Список на ѕвезди во соѕвездието Камелеон

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Камелеон, надолно подредени според сјајноста.

Име B Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
α Cha α 71243 40702 08ч 18м &1000000000000312700000031,27с −76° 55′ &1000000000000011900000011,9″ 4,05 2,60 63 F5III
γ Cha γ 92305 51839 10ч 35м &1000000000000282200000028,22с −78° 36′ &1000000000000028100000028,1″ 4,11 −1,40 413 M0III претпоставена променлива
β Cha β 106911 60000 12ч 18м &1000000000000209400000020,94с −79° 18′ &1000000000000044200000044,2″ 4,24 −0,36 271 B5Vn претпоставена променлива
θ Cha θ 71701 40888 08ч 20м &1000000000000388900000038,89с −77° 29′ &1000000000000004500000004,5″ 4,34 0,97 154 K0III-IV двоѕвезда
δ2 Cha δ2 93845 52633 10ч 45м &1000000000000471400000047,14с −80° 32′ &1000000000000024700000024,7″ 4,45 −0,79 363 B2.5IV
ε Cha ε 104174 58484 11ч 59м &1000000000000376900000037,69с −78° 13′ &1000000000000018500000018,5″ 4,88 −0,36 364 B9Vn двоѕвезда
κ Cha κ 104902 58905 12ч 04м &1000000000000466600000046,66с −76° 31′ &1000000000000009000000009,0″ 5,04 −0,61 441 K4III променлива ѕвезда, ΔV = 0,005св, P = 3,89651 д
ζ Cha ζ 83979 46928 09ч 33м &1000000000000535100000053,51с −80° 56′ &1000000000000028700000028,7″ 5,07 −1,02 539 B5V β Cep-променлива, Vнајг = 5,06св, Vнајм = 5,17св, P = 1,07964 д
ι Cha ι 82554 46107 09ч 24м &1000000000000097300000009,73с −80° 47′ &1000000000000013900000013,9″ 5,34 1,58 184 F3/F5IV
ν Cha ν 85396 47956 09ч 46м &1000000000000204200000020,42с −76° 46′ &1000000000000033500000033,5″ 5,43 1,59 191 G8III
η Cha η 75416 42637 08ч 41м &1000000000000196000000019,60с −78° 57′ &1000000000000048300000048,3″ 5,46 0,53 316 B9IV
δ1 Cha δ1 93779 52595 10ч 45м &1000000000000163800000016,38с −80° 28′ &1000000000000010300000010,3″ 5,46 0,28 354 K0III двоѕвезда
μ¹ Cha μ 87971 49065 10ч 00м &1000000000000439000000043,90с −82° 12′ &1000000000000053100000053,1″ 5,53 0,09 399 A0IV
π Cha π 101132 56675 11ч 37м &1000000000000159400000015,94с −75° 53′ &1000000000000047500000047,5″ 5,64 2,52 137 F1III
HD 72922 72922 41191 08ч 24м &1000000000000203800000020,38с −80° 54′ &1000000000000053000000053,0″ 5,67 1,23 252 G8III
HD 76236 76236 43012 08ч 45м &1000000000000552300000055,23с −79° 30′ &1000000000000016500000016,5″ 5,79 −0,38 559 K5III променлива ѕвезда, ΔV = 0,008св, P = 53,70569 д
HD 114533 114533 64587 13ч 14м &1000000000000173600000017,36с −78° 26′ &1000000000000050800000050,8″ 5,84 −2,94 1863 F8Ib
HD 120213 120213 68009 13ч 55м &1000000000000389900000038,99с −82° 39′ &1000000000000058100000058,1″ 5,95 −1,19 872 K2/K3III:p
DR Cha DR 93237 52340 10ч 41м &1000000000000515800000051,58с −79° 46′ &1000000000000059900000059,9″ 5,97 −1,46 1000 B5IV алголска променлива, Vнајг = 5,97св, Vнајм = 6,06св, P = 19,4436 д; ѕвезда на оддавна линија
RS Cha RS 75747 42794 08ч 43м &1000000000000123100000012,31с −79° 04′ &1000000000000012500000012,5″ 6,05 1,10 319 A7V алголска и δ Sct-променлива, Vнајг = 6,02св, Vнајм = 6,68св, P = 1,66987 д
HD 80194 80194 45166 09ч 12м &1000000000000122700000012,27с −76° 39′ &1000000000000046500000046,5″ 6,13 0,89 364 K1III
HD 92209 92209 51835 10ч 35м &1000000000000248000000024,80с −76° 18′ &1000000000000032400000032,4″ 6,29 0,29 517 K2III
HD 101782 101782 56996 11ч 41м &1000000000000016000000001,60с −83° 05′ &1000000000000059900000059,9″ 6,32 1,20 344 K0III двоѕвезда
DY Cha DY 118285 66607 13ч 39м &1000000000000120400000012,04с −75° 41′ &1000000000000001600000001,6″ 6,32 −0,95 929 B8IV долгопериодична пулсирачка променлива
HD 106248 106248 59647 12ч 13м &1000000000000564800000056,48с −78° 34′ &1000000000000026000000026,0″ 6,34 1,17 353 K2/K3IIICN.
HD 115088 115088 64951 13ч 18м &1000000000000483400000048,34с −79° 58′ &1000000000000033500000033,5″ 6,34 0,67 444 B9.5/A0V
HD 98617 98617 55225 11ч 18м &1000000000000342100000034,21с −79° 40′ &1000000000000007000000007,0″ 6,35 2,30 210 A8IIIm...
HD 94717 94717 53151 10ч 52м &1000000000000286700000028,67с −79° 33′ &1000000000000034000000034,0″ 6,36 −2,20 1680 K2II/III
HD 101917 101917 57137 11ч 42м &1000000000000545300000054,53с −79° 18′ &1000000000000022900000022,9″ 6,38 2,65 182 K0III/IV
HD 99015 99015 55497 11ч 21м &1000000000000571100000057,11с −77° 36′ &1000000000000030100000030,1″ 6,43 2,07 243 A5III/IV
HD 113694 113694 64108 13ч 08м &1000000000000205200000020,52с −78° 26′ &1000000000000045500000045,5″ 6,43 0,73 449 A0V двоѕвезда
HD 86320 86320 48320 09ч 51м &1000000000000008000000000,80с −80° 03′ &1000000000000039900000039,9″ 6,47 −0,20 703 B8IV
μ2 Cha μ2 88351 49326 10ч 04м &1000000000000073700000007,37с −81° 33′ &1000000000000056200000056,2″ 6,60 0,41 564 G6/G8III претпоставена променлива
HD 104237 DX 104237 58520 12ч 00м &1000000000000050800000005,08с −78° 11′ &1000000000000034600000034,6″ 6,70 374 K4Ve T Tau-ѕвезда, Vнајг = 6,7св, Vнајм = 10,28св, P = 2,45 д
RZ Cha RZ 93486 52381 10ч 42м &1000000000000241000000024,10с −82° 02′ &1000000000000014200000014,2″ 8,09 606 F4V алголска променлива
HD 97048 CU 97048 54413 11ч 08м &1000000000000033200000003,32с −77° 39′ &1000000000000017400000017,4″ 8,38 517 A0pshe орионска променлива, Vнајг = 8,38св, Vнајм = 8,48св
HD 116852 116852 65890 13ч 30м &1000000000000235200000023,52с −78° 51′ &1000000000000020500000020,5″ 8,47 9300 O9III прикрива линија на високојонизиран гас во видното поле на Земјата
HD 97300 97300 54557 11ч 09м &1000000000000500200000050,02с −76° 37′ &1000000000000040700000040,7″ 9,20 574 B9V T Tau-ѕвезда во IC 2631
HD 63454 63454 37284 07ч 39м &1000000000000218500000021,85с −78° 16′ &1000000000000044300000044,3″ 9,37 6,60 117 K4V Сеибо,[1] има планета (b)
R Cha R 71793 08ч 21м &1000000000000464200000046,42с −76° 21′ &1000000000000018500000018,5″ 10,55 M4.5e мирида, Vнајг = 7,5св, Vнајм = 14,5св, P = 338 д
Z Cha Z 08ч 07м &1000000000000277500000027,75с −76° 32′ &1000000000000000700000000,7″ 11,50 M5.5 SU UMa- и алголска променлива, Vнајг = 11,5св, Vнајм = 16,23св, P = 0,074499315 д; можен планетарен придружник
T Cha T 58285 11ч 57м &1000000000000135500000013,55с −79° 21′ &1000000000000315400000031,54″ 11,56 534 K0e орионска променлива, Vнајг = 10,09св, Vнајм = 14,5св, P = 3.253 д; можен планетарен придружник
CS Cha CS 11ч 02м &1000000000000002500000025с −77° 33′ &1000000000000003600000036″ 11,69 575 K2Ve T Tau-ѕвезда, околу која кружи насобирачки ѕвезден придружник (B)
CT Cha CT 11ч 04м &1000000000000000900000009с −76° 27′ &1000000000000001900000019″ 12,36 538 K7 има планета (b); орионска променлива, Vнајг = 11,7св, Vнајм = 12,9св
ChaHα8 11ч 07м &1000000000000461000000046,10с −77° 40′ &1000000000000008900000008,9″ 20,1 522 M5.75 кафеавоџуџеста двојка
DK Cha DK 12ч 53м &1000000000000172000000017,20с −77° 07′ &1000000000000107300000010,73″ F0 орионска променлива
OTS 44 11ч 10м &1000000000000011500000011,5с −76° 32′ &1000000000000001300000013″ M9.5 едно од најмалите познати кафеави џуџиња
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „Uruguay“. NameExoworlds (англиски). Посетено на 30 декември 2019.

Извори[уреди | уреди извор]