Список на ѕвезди во соѕвездието Октант

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Октант, надолно подредени според сјајноста.

Име B Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
ν Oct ν 205478 107089 21ч 41м &1000000000000284700000028,47с −77° 23′ &1000000000000022100000022,1″ 3,76 2,10 69 K0III претпоставена променлива
β Oct β 214846 112405 22ч 46м &1000000000000037200000003,72с −81° 22′ &1000000000000053800000053,8″ 4,13 0,96 140 A9IV/V
δ Oct δ 124882 70638 14ч 26м &1000000000000557400000055,74с −83° 40′ &1000000000000004300000004,3″ 4,31 −0,35 279 K2III претпоставена променлива
θ Oct θ 224889 122 00ч 01м &1000000000000358500000035,85с −77° 03′ &1000000000000055100000055,1″ 4,78 0,63 221 K2III
ε Oct ε BO 210967 110256 22ч 20м &1000000000000014800000001,48с −80° 26′ &1000000000000022700000022,7″ 5,09 0,51 268 M6III полуправилна променлива, Vнајг = 4,58св, Vнајм = 5,3св, P = 55 д
γ1 Oct γ1 223647 117689 23ч 52м &1000000000000066900000006,69с −82° 01′ &1000000000000007600000007,6″ 5,10 0,53 267 G7III
α Oct α 199532 104043 21ч 04м &1000000000000430300000043,03с −77° 01′ &1000000000000022300000022,3″ 5,13 1,85 148 F4III β Lyr-променлива
λ Oct λ 206240 107843 21ч 50м &1000000000000542500000054,25с −82° 43′ &1000000000000007800000007,8″ 5,27 −0,36 435 G8/K0III+..
γ3 Oct γ3 636 814 00ч 10м &1000000000000022700000002,27с −82° 13′ &1000000000000026400000026,4″ 5,29 0,93 242 K1/K2III
χ Oct χ 164461 92824 18ч 54м &1000000000000476500000047,65с −87° 36′ &1000000000000019900000019,9″ 5,29 0,87 250 K3III
ξ Oct ξ 215573 112781 22ч 50м &1000000000000227500000022,75с −80° 07′ &1000000000000025700000025,7″ 5,32 −0,35 444 B6IV 53 Per-променлива, Vнајг = 5,32св, Vнајм = 5,36св, P = 1,76866 д
ζ Oct ζ 79837 43908 08ч 56м &1000000000000418800000041,88с −85° 39′ &1000000000000047600000047,6″ 5,43 2,01 157 F0III
ι Oct ι 111482 63031 12ч 54м &1000000000000583500000058,35с −85° 07′ &1000000000000024300000024,3″ 5,45 0,17 371 K0III
σ Oct σ 177482 104382 21ч 08м &1000000000000460100000046,01с −88° 57′ &1000000000000023400000023,4″ 5,45 0,86 270 F0III Јужна Поларна Ѕвезда; δ Sct-променлива, ΔV = 0,05св, P = 0,097 д
φ Oct φ 167468 90133 18ч 23м &1000000000000364400000036,44с −75° 02′ &1000000000000039600000039,6″ 5,47 1,57 197 A0V
ψ Oct ψ 210853 110078 22ч 17м &1000000000000507000000050,70с −77° 30′ &1000000000000041700000041,7″ 5,49 2,56 125 F3III
τ Oct τ 219765 115836 23ч 28м &1000000000000035700000003,57с −87° 28′ &1000000000000056100000056,1″ 5,50 −0,52 522 K2III
κ Oct κ 117374 66753 13ч 40м &1000000000000561800000056,18с −85° 47′ &1000000000000009600000009,6″ 5,56 1,08 256 A2m...
ρ Oct ρ 137333 76996 15ч 43м &1000000000000161000000016,10с −84° 27′ &1000000000000055800000055,8″ 5,57 1,45 217 A2V променлива ѕвезда, ΔV = 0,005св, P = 069147 д
π1 Oct π1 130650 73540 15ч 01м &1000000000000507000000050,70с −83° 13′ &1000000000000040000000040,0″ 5,65 0,27 389 G8/K0III
π2 Oct π2 131246 73771 15ч 04м &1000000000000469600000046,96с −83° 02′ &1000000000000017800000017,8″ 5,65 −2,98 1734 G8Ib
HD 11025 11025 7568 01ч 37м &1000000000000277800000027,78с −84° 46′ &1000000000000010700000010,7″ 5,66 0,42 365 K0III
γ2 Oct γ2 224362 118114 23ч 57м &1000000000000329900000032,99с −82° 10′ &1000000000000011100000011,1″ 5,72 0,80 314 K0III
HD 222806 222806 117125 23ч 44м &1000000000000406800000040,68с −78° 47′ &1000000000000029200000029,2″ 5,74 −0,47 569 K1III
HD 193721 193721 101427 20ч 33м &1000000000000176100000017,61с −80° 57′ &1000000000000053400000053,4″ 5,76 −0,28 527 G6/G8II
υ Oct υ 211539 111196 22ч 31м &1000000000000378300000037,83с −85° 58′ &1000000000000002600000002,6″ 5,76 0,73 330 K0III
HD 1032 1032 1074 00ч 13м &1000000000000195500000019,55с −84° 59′ &1000000000000038500000038,5″ 5,78 −1,21 815 M0/M1III претпоставена променлива
HD 221420 221420 116250 23ч 33м &1000000000000195500000019,55с −77° 23′ &1000000000000007200000007,2″ 5,82 3,31 104 G2V има планета (b)
HD 10800 10800 7601 01ч 37м &1000000000000549800000054,98с −82° 58′ &1000000000000031000000031,0″ 5,88 3,71 88 G2V
ω Oct ω 131596 74296 15ч 11м &1000000000000087900000008,79с −84° 47′ &1000000000000016200000016,2″ 5,88 0,93 318 B9.5V
HD 194612 194612 101843 20ч 38м &1000000000000186000000018,60с −81° 17′ &1000000000000020300000020,3″ 5,89 −0,56 635 K5III променлива ѕвезда, ΔV = 0,007св, P = 2,18160 д
HD 208741 208741 108849 22ч 03м &1000000000000037400000003,74с −76° 07′ &1000000000000005800000005,8″ 5,94 1,99 201 F3III
HD 167714 167714 90606 18ч 29м &1000000000000200200000020,02с −80° 13′ &1000000000000057200000057,2″ 5,95 0,81 348 K2III
μ1 Oct μ1 196051 102162 20ч 42м &1000000000000025200000002,52с −76° 10′ &1000000000000050000000050,0″ 5,99 0,92 337 F4III-IV
HD 222060 222060 116653 23ч 38м &1000000000000236900000023,69с −76° 52′ &1000000000000010200000010,2″ 5,99 −0,42 625 K0II/III
HD 104555 104555 58697 12ч 02м &1000000000000206800000020,68с −85° 37′ &1000000000000054300000054,3″ 6,05 0,99 335 K3III
CW Oct CW 148542 83255 17ч 00м &1000000000000584400000058,44с −86° 21′ &1000000000000051500000051,5″ 6,05 −0,27 598 A2V α² CVn-променлива
HD 218108 218108 114258 23ч 08м &1000000000000235400000023,54с −79° 28′ &1000000000000050200000050,2″ 6,11 1,75 243 A7Vn
HD 212168 212168 110712 22ч 25м &1000000000000510300000051,03с −75° 00′ &1000000000000056600000056,6″ 6,12 4,31 75 G3IV
HD 210056 210056 109584 22ч 11м &1000000000000551300000055,13с −76° 06′ &1000000000000057300000057,3″ 6,13 1,30 302 K0III
HD 191220 191220 100697 20ч 24м &1000000000000548000000054,80с −83° 18′ &1000000000000038300000038,3″ 6,15 1,71 252 A2/A3m...
HD 213402 213402 111504 22ч 35м &1000000000000263600000026,36с −78° 46′ &1000000000000017600000017,6″ 6,15 −1,47 1090 K1III
HD 204904 204904 106881 21ч 38м &1000000000000561500000056,15с −79° 26′ &1000000000000033100000033,1″ 6,17 2,28 196 F4IV
η Oct η 96124 53702 10ч 59м &1000000000000141600000014,16с −84° 35′ &1000000000000037900000037,9″ 6,19 1,00 356 A1V
HD 169904 169904 91723 18ч 42м &1000000000000143600000014,36с −81° 48′ &1000000000000029100000029,1″ 6,27 0,12 553 B8V претпоставена променлива
HD 107739 107739 60638 12ч 25м &1000000000000382800000038,28с −86° 09′ &1000000000000002100000002,1″ 6,32 −0,53 765 K0III
HD 101782 101782 56996 11ч 41м &1000000000000016000000001,60с −83° 05′ &1000000000000059900000059,9″ 6,32 1,20 344 K0III двоѕвезда
HD 219572 219572 115129 23ч 19м &1000000000000085500000008,55с −79° 28′ &1000000000000020800000020,8″ 6,34 0,46 489 K0III
HD 172226 172226 93117 18ч 58м &1000000000000100300000010,03с −83° 25′ &1000000000000019800000019,8″ 6,35 0,18 558 B9/B9.5V
HD 203532 203532 106474 21ч 33м &1000000000000544700000054,47с −82° 40′ &1000000000000059100000059,1″ 6,35 −0,63 813 B3IV
HD 171990 171990 92233 18ч 47м &1000000000000492000000049,20с −77° 52′ &1000000000000007000000007,0″ 6,39 3,22 141 G2V претпоставена променлива
HD 186154 186154 98086 19ч 56м &1000000000000016200000001,62с −81° 20′ &1000000000000059400000059,4″ 6,39 −0,25 694 K3/K4III
HD 208500 208500 108759 22ч 01м &1000000000000526500000052,65с −77° 39′ &1000000000000045100000045,1″ 6,39 1,49 311 A5IV/V
R Oct R 40857 25412 05ч 26м &1000000000000061200000006,12с −86° 23′ &1000000000000017800000017,8″ 6,40 1960 M5.5e мирида, Vнајг = 6,4св, Vнајм = 13,2св, P = 407 д
HD 25887 25887 17328 03ч 42м &1000000000000326900000032,69с −85° 15′ &1000000000000043300000043,3″ 6,40 0,56 481 B9V
HD 218559 218559 114550 23ч 12м &1000000000000124300000012,43с −80° 54′ &1000000000000045600000045,6″ 6,43 0,17 582 K4III
HD 202418 202418 106320 21ч 32м &1000000000000028600000002,86с −84° 48′ &1000000000000036000000036,0″ 6,44 −0,13 667 K3III претпоставена променлива, ΔV = 0,06св
HD 159517 159517 88274 18ч 01м &1000000000000342100000034,21с −85° 12′ &1000000000000052100000052,1″ 6,45 2,32 219 F4V
BP Oct BP 129723 75736 15ч 28м &1000000000000206800000020,68с −88° 07′ &1000000000000058100000058,1″ 6,46 2,45 210 Am δ Sct-променлива, ΔV = 0,04св
HD 58805 58805 32500 06ч 46м &1000000000000585200000058,52с −87° 01′ &1000000000000029900000029,9″ 6,46 3,50 128 F3V
HD 203955 203955 106424 21ч 33м &1000000000000210700000021,07с −80° 02′ &1000000000000021500000021,5″ 6,47 1,25 360 A0V
HD 165338 165338 90509 18ч 28м &1000000000000063500000006,35с −84° 23′ &1000000000000014000000014,0″ 6,49 0,18 596 B8/B9V
μ2 Oct μ2 196067 102125 20ч 41м &1000000000000437400000043,74с −75° 21′ &1000000000000001500000001,5″ 6,51 3,31 142 G1V има планета (b)
B Oct B CG 206553 112355 22ч 45м &1000000000000302200000030,22с −88° 49′ &1000000000000005900000005,9″ 6,57 1,50 335 F0IV-V δ Sct-променлива
BQ Oct BQ 110994 71348 14ч 35м &1000000000000295100000029,51с −89° 46′ &1000000000000018200000018,2″ 6,88 1600 S5.1 бавна неправилна променлива, ΔV = 0,1св
ο Oct ο 1348 1007 00ч 12м &1000000000000339600000033,96с −88° 21′ &1000000000000046300000046,3″ 7,21 −1,49 1790 B9.5IV
HD 142022 142022 79242 16ч 10м &1000000000000150300000015,03с −84° 13′ &1000000000000053800000053,8″ 7,70 5,01 112 K0V двојна ѕвезда, составницата A има планета (b)
HD 212301 212301 110852 22ч 27м &1000000000000309200000030,92с −77° 43′ &1000000000000004500000004,5″ 7,77 4,07 179 F8V има планета (b)
CF Oct CF 196818 102803 20ч 49м &1000000000000372600000037,26с −80° 08′ &1000000000000001000000001,0″ 7,93 683 K0IIIp бавна неправилна променлива
HD 188136 CC 188136
188137
98757 20ч 03м &1000000000000317500000031,75с −78° 49′ &1000000000000050700000050,7″ 8,01 620 ApSrYZrBa δ Sct-променлива, ΔV = 0,1св, P = 0,1249 д
X Oct X 91620 51084 10ч 26м &1000000000000142500000014,25с −84° 20′ &1000000000000053900000053,9″ 8,70 997 M5/M6e мирида, Vнајг = 6,8св, Vнајм = 10,9св, P = 200 д
HD 89499 DR 89499 49616 10ч 07м &1000000000000295400000029,54с −85° 04′ &1000000000000033000000033,0″ 8,70 373 G3V RS CVn-променлива, Vнајг = 8,7св, Vнајм = 8,73св, P = 5,532 д
UV Oct UV 156008 80990 16ч 32м &1000000000000595300000059,53с −83° 14′ &1000000000000010500000010,5″ 9,44 1340 A9:Ia/Iabw RR Lyr-променлива, Vнајг = 8,7св, Vнајм = 9,97св, P = 0,54258 д
HD 190290 CK 190290 20ч 13м &1000000000000563500000056,35с −78° 52′ &1000000000000042300000042,3″ 9,9 ApEuSr брзоосцилирачка Ap-ѕвезда, ΔV = 0,1св
RV Oct RV 67227 13ч 46м &1000000000000317500000031,75с −84° 24′ &1000000000000006400000006,4″ 10,94 2470 RR Lyr-променлива, Vнајг = 10,356св, Vнајм = 11,538св, P = 0,5711700 д
EUVE J0317-85,5 CL 03ч 17м &1000000000000158100000015,81с −85° 32′ &1000000000000025500000025,5″ 14,72 DA ZZ Cet-променлива, Vнајг = 14,72св, Vнајм = 14,9св
AO Oct AO 21ч 05м &1000000000000082300000008,23с −75° 21′ &1000000000000001800000001,8″ 21,0 SU UMa-променлива, Vнајг = 14,2св, Vнајм = 21,0св, P = 0.06557 д
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 16 јули 2010.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.
  • „Naming Stars“. Посетено на 4 јули 2018.