Список на ѕвезди во соѕвездието Мала Мечка

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Мала Мечка, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
Северница α 1 8890 11767 02ч 31м &1000000000000470800000047,08с +89° 15′ &1000000000000050900000050,9″ 1,97 −3,64 431 F7:Ib-IIv SB Северна Ѕвезда, Поларис, Алрукаба, Киносура, Феника, Трамонтана, Ангелска Ѕвезда, Навигаторија, Аркадиска Ѕвезда, Јилдуз, Мисмар, Друва; класична кефеида, Vнајг = 1,97св, Vнајм = 2,00св, P = 3,9696 д
β UMi β 7 131873 72607 14ч 50м &1000000000000424000000042,40с +74° 09′ &1000000000000019700000019,7″ 2,07 −0,87 126 K4IIIvar Кохаб, Кокаб, Коха; претпоставена променлива, Vнајг = 2,02св, Vнајм = 2,08св, има планета (b)
γ UMi γ 13 137422 75097 15ч 20м &1000000000000437500000043,75с +71° 50′ &1000000000000002300000002,3″ 3,04 −2,84 480 A3II-III Феркад, Голем Феркад; δ Sct-променлива, ΔV = 0,05св, P = 0,143009 д
ε UMi ε 22 153751 82080 16ч 45м &1000000000000581600000058,16с +82° 02′ &1000000000000014100000014,1″ 4,21 −0,92 346 G5IIIvar RS CVn-променлива, Vнајг = 4,19св, Vнајм = 4,23св, P = 39,4809 д
5 UMi 5 127700 70692 14ч 27м &1000000000000315200000031,52с +75° 41′ &1000000000000045400000045,4″ 4,25 −0,87 345 K4III
ζ UMi ζ 16 142105 77055 15ч 44м &1000000000000034600000003,46с +77° 47′ &1000000000000040200000040,2″ 4,29 −1,02 376 A3Vn Ахфа ел-Фаркадајн
δ UMi δ 23 166205 85822 17ч 32м &1000000000000129000000012,90с +86° 35′ &1000000000000010800000010,8″ 4,35 0,61 183 A1Vn Јилдун, Гилдун, Вилдиур, Јилдуз, Феркад
RR UMi RR 132813 73199 14ч 57м &1000000000000351200000035,12с +65° 55′ &1000000000000056600000056,6″ 4,63 −0,80 398 M5III полуправилна променлива, Vнајг = 4,44св, Vнајм = 4,85св, P = 43,3 д
4 UMi 4 124547 69112 14ч 08м &1000000000000510100000051,01с +77° 32′ &1000000000000050800000050,8″ 4,80 −1,13 500 K3III
η UMi η 21 148048 79822 16ч 17м &1000000000000305000000030,50с +75° 45′ &1000000000000016900000016,9″ 4,95 2,58 97 F5V Анвар ел-Фаркадајн, Аласко и Марлетија
θ UMi θ 15 139669 76008 15ч 31м &1000000000000250500000025,05с +77° 20′ &1000000000000057600000057,6″ 5,00 −2,03 832 K5III претпоставена променлива
11 UMi 11 136726 74793 15ч 17м &1000000000000058800000005,88с +71° 49′ &1000000000000026000000026,0″ 5,02 −0,37 389 K4III Мал Феркад; има планета (b)
HD 136064 136064 74605 15ч 14м &1000000000000380000000038,00с +67° 20′ &1000000000000051600000051,6″ 5,15 3,13 83 F9IV
HD 124730 124730 69373 14ч 12м &1000000000000040500000004,05с +69° 25′ &1000000000000057600000057,6″ 5,18 −0,50 445 M2III променлива ѕвезда, ΔV = 0,010св, P = 4,43184 д
19 UMi 19 146926 79280 16ч 10м &1000000000000495300000049,53с +75° 52′ &1000000000000039100000039,1″ 5,48 −1,07 665 B8V
HD 118904 118904 66435 13ч 37м &1000000000000110500000011,05с +71° 14′ &1000000000000032200000032,2″ 5,50 0,05 400 K2III има планета (b)
HD 149681 149681 80480 16ч 25м &1000000000000435300000043,53с +78° 57′ &1000000000000049000000049,0″ 5,55 2,42 138 F0V
HD 133002 133002 72573 14ч 50м &1000000000000196300000019,63с +82° 30′ &1000000000000045000000045,0″ 5,63 2,45 141 F9V
HD 140227 140227 76519 15ч 37м &1000000000000392100000039,21с +69° 16′ &1000000000000059600000059,6″ 5,65 −1,51 881 M0III
HD 145622 145622 78661 16ч 03м &1000000000000314000000031,40с +76° 47′ &1000000000000038000000038,0″ 5,73 −0,53 581 A3V
HD 158996 158996 84769 17ч 19м &1000000000000370500000037,05с +80° 08′ &1000000000000011000000011,0″ 5,74 −1,67 991 K5III има планета (b)
24 UMi 24 166926 85699 17ч 30м &1000000000000469700000046,97с +86° 58′ &1000000000000004900000004,9″ 5,78 2,38 156 A2m
HD 117187 117187 65536 13ч 26м &1000000000000080200000008,02с +72° 23′ &1000000000000029400000029,4″ 5,82 −1,63 1009 M1III
HD 120084 120084 66903 13ч 42м &1000000000000393800000039,38с +78° 03′ &1000000000000051600000051,6″ 5,91 0,96 318 G7III: има планета (b)
HD 152303 152303 81854 16ч 43м &1000000000000061400000006,14с +77° 30′ &1000000000000048500000048,5″ 5,99 3,21 117 F4V
HD 147321 147321 79601 16ч 14м &1000000000000334700000033,47с +73° 23′ &1000000000000041300000041,3″ 6,02 −0,78 748 A3V
VX UMi VX 155154 83317 17ч 01м &1000000000000400800000040,08с +75° 17′ &1000000000000051600000051,6″ 6,17 2,91 146 F0IVn γ Dor-променлива
HD 135384 135384 74272 15ч 10м &1000000000000444000000044,40с +67° 46′ &1000000000000051800000051,8″ 6,18 0,23 504 A8Vn
HD 133994 133994 73706 15ч 03м &1000000000000577300000057,73с +65° 55′ &1000000000000011000000011,0″ 6,22 0,45 464 A2Vs
UY UMi UY 107192 59767 12ч 15м &1000000000000206700000020,67с +87° 42′ &1000000000000000000000000,0″ 6,27 2,93 152 F2V γ Dor-променлива
HD 129245 129245 71196 14ч 33м &1000000000000386200000038,62с +79° 39′ &1000000000000036800000036,8″ 6,27 0,52 461 K3III
λ UMi λ 183030 84535 17ч 16м &1000000000000572600000057,26с +89° 02′ &1000000000000015800000015,8″ 6,31 −0,84 876 M1III полуправилна променлива
HD 107113 107113 59879 12ч 16м &1000000000000493500000049,35с +86° 26′ &1000000000000009000000009,0″ 6,33 3,34 129 F4V
HD 151623 151623 81428 16ч 37м &1000000000000528100000052,81с +78° 55′ &1000000000000006800000006,8″ 6,33 0,81 414 G9III
HD 150275 150275 80850 16ч 30м &1000000000000390800000039,08с +77° 26′ &1000000000000045100000045,1″ 6,35 0,87 408 K1III
20 UMi 20 147142 79420 16ч 12м &1000000000000322000000032,20с +75° 12′ &1000000000000038100000038,1″ 6,36 −0,49 765 K2IV
HD 113889 113889 63822 13ч 04м &1000000000000497800000049,78с +73° 01′ &1000000000000029800000029,8″ 6,43 1,01 396 F0V
3 UMi 3 124063 68956 14ч 06м &1000000000000564800000056,48с +74° 35′ &1000000000000037500000037,5″ 6,43 0,79 438 A7V
HD 5914 5914 7283 01ч 33м &1000000000000485200000048,52с +89° 00′ &1000000000000056600000056,6″ 6,46 1,49 321 A3V
π1 UMi A π1 139777 75809 15ч 29м &1000000000000119700000011,97с +80° 26′ &1000000000000054000000054,0″ 6,57 4,85 72 G8IV-V+...
9 UMi 9 133621 73440 15ч 00м &1000000000000277100000027,71с +71° 45′ &1000000000000054900000054,9″ 6,64 4,00 110 G0
8 UMi 8 133086 73136 14ч 56м &1000000000000483200000048,32с +74° 54′ &1000000000000003300000003,3″ 6,83 0,95 489 K0 Пекту (Бекду); има планета (b)
π2 UMi π2 18 141652 76695 15ч 39м &1000000000000387200000038,72с +79° 58′ &1000000000000059200000059,2″ 6,89 1,54 384 F2
HD 150706 150706 80902 16ч 31м &1000000000000175900000017,59с +79° 47′ &1000000000000023200000023,2″ 7,03 4,85 89 G0 има непотврдена планета
U UMi U 125556 69816 14ч 17м &1000000000000199000000019,90с +66° 47′ &1000000000000039200000039,2″ 7,10 858 M6-8e мирида, Vнајг = 7,1св, Vнајм = 13св, P = 330,92 д
π1 UMi B π1 139813 75829 15ч 29м &1000000000000243600000024,36с +80° 27′ &1000000000000000000000000,0″ 7,30 5,62 71 G5
14 UMi 14 137686 75152 15ч 21м &1000000000000305200000030,52с +73° 28′ &1000000000000035100000035,1″ 7,38 3,51 194 F5
S UMi S 139492 75847 15ч 29м &1000000000000345700000034,57с +78° 38′ &1000000000000000300000000,3″ 7,5 2450 M6.5-7.5e мирида, Vнајг = 7,5св, Vнајм = <13,2св, P = 331 д
V UMi V 119227 66562 13ч 38м &1000000000000410700000041,07с +74° 18′ &1000000000000036300000036,3″ 7,81 1280 M... полуправилна променлива, Vнајг = 7,06св, Vнајм = 8,7св, P = 73 д
W UMi W 150265 79069 16ч 08м &1000000000000272800000027,28с +86° 11′ &1000000000000059600000059,6″ 8,65 1600 A2V алголска променлива, Vнајг = 8,51св, Vнајм = 9,59св, P = 1,7011576 д
RU UMi RU 13ч 38м &1000000000000568100000056,81с +69° 48′ &1000000000000011200000011,2″ 10,24 A2 β Lyr-променлива, Vнајг = 10св, Vнајм = 10,66св, P = 0,52492618 д
Z UMi Z 15ч 02м &1000000000000014800000001,48с +83° 03′ &1000000000000048700000048,7″ 11,40 C R CrB-променлива, Vнајг = 10,8св, Vнајм = 19,0св, P = 130 д
T UMi T 118556 13ч 34м &1000000000000411200000041,12с +73° 25′ &1000000000000053000000053,0″ 11,46 M6e мирида, Vнајг = 7,8св, Vнајм = 15св, P = 301 д
SS UMi SS 15ч 51м &1000000000000223400000022,34с +71° 45′ &1000000000000011900000011,9″ 12,6 CV SU UMa-променлива, Vнајг = 12,6св, Vнајм = 17,6св, P = 0,06778 д
WD 1337+705 66578 13ч 38м &1000000000000504800000050,48с +70° 17′ &1000000000000007700000007,7″ 12,77 85,14 DA2.4 бело џуџе
H1504+65 15ч 02м &1000000000000096200000009,62с +66° 12′ &1000000000000018600000018,6″ 15,9 DZ... можна ѕвезда во фаза пред бело џуџе
Калвера 14ч 12м &1000000000000056000000056,0с +79° 22′ &1000000000000000400000004″ 625 пулсар
RW UMi RW 16ч 47м &1000000000000547500000054,75с +77° 02′ &1000000000000012200000012,2″ DQ Her-променлива
WISE 1506+7027 15ч 06м &1000000000000498900000049,89с +70° 27′ &1000000000000036200000036,2″ 11,1 T6 кафеаво џуџе
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

Извори[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.