′ &1000000000000051300000051,3″ 9,71 1840 WC9+B0I Волф-Рајеова ѕвезда
WR 66 CC 134877 74634 15ч 14м &1000000000000577200000057,72с −59° 50′ &1000000000000030300000030,3″ 11,34 O:... Волф-Рајеова ѕвезда, ΔV = 0,1св
BX Cir BX 14ч 01м &1000000000000364700000036,47с −66° 09′ &1000000000000056300000056,3″ 12,62 B+... прототипна BX Cir-променлива, Vнајг = 12,57св, Vнајм = 12,62св, P = 0,10658 д
BW Cir BW 13ч 58м &1000000000000099200000009,92с −64° 44′ &1000000000000004900000004,9″ 16,9 нискомасена рендгенска двојка
Шестар X-1 BR 15ч 20м &1000000000000408500000040,85с −57° 10′ &1000000000000000100000000,1″ 21,4 нискомасена рендгенска двојка
PSR B1451-68 14ч 56м &1000000000000000300000000,03с −68° 43′ &1000000000000040000000040,0″ пулсар
PSR B1509-58 15ч 13м &1000000000000555200000055,52с −59° 08′ &1000000000000008800000008,8″ пулсар
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • „SIMBAD Astronomical Database“. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Посетено на 2 јануари 2007.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 2010-07-19.
  • Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; и др. (2012). „General Catalog of Variable Stars (GCVS database, version 2012Apr)“. Посетено на 2012-07-18.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.