Список на ѕвезди во соѕвездието Паун

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Паун, надолно подредени според сјајноста.

Име B Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
α Pav α 193924 100751 20ч 25м &1000000000000388500000038,85с −56° 44′ &1000000000000005600000005,6″ 1,94 −1,81 183 B2IV Паун; претпоставена променлива, Vнајг = 1,93св, Vнајм = 1,96св
β Pav β 197051 102395 20ч 44м &1000000000000575600000057,56с −66° 12′ &1000000000000011700000011,7″ 3,42 0,29 137 A5IV
δ Pav δ 190248 99240 20ч 08м &1000000000000418600000041,86с −66° 10′ &1000000000000045600000045,6″ 3,55 4,62 20 G5IV-Vvar сонцевидна ѕвезда
η Pav η 160635 86929 17ч 45м &1000000000000440000000044,00с −64° 43′ &1000000000000025400000025,4″ 3,61 −1,67 371 K1III
ε Pav ε 188228 98495 20ч 00м &1000000000000353900000035,39с −72° 54′ &1000000000000036700000036,7″ 3,97 1,41 106 A0V претпоставена променлива, Vнајг = 3,93св, Vнајм = 3,97св
ζ Pav ζ 171759 91792 18ч 43м &1000000000000021300000002,13с −71° 25′ &1000000000000039800000039,8″ 4,01 −0,03 210 K2III
γ Pav γ 203608 105858 21ч 26м &1000000000000264900000026,49с −65° 22′ &1000000000000005300000005,3″ 4,21 4,39 30 F6V претпоставена променлива, Vнајг = 4,17св, Vнајм = 4,30св
λ Pav λ 173948 92609 18ч 52м &1000000000000130400000013,04с −62° 11′ &1000000000000015200000015,2″ 4,22 −4,50 1811 B2II-III γ Cas-променлива, Vнајг = 4св, Vнајм = 4,26св
π Pav π 165040 88866 18ч 08м &1000000000000347900000034,79с −63° 40′ &1000000000000005000000005,0″ 4,33 1,19 138 Am
ξ Pav ξ 168339 90098 18ч 23м &1000000000000136200000013,62с −61° 29′ &1000000000000038100000038,1″ 4,35 −1,20 420 M1III SB
κ Pav κ 174694 93015 18ч 56м &1000000000000570400000057,04с −67° 14′ &1000000000000000700000000,7″ 4,40 −1,71 543 F5Ib-II: W Vir-променлива, Vнајг = 3,91св, Vнајм = 4,78св, P = 9,083 д
ν Pav ν 169978 90797 18ч 31м &1000000000000224300000022,43с −62° 16′ &1000000000000041500000041,5″ 4,63 −1,20 479 B8III 53 Per-променлива, Vнајг = 4,60св, Vнајм = 4,64св, P = 0,85584 д
φ1 Pav φ1 195627 101612 20ч 35м &1000000000000347700000034,77с −60° 34′ &1000000000000052700000052,7″ 4,75 2,55 90 F1III
HD 172555 172555 92024 18ч 45м &1000000000000268600000026,86с −64° 52′ &1000000000000015200000015,2″ 4,78 2,45 95 A7V
ρ Pav ρ 195961 101773 20ч 37м &1000000000000352400000035,24с −61° 31′ &1000000000000047100000047,1″ 4,85 0,98 195 Fm... δ Sct-променлива, ΔV = 0,055св, P = 0,1141 д
NU Pav NU 189124 98608 20ч 01м &1000000000000447200000044,72с −59° 22′ &1000000000000033000000033,0″ 4,95 −0,67 434 M6III полуправилна променлива, Vнајг = 4,91св, Vнајм = 5,26св, P = 60 д
ο Pav ο 201371 104755 21ч 13м &1000000000000204400000020,44с −70° 07′ &1000000000000034400000034,4″ 5,06 −2,12 888 M2III полуправилна променлива, Vнајг = 5,00св, Vнајм = 5,10св, P = 228,3 д
φ2 Pav φ2 196378 101983 20ч 40м &1000000000000022700000002,27с −60° 32′ &1000000000000051000000051,0″ 5,11 3,19 79 F8V
ω Pav ω 175329 93163 18ч 58м &1000000000000365900000036,59с −60° 12′ &1000000000000002300000002,3″ 5,14 −0,86 516 K1III-IV претпоставена променлива
υ Pav υ 196519 102157 20ч 41м &1000000000000570600000057,06с −66° 45′ &1000000000000038300000038,3″ 5,14 −1,92 840 B8Vvar
HD 188162 188162 98174 19ч 57м &1000000000000062800000006,28с −58° 54′ &1000000000000004700000004,7″ 5,24 0,41 302 B9.5IV
HD 177389 177389 94150 19ч 09м &1000000000000526200000052,62с −68° 25′ &1000000000000027600000027,6″ 5,31 2,48 120 G8/K0III/IV
μ2 Pav μ2 188887 98624 20ч 01м &1000000000000524000000052,40с −66° 56′ &1000000000000037700000037,7″ 5,32 1,04 234 K2IVCN...
HD 186219 186219 97534 19ч 49м &1000000000000252900000025,29с −72° 30′ &1000000000000012300000012,3″ 5,39 2,30 135 A4III
HD 186957 186957 97646 19ч 50м &1000000000000447800000044,78с −59° 11′ &1000000000000037100000037,1″ 5,41 0,90 260 A0IV
σ Pav σ 197635 102773 20ч 49м &1000000000000182800000018,28с −68° 46′ &1000000000000035000000035,0″ 5,41 0,56 305 K0III
ι Pav ι 165499 89042 18ч 10м &1000000000000262600000026,26с −62° 00′ &1000000000000010000000010,0″ 5,47 4,22 58 G0V
SX Pav SX 203881 106044 21ч 28м &1000000000000447900000044,79с −69° 30′ &1000000000000019000000019,0″ 5,47 0,05 396 M5III полуправилна променлива, Vнајг = 5,18св, Vнајм = 5,99св, P = 50,87 д
HD 179366 179366 94789 19ч 17м &1000000000000122200000012,22с −66° 39′ &1000000000000039700000039,7″ 5,52 0,73 296 A4IV/V
HD 166599 166599 89487 18ч 15м &1000000000000406600000040,66с −63° 03′ &1000000000000019100000019,1″ 5,58 0,79 296 K0III/IV
HD 198160 198160 102962 20ч 51м &1000000000000384000000038,40с −62° 25′ &1000000000000045200000045,2″ 5,67 1,35 238 A2
HD 200525 200525 104440 21ч 09м &1000000000000215200000021,52с −73° 10′ &1000000000000020200000020,2″ 5,67 4,31 61 G3IV
θ Pav θ 173168 92294 18ч 48м &1000000000000379600000037,96с −65° 04′ &1000000000000039000000039,0″ 5,71 1,51 226 A9V
HD 169836 169836 90664 18ч 29м &1000000000000566800000056,68с −57° 31′ &1000000000000023100000023,1″ 5,74 0,54 357 K0III
HD 188097 188097 98332 19ч 58м &1000000000000411800000041,18с −69° 09′ &1000000000000049400000049,4″ 5,74 1,48 232 Am
μ1 Pav μ1 188584 98478 20ч 00м &1000000000000231100000023,11с −66° 56′ &1000000000000056000000056,0″ 5,75 1,64 216 K0IV
HD 200751 200751 104364 21ч 08м &1000000000000327100000032,71с −63° 55′ &1000000000000041800000041,8″ 5,75 −0,13 489 K0III
HD 172211 172211 91854 18ч 43м &1000000000000373200000037,32с −64° 33′ &1000000000000004700000004,7″ 5,76 0,26 410 K0III
HD 161814 161814 87393 17ч 51м &1000000000000354700000035,47с −60° 09′ &1000000000000050500000050,5″ 5,78 0,50 371 K0III
HD 169570 169570 90930 18ч 32м &1000000000000553300000055,33с −73° 57′ &1000000000000055400000055,4″ 5,88 0,69 356 K0III
HD 175986 175986 93574 19ч 03м &1000000000000296800000029,68с −68° 45′ &1000000000000019900000019,9″ 5,89 2,12 185 F8V
HD 160720 160720 86871 17ч 44м &1000000000000558400000055,84с −57° 32′ &1000000000000043800000043,8″ 5,97 0,49 406 G8III
HD 175401 175401 93287 19ч 00м &1000000000000035500000003,55с −66° 39′ &1000000000000012700000012,7″ 5,98 0,33 439 K0III
HD 182709 182709 95999 19ч 31м &1000000000000109400000010,94с −68° 26′ &1000000000000002000000002,0″ 5,98 −1,54 1042 K4/K5III претпоставена променлива
HD 172630 172630 92008 18ч 45м &1000000000000115000000011,50с −61° 05′ &1000000000000042500000042,5″ 6,04 −1,47 1035 K3III
HD 172881 172881 92394 18ч 49м &1000000000000436800000043,68с −72° 59′ &1000000000000044600000044,6″ 6,04 −0,73 736 B9.5IV/V
NZ Pav NZ 186786 97674 19ч 51м &1000000000000010900000001,09с −65° 36′ &1000000000000016900000016,9″ 6,04 2,15 196 F2III-IV δ Sct-променлива, ΔV = 0,017св, P = 0,08 д
HD 189567 189567 98959 20ч 05м &1000000000000314900000031,49с −67° 19′ &1000000000000009300000009,3″ 6,07 4,83 58 G2V има планета (b)
HD 184996 184996 96882 19ч 41м &1000000000000372400000037,24с −65° 51′ &1000000000000015300000015,3″ 6,08 −0,74 753 M0III
HD 191603 191603 99762 20ч 14м &1000000000000269600000026,96с −63° 24′ &1000000000000057100000057,1″ 6,09 1,80 235 F0IV
HD 195402 195402 101626 20ч 35м &1000000000000516700000051,67с −69° 36′ &1000000000000037700000037,7″ 6,09 −0,94 830 K2III
HD 203212 203212 105768 21ч 25м &1000000000000180100000018,01с −71° 47′ &1000000000000056700000056,7″ 6,09 0,03 531 K2III
HD 168740 V346 168740 90304 18ч 25м &1000000000000316300000031,63с −63° 01′ &1000000000000016600000016,6″ 6,13 1,87 232 A3V δ Sct-променлива
HD 167425 167425 89805 18ч 19м &1000000000000400800000040,08с −63° 53′ &1000000000000009200000009,2″ 6,17 4,37 75 F9V
HD 200924 200924 104597 21ч 11м &1000000000000208700000020,87с −72° 32′ &1000000000000039400000039,4″ 6,18 0,79 390 K1III
HD 184585 184585 96607 19ч 38м &1000000000000259200000025,92с −57° 58′ &1000000000000059500000059,5″ 6,19 0,34 482 K0III
HD 186837 186837 97611 19ч 50м &1000000000000217500000021,75с −61° 03′ &1000000000000040100000040,1″ 6,21 −0,99 898 B5V
HD 187653 187653 97971 19ч 54м &1000000000000404500000040,45с −61° 10′ &1000000000000014900000014,9″ 6,21 1,36 304 A3V
HD 172781 172781 92021 18ч 45м &1000000000000239300000023,93с −56° 52′ &1000000000000054900000054,9″ 6,22 −0,39 685 K3III
HD 196317 196317 101965 20ч 39м &1000000000000517200000051,72с −62° 54′ &1000000000000027400000027,4″ 6,22 0,64 426 K1III
τ Pav τ 179009 94724 19ч 16м &1000000000000286000000028,60с −69° 11′ &1000000000000026700000026,7″ 6,25 −0,14 619 A6IV/V
HD 192531 192531 100165 20ч 19м &1000000000000030100000003,01с −63° 13′ &1000000000000050000000050,0″ 6,27 0,59 445 K0III
Y Pav Y 203133 105678 21ч 24м &1000000000000167300000016,73с −69° 44′ &1000000000000001900000001,9″ 6,28 −1,52 1181 C5II полуправилна променлива, Vнајг = 5,79св, Vнајм = 6,90св, P = 449 д
HD 176522 176522 93629 19ч 04м &1000000000000010000000001,00с −57° 57′ &1000000000000035900000035,9″ 6,30 0,11 565 G6II/III
HD 166841 166841 89674 18ч 18м &1000000000000009600000000,96с −68° 13′ &1000000000000045200000045,2″ 6,32 −0,33 697 B9V
HD 202299 202299 105148 21ч 18м &1000000000000004700000000,47с −64° 40′ &1000000000000053400000053,4″ 6,32 0,18 552 B8V претпоставена променлива, Vнајг = 6,30св, Vнајм = 6,33св
HD 181019 181019 95369 19ч 24м &1000000000000055100000005,51с −68° 22′ &1000000000000015900000015,9″ 6,33 −0,25 676 K2III
HD 195772 195772 101684 20ч 36м &1000000000000383300000038,33с −63° 07′ &1000000000000014800000014,8″ 6,34 2,50 191 F2V
HD 172021 172021 91733 18ч 42м &1000000000000226300000022,63с −64° 38′ &1000000000000034700000034,7″ 6,35 −0,51 767 A5V
HD 162521 162521 87822 17ч 56м &1000000000000241800000024,18с −65° 43′ &1000000000000015500000015,5″ 6,36 3,67 113 F8V
HD 191095 191095 99453 20ч 11м &1000000000000074100000007,41с −57° 31′ &1000000000000027000000027,0″ 6,36 0,65 452 A1V променлива ѕвезда
HD 199475 199475 103752 21ч 01м &1000000000000280300000028,03с −68° 12′ &1000000000000034600000034,6″ 6,36 1,76 272 A2V
HD 184586 184586 96734 19ч 39м &1000000000000521300000052,13с −66° 41′ &1000000000000007500000007,5″ 6,37 1,31 335 A0Vn
HD 165497 165497 89006 18ч 09м &1000000000000575900000057,59с −59° 02′ &1000000000000024600000024,6″ 6,38 −0,09 642 K4III
HD 188164 188164 98346 19ч 58м &1000000000000529300000052,93с −68° 45′ &1000000000000044700000044,7″ 6,38 1,28 341 A2V
HD 164871 164871 88815 18ч 07м &1000000000000483700000048,37с −64° 33′ &1000000000000000100000000,1″ 6,40 0,32 535 K2/K3III
HD 170525 170525 90981 18ч 33м &1000000000000294400000029,44с −58° 42′ &1000000000000030700000030,7″ 6,40 2,89 164 G5IV
HD 161475 161475 87264 17ч 49м &1000000000000530100000053,01с −61° 42′ &1000000000000052800000052,8″ 6,41 −0,22 689 B9IV
HD 195190 195190 101570 20ч 35м &1000000000000063400000006,34с −71° 11′ &1000000000000019700000019,7″ 6,41 −0,55 805 K2III
HD 179419 179419 94770 19ч 17м &1000000000000005300000000,53с −65° 13′ &1000000000000039500000039,5″ 6,42 −0,24 700 B8/B9V
HD 186584 186584 97569 19ч 49м &1000000000000534200000053,42с −66° 48′ &1000000000000047100000047,1″ 6,44 −1,15 1076 K4III
HD 190222 190222 99200 20ч 08м &1000000000000204800000020,48с −66° 21′ &1000000000000016800000016,8″ 6,45 −1,28 1144 K5III
HD 166251 166251 89370 18ч 14м &1000000000000163600000016,36с −63° 41′ &1000000000000022300000022,3″ 6,47 0,10 614 K4III
HD 174877 174877 93012 18ч 56м &1000000000000547000000054,70с −62° 48′ &1000000000000006900000006,9″ 6,47 −1,24 1136 K3III
HD 161955 161955 87564 17ч 53м &1000000000000182200000018,22с −65° 29′ &1000000000000018400000018,4″ 6,48 0,47 519 K0/K1III
HD 175007 175007 93238 18ч 59м &1000000000000292700000029,27с −70° 28′ &1000000000000006100000006,1″ 6,49 1,33 351 A8V
HD 192887 192887 100379 20ч 21м &1000000000000284600000028,46с −66° 44′ &1000000000000058900000058,9″ 6,49 3,27 143 F6V
V Pav V 160435 86728 17ч 43м &1000000000000189400000018,94с −57° 43′ &1000000000000026300000026,3″ 6,84 1210 C+ полуправилна променлива, Vнајг = 6,3св, Vнајм = 7,17св, P = 226,1 д
HD 164427 164427 88531 18ч 04м &1000000000000426000000042,60с −59° 12′ &1000000000000034500000034,5″ 6,84 123,9 G0+V има нискомасен придружник
AR Pav AR 89886 18ч 20м &1000000000000278800000027,88с −66° 04′ &1000000000000042900000042,9″ 7,40 2300 B1 Z And- и алголска променлива, Vнајг = 7,40св, Vнајм = 13,620св, P = 604,6 д
R Pav R 165961 89258 18ч 12м &1000000000000529500000052,95с −63° 36′ &1000000000000057300000057,3″ 7,50 1100 M4.5e мирида, Vнајг = 6,86св, Vнајм = 14,0св, P = 234 д
HD 196050 196050 101806 20ч 37м &1000000000000517100000051,71с −60° 38′ &1000000000000004100000004,1″ 7,6 4,2 153 G3V има планета (b)
KZ Pav KZ 199005 103542 20ч 58м &1000000000000401000000040,10с −70° 25′ &1000000000000019800000019,8″ 7,71 434 F6V алголска променлива, Vнајг = 7,71св, Vнајм = 9,3св, P = 0,9498768 д
HD 175167 175167 93281 19ч 00м &1000000000000008400000000,84с −69° 56′ &1000000000000039300000039,3″ 8,00 3,87 219 G5IV/V има планета (b)
HD 181433 181433 95467 19ч 25м &1000000000000095700000009,57с −66° 28′ &1000000000000007700000007,7″ 8,38 6,24 87 K5V има три планети (b, c и d)
HD 175607 175607 93373 19ч 01м &1000000000000005000000005,0с −66° 11′ &1000000000000003400000034″ 8,6 148 G6V има две планети (b и c)
HD 190984 190984 99496 20ч 11м &1000000000000307200000030,72с −64° 37′ &1000000000000013700000013,7″ 8,73 2,34 618 F8V има планета (b)
MW Pav MW 197070 102508 20ч 46м &1000000000000277500000027,75с −71° 56′ &1000000000000058500000058,5″ 8,79 682 F3IV/V W UMa-променлива, Vнајг = 8,51св, Vнајм = 8,95св, P = 0,794994 д
X Pav X 191155
191171
99512 20ч 11м &1000000000000458600000045,86с −59° 56′ &1000000000000012800000012,8″ 9,20 2190 M6/M7III:p полуправилна променлива
Глизе 693 86990 17ч 46м &1000000000000342300000034,23с −57° 18′ &1000000000000008600000008,6″ 10,78 19,011 M2.0 претпоставена променлива
V347 Pav V347 18ч 44м &1000000000000482500000048,25с −74° 18′ &1000000000000034200000034,2″ 14,85 CV AM Her-променлива, Vнајг = 14,85св, Vнајм = 16,67св, P = 0,062553 д
SCR 1845-6357 18ч 45м &1000000000000054200000005,42с −63° 57′ &1000000000000047600000047,6″ 17,40 12,565 M8.5 има планета или придружник-кафеаво џуџе
BD Pav BD 18ч 43м &1000000000000119200000011,92с −57° 30′ &1000000000000044900000044,9″ U Gem- и W UMa-променлива
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Извори[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 16 јули 2010.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.