Список на ѕвезди во соѕвездието Скорпија

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Скорпија, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
Антарес A α 21 148478 80763 16ч 29м &1000000000000244700000024,47с −26° 25′ &1000000000000055000000055,0″ 0,91 −5,24 553 M1.5Iab-b Срце на Скорпијата, Калд ел-Акраб, Веспертило; 16. ѕвезда по сјајност; двојна; полуправилна променлива, Vнајг = 0,75св, Vнајм = 1,21св, P = 2180 д
λ Sco λ 35 158926 85927 17ч 33м &1000000000000365300000036,53с −37° 06′ &1000000000000013500000013,5″ 1,62 −5,05 703 B2IV+DA7.9 Шаула; β Cep- и алголска променлива, Vнајг = 1,59св, Vнајм = 1,65св, P = 0,21 д
θ Sco θ 159532 86228 17ч 37м &1000000000000191300000019,13с −42° 59′ &1000000000000052200000052,2″ 1,86 −2,75 272 F1II Саргас; претпоставена променлива, Vнајг = 1,84св, Vнајм = 1,88св
δ Sco δ 7 143275 78401 16ч 00м &1000000000000200100000020,01с −22° 37′ &1000000000000017800000017,8″ 2,29 −3,16 401 B0.2IVe Џуба, ел-Џаба; γ Cas-променлива, Vнајг = 1,59св, Vнајм = 2,32св
ε Sco ε 26 151680 82396 16ч 50м &1000000000000102400000010,24с −34° 17′ &1000000000000033400000033,4″ 2,29 0,78 65 K2IIIb Веј, Лараваг; претпоставена променлива, Vнајг = 2,24св, Vнајм = 2,35св
κ Sco κ 160578 86670 17ч 42м &1000000000000292800000029,28с −39° 01′ &1000000000000047700000047,7″ 2,39 −3,38 464 B1.5III Гиртаб; β Cep-променлива, Vнајг = 2,41св, Vнајм = 2,42св, P = 0,20 д
β1 Sco β1 8 144217 78820 16ч 05м &1000000000000262300000026,23с −19° 48′ &1000000000000019400000019,4″ 2,62 −3,44 530 B0.5V Акраб, Елакраб, Графијас, Грасијас; претпоставена променлива, Vнајг = 2,61св, Vнајм = 2,67св
υ Sco υ 34 158408 85696 17ч 30м &1000000000000458400000045,84с −37° 17′ &1000000000000044700000044,7″ 2,70 −3,31 518 B2IV Лесат, Лесут
τ Sco τ 23 149438 81266 16ч 35м &1000000000000529600000052,96с −28° 12′ &1000000000000057500000057,5″ 2,82 −2,78 430 B0V Пајкаухале,[1] Alniyat, Al Niyat
π Sco π 6 143018 78265 15ч 58м &1000000000000511200000051,12с −26° 06′ &1000000000000050600000050,6″ 2,89 −2,85 459 B1V + B2V Фанг; Нур;[2] Вришика, Иклил вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 2,88св, Vнајм = 2,91св, P = 1,57 д
σ Sco σ 20 147165 80112 16ч 21м &1000000000000113200000011,32с −25° 35′ &1000000000000033900000033,9″ 2,90 −3,86 734 B1III Алнијат, ал-Нијат, β Cep-променлива, Vнајг = 2,86св, Vнајм = 2,94св, P = 0,25 д
ι1 Sco ι1 161471 87073 17ч 47м &1000000000000350800000035,08с −40° 07′ &1000000000000037100000037,1″ 2,99 −5,71 1791 F3Ia Аполион
μ1 Sco μ1 151890 82514 16ч 51м &1000000000000522400000052,24с −38° 02′ &1000000000000050400000050,4″ 3,00 −4,01 821 B1.5IV + B Ксамидимура, Денебакраб; β Lyr-променлива, Vнајг = 2,94св, Vнајм = 3,22св, P = 1,45 д
G Sco G 161892 87261 17ч 49м &1000000000000514500000051,45с −37° 02′ &1000000000000036100000036,1″ 3,19 0,24 127 K0/K1III γ Tel, Фујуе
η Sco η 155203 84143 17ч 12м &1000000000000091800000009,18с −43° 14′ &1000000000000018600000018,6″ 3,32 1,61 72 F3p претпоставена променлива
μ2 Sco μ2 151985 82545 16ч 52м &1000000000000201500000020,15с −38° 01′ &1000000000000002900000002,9″ 3,56 −2,44 517 B2IV Пипирима, Шендунг (神宮),[3]
ζ2 Sco ζ2 152334 82729 16ч 54м &1000000000000351100000035,11с −42° 21′ &1000000000000038700000038,7″ 3,62 0,30 150 K4III претпоставена променлива, Vнајг = 3,59св, Vнајм = 3,65св
ρ Sco ρ 5 142669 78104 15ч 56м &1000000000000530900000053,09с −29° 12′ &1000000000000050400000050,4″ 3,87 −1,62 409 B2IV/V Иклил, претпоставена променлива
ω1 Sco ω1 9 144470 78933 16ч 06м &1000000000000484300000048,43с −20° 40′ &1000000000000008900000008,9″ 3,93 −1,64 423 B1V Џабат ел-Акраб
ν Sco ν 14 145502 79374 16ч 11м &1000000000000597400000059,74с −19° 27′ &1000000000000038300000038,3″ 4,00 −1,63 436 B2IV Џаба; петкратна ѕвезда
H Sco H 149447 81304 16ч 36м &1000000000000224600000022,46с −35° 15′ &1000000000000019300000019,3″ 4,18 −0,90 339 K5III β Nor; претпоставена променлива, Vнајг = 4,15св, Vнајм = 4,18св
N Sco N 148703 80911 16ч 31м &1000000000000229400000022,94с −34° 42′ &1000000000000015600000015,6″ 4,24 −2,56 746 B2III-IV α Nor
Q Sco Q 159433 86170 17ч 36м &1000000000000328500000032,85с −38° 38′ &1000000000000005500000005,5″ 4,26 1,03 144 G8/K0III/IV претпоставена променлива, Vнајг = 4,26св, Vнајм = 4,29св
ω2 Sco ω2 10 144608 78990 16ч 07м &1000000000000243000000024,30с −20° 52′ &1000000000000007200000007,2″ 4,31 −0,24 265 G6/G8III Џабат ел-Акраб
ο Sco ο 19 147084 80079 16ч 20м &1000000000000381800000038,18с −24° 10′ &1000000000000009400000009,4″ 4,55 −3,24 1177 A4II/III претпоставена променлива, Vнајг = 4,52св, Vнајм = 4,58св
13 Sco c2 13 145482 79404 16ч 12м &1000000000000182100000018,21с −27° 55′ &1000000000000034700000034,7″ 4,58 −1,20 468 B2V
2 Sco A 2 142114 77840 15ч 53м &1000000000000367300000036,73с −25° 19′ &1000000000000037500000037,5″ 4,59 −1,03 434 B2.5Vn
1 Sco b 1 141637 77635 15ч 50м &1000000000000587500000058,75с −25° 45′ &1000000000000004400000004,4″ 4,63 −1,39 522 B1.5Vn
ζ1 Sco ζ1 152236 82671 16ч 53м &1000000000000597300000059,73с −42° 21′ &1000000000000043300000043,3″ 4,70 −8,5 2,600 B1Iae во NGC 6231; сјајна сина променлива, Vнајг = 4,66св, Vнајм = 4,86св
ξ Sco A ξ 144070 16ч 04м &1000000000000221000000022,10с −11° 22′ &1000000000000023000000023,0″ 4,77 92 51 Lib; шесткратна ѕвезда
ι2 Sco ι2 161912 87294 17ч 50м &1000000000000111100000011,11с −40° 05′ &1000000000000025500000025,5″ 4,78 −5,50 3705 A6Ib претпоставена променлива
22 Sco i 22 148605 80815 16ч 30м &1000000000000124800000012,48с −25° 06′ &1000000000000054600000054,6″ 4,79 −0,61 393 B3V претпоставена променлива
HD 161840 161840 87220 17ч 49м &1000000000000104700000010,47с −31° 42′ &1000000000000011500000011,5″ 4,79 −1,56 607 B8Ib/II
HD 146624 d 146624 79881 16ч 18м &1000000000000179200000017,92с −28° 36′ &1000000000000049600000049,6″ 4,80 1,63 140 A0V:
V1073 Sco k V1073 154090 83574 17ч 04м &1000000000000493500000049,35с −34° 07′ &1000000000000022500000022,5″ 4,83 −4,74 2672 B2Iab α Cyg-променлива
HD 163145 163145 87846 17ч 56м &1000000000000474300000047,43с −44° 20′ &1000000000000031900000031,9″ 4,85 −0,29 347 K2III
HD 163376 163376 87936 17ч 57м &1000000000000478100000047,81с −41° 42′ &1000000000000058500000058,5″ 4,88 −1,24 547 M0III претпоставена променлива
β2 Sco β2 144218 78821 16ч 05м &1000000000000265800000026,58с −19° 48′ &1000000000000006600000006,6″ 4,90 −2,80 530 B2V составница на системот β Sco
ψ Sco ψ 15 145570 79375 16ч 12м &1000000000000000000000000,00с −10° 03′ &1000000000000051100000051,1″ 4,93 1,41 165 A3IV
HD 143787 143787 78650 16ч 03м &1000000000000206700000020,67с −25° 51′ &1000000000000054500000054,5″ 4,96 0,90 212 K3III
HD 153613 153613 83336 17ч 01м &1000000000000526500000052,65с −32° 08′ &1000000000000036200000036,2″ 5,03 −0,86 491 B8V
HD 154948 154948 84033 17ч 10м &1000000000000423500000042,35с −44° 33′ &1000000000000027200000027,2″ 5,06 0,24 300 G8/K0III+..
ξ Sco B ξ 144069 78727 16ч 04м &1000000000000022300000022,3с −11° 22′ &1000000000000001800000018″ 5,07 92 F5IV составница на системот ξ Sco
HD 145250 145250 79302 16ч 11м &1000000000000021300000002,13с −29° 24′ &1000000000000057600000057,6″ 5,09 0,62 255 K0III
HD 157243 157243 85162 17ч 24м &1000000000000130900000013,09с −44° 09′ &1000000000000045000000045,0″ 5,10 −1,73 756 B7III
Антарес B α 21 148479 16ч 29м &1000000000000024200000024,2с −26° 25′ &1000000000000005100000051″ 5,2 −0,9 553 B2.5V составница на системот Антарес
HD 151804 V973 151804 82493 16ч 51м &1000000000000337200000033,72с −41° 13′ &1000000000000049900000049,9″ 5,23 −6,36 6792 O8Iaf α Cyg-променлива, Vнајг = 5,22св, Vнајм = 5,28св
χ Sco χ 17 145897 79540 16ч 13м &1000000000000509100000050,91с −11° 50′ &1000000000000015800000015,8″ 5,24 −0,41 439 K3III
HD 148688 V1058 148688 80945 16ч 31м &1000000000000417700000041,77с −41° 49′ &1000000000000001700000001,7″ 5,31 −6,79 8579 B1Ia α Cyg-променлива
HD 144690 144690 79050 16ч 08м &1000000000000075200000007,52с −26° 19′ &1000000000000036000000036,0″ 5,35 −0,23 425 M2III променлива ѕвезда, ΔV = 0,008св, P = 7,61 д
HD 147513 147513 80337 16ч 24м &1000000000000012400000001,24с −39° 11′ &1000000000000034800000034,8″ 5,37 4,82 42 G3/G5V има планета (b)
HD 142165 142165 77858 15ч 53м &1000000000000539200000053,92с −24° 31′ &1000000000000059100000059,1″ 5,38 −0,14 414 B5V
HR 5907 V1040 142184 77859 15ч 53м &1000000000000558700000055,87с −23° 58′ &1000000000000040900000040,9″ 5,41 0,01 393 B2V алголска променлива, Vнајг = 5,39св, Vнајм = 5,43св, P = 1,02 д
HD 147628 147628 80390 16ч 24м &1000000000000317700000031,77с −37° 33′ &1000000000000057500000057,5″ 5,42 −0,36 468 B8V претпоставена вртечка елипсоидна променлива, ΔV = 0,02св
HD 142990 V913 142990 78246 15ч 58м &1000000000000348700000034,87с −24° 49′ &1000000000000053100000053,1″ 5,43 −0,45 488 B5V SX Ari-променлива, Vнајг = 5,4св, Vнајм = 5,47св, P = 0,98 д
16 Sco 16 145607 79387 16ч 12м &1000000000000072900000007,29с −08° 32′ &1000000000000051300000051,3″ 5,43 1,01 250 A4V
HD 149404 V918 149404 81305 16ч 36м &1000000000000225700000022,57с −42° 51′ &1000000000000031900000031,9″ 5,46 −4,39 3047 O9Ia вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 5,42св, Vнајм = 5,5св, P = 9,81 д
HD 152234 152234 82676 16ч 54м &1000000000000018400000001,84с −41° 48′ &1000000000000023000000023,0″ 5,46 −5,84 5927 B0.5Ia во NGC 6231; претпоставена променлива
HD 151078 151078 82135 16ч 46м &1000000000000479700000047,97с −39° 22′ &1000000000000036800000036,8″ 5,48 0,21 369 K0III
27 Sco 27 152820 82960 16ч 57м &1000000000000111700000011,17с −33° 15′ &1000000000000034100000034,1″ 5,48 −1,25 724 K5III
18 Sco 18 146233 79672 16ч 15м &1000000000000371300000037,13с −08° 22′ &1000000000000005700000005,7″ 5,49 4,76 46 G1V сончев близнак; претпоставена променлива, Vнајг = 5,48св, Vнајм = 5,59св
HD 144987 144987 79199 16ч 09м &1000000000000526100000052,61с −33° 32′ &1000000000000044500000044,5″ 5,50 −0,12 433 B8V
HD 146836 146836 79980 16ч 19м &1000000000000326800000032,68с −30° 54′ &1000000000000024400000024,4″ 5,53 2,44 135 F5IV
HD 156098 156098 84551 17ч 17м &1000000000000037100000003,71с −32° 39′ &1000000000000045700000045,7″ 5,53 2,01 165 F6V
HD 160668 160668 86698 17ч 42м &1000000000000510900000051,09с −36° 56′ &1000000000000043800000043,8″ 5,53 −0,57 542 K5III
HD 155806 V1075 155806 84401 17ч 15м &1000000000000192500000019,25с −33° 32′ &1000000000000054300000054,3″ 5,53 −5,13 4466 O8Ve Be-ѕвезда
HD 162587 162587 87569 17ч 53м &1000000000000234700000023,47с −34° 53′ &1000000000000042400000042,4″ 5,58 −1,97 1055 K3III во Месје 7
4 Sco 4 142445 77984 15ч 55м &1000000000000301000000030,10с −26° 15′ &1000000000000057300000057,3″ 5,63 0,02 432 A3V
HD 150742 150742 81972 16ч 44м &1000000000000426000000042,60с −40° 50′ &1000000000000022600000022,6″ 5,64 −0,26 492 B3V
HD 155259 155259 84150 17ч 12м &1000000000000162200000016,22с −39° 30′ &1000000000000024400000024,4″ 5,66 1,61 211 A0/A1V
12 Sco c1 12 145483 79399 16ч 12м &1000000000000160500000016,05с −28° 25′ &1000000000000001900000001,9″ 5,67 0,87 298 B9V
HD 159176 V1036 159176 86011 17ч 34м &1000000000000424900000042,49с −32° 34′ &1000000000000054000000054,0″ 5,69 −4,40 3396 O6V+... во NGC 6383; тројна ѕвезда; вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 5,67св, Vнајм = 5,73св, P = 3,37 д
11 Sco 11 144708 79005 16ч 07м &1000000000000364400000036,44с −12° 44′ &1000000000000043200000043,2″ 5,75 0,17 426 B9V
HD 156293 156293 84690 17ч 18м &1000000000000478400000047,84с −44° 07′ &1000000000000046900000046,9″ 5,76 0,68 339 B9V претпоставена променлива
HD 152408 152408 82775 16ч 54м &1000000000000585100000058,51с −41° 09′ &1000000000000003100000003,1″ 5,78 −6,56 9588 WN9ha во NGC 6231; претпоставена променлива, Vнајг = 5,77св, Vнајм = 5,82св
HD 148247 148247 80672 16ч 28м &1000000000000144600000014,46с −37° 10′ &1000000000000047300000047,3″ 5,79 0,84 319 K1IIICN...
HD 147723 147723 80399 16ч 24м &1000000000000397700000039,77с −29° 42′ &1000000000000016800000016,8″ 5,82 2,91 107 F9IV двоѕвезда со HD 147722
V1003 Sco V1003 149711 81472 16ч 38м &1000000000000263000000026,30с −43° 23′ &1000000000000054200000054,2″ 5,83 −0,79 686 B2.5IV вртечка елипсоидна променлива, ΔV = 0,03св
HD 142883 142883 78168 15ч 57м &1000000000000404700000040,47с −20° 58′ &1000000000000058900000058,9″ 5,84 0,11 455 B3V алголска променлива, Vнајг = 5,84св, Vнајм = 6,31св, P = 9,20 д
HD 150331 150331 81741 16ч 41м &1000000000000455000000045,50с −33° 08′ &1000000000000044200000044,2″ 5,84 1,08 292 G1II
HD 152293 152293 82716 16ч 54м &1000000000000269400000026,94с −42° 28′ &1000000000000044000000044,0″ 5,84 F5Ib-II
HD 158799 158799 85889 17ч 33м &1000000000000073900000007,39с −41° 10′ &1000000000000023000000023,0″ 5,84 −1,55 982 B9Ib/II
HD 162391 162391 87472 17ч 52м &1000000000000197600000019,76с −34° 25′ &1000000000000000600000000,6″ 5,84 −0,95 744 G8/K0III Во Месје 7
HD 145191 145191 79320 16ч 11м &1000000000000177700000017,77с −41° 07′ &1000000000000010200000010,2″ 5,86 1,66 226 F0IV
HD 144844 144844 79098 16ч 08м &1000000000000437300000043,73с −23° 41′ &1000000000000007300000007,3″ 5,87 0,28 426 B9V α2 CVn-променлива, Vнајг = 5,87св, Vнајм = 5,90св, P = 2,69 д
3 Sco 3 V927 142301 77909 15ч 54м &1000000000000395400000039,54с −25° 14′ &1000000000000037200000037,2″ 5,87 0,14 455 B8III/IV SX Ari-променлива, ΔV = 0,03св, P = 1,46 д
HD 160928 160928 86847 17ч 44м &1000000000000420100000042,01с −42° 43′ &1000000000000045500000045,5″ 5,87 1,29 269 A2/A3IV/V
V957 Sco V957 162374 87460 17ч 52м &1000000000000136600000013,66с −34° 47′ &1000000000000057100000057,1″ 5,87 −1,16 830 B6Ib во Месје 7; SX Ari-променлива, ΔV = 0,05св
V929 Sco V929 144334 78877 16ч 06м &1000000000000063800000006,38с −23° 36′ &1000000000000022500000022,5″ 5,90 0,03 487 B8V SX Ari-променлива, Vнајг = 5,89св, Vнајм = 5,91св, P = 1,50 д
HD 145838 145838 79596 16ч 14м &1000000000000223700000022,37с −33° 00′ &1000000000000039800000039,8″ 5,91 −0,56 643 K0III
V923 Sco V923 153890 83491 17ч 03м &1000000000000508700000050,87с −38° 09′ &1000000000000009000000009,0″ 5,91 1,88 209 F3V алголска променлива, Vнајг = 5,86св, Vнајм = 6,24св, P = 34,83 д
Глизе 667 A 156384A 84709 17ч 18м &1000000000000563600000056,36с −34° 59′ &1000000000000022500000022,5″ 5,91 6,69 23 K4V составница на системот Глизе 667; претпоставена променлива, Vнајг = 5,88св, Vнајм = 5,92св
HD 157097 157097 85048 17ч 22м &1000000000000547300000054,73с −37° 13′ &1000000000000014500000014,5″ 5,91 0,36 421 K1III
HD 149886 149886 81523 16ч 39м &1000000000000052400000005,24с −37° 13′ &1000000000000002100000002,1″ 5,93 0,31 434 B9.5V+...
HD 154783 154783 83896 17ч 08м &1000000000000475500000047,55с −30° 24′ &1000000000000012800000012,8″ 5,93 1,36 267 Fm
HD 162189 162189 87390 17ч 51м &1000000000000325700000032,57с −40° 46′ &1000000000000020400000020,4″ 5,94 −0,83 738 M2III полуправилна променлива
V1068 Sco V1068 152161 82650 16ч 53м &1000000000000424400000042,44с −43° 03′ &1000000000000003200000003,2″ 5,95 −1,81 1160 M3II/III бавна неправилна променлива
HD 153368 153368 83235 17ч 00м &1000000000000369900000036,99с −35° 56′ &1000000000000002300000002,3″ 5,95 1,19 292 K2IIICN...
HD 155450 155450 84226 17ч 12м &1000000000000585600000058,56с −32° 26′ &1000000000000018000000018,0″ 5,95 −4,35 3747 B1Ib
HD 155826 155826 84425 17ч 15м &1000000000000360800000036,08с −38° 35′ &1000000000000034600000034,6″ 5,95 3,52 100 G0V
HD 146850 146850 79938 16ч 19м &1000000000000004300000000,43с −14° 52′ &1000000000000022200000022,2″ 5,97 −1,15 865 K3IIICNpvar
HD 154310 154310 83693 17ч 06м &1000000000000202000000020,20с −37° 13′ &1000000000000039100000039,1″ 5,98 0,42 422 A2IV
HD 158105 158105 85543 17ч 28м &1000000000000560900000056,09с −36° 46′ &1000000000000041800000041,8″ 5,98 −0,47 637 K0III
HD 150894 150894 81992 16ч 45м &1000000000000002100000000,21с −28° 30′ &1000000000000034800000034,8″ 5,99 −0,83 755 A3IV
V906 Sco V906 162724 87616 17ч 53м &1000000000000547700000054,77с −34° 45′ &1000000000000009800000009,8″ 6,00 −1,45 1009 B9V + B9V во Месје 7, алголска променлива, Vнајг = 5,96св, Vнајм = 6,23св, P = 2,79 д
BM Sco BM 160371 86527 17ч 40м &1000000000000585500000058,55с −32° 12′ &1000000000000052000000052,0″ 6,01 −2,35 1531 K3III + (G) во Месје 6; бавна неправилна променлива, Vнајг = 5,25св, Vнајм = 6,46св
HD 162517 162517 87532 17ч 52м &1000000000000576000000057,60с −35° 37′ &1000000000000027100000027,1″ 6,03 1,99 209 F2V
HD 150608 150608 81904 16ч 43м &1000000000000476000000047,60с −38° 09′ &1000000000000022500000022,5″ 6,05 −0,62 703 B9II/III
HD 153072 153072 83100 16ч 58м &1000000000000522500000052,25с −37° 37′ &1000000000000013500000013,5″ 6,05 1,47 269 A3III претпоставена променлива
HD 162496 162496 87516 17ч 52м &1000000000000492200000049,22с −34° 06′ &1000000000000053400000053,4″ 6,05 −0,60 697 K1III
HD 162926 162926 87722 17ч 55м &1000000000000080300000008,03с −36° 28′ &1000000000000032300000032,3″ 6,05 −0,75 748 B9.5III
HD 146001 146001 79622 16ч 14м &1000000000000534400000053,44с −25° 28′ &1000000000000036900000036,9″ 6,06 0,30 462 B8V α2 CVn-променлива
HD 152248 V1007 152248 82691 16ч 54м &1000000000000100600000010,06с −41° 49′ &1000000000000030100000030,1″ 6,06 O7e во NGC 6231; β Lyr-променлива, ΔV = 0,24св, P = 5,82 д
HD 143619 143619 78575 16ч 02м &1000000000000394000000039,40с −29° 08′ &1000000000000008800000008,8″ 6,07 0,37 451 K2/K3III
HD 148760 148760 80910 16ч 31м &1000000000000228700000022,87с −26° 32′ &1000000000000015200000015,2″ 6,07 1,87 225 K1III
HD 146254 146254 79692 16ч 15м &1000000000000514900000051,49с −14° 50′ &1000000000000056800000056,8″ 6,09 −0,28 614 A0III претпоставена променлива, Vнајг = 6,06св, Vнајм = 6,10св
HD 155974 155974 84489 17ч 16м &1000000000000216800000021,68с −35° 44′ &1000000000000058100000058,1″ 6,09 3,55 105 F6V
HD 159707 159707 86311 17ч 38м &1000000000000084500000008,45с −42° 52′ &1000000000000048700000048,7″ 6,09 −0,54 692 B8V
HD 151771 151771 82453 16ч 51м &1000000000000000400000000,04с −37° 30′ &1000000000000052100000052,1″ 6,10 −0,99 853 B8II/III претпоставена променлива
HD 162817 162817 87671 17ч 54м &1000000000000271200000027,12с −34° 28′ &1000000000000000200000000,2″ 6,10 −0,96 842 B9.5/A0III
RR Sco RR 152783 82912 16ч 56м &1000000000000378500000037,85с −30° 34′ &1000000000000048100000048,1″ 6,10 1150 M6IIIe мирида, Vнајг = 5св, Vнајм = 12,4св, P = 281,45 д
HD 146954 146954 80066 16ч 20м &1000000000000326300000032,63с −39° 25′ &1000000000000048800000048,8″ 6,11 0,20 496 B9V
HD 154368 V1074 154368 83706 17ч 06м &1000000000000283700000028,37с −35° 27′ &1000000000000003700000003,7″ 6,13 −2,85 2040 O9.5Iab α Cyg-променлива
HD 150591 150591 81914 16ч 43м &1000000000000540900000054,09с −41° 06′ &1000000000000047900000047,9″ 6,14 0,28 485 B6/B7V претпоставена променлива
HD 157486 157486 85237 17ч 25м &1000000000000026700000002,67с −34° 41′ &1000000000000045600000045,6″ 6,14 0,19 505 Ap...
HD 162586 162586 87567 17ч 53м &1000000000000195800000019,58с −34° 43′ &1000000000000050900000050,9″ 6,14 −0,88 825 B4III во Месје 7
HD 142250 142250 77900 15ч 54м &1000000000000301200000030,12с −27° 20′ &1000000000000018900000018,9″ 6,15 0,09 531 B7V има планета (b)
HR 6522 V949 158741 85839 17ч 32м &1000000000000246400000024,64с −34° 16′ &1000000000000045600000045,6″ 6,16 1,06 341 F2IV δ Sct-променлива, Vнајг = 6,13св, Vнајм = 6,18св, P = 0,22 д
HD 144927 144927 79173 16ч 09м &1000000000000317600000031,76с −32° 38′ &1000000000000056200000056,2″ 6,18 1,07 344 K1III
V861 Sco V861 152667 82911 16ч 56м &1000000000000359800000035,98с −40° 49′ &1000000000000024400000024,4″ 6,18 B0Ia во Трумплер 24; β Lyr-променлива, Vнајг = 6,07св, Vнајм = 6,4св, P = 7,85 д
HD 154153 154153 83650 17ч 05м &1000000000000484700000048,47с −44° 06′ &1000000000000018400000018,4″ 6,18 2,08 215 A4III
HD 162396 162396 87523 17ч 52м &1000000000000524700000052,47с −41° 59′ &1000000000000045800000045,8″ 6,19 3,62 107 F8V
HD 155940 155940 84445 17ч 15м &1000000000000513600000051,36с −30° 12′ &1000000000000038200000038,2″ 6,20 0,92 370 B9/B9.5V
RS Sco RS 152476 82833 16ч 55м &1000000000000378100000037,81с −45° 06′ &1000000000000010700000010,7″ 6,20 −0,08 588 M6-7e мирида, Vнајг = 5,96св, Vнајм = 13,0св, P = 319 д
HD 150573 150573 81903 16ч 43м &1000000000000457000000045,70с −41° 07′ &1000000000000008900000008,9″ 6,21 0,61 430 A4V
HD 143900 143900 78699 16ч 03м &1000000000000547100000054,71с −24° 43′ &1000000000000034800000034,8″ 6,22 −0,09 597 K2/K3III
HD 159633 159633 86246 17ч 37м &1000000000000269200000026,92с −38° 03′ &1000000000000058900000058,9″ 6,26 −3,44 2835 G2Ib
HD 154025 154025 83594 17ч 05м &1000000000000053900000005,39с −45° 30′ &1000000000000007400000007,4″ 6,28 1,33 319 A2V
HD 163433 163433 87948 17ч 57м &1000000000000578000000057,80с −39° 08′ &1000000000000011300000011,3″ 6,28 0,29 513 A0IV/V
V900 Sco V900 152235 82669 16ч 53м &1000000000000588500000058,85с −41° 59′ &1000000000000039600000039,6″ 6,29 B1Ia во Трумплер 24; вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 6,29св, Vнајм = 6,34св, P = 2,63 д
HD 146834 146834 79945 16ч 19м &1000000000000077100000007,71с −20° 13′ &1000000000000004900000004,9″ 6,29 0,40 490 K0III
HD 152636 152636 82855 16ч 55м &1000000000000577400000057,74с −33° 30′ &1000000000000024800000024,8″ 6,29 0,03 581 K5III
ν Sco C ν 14 145501 16ч 11м &1000000000000586000000058,60с −19° 26′ &1000000000000059000000059,0″ 6,30 составница на системот ν Sco; α2 CVn-променлива
HD 152424 152424 82783 16ч 55м &1000000000000033300000003,33с −42° 05′ &1000000000000027000000027,0″ 6,30 O9Ia во Трумплер 24
HD 155276 155276 84151 17ч 12м &1000000000000165500000016,55с −38° 49′ &1000000000000020700000020,7″ 6,30 1,03 370 K1IIICN...
HD 158042 158042 85549 17ч 29м &1000000000000008600000000,86с −43° 58′ &1000000000000026000000026,0″ 6,30 −2,04 1516 B5III
HD 144585 144585 78955 16ч 07м &1000000000000035300000003,53с −14° 04′ &1000000000000016800000016,8″ 6,32 4,02 94 G5V
HD 144661 144661 79031 16ч 07м &1000000000000519000000051,90с −24° 27′ &1000000000000044200000044,2″ 6,32 0,97 384 B8IV/V
HD 145997 145997 79605 16ч 14м &1000000000000393000000039,30с −18° 32′ &1000000000000007200000007,2″ 6,32 1,63 282 K1III
HD 157038 V975 157038 85020 17ч 22м &1000000000000392200000039,22с −37° 48′ &1000000000000016700000016,7″ 6,33 B4Ia+... α Cyg-променлива, Vнајг = 6,27св, Vнајм = 6,35св
HD 152431 152431 82731 16ч 54м &1000000000000359400000035,94с −30° 35′ &1000000000000014400000014,4″ 6,34 −0,09 631 A5IIIm... претпоставена променлива
HD 151965 V911 151965 82554 16ч 52м &1000000000000274200000027,42с −40° 43′ &1000000000000023200000023,2″ 6,35 0,07 588 B9p Si α² CVn-променлива, Vнајг = 6,32св, Vнајм = 6,38св
V1077 Sco V1077 156325 84650 17ч 18м &1000000000000205100000020,51с −32° 33′ &1000000000000011100000011,1″ 6,36 −1,57 1259 B5III Be-ѕвезда
HD 158156 158156 85589 17ч 29м &1000000000000256000000025,60с −38° 31′ &1000000000000001000000001,0″ 6,38 1,34 332 A1V
HD 162678 162678 17ч 53м &1000000000000455000000045,50с −34° 47′ &1000000000000009700000009,7″ 6,38 980 B9V во Месје 7
HD 145792 V1051 145792 79530 16ч 13м &1000000000000455000000045,50с −24° 25′ &1000000000000019400000019,4″ 6,40 0,69 453 B6IV SX Ari-променлива
HD 146436 146436 79788 16ч 16м &1000000000000592000000059,20с −20° 06′ &1000000000000014700000014,7″ 6,40 −0,03 631 G8III
HD 145964 145964 79599 16ч 14м &1000000000000288900000028,89с −21° 06′ &1000000000000027200000027,2″ 6,41 1,29 345 B9V
HD 161390 161390 87042 17ч 47м &1000000000000073000000007,30с −38° 06′ &1000000000000043500000043,5″ 6,41 1,07 381 A0V
V951 Sco V951 162725 87624 17ч 53м &1000000000000581300000058,13с −34° 49′ &1000000000000051800000051,8″ 6,41 −0,96 973 Ap... во Месје 7, α² CVn-променлива, Vнајг = 6,39св, Vнајм = 6,44св, P = 4,46 д
HR 6392 V915 155603 84332 17ч 14м &1000000000000276600000027,66с −39° 45′ &1000000000000059900000059,9″ 6,42 K0Ia променлива ѕвезда, Vнајг = 6,22св, Vнајм = 6,64св
HD 157060 157060 85019 17ч 22м &1000000000000379000000037,90с −35° 54′ &1000000000000039400000039,4″ 6,42 3,58 121 F8V
HD 145100 145100 79203 16ч 09м &1000000000000553100000055,31с −18° 20′ &1000000000000025600000025,6″ 6,43 2,96 161 F3V
HD 149174 149174 81198 16ч 35м &1000000000000077700000007,77с −45° 14′ &1000000000000039200000039,2″ 6,43 0,06 614 K2/K3III претпоставена променлива, ΔV = 0,08св
HD 158619 158619 85786 17ч 31м &1000000000000473600000047,36с −33° 42′ &1000000000000011100000011,1″ 6,43 0,98 401 K2III
HD 160748 160748 86716 17ч 43м &1000000000000068600000006,86с −33° 03′ &1000000000000004600000004,6″ 6,44 −3,13 2672 M1III претпоставена променлива
HD 147553 147553 80324 16ч 23м &1000000000000567200000056,72с −33° 11′ &1000000000000057600000057,6″ 6,45 1,11 381 A0V+...
HD 152249 152249 16ч 54м &1000000000000116400000011,64с −41° 50′ &1000000000000057200000057,2″ 6,45 5900 O9Ib(f) во NGC 6231; претпоставена променлива, Vнајг = 6,34св, Vнајм = 6,51св
HD 150638 150638 81891 16ч 43м &1000000000000387300000038,73с −32° 06′ &1000000000000021200000021,2″ 6,46 −0,44 784 B8V
HD 155985 155985 84556 17ч 17м &1000000000000055400000005,54с −44° 46′ &1000000000000042900000042,9″ 6,46 B0.5Iab: променлива ѕвезда, ΔV = 0,007св, P = 293,25 д
HD 163234 163234 87865 17ч 56м &1000000000000558900000055,89с −40° 18′ &1000000000000020300000020,3″ 6,46 0,22 576 K3III
HD 150420 150420 81803 16ч 42м &1000000000000291100000029,11с −37° 04′ &1000000000000044900000044,9″ 6,47 1,09 388 G3III
HD 153919 153919 83499 17ч 03м &1000000000000567700000056,77с −37° 50′ &1000000000000039000000039,0″ 6,48 O5f
HD 159312 159312 86098 17ч 35м &1000000000000430800000043,08с −37° 26′ &1000000000000023300000023,3″ 6,48 1,40 338 A0V
HD 151932 V919 151932 82543 16ч 52м &1000000000000192500000019,25с −41° 51′ &1000000000000016200000016,2″ 6,49 WN7h во Трумплер 24; Волф-Рајеова ѕвезда, Vнајг = 6,45св, Vнајм = 6,61св, P = 2 д
HD 153234 153234 83202 17ч 00м &1000000000000142600000014,26с −44° 59′ &1000000000000018500000018,5″ 6,50 2,98 165 F3V
4U 1700-37 V884 153919 83499 17ч 03м &1000000000000567700000056,77с −37° 50′ &1000000000000038900000038,9″ 6,51 9100 O7.5Iaf вртечка елипсоидна променлива и високомасена рендгенска двојка, Vнајг = 6,51св, Vнајм = 6,60св, P = 3,41 д
HD 145102 V952 145102 79235 16ч 10м &1000000000000159200000015,92с −26° 54′ &1000000000000032800000032,8″ 6,57 547 B9p... α2 CVn-променлива, ΔV = 0,04св, P = 1,42 д
V453 Sco V453 163181 87810 17ч 56м &1000000000000160800000016,08с −32° 28′ &1000000000000030000000030,0″ 6,61 −5,43 8400 B0Ia β Lyr-променлива, Vнајг = 6,36св, Vнајм = 6,73св, P = 12,01 д
RV Sco RV 153004 83059 16ч 58м &1000000000000197500000019,75с −33° 36′ &1000000000000032800000032,8″ 6,61 1440 G0Ib класична кефеида, Vнајг = 6,61св, Vнајм = 7,49св, P = 6,06 д
HD 160529 V905 160529 86624 17ч 41м &1000000000000590300000059,03с −33° 30′ &1000000000000013700000013,7″ 6,66 −8,9 8150 A3Iae сјајна сина променлива, Vнајг = 6,21св, Vнајм = 6,97св, P = 57 д
25 Sco 25 151179 82140 16ч 46м &1000000000000513500000051,35с −25° 31′ &1000000000000042700000042,7″ 6,72 −0,10 755 K0II
V636 Sco V636 156979 85035 17ч 22м &1000000000000464800000046,48с −45° 36′ &1000000000000051400000051,4″ 6,74 F7/F8Ib/II
+ B9.5V
класична кефеида, Vнајг = 6,4св, Vнајм = 6,92св, P = 6,80 д
V760 Sco V760 147683 80405 16ч 24м &1000000000000437200000043,72с −34° 53′ &1000000000000037500000037,5″ 7,05 1280 B4V алголска променлива
HR 5999 V856 144668 79080 16ч 08м &1000000000000342900000034,29с −39° 06′ &1000000000000018300000018,3″ 7,05 531 A7IVe UX Ori-ѕвезда, Vнајг = 6,77св, Vнајм = 8,0св
HD 143567 143567 78530 16ч 01м &1000000000000005500000055с −21° 58′ &1000000000000004900000049″ 7,18 511 B9V има планета (b)
Глизе 667 B 156384B 17ч 19м &1000000000000019400000001,94с −34° 59′ &1000000000000033300000033,3″ 7,24 8,02 23 K5 составница на системот Глизе 667
HD 159868 159868 86375 17ч 38м &1000000000000595300000059,53с −43° 08′ &1000000000000043800000043,8″ 7,27 3,66 172 G5V има две планети (b и c)
HD 147010 V933 147010 80024 16ч 20м &1000000000000054900000005,49с −20° 03′ &1000000000000023000000023,0″ 7,37 533 B9II/III α2 CVn-променлива, ΔV = 0,045св, P = 3,92 д
HD 153950 153950 83547 17ч 04м &1000000000000308700000030,87с −43° 18′ &1000000000000035200000035,2″ 7,39 3,91 162 F8V Рапето,[4] има планета (b)
HD 153747 V922 153747 83410 17ч 02м &1000000000000538200000053,82с −38° 27′ &1000000000000036800000036,8″ 7,42 588 A0III δ Sct-променлива
RY Sco RY 162102 87345 17ч 50м &1000000000000323400000032,34с −33° 42′ &1000000000000020400000020,4″ 7,51 F6Ib класична кефеида, Vнајг = 7,51св, Vнајм = 8,36св, P = 20,32 д
HD 152219 V1292 152219 16ч 53м &1000000000000555600000055,56с −41° 52′ &1000000000000512900000051,29″ 7,57 5900 O9IV во NGC 6231; алголска променлива, Vнајг = 7,57св, Vнајм = 7,80св, P = 4,24 д
V393 Sco V393 161741 87191 17ч 48м &1000000000000476000000047,60с −35° 03′ &1000000000000029600000029,6″ 7,59 2400 B3III двопериодична или алголска променлива, Vнајг = 7,39св, Vнајм = 8,31св, P = 7,71 д
HD 152218 V1294 152218 16ч 53м &1000000000000599900000059,99с −41° 42′ &1000000000000052800000052,8″ 7,61 O9.5IV(n) во Трумплер 24; алголска променлива, Vнајг = 7,58св, Vнајм = 7,67св, P = 5,60 д
V703 Sco V703 160589 86650 17ч 42м &1000000000000168100000016,81с −32° 31′ &1000000000000023600000023,6″ 7,85 556 A9V двоначинска δ Sct-променлива, Vнајг = 7,58св, Vнајм = 8,04св, P = 0,12 д
V482 Sco V482 158443 85701 17ч 30м &1000000000000483800000048,38с −33° 36′ &1000000000000036000000036,0″ 7,91 F9II класична кефеида, Vнајг = 7,63св, Vнајм = 8,3св, P = 4,53 д
HD 147873 147873 80486 17ч 30м &1000000000000483800000048,38с −33° 36′ &1000000000000036000000036,0″ 7,96 342 G1V има две планети (b и c)
AH Sco AH 155161 84071 17ч 11м &1000000000000170200000017,02с −32° 19′ &1000000000000030700000030,7″ 8,10 12000 M4-5Ia-Iab полуправилна променлива, Vнајг = 6,7св, Vнајм = 9,5св, P = 735 д; една од најголемите ѕвезди
HD 145377 145377 79346 16ч 11м &1000000000000364500000036,45с −27° 04′ &1000000000000041400000041,4″ 8,12 4,31 188 G3V има планета (b)
HD 144432 144432 78943 16ч 06м &1000000000000579500000057,95с −27° 43′ &1000000000000009800000009,8″ 8,19 522 F0IIIe+K7V троен систем; Хербигова Ae/Be-ѕвезда
V1034 Sco V1034 16ч 54м &1000000000000198500000019,85с −41° 50′ &1000000000000009400000009,4″ 8,23 5900 O8V во NGC 6231; алголска променлива, Vнајг = 8,23св, Vнајм = 8,63св, P = 2,44 д
RZ Sco RZ 144018 78746 16ч 04м &1000000000000361300000036,13с −24° 06′ &1000000000000000600000000,6″ 8,3 M3e полуправилна променлива, Vнајг = 8,3св, Vнајм = 12,3св, P = 162,1 д
HD 158393 V965 158393 85680 17ч 30м &1000000000000333600000033,36с −33° 39′ &1000000000000015900000015,9″ 8,57 937 G5:IIIe +F0/2IV/V RS CVn-променлива, Vнајг = 8,46св, Vнајм = 8,67св, P = 30,52 д
V500 Sco V500 316354 87173 17ч 48м &1000000000000375000000037,50с −30° 28′ &1000000000000033500000033,5″ 8,81 1060 K0 класична кефеида, Vнајг = 8,4св, Vнајм = 9,13св, P = 9,32 д
HD 142666 V1026 142666 15ч 56м &1000000000000400200000040,02с −22° 01′ &1000000000000040000000040,0″ 8,86 A8Ve UX Ori-ѕвезда, Vнајг = 8,57св, Vнајм = 9,5св
V907 Sco V907 163302 17ч 56м &1000000000000555600000055,56с −34° 45′ &1000000000000001200000001,2″ 8,86 B9V алголска променлива, Vнајг = 8,61св, Vнајм = 9,2св, P = 3,78 д
V718 Sco V718 145718 79476 16ч 13м &1000000000000115900000011,59с −22° 29′ &1000000000000006700000006,7″ 8,86 383 A8III/IV UX Ori-ѕвезда, Vнајг = 8,75св, Vнајм = 10,30св
V701 Sco V701 317844 85985 17ч 34м &1000000000000245100000024,51с −32° 30′ &1000000000000016000000016,0″ 8,97 3500 B5V W UMa-променлива, Vнајг = 8,63св, Vнајм = 9,05св, P = 0,76 д
AK Sco AK 152404 82747 16ч 54м &1000000000000448500000044,85с −36° 53′ &1000000000000018600000018,6″ 9,00 335 F5Ve UX Ori-ѕвезда, Vнајг = 8,7св, Vнајм = 12,8св
HD 326823 V1104 326823 17ч 06м &1000000000000539100000053,91с −42° 39′ &1000000000000039700000039,7″ 9,03 O+... сјајна сина променлива, Vнајг = 8,88св, Vнајм = 9,20св, P = 6,12 д
HD 162020 162020 87330 17ч 50м &1000000000000383500000038,35с −40° 19′ &1000000000000006100000006,1″ 9,12 95,94 K3V има придружник-кафеаво џуџе
GSC 06214-00210 16ч 21м &1000000000000005500000055с −20° 43′ &1000000000000000700000007″ 9,15 473 M1 има планета (b)
KQ Sco KQ 328953 82498 16ч 51м &1000000000000385500000038,55с −45° 25′ &1000000000000036100000036,1″ 9,33 1120 K7 класична кефеида, Vнајг = 9,33св, Vнајм = 10,26св, P = 28,71 д
HD 318107 V970 318107 17ч 39м &1000000000000412600000041,26с −32° 17′ &1000000000000057400000057,4″ 9,34 B8 α2 CVn-променлива
WR 86 V1035 156327 84655 17ч 18м &1000000000000230600000023,06с −34° 24′ &1000000000000030600000030,6″ 9,35 1770 WC7+B0III β Cep-променлива, ΔV = 0,017св, P = 0,15 д
CD -35 11760 V1037 320156 17ч 37м &1000000000000585000000058,50с −35° 23′ &1000000000000043200000004,32″ 9,83 B4Ibe PV Tel-променлива, Vнајг = 9,62св, Vнајм = 9,83св
AI Sco AI 320921 17ч 56м &1000000000000185700000018,57с −33° 48′ &1000000000000043400000043,4″ 9,98 G4 RV Tau-променлива, Vнајг = 8,88св, Vнајм = 11,6св, P = 71,9 д
Глизе 667 C 156384C 17ч 18м &1000000000000586900000058,69с −34° 59′ &1000000000000048300000048,3″ 10,22 11,00 23 M1.5 составница на системот Глизе 667; има две планети (b) (c)
Пишмиш 24-1 319718 17ч 24м &1000000000000434100000043,41с −34° 11′ &1000000000000056500000056,5″ 10,43 −7,3 8150 O3 If* една од најсјаните ѕвезди
Глизе 682 86214 17ч 37м &1000000000000036600000003,66с −44° 19′ &1000000000000009200000009,2″ 10,95 16,557 M3.5
CD -38 10980 16ч 23м &1000000000000338400000033,84с −39° 13′ &1000000000000046200000046,2″ 11,03 42,89 DA2 бело џуџе
Скорпија X-1 V818 16ч 19м &1000000000000550700000055,07с −15° 38′ &1000000000000024800000024,8″ 11,1 11000 Oev нискомасена рендгенска двојка
HIP 79431 79431 16ч 12м &1000000000000417700000041,77с −18° 52′ &1000000000000031800000031,8″ 11,34 10,47 49 M3V Шарџа,[5] има планета (b)
V921 Sco V921 16ч 59м &1000000000000067900000006,79с −42° 42′ &1000000000000008600000008,6″ 11,43 Bep γ Cas-променлива, ΔV = 0,3св
WASP-17 15ч 59м &1000000000000509500000050,95с −28° 03′ &1000000000000042300000042,3″ 11,59 1000 F4 Диво,[6] има преминувачка планета (b)
HK Sco HK 16ч 54м &1000000000000410400000041,04с −30° 23′ &1000000000000006700000006,7″ 11,7 Z And-променлива, Vнајг = 11,7св, Vнајм = 14,7св, P = 458 д
T Sco T 16ч 17м &1000000000000028300000002,83с −22° 58′ &1000000000000031300000031,3″ 12,0 32600 во Месје 80; нова, Vнајг = 6,8св, Vнајм = <12,0св
V866 Sco V866 16ч 11м &1000000000000314000000031,40с −18° 38′ &1000000000000024500000024,5″ 12,05 K5 T Tau-ѕвезда, ΔV = 0,5св, P = 6,78 д
V1094 Sco V1094 16ч 08м &1000000000000361800000036,18с −39° 23′ &1000000000000002500000002,5″ 12,5 K6 младо ѕвездено тело, ΔV = 0,5св
1RXS J160929,1−210524 16ч 09м &1000000000000303100000030,31с −21° 04′ &1000000000000057600000057,6″ 12,97 7,17 470 K7V има планета (b)
IRAS 17163−3907 17ч 19м &1000000000000493300000049,33с −39° 10′ &1000000000000037900000037,9″ 13,1 во Јајце на Око; жолт хиперџин
CL Sco CL 16ч 54м &1000000000000519800000051,98с −30° 37′ &1000000000000018200000018,2″ 13,25 M4 Z And-променлива и презрачен двоен систем, Vнајг = 10,8св, Vнајм = 13,7св, P = 625 д
GRO J1655-40 V1033 16ч 54м &1000000000000001400000000,14с −39° 50′ &1000000000000044900000044,9″ 14,2 B9V рендгенска нова која содржи црна дупка, Vнајг = 14св, Vнајм = 17,3св
XTE J1739-302 17ч 39м &1000000000000115800000011,58с −30° 20′ &1000000000000037600000037,6″ 14,8 O8.5Iab(f) високомасена рендгенска двојка
OGLE-2005-BLG-390L 17ч 54м &1000000000000001900000019с −30° 22′ &1000000000000003800000038″ 15,7 21000 M4 има планета (b)
Th 28 V1190 16ч 08м &1000000000000297300000029,73с −39° 03′ &1000000000000011000000011,0″ 16,42 K0: T Tau-ѕвезда, Vнајг = 16,42св, Vнајм = 16,93св
MXB 1735-44 V926 17ч 38м &1000000000000058300000058,3с −44° 27′ &1000000000000000000000000″ 17,4 рендгенски распрскувач, ΔV = 0,2св, P = 0,19 д
Реј 17-96 17ч 41м &1000000000000035200000035,2с −30° 06′ &1000000000000039600000039,6″ 17,8 −10,9 15000 B3 сјајна сина променлива, една од најсјајните ѕвезди
V992 Sco V992 17ч 07м &1000000000000174400000017,44с −43° 15′ &1000000000000022000000022,0″ 18,0 нова, Vнајг = 7,26св, Vнајм = 18,0св, P = 0,15 д
V1187 Sco V1187 17ч 29м &1000000000000188100000018,81с −31° 46′ &1000000000000001500000001,5″ 18,0 нова, Vнајг = 9,6св, Vнајм = 18св
V1186 Sco V1186 17ч 12м &1000000000000512100000051,21с −30° 56′ &1000000000000037200000037,2″ 18,0 нова, Vнајг = 9,7св, Vнајм = <18св
GX 349+2 V1101 17ч 05м &1000000000000444900000044,49с −36° 25′ &1000000000000023100000023,1″ 18,6 нискомасена рендгенска двојка, Vнајг = 18,3св, Vнајм = 19,3св, P = 0,94 д
U Sco U 16ч 22м &1000000000000308000000030,80с −17° 52′ &1000000000000043200000043,2″ 19,3 повторлива нова и затемнувачка двојка, Vнајг = 7,5св, Vнајм = 19,3св, P = 1,23 д
V745 Sco V745 17ч 55м &1000000000000222700000022,27с −33° 15′ &1000000000000058500000058,5″ 19,3 нова и вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 9,4св, Vнајм = 19,3св, P = 510 д
OGLE-2005-BLG-071L 17ч 50м &1000000000000000900000009с −34° 40′ &1000000000000002300000023″ 19,5 11000 M? има планета (b)
V1280 Sco V1280 16ч 57м &1000000000000409100000040,91с −32° 20′ &1000000000000036400000036,4″ 20,0 нова, Vнајг = 3,78св, Vнајм = <20,0св
V1309 Sco V1309 17ч 57м &1000000000000330200000033,02с −30° 43′ &1000000000000010400000010,4″ 20,4 сјајна црвена нова, Vнајг = 7,9св, Vнајм = 20,4св
PSR B1620−26 16ч 23м &1000000000000382200000038,22с −26° 31′ &1000000000000053800000053,8″ 21,30 во Месје 4; пулсар/бело џуџе binary; има планета
MOA-2008-BLG-310L 17ч 05м &1000000000000145300000014,53с −34° 46′ &1000000000000041000000041,0″ 23,38 20000 има планета (b)
FQ Sco FQ 17ч 08м &1000000000000045100000004,51с −32° 42′ &1000000000000002200000002,2″ SS Cyg-променлива
V455 Sco V455 17ч 07м &1000000000000217300000021,73с −34° 05′ &1000000000000014500000014,5″ Z And-променлива
V893 Sco V893 16ч 15м &1000000000000151500000015,15с −28° 37′ &1000000000000030100000030,1″ SU UMa-променлива и затемнувачка двојка
V1018 Sco V1018 17ч 35м &1000000000000027200000002,72с −33° 33′ &1000000000000029400000029,4″ полуправилна променлива
H1-36 17ч 49м &1000000000000482200000048,22с −33° 01′ &1000000000000027900000027,9″ M8 во NGC 6441; симбиотска ѕвезда
IGR J17252-3616 17ч 25м &1000000000000011400000011,4с −36° 16′ &1000000000000005900000059″ B0-1Ia високомасена рендгенска двојка
OAO 1657-415 17ч 00м &1000000000000047900000047,9с −41° 40′ &1000000000000002300000023″ B3:Ia-ab... високомасена рендгенска двојка
Брз Распрснувач 17ч 33м &1000000000000246100000024,61с −33° 23′ &1000000000000019800000019,8″ нискомасена рендгенска двојка
GX 340+0 16ч 45м &1000000000000047700000047,7с −45° 36′ &1000000000000004000000040″ нискомасена рендгенска двојка
H1743-322 17ч 46м &1000000000000156100000015,61с −32° 14′ &1000000000000000600000000,6″ нискомасена рендгенска двојка
IGR J17091-3624 17ч 09м &1000000000000000800000008с −36° 22′ &1000000000000002400000024″ B9V нискомасена рендгенска двојка која содржи црна дупка
4U 1702-42 17ч 06м &1000000000000153100000015,31с −43° 02′ &1000000000000008700000008,7″ нискомасена рендгенска двојка
4U 1705-44 17ч 08м &1000000000000544700000054,47с −44° 06′ &1000000000000007400000007,4″ нискомасена рендгенска двојка
4U 1722-307 17ч 27м &1000000000000332500000033,25с −30° 48′ &1000000000000007400000007,4″ во Терзан 2; нискомасена рендгенска двојка
4U 1728-34 17ч 31м &1000000000000577300000057,73с −33° 50′ &1000000000000002500000002,5″ нискомасена рендгенска двојка
4U 1746-371 17ч 50м &1000000000000126600000012,66с −37° 03′ &1000000000000008200000008,2″ во NGC 6441; нискомасена рендгенска двојка
XTE J1751-305 17ч 51м &1000000000000134900000013,49с −30° 37′ &1000000000000023400000023,4″ нискомасена рендгенска двојка
XTE J1720-318 V1228 17ч 19м &1000000000000589900000058,99с −31° 45′ &1000000000000001300000001,3″ рендгенска нова
GCRT J1745−3009 17ч 45м &1000000000000000500000005с −30° 09′ &1000000000000005400000054″ B9V радиоизвор; можен пулсар
OGLE-2007-BLG-368L 17ч 56м &1000000000000259600000025,96с −32° 14′ &1000000000000014700000014,7″ 19230 late K? има планета (b)
UScoCTIO 108 16ч 05м &1000000000000539400000053,94с −18° 18′ &1000000000000042700000042,7″ M7 има нискомасен придружник
PSR B1706−44 17ч 09м &1000000000000427300000042,73с −44° 29′ &1000000000000008200000008,2″ пулсар
PSR B1737−30 17ч 40м &1000000000000338200000033,82с −30° 15′ &1000000000000043500000043,5″ пулсар
PSR J1614−2230 16ч 14м &1000000000000365100000036,51с −22° 30′ &1000000000000031100000031,1″ двоен милисекунден пулсар
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „IAU Catalog of Star Names“. International Astronomical Union. Посетено на 2018-09-17.
  2. JPL Technical Memorandum 33-507, "A Reduced Star Catalog Containing 537 Named Stars", Nov. 15 1971, page 18
  3. AEEA (Activities of Exhibition and Education in Astronomy) 天文教育資訊網 2006 年 5 月 10 日
  4. „Madagascar“. NameExoworlds (англиски). Посетено на 12 март 2020.
  5. „United Arab Emirates“. NameExoworlds (англиски). Посетено на 12 март 2020.
  6. „Costa Rica“. NameExoworlds (англиски). Посетено на 12 март 2020.

Извори[уреди | уреди извор]