Список на ѕвезди во соѕвездието Рамнило

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Рамнило, надолно подредени според сјајноста.


Име B Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
γ2 Nor γ2 146686 80000 16ч 19м &1000000000000505700000050,57с −50° 09′ &1000000000000019400000019,4″ 4,01 1,05 127 G8III
ε Nor ε 147971 80582 16ч 27м &1000000000000110500000011,05с −47° 33′ &1000000000000017000000017,0″ 4,46 −0,98 400 B4V двојна ѕвезда
ι1 Nor ι1 143474 78662 16ч 03м &1000000000000322200000032,22с −57° 46′ &1000000000000029500000029,5″ 4,63 1,46 140 A7IV повеќекратна ѕвезда
η Nor η 143546 78639 16ч 03м &1000000000000128600000012,86с −49° 13′ &1000000000000047000000047,0″ 4,65 0,53 218 G8III
δ Nor δ 144197 78914 16ч 06м &1000000000000294200000029,42с −45° 10′ &1000000000000023800000023,8″ 4,73 1,84 123 Am
μ Nor μ 149038 81122 16ч 34м &1000000000000050200000005,02с −44° 02′ &1000000000000043100000043,1″ 4,91 −5,91 4657 B0Ia α Cyg-променлива, Vнајг = 4,87св, Vнајм = 4,98св
κ Nor κ 145397 79509 16ч 13м &1000000000000287300000028,73с −54° 37′ &1000000000000049500000049,5″ 4,95 −0,69 438 G4III
γ1 Nor γ1 146143 79790 16ч 17м &1000000000000009400000000,94с −50° 04′ &1000000000000005200000005,2″ 4,97 −3,25 1436 F9Ia
θ Nor θ 145842 79653 16ч 15м &1000000000000153500000015,35с −47° 22′ &1000000000000018900000018,9″ 5,13 0,35 295 B8V
HD 147152 147152 80208 16ч 22м &1000000000000280100000028,01с −49° 34′ &1000000000000020200000020,2″ 5,32 −0,84 556 B6IV
QU Nor QU 148379 80782 16ч 29м &1000000000000423300000042,33с −46° 14′ &1000000000000035600000035,6″ 5,35 −2,47 1194 B1.5Iap α Cyg-променлива, Vнајг = 5,27св, Vнајм = 5,41св, P = 4,818 д
HD 139129 139129 76618 15ч 38м &1000000000000495000000049,50с −52° 22′ &1000000000000021400000021,4″ 5,43 −0,30 457 B9V
λ Nor λ 146667 79963 16ч 19м &1000000000000176400000017,64с −42° 40′ &1000000000000026200000026,2″ 5,44 −0,34 468 A3Vn
V368 Nor V368 146003 79754 16ч 16м &1000000000000432700000043,27с −53° 48′ &1000000000000040000000040,0″ 5,45 −1,51 805 M2IV полуправилна променлива
ι2 Nor ι2 144480 79153 16ч 09м &1000000000000185600000018,56с −57° 56′ &1000000000000003000000003,0″ 5,57 0,97 271 B9V
HD 145782 145782 79689 16ч 15м &1000000000000498100000049,81с −57° 54′ &1000000000000044000000044,0″ 5,61 0,34 370 A5III претпоставена променливаф
HD 147977 147977 80675 16ч 28м &1000000000000151800000015,18с −58° 35′ &1000000000000059000000059,0″ 5,67 −0,92 679 B9III
V360 Nor V360 141318 77645 15ч 51м &1000000000000068100000006,81с −55° 03′ &1000000000000019900000019,9″ 5,74 −4,51 3663 B2II α Cyg-променлива
HD 146690 146690 80054 16ч 20м &1000000000000252300000025,23с −55° 08′ &1000000000000022800000022,8″ 5,76 0,53 363 G6III
HD 141168 141168 77562 15ч 50м &1000000000000071100000007,11с −53° 12′ &1000000000000034800000034,8″ 5,78 0,55 362 B8V
HD 142049 142049 77990 15ч 55м &1000000000000324200000032,42с −60° 10′ &1000000000000038900000038,9″ 5,78 2,18 171 Amvar
ζ Nor ζ 145361 79497 16ч 13м &1000000000000228000000022,80с −55° 32′ &1000000000000027000000027,0″ 5,78 1,53 231 F2III
HD 141194 141194 77541 15ч 49м &1000000000000575200000057,52с −48° 54′ &1000000000000044600000044,6″ 5,86 1,99 194 A2IV
HD 147225 147225 80212 16ч 22м &1000000000000290700000029,07с −43° 54′ &1000000000000043300000043,3″ 5,89 −1,63 1042 G2Ib
HD 139211 139211 76716 15ч 39м &1000000000000566900000056,69с −59° 54′ &1000000000000028100000028,1″ 5,95 3,50 101 F6V
HD 141544 141544 77678 15ч 51м &1000000000000315200000031,52с −47° 03′ &1000000000000038600000038,6″ 6,00 0,35 439 K1IV
HD 139871 139871 76935 15ч 42м &1000000000000372300000037,23с −49° 29′ &1000000000000022200000022,2″ 6,02 0,02 517 K2III
V367 Nor V367 145384 79490 16ч 13м &1000000000000169700000016,97с −53° 40′ &1000000000000016200000016,2″ 6,03 −4,87 4939 M0III неправилна променлива
HD 140979 140979 77454 15ч 48м &1000000000000504200000050,42с −52° 26′ &1000000000000017600000017,6″ 6,05 −0,82 773 K2/K3III
V378 Nor V378 148218 80788 16ч 29м &1000000000000452200000045,22с −57° 45′ &1000000000000022700000022,7″ 6,09 −2,27 1531 G8Ib кефеида
HD 142919 142919 78355 15ч 59м &1000000000000541500000054,15с −54° 01′ &1000000000000015200000015,2″ 6,10 −1,88 1289 B5IV
HD 141296 141296 77574 15ч 50м &1000000000000162800000016,28с −45° 24′ &1000000000000005900000005,9″ 6,11 2,85 147 F0V
HD 143101 143101 78469 16ч 01м &1000000000000065100000006,51с −54° 34′ &1000000000000040100000040,1″ 6,12 0,43 448 A7III
HD 145921 145921 79661 16ч 15м &1000000000000239800000023,98с −42° 53′ &1000000000000057900000057,9″ 6,14 1,76 245 K2III
HD 144183 144183 78989 16ч 07м &1000000000000240900000024,09с −56° 11′ &1000000000000027400000027,4″ 6,16 −1,81 1278 F2II
T Nor T 140041 77058 15ч 44м &1000000000000038400000003,84с −54° 59′ &1000000000000012500000012,5″ 6,20 903 M4+B мирида, Vнајг = 6,2св, Vнајм = 13,6св, P = 244 д
HD 146145 146145 79812 16ч 17м &1000000000000209700000020,97с −53° 05′ &1000000000000010600000010,6″ 6,30 1,85 253 A7V
HD 142529 142529 78117 15ч 57м &1000000000000039500000003,95с −48° 09′ &1000000000000042900000042,9″ 6,31 2,84 161 F1IV
HD 147614 147614 80421 16ч 24м &1000000000000541400000054,14с −45° 20′ &1000000000000058100000058,1″ 6,32 1,51 299 A2/A3V
HD 143321 143321 78540 16ч 02м &1000000000000044900000004,49с −51° 07′ &1000000000000014600000014,6″ 6,38 −0,35 723 B5V
HD 143548 143548 78710 16ч 04м &1000000000000062000000006,20с −59° 10′ &1000000000000034200000034,2″ 6,40 −3,10 2587 K1II/III
HD 146059 146059 79787 16ч 16м &1000000000000589900000058,99с −53° 41′ &1000000000000045500000045,5″ 6,40 2,11 236 G5V
HD 140274 140274 77138 15ч 44м &1000000000000596100000059,61с −50° 47′ &1000000000000007500000007,5″ 6,41 1,44 321 A3V
S Nor S 146323 79932 16ч 18м &1000000000000518200000051,82с −57° 53′ &1000000000000059200000059,2″ 6,45 −3,18 2741 F9Ib кефеида, Vнајг = 6,12св, Vнајм = 6,77св, P = 9,75411 д; член на јатото NGC 6087
HD 139915 139915 77042 15ч 43м &1000000000000552800000055,28с −60° 17′ &1000000000000013900000013,9″ 6,46 −1,62 1347 G0Ib
QY Nor QY 143658 78731 16ч 04м &1000000000000213200000021,32с −53° 42′ &1000000000000037200000037,2″ 6,46 −1,08 1048 B9II/IIIp.. α² CVn-променлива, ΔV = 0,014св, P = 5,2 д
HD 148937 148937 81180 16ч 33м &1000000000000523900000052,39с −48° 06′ &1000000000000040500000040,5″ 6,71 1390 O5.5-6f?p спектроскопска двојка; погрешно сметана за планетарна маглина
HD 142415 142415 78169 15ч 57м &1000000000000407900000040,79с −60° 12′ &1000000000000000900000000,9″ 7,34 4,65 113 G1V има планета (b)
HD 148156 148156 80680 16ч 28м &1000000000000172800000017,28с −46° 19′ &1000000000000003400000003,4″ 7,71 4,09 173 G1V има планета (b)
HD 139084 V343 139084 76629 15ч 38м &1000000000000575400000057,54с −57° 42′ &1000000000000027300000027,3″ 7,98 125,6 K0V T Tau-ѕвезда, ΔV = 0,092св, P = 4,29 д
R Nor R 138743 76377 15ч 35м &1000000000000573500000057,35с −49° 30′ &1000000000000028600000028,6″ 8,00 1,55 635 M3e мирида, Vнајг = 6,5св, Vнајм = 13,9св, P = 507,5 д
IM Nor IM 15ч 39м &1000000000000264600000026,46с −52° 19′ &1000000000000018000000018,0″ 8,5 повторувачка нова и затемнувачка двојка, Vнајг = 8,5св, Vнајм = 18,5св, P = 0,10263312 д
QZ Nor QZ 144972 16ч 11м &1000000000000204600000020,46с −54° 21′ &1000000000000014800000014,8″ 8,71 F6Iab: кефеида, Vнајг = 8,71св, Vнајм = 9,03св, P = 3,786008 д
HD 143361 143361 78521 16ч 01м &1000000000000503500000050,35с −44° 26′ &1000000000000004300000004,3″ 9,16 5,29 194 G6V има планета (b)
HD 330075 330075 77517 15ч 49м &1000000000000376900000037,69с −49° 57′ &1000000000000048700000048,7″ 9,36 5,86 164 G5 има планета (b)
RS Nor RS 78797 16ч 05м &1000000000000099600000009,96с −53° 55′ &1000000000000009900000009,9″ 10,09 1240 F6 кефеида, Vнајг = 9,62св, Vнајм = 10,39св, P = 6,19814 д
RT Nor RT 80365 16ч 24м &1000000000000186500000018,65с −59° 20′ &1000000000000038700000038,7″ 10,60 R R CrB-променлива, Vнајг = 9,8св, Vнајм = 14,7св
RZ Nor RZ 16ч 32м &1000000000000416600000041,66с −53° 15′ &1000000000000033200000033,2″ 10,63 R CrB-променлива, Vнајг = 10,2св, Vнајм = <16,2св, P = 36,8 д
TW Nor TW 78771 16ч 04м &1000000000000552200000055,22с −51° 57′ &1000000000000012700000012,7″ 11,17 кефеида, Vнајг = 11,17св, Vнајм = 12,22св, P = 10,78618 д
HD 330036 330036 77662 15ч 51м &1000000000000159300000015,93с −48° 44′ &1000000000000058400000058,4″ 11,28 2230 FIII-IV ѕвезда со оддавна линија; погрешно сметана за планетарна маглина
V346 Nor V346 16ч 32м &1000000000000321900000032,19с −44° 55′ &1000000000000030700000030,7″ 16,3 FU Ori-променлива, Vнајг = 16,3св, Vнајм = 17,23св
XTE J1550-564 V381 15ч 50м &1000000000000587800000058,78с −56° 28′ &1000000000000035000000035,0″ 16,6 K3III рендгенска нова, Vнајг = 15,6св, Vнајм = <21,4св, P = 1,5420333 д
Хен 2-147 V347 16ч 14м &1000000000000011000000001,10с −56° 59′ &1000000000000028000000028,0″ M8/9e мирида; погрешно сметана за планетарна маглина
1E 161348-5055 16ч 17.5м −51° 02′ 10000 необична неутронска ѕвезда во RCW 103
SGR J1550-5418 15ч 50м &1000000000000541100000054,11с −54° 18′ &1000000000000023700000023,7″ 30000 повторувач на меки гама-распрснувања
4U 1538-52 QV 15ч 42м &1000000000000233600000023,36с −52° 23′ &1000000000000009600000009,6″ B0Iab рендгенски пулсар
4U 1608-52 QX 16ч 12м &1000000000000043000000043,0с −52° 25′ &1000000000000002300000023″ рендгенски распрснувач, Vнајг = 11,17св, Vнајм = 12,22св, P = 10,78618 д
4U 1624-490 16ч 28м &1000000000000028300000002,83с −49° 11′ &1000000000000054600000054,6″ нискомасена рендгенска двојка
4U 1630-47 16ч 34м &1000000000000016100000001,61с −47° 23′ &1000000000000034800000034,8″ нискомасена рендгенска двојка
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Извори[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 16 јули 2010.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.