Список на ѕвезди во соѕвездието Лисица

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Лисица, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
α Vul α 6 183439 95771 19ч 28м &1000000000000424100000042,41с +24° 39′ &1000000000000054600000054,6″ 4,44 −0,35 296 M0III comp Ансер;[1] претпоставена променлива, Vнајг = 4,39св, Vнајм = 4,46св
23 Vul 23 192806 99874 20ч 15м &1000000000000461600000046,16с +27° 48′ &1000000000000051200000051,2″ 4,50 −0,51 328 K3III
31 Vul (r)[2] 31 198809 103004 20ч 52м &1000000000000077300000007,73с +27° 05′ &1000000000000049700000049,7″ 4,56 0,45 216 G8III
13 Vul 13 188260 97886 19ч 53м &1000000000000276800000027,68с +24° 04′ &1000000000000046300000046,3″ 4,57 −0,64 359 B9,5III
15 Vul 15 NT 189849 98543 20ч 01м &1000000000000060100000006,01с +27° 45′ &1000000000000012800000012,8″ 4,66 0,49 222 A4III α² CVn-променлива, Vнајг = 4,62св, Vнајм = 4,67св, P = 14 д
1 Vul 1 180554 94703 19ч 16м &1000000000000130400000013,04с +21° 23′ &1000000000000025600000025,6″ 4,76 −2,47 911 B4IV претпоставена променлива, Vнајг = 4,57св, Vнајм = 4,77св
HR 7739 QR 192685 99824 20ч 15м &1000000000000158900000015,89с +25° 35′ &1000000000000031100000031,1″ 4,79 −3,04 1199 B3V γ Cas-променлива, Vнајг = 4,6св, Vнајм = 4,8св
29 Vul 29 196724 101867 20ч 38м &1000000000000312900000031,29с +21° 12′ &1000000000000004200000004,2″ 4,81 0,73 213 A0V
12 Vul 12 V395 187811 97679 19ч 51м &1000000000000040900000004,09с +22° 36′ &1000000000000036300000036,3″ 4,90 −1,49 619 B2.5V Be-ѕвезда, Vнајг = 4,78св, Vнајм = 4,97св
30 Vul 30 197752 102388 20ч 44м &1000000000000525200000052,52с +25° 16′ &1000000000000015800000015,8″ 4,92 −0,32 365 K2III
9 Vul 9 184606 96275 19ч 34м &1000000000000348900000034,89с +19° 46′ &1000000000000024200000024,2″ 5,00 −1,35 608 B8IIIn претпоставена променлива, Vнајг = 4,99св, Vнајм = 5,08св
32 Vul (q)[2] 32 199169 103200 20ч 54м &1000000000000336400000033,64с +28° 03′ &1000000000000027500000027,5″ 5,03 −1,75 739 K4III претпоставена променлива, Vнајг = 4,99св, Vнајм = 5,06св
28 Vul 28 196740 101868 20ч 38м &1000000000000319100000031,91с +24° 06′ &1000000000000057500000057,5″ 5,06 −0,84 493 B5IV
17 Vul 17 190993 99080 20ч 06м &1000000000000534000000053,40с +23° 36′ &1000000000000051900000051,9″ 5,08 −0,80 488 B3V
4 Vul 4 182762 95498 19ч 25м &1000000000000285400000028,54с +19° 47′ &1000000000000054700000054,7″ 5,14 0,84 237 K0III
22 Vul 22 QS 192713 99853 20ч 15м &1000000000000302400000030,24с +23° 30′ &1000000000000032100000032,1″ 5,15 −5,44 4347 G2Ib SB алголска променлива, ΔV = 0,12св, P = 249,083 д
3 Vul 3 V377 182255 95260 19ч 22м &1000000000000508800000050,88с +26° 15′ &1000000000000044700000044,7″ 5,18 −0,24 402 B6III 53 Per-променлива, ΔV = 0,03св, P = 1,26239 д
21 Vul 21 NU 192518 99738 20ч 14м &1000000000000145200000014,52с +28° 41′ &1000000000000041500000041,5″ 5,19 0,18 327 A7IVn δ Sct-променливаf
16 Vul 16 190004 98636 20ч 02м &1000000000000013700000001,37с +24° 56′ &1000000000000016300000016,3″ 5,23 1,17 211 F2III
24 Vul 24 192944 99951 20ч 16м &1000000000000470800000047,08с +24° 40′ &1000000000000016100000016,1″ 5,30 −0,50 472 G8III
33 Vul 33 199697 103511 20ч 58м &1000000000000163500000016,35с +22° 19′ &1000000000000033300000033,3″ 5,30 −0,13 397 K4III
35 Vul 35 204414 105966 21ч 27м &1000000000000400300000040,03с +27° 36′ &1000000000000030800000030,8″ 5,39 1,66 182 A1V
2 Vul 2 ES 180968 94827 19ч 17м &1000000000000436400000043,64с +23° 01′ &1000000000000032000000032,0″ 5,42 −3,39 1918 B0.5IV β Cep-променлива, ΔV = 0,06св, P = 0,6096 д
10 Vul 10 186486 97077 19ч 43м &1000000000000429200000042,92с +25° 46′ &1000000000000018700000018,7″ 5,50 0,31 356 G8III
25 Vul 25 193911 100435 20ч 22м &1000000000000034300000003,43с +24° 26′ &1000000000000046000000046,0″ 5,50 −3,21 1801 B8IIIn претпоставена променлива, Vнајг = 5,51св, Vнајм = 5,54св
19 Vul 19 192004 99518 20ч 11м &1000000000000479700000047,97с +26° 48′ &1000000000000032500000032,5″ 5,51 −2,96 1614 K3II-III
18 Vul 18 191747 99404 20ч 10м &1000000000000335200000033,52с +26° 54′ &1000000000000014900000014,9″ 5,53 −0,04 420 A3III δ Sct-променлива, Vнајг = 5,52св, Vнајм = 5,53св
HD 187982 187982 97765 19ч 52м &1000000000000015900000001,59с +24° 59′ &1000000000000031800000031,8″ 5,54 −3,15 1781 A1Iab претпоставена променлива, Vнајг = 5,52св, Vнајм = 5,58св
HD 188485 188485 97961 19ч 54м &1000000000000310600000031,06с +24° 19′ &1000000000000009800000009,8″ 5,56 −0,25 472 A0III променлива ѕвезда, ΔV = 0,005св, P = 0,31928 д
27 Vul 27 196504 101716 20ч 37м &1000000000000046600000004,66с +26° 27′ &1000000000000043100000043,1″ 5,59 0,73 305 B9V
5 Vul 5 182919 95560 19ч 26м &1000000000000132400000013,24с +20° 05′ &1000000000000052200000052,2″ 5,60 1,47 218 A0V
T Vul T 198726 102949 20ч 51м &1000000000000282400000028,24с +28° 15′ &1000000000000001900000001,9″ 5,66 −2,89 1672 F5Ib класична кефеида, Vнајг = 5,41св, Vнајм = 6,09св, P = 4,435462 д
HD 194577 194577 100754 20ч 25м &1000000000000405200000040,52с +21° 24′ &1000000000000034800000034,8″ 5,66 −0,43 543 G6III претпоставена променлива, ΔV = 0,04св
HD 203925 203925 105703 21ч 24м &1000000000000339700000033,97с +26° 10′ &1000000000000028400000028,4″ 5,67 1,53 220 A8III
14 Vul 14 189410 98375 19ч 59м &1000000000000105800000010,58с +23° 06′ &1000000000000004600000004,6″ 5,68 2,26 158 F0
HD 203803 203803 105652 21ч 23м &1000000000000587400000058,74с +24° 16′ &1000000000000026700000026,7″ 5,70 1,98 181 F1IV
HD 178187 178187 93845 19ч 06м &1000000000000383600000038,36с +24° 15′ &1000000000000002700000002,7″ 5,78 0,74 332 A4III
8 Vul 8 183491 95785 19ч 28м &1000000000000570800000057,08с +24° 46′ &1000000000000007300000007,3″ 5,82 −0,04 484 K0III претпоставена променлива
HD 182955 182955 95582 19ч 26м &1000000000000286900000028,69с +19° 53′ &1000000000000029800000029,8″ 5,85 0,12 455 M0III бавна неправилна променлива, ΔV = 0,01св
HD 189944 189944 98609 20ч 01м &1000000000000447100000044,71с +24° 48′ &1000000000000001500000001,5″ 5,88 −0,69 672 B4V
HD 184010 184010 96016 19ч 31м &1000000000000216100000021,61с +26° 37′ &1000000000000001600000001,6″ 5,89 2,03 193 K0III-IV претпоставена променлива
20 Vul 20 192044 99531 20ч 12м &1000000000000007000000000,70с +26° 28′ &1000000000000043800000043,8″ 5,91 −1,81 1140 B7Ve... променлива ѕвезда, Vнајг = 5,87св, Vнајм = 5,92св
HD 196753 196753 101870 20ч 38м &1000000000000349900000034,99с +23° 40′ &1000000000000049800000049,8″ 5,91 −3,00 1976 K0II-III+..
HD 187193 187193 97402 19ч 47м &1000000000000485000000048,50с +25° 23′ &1000000000000002800000002,8″ 6,00 0,56 400 K0II-III
HD 179648 179648 94382 19ч 12м &1000000000000367200000036,72с +21° 33′ &1000000000000016400000016,4″ 6,02 −1,43 1006 A2Vn
HD 196821 196821 101919 20ч 39м &1000000000000106300000010,63с +21° 49′ &1000000000000002700000002,7″ 6,08 −1,19 926 A0III претпоставена променлива
HD 201051 201051 104172 21ч 06м &1000000000000234500000023,45с +26° 55′ &1000000000000027900000027,9″ 6,13 0,99 348 K0II-III
3 Cyg (3) 182807 95492 19ч 25м &1000000000000258700000025,87с +24° 54′ &1000000000000051500000051,5″ 6,19 3,97 90 F7V
HD 203858 203858 105660 21ч 24м &1000000000000074200000007,42с +25° 18′ &1000000000000044600000044,6″ 6,20 −0,17 612 A2V
HD 178476 178476 93975 19ч 08м &1000000000000034900000003,49с +21° 41′ &1000000000000055500000055,5″ 6,22 3,01 143 F3V
HD 191877 191877 99479 20ч 11м &1000000000000210200000021,02с +21° 52′ &1000000000000029900000029,9″ 6,24 −8,55 6200 B1Ib
HD 193094 193094 100018 20ч 17м &1000000000000315400000031,54с +29° 08′ &1000000000000051000000051,0″ 6,24 0,98 367 G9III
PS Vul PS 186518 97091 19ч 43м &1000000000000559700000055,97с +27° 08′ &1000000000000007500000007,5″ 6,28 −4,35 4347 B7V + G1:III алголска променлива, Vнајг = 6,28св, Vнајм = 6,35св, P = 3,8173 д
V387 Vul V387 176541 93270 18ч 59м &1000000000000581200000058,12с +22° 48′ &1000000000000052200000052,2″ 6,28 −0,55 756 M4III полуправилна променлива
HD 203206 203206 105344 21ч 20м &1000000000000140700000014,07с +22° 01′ &1000000000000034200000034,2″ 6,29 0,20 539 B6IV претпоставена променлива
HR 7556 V379 187640 97572 19ч 49м &1000000000000547200000054,72с +28° 26′ &1000000000000022800000022,8″ 6,29 −2,13 1698 B5V вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 6,22св, Vнајм = 6,29св
HD 182761 182761 95487 19ч 25м &1000000000000224000000022,40с +20° 16′ &1000000000000018400000018,4″ 6,31 0,87 400 A0V
HD 184961 184961 96417 19ч 36м &1000000000000083500000008,35с +22° 35′ &1000000000000008800000008,8″ 6,33 0,11 571 B9sp... претпоставена променлива
7 Vul 7 183537 95818 19ч 29м &1000000000000209000000020,90с +20° 16′ &1000000000000047200000047,2″ 6,34 −0,50 760 B5Vn променлива ѕвезда, ΔV = 0,009св, P = 0,55923 д
HD 203886 203886 105689 21ч 24м &1000000000000231100000023,11с +24° 31′ &1000000000000042300000042,3″ 6,35 0,39 508 K0III
HD 195692 195692 101300 20ч 31м &1000000000000581900000058,19с +25° 48′ &1000000000000018100000018,1″ 6,37 1,82 264 Am
HD 182422 182422 95340 19ч 23м &1000000000000469300000046,93с +20° 15′ &1000000000000051700000051,7″ 6,40 −1,30 1132 B9.5V
26 Vul 26 196362 101641 20ч 36м &1000000000000083200000008,32с +25° 52′ &1000000000000057400000057,4″ 6,40 −0,26 701 A5III
HD 186021 186021 96856 19ч 41м &1000000000000146500000014,65с +22° 27′ &1000000000000010000000010,0″ 6,43 −1,80 1442 K0Iab:
HD 176971 176971 93443 19ч 01м &1000000000000494200000049,42с +22° 15′ &1000000000000051800000051,8″ 6,44 0,92 414 A4V
HD 190322 190322 98772 20ч 03м &1000000000000388100000038,81с +22° 56′ &1000000000000027900000027,9″ 6,45 0,46 513 K2
HD 187614 187614 97573 19ч 49м &1000000000000558100000055,81с +27° 05′ &1000000000000006600000006,6″ 6,46 0,64 475 G8III
HD 189671 189671 98458 20ч 00м &1000000000000153600000015,36с +26° 11′ &1000000000000016500000016,5″ 6,49 −1,79 1475 G8II
HD 196035 196035 101505 20ч 34м &1000000000000099800000009,98с +20° 59′ &1000000000000006700000006,7″ 6,49 −1,79 1475 B3IV
HD 185436 185436 96601 19ч 38м &1000000000000177900000017,79с +20° 47′ &1000000000000000500000000,5″ 6,50 0,28 572 K0III
HD 190066 190066 98661 20ч 02м &1000000000000221100000022,11с +22° 09′ &1000000000000005400000005,4″ 6,50 −3,75 3663 B1Iab
BW Vul BW 199140 103191 20ч 54м &1000000000000223900000022,39с +28° 31′ &1000000000000019200000019,2″ 6,54 −2,13 1772 B2IIIvar β Cep-променлива, Vнајг = 6,44св, Vнајм = 6,68св, P = 0,20104117 д
HR 7222 LT 177392 93603 19ч 03м &1000000000000424800000042,48с +21° 16′ &1000000000000006100000006,1″ 6,62 373 F2III δ Sct-променлива, Vнајг = 6,52св, Vнајм = 6,62св, P = 0,109 д
HD 192913 MW 192913 99927 20ч 16м &1000000000000272000000027,20с +27° 46′ &1000000000000033900000033,9″ 6,64 1610 A0p α2 CVn-променлива, Vнајг = 6,62св, Vнајм = 6,7св, P = 16,846 д
SV Vul SV 187921 97717 19ч 51м &1000000000000039100000003,91с +27° 27′ &1000000000000036800000036,8″ 6,74 4100 G2.5:Iab класична кефеида, Vнајг = 6,72св, Vнајм = 7,79св, P = 44,993 д
RS Vul RS 180939 94822 19ч 17м &1000000000000399900000039,99с +22° 26′ &1000000000000028400000028,4″ 6,85 939 B5V+G0III-IV алголска променлива, Vнајг = 6,79св, Vнајм = 7,83св, P = 4,4776635 д
HIP 100963 195034 100963 20ч 28м &1000000000000118100000011,81с +22° 07′ &1000000000000044400000044,4″ 7,09 92,04 G5 сончев близнак
U Vul U 185059 96458 19ч 36м &1000000000000377300000037,73с +20° 19′ &1000000000000058600000058,6″ 7,15 4900 F5:Iabv класична кефеида, Vнајг = 6,73св, Vнајм = 7,54св, P = 7,990676 д
HD 190228 190228 98714 20ч 03м &1000000000000007700000000,77с +28° 18′ &1000000000000024700000024,7″ 7,31 3,34 203 G5IV има планета (b)
Z Vul Z 181987 95163 19ч 21м &1000000000000391100000039,11с +25° 34′ &1000000000000029400000029,4″ 7,33 626 B2V+B9V класична кефеида, Vнајг = 7,25св, Vнајм = 8,9св, P = 2,454934 д
ER Vul ER 200391 103833 21ч 02м &1000000000000259100000025,91с +27° 48′ &1000000000000026400000026,4″ 7,37 169,5 G0V+G5V W UMa-променлива, Vнајг = 7,27св, Vнајм = 7,49св, P = 0,69809409 д
HD 189733 V452 189733 98505 20ч 00м &1000000000000437100000043,71с +22° 42′ &1000000000000039100000039,1″ 7,67 6,26 62,9 K1-K2 планетарен премин и BY Dra-променлива, ΔV = 0,03св, P = 2,218573 д, има преминувачка планета (b)
HD 188037 NS 188037 19ч 52м &1000000000000300800000030,08с +22° 27′ &1000000000000014400000014,4″ 7,76 A2 бавна неправилна променлива, Vнајг = 7,75св, Vнајм = 8,12св
V Vul V 340667 20ч 36м &1000000000000320200000032,02с +26° 36′ &1000000000000014500000014,5″ 8,05 G8:Iabv RV Tau-променлива, Vнајг = 8,05св, Vнајм = 9,75св, P = 76,07 д
HD 201626 201626 104486 21ч 09м &1000000000000592700000059,27с +26° 36′ &1000000000000054900000054,9″ 8,16 738 C-H2IV: C2 3.5 CH5 CN2.5 CH-ѕвезда
HD 188015 188015 97769 19ч 52м &1000000000000045400000004,54с +28° 06′ &1000000000000001400000001,4″ 8,22 4,61 172 G5IV има планета (b)
HD 203030 V457 203030 105232 21ч 18м &1000000000000582200000058,22с +26° 13′ &1000000000000050000000050,0″ 8,45 133,3 G8V BY Dra-променлива, ΔV = 0,04св, P = 6,664 д, има планета (b)
S Vul S 338867 19ч 48м &1000000000000238100000023,81с +27° 17′ &1000000000000011400000011,4″ 8,69 K0 класична кефеида, Vнајг = 8,69св, Vнајм = 9,42св, P = 68,464 д
DR Vul DR 339770 20ч 13м &1000000000000468500000046,85с +26° 45′ &1000000000000001600000001,6″ 8,71 B8 алголска променлива, Vнајг = 8,65св, Vнајм = 9,27св, P = 2,2508645 д
X Vul X 339279 98212 19ч 57м &1000000000000286100000028,61с +26° 33′ &1000000000000023300000023,3″ 8,87 23000 K5 класична кефеида, Vнајг = 8,33св, Vнајм = 9,22св, P = 6,319588 д
BD+23 3912 345957 99423 20ч 10м &1000000000000481600000048,16с +23° 57′ &1000000000000054500000054,5″ 8,93 315,9 G0V: ореолска ѕвезда
BE Vul BE 340201 20ч 25м &1000000000000336400000033,64с +27° 22′ &1000000000000009100000009,1″ 9,79 A0 алголска променлива, Vнајг = 9,78св, Vнајм = 11,31св, P = 1,552044 д
BP Vul BP 352179 100745 20ч 25м &1000000000000332500000033,25с +21° 02′ &1000000000000018000000018,0″ 9,95 2000 A7 алголска променлива
BS Vul BS 344650 19ч 37м &1000000000000265100000026,51с +21° 55′ &1000000000000050400000050,4″ 10,08 F2 β Lyr-променлива, Vнајг = 10,9св, Vнајм = 11,6св, P = 0,47597147 д
BO Vul BO 345287 19ч 56м &1000000000000290700000029,07с +23° 54′ &1000000000000045000000045,0″ 10,12 F0 алголска променлива
HAT-P-49 340099 20ч 21м &1000000000000046000000046,0с +26° 41′ &1000000000000003400000034″ 10,21 1050 A5 има планета (b)
HD 186943 QY 186943 97281 19ч 46м &1000000000000159400000015,94с +28° 16′ &1000000000000019100000019,1″ 10,23 WN3+O9.5V Волф–Рајеова ѕвезда и затемнувачка двојка
WW Vul WW 344361 19ч 25м &1000000000000587500000058,75с +21° 12′ &1000000000000031300000031,3″ 10,25 A3 UX Ori-променлива, Vнајг = 10,25св, Vнајм = 12,94св
AW Vul AW 340420 20ч 29м &1000000000000016700000001,67с +24° 48′ &1000000000000027900000027,9″ 11,40 F0 алголска променлива, Vнајг = 10,8св, Vнајм = 11,9св, P = 0,80645141 д
Wolf 1346 340611 101516 20ч 34м &1000000000000218800000021,88с +25° 03′ &1000000000000049700000049,7″ 11,55 50,68 DA2.4 бело џуџе
PX Vul PX 19ч 26м &1000000000000402600000040,26с +23° 53′ &1000000000000050900000050,9″ 11,83 F3 орионска променлива, Vнајг = 11,4св, Vнајм = 12,8св
G 185-32 PY 19ч 37м &1000000000000131700000013,17с +27° 43′ &1000000000000018100000018,1″ 12,97 DA пулсирачко бело џуџе, ΔV = 0,02св
GD 385 PT 19ч 52м &1000000000000278800000027,88с +25° 09′ &1000000000000029100000029,1″ 15,11 124 DA4.2 пулсирачко бело џуџе, ΔV = 0,05св
XTE J1859+226[3] V406 18ч 58м &1000000000000415800000041,58с +22° 39′ &1000000000000029600000029,6″ G5V-K0V нискомасена рендгенска двојка
LV Vul LV 19ч 48м &1000000000000005200000000,52с +27° 10′ &1000000000000019300000019,3″ 16,9 нова, Vнајг = 4,5св, Vнајм = 16,9св
PW Vul PW 19ч 26м &1000000000000050600000005,06с +27° 21′ &1000000000000058800000058,8″ 16,9 нова, Vнајг = 6,4св, Vнајм = 16,9св
VW Vul VW 20ч 57м &1000000000000450700000045,07с +25° 30′ &1000000000000025700000025,7″ 17,0 Z Cam-променлива, Vнајг = 13,1св, Vнајм = 17,0св, P = 0,1687 д
QU Vul QU 20ч 26м &1000000000000459400000045,94с +27° 50′ &1000000000000042200000042,2″ 17,9 нова, Vнајг = 5,3св, Vнајм = 17,9св
NQ Vul NQ 19ч 29м &1000000000000146900000014,69с +20° 27′ &1000000000000059600000059,6″ 18 нова, Vнајг = 6,01св, Vнајм = 18св
GS 2000+25 QZ 20ч 02м &1000000000000495800000049,58с +25° 14′ &1000000000000011300000011,3″ 18,2 K3V-K6V рендгенска нова
V458 Vul V458 19ч 54м &1000000000000246100000024,61с +20° 52′ &1000000000000052600000052,6″ 18,3 нова, Vнајг = 8,1св, Vнајм = 18,3св, P = 0,06812255 д
QV Vul QV 19ч 04м &1000000000000403200000040,32с +21° 46′ &1000000000000014200000014,2″ 19 нова, Vнајг = 7св, Vнајм = 19св
CK Vul 11[4] CK 19ч 47м &1000000000000038100000038,1с +27° 18′ &1000000000000004800000048″ 20,0 Антелмова Ѕвезда; нова, Vнајг = 2,7св, Vнајм = 20,0св
PU Vul PU 20ч 21м &1000000000000133200000013,32с +21° 34′ &1000000000000018700000018,7″ A4II-F8Iab + M6IIIe нова
WR 125 V378 19ч 28м &1000000000000156200000015,62с +19° 33′ &1000000000000021400000021,4″ WCe+... Волф-Рајеова ѕвезда
QQ Vul QQ 20ч 05м &1000000000000419100000041,91с +22° 39′ &1000000000000058700000058,7″ M2 AM Her-променлива
PSR B1919+21 19ч 21м &1000000000000448100000044,81с +21° 53′ &1000000000000002300000002,3″ 2283 првиот откриен пулсар
PSR B1930+22 19ч 32м &1000000000000228600000022,86с +22° 20′ &1000000000000052100000052,1″ пулсар
PSR B1937+21 19ч 39м &1000000000000385600000038,56с +21° 35′ &1000000000000059100000059,1″ милисекунден пулсар
PSR B1953+29 19ч 55м &1000000000000278800000027,88с +29° 08′ &1000000000000043500000043,5″ милисекунден пулсар
PSR B2020+28 20ч 22м &1000000000000370700000037,07с +28° 54′ &1000000000000023100000023,1″ пулсар
PSR J2007+2722 20ч 07м &1000000000000157700000015,77с +27° 22′ &1000000000000047700000047,7″ 17200 пулсар
V407 Vul V407 19ч 14м &1000000000000260900000026,09с +24° 56′ &1000000000000044600000044,6″ AM CVn-променлива
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. D. Hoffleit and W. H. Warren, Jr., The Bright Star Catalogue, 5th Revised Ed. (Preliminary Version) - database entry: HR 7405.
  2. 2,0 2,1 Во Флемстифовиот ѕвезден каталог и атласи.
    Map of constellations Lyra, Cygnus, Lacerta, Vulpec, Anser, and Sagitta. - Flamsteed, John. 1729. Atlas coelestis Архивирано на 27 јули 2011 г.: Linda Hall Library.
  3. http://blackholes.stardate.org/objects/factsheet-XTE-J1859-226.html
  4. Wagman, Morton (2003) Lost Stars, McDonald and Woodward, Blacksburg, Virginia, p.494. ISBN 0-939923-78-5.

Извори[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.