Список на ѕвезди во соѕвездието Лира

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Лира, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
Вега α 3 172167 91262 18ч 36м &1000000000000561900000056,19с +38° 46′ &1000000000000058800000058,8″ 0,03 0,58 25 A0Vvar Фидис, Харфа, ел-Неср ел-Ваки;[1] 5. ѕвезда по сјајност, има правлив диск; δ Sct-променлива, Vнајг = -0,02св, Vнајм = 0,07св, P = 0,19 д
γ Lyr γ 14 176437 93194 18ч 58м &1000000000000566200000056,62с +32° 41′ &1000000000000022400000022,4″ 3,25 −3,20 634 B9III Сулафат; претпоставена променлива, Vнајг = 3,23св, Vнајм = 3,26св
β Lyr A β 10 174638 92420 18ч 50м &1000000000000047900000004,79с +33° 21′ &1000000000000045600000045,6″ 3,52 −3,64 881 A8:V comp SB Шелијак, Шилијак; прототипна β Lyr-променлива, Vнајг = 3,30св, Vнајм = 4,35св, P = 12,94061713 д
R Lyr 13 R 175865 92862 18ч 55м &1000000000000200900000020,09с +43° 56′ &1000000000000045200000045,2″ 4,08 −1,07 349 M5IIIvar полуправилна променлива, Vнајг = 3,81св, Vнајм = 4,44св, P = 46 д
δ2 Lyr δ2 12 175588 92791 18ч 54м &1000000000000302900000030,29с +36° 53′ &1000000000000055000000055,0″ 4,22 −2,98 898 M4IIvar полуправилна променлива, Vнајг = 4,22св, Vнајм = 4,33св
κ Lyr κ 1 168775 89826 18ч 19м &1000000000000517200000051,72с +36° 03′ &1000000000000052000000052,0″ 4,33 0,02 238 K2IIIvar претпоставена променлива, Vнајг = 4,31св, Vнајм = 4,35св
ζ1 Lyr ζ1 6 173648 91971 18ч 44м &1000000000000463400000046,34с +37° 36′ &1000000000000018200000018,2″ 4,34 0,97 154 Am променлива ѕвезда, ΔV = 0,003св, P = 1,53243 д
θ Lyr θ 21 180809 94713 19ч 16м &1000000000000221000000022,10с +38° 08′ &1000000000000001400000001,4″ 4,35 −2,51 769 K0II претпоставена променлива, Vнајг = 4,32св, Vнајм = 4,37св
η Lyr η 20 180163 94481 19ч 13м &1000000000000454900000045,49с +39° 08′ &1000000000000045500000045,5″ 4,43 −3,09 1042 B2.5IV Аладфар; променлива ѕвезда, ΔV = 0,005св, P = 19,73944 д
ε2 Lyr A ε2 5 173607 91926 18ч 44м &1000000000000227800000022,78с +39° 36′ &1000000000000045300000045,3″ 4,60 1,13 160 A8Vn составница на системот ε Lyr; двојна ѕвезда; претпоставена променлива, ΔV = 0,02св
ε1 Lyr A ε1 4 173582 91919 18ч 44м &1000000000000203400000020,34с +39° 40′ &1000000000000011900000011,9″ 4,67 1,19 162 F1V составница на системот ε Lyr; двојна ѕвезда
HD 173780 173780 92088 18ч 46м &1000000000000044700000004,47с +26° 39′ &1000000000000043500000043,5″ 4,83 0,39 252 K3III
λ Lyr λ 15 176670 93279 19ч 00м &1000000000000008200000000,82с +32° 08′ &1000000000000043800000043,8″ 4,94 −3,43 1538 K3III претпоставена променлива
16 Lyr 16 177196 93408 19ч 01м &1000000000000263600000026,36с +46° 56′ &1000000000000006100000006,1″ 5,00 2,04 128 A7V претпоставена променлива, Vнајг = 5,00св, Vнајм = 5,09св
μ Lyr μ 2 169702 90191 18ч 24м &1000000000000138000000013,80с +39° 30′ &1000000000000026100000026,1″ 5,11 −0,55 441 A3IVn Алатфар, ел-Атфар
HD 176051 176051 93017 18ч 57м &1000000000000014700000001,47с +32° 54′ &1000000000000005800000005,8″ 5,20 4,32 49 G0V има планета (b)
17 Lyr 17 178449 93917 19ч 07м &1000000000000255000000025,50с +32° 30′ &1000000000000006000000006,0″ 5,20 2,16 132 F0V
ν Lyr ν, ν2 9 174602 92405 18ч 49м &1000000000000529200000052,92с +32° 33′ &1000000000000003900000003,9″ 5,22 0,90 238 A3V
ι Lyr ι 18 178475 93903 19ч 07м &1000000000000181300000018,13с +36° 06′ &1000000000000000600000000,6″ 5,25 −1,78 832 B6IV Be-ѕвезда
HD 176527 176527 93256 18ч 59м &1000000000000454300000045,43с +26° 13′ &1000000000000049600000049,6″ 5,26 0,12 348 K2III претпоставена RS CVn-променлива
ε2 Lyr B ε2 5 173608 18ч 44м &1000000000000229000000022,90с +39° 36′ &1000000000000046000000046,0″ 5,37 составница на системот ε Lyr
HD 172044 172044 91235 18ч 36м &1000000000000373500000037,35с +33° 28′ &1000000000000008500000008,5″ 5,41 −0,61 522 B8II-IIIp.. претпоставена α2 CVn-променлива, Vнајг = 5,40св, Vнајм = 5,45св
HD 175740 175740 92831 18ч 54м &1000000000000521800000052,18с +41° 36′ &1000000000000009800000009,8″ 5,46 0,89 267 G8III
HD 171301 171301 90923 18ч 32м &1000000000000499500000049,95с +30° 33′ &1000000000000015100000015,1″ 5,47 0,22 365 B8IV
HD 178233 178233 93843 19ч 06м &1000000000000376800000037,68с +28° 37′ &1000000000000042200000042,2″ 5,53 2,48 133 F0III
HD 167965 167965 89482 18ч 15м &1000000000000387800000038,78с +42° 09′ &1000000000000033600000033,6″ 5,56 −0,53 540 B7IV променлива ѕвезда, ΔV = 0,008св, P = 0,57460 д
δ1 Lyr δ1 11 175426 92728 18ч 53м &1000000000000435600000043,56с +36° 58′ &1000000000000018200000018,2″ 5,58 −2,02 1079 B2.5V претпоставена променлива, Vнајг = 5,56св, Vнајм = 5,62св
HD 177808 177808 93718 19ч 04м &1000000000000578200000057,82с +31° 44′ &1000000000000039300000039,3″ 5,63 −0,72 606 M0III
HD 175443 175443 92768 18ч 54м &1000000000000132500000013,25с +27° 54′ &1000000000000034900000034,9″ 5,64 0,17 405 K4III
HD 173417 173417 91883 18ч 43м &1000000000000516100000051,61с +31° 55′ &1000000000000036900000036,9″ 5,68 2,10 169 F1III-IV
HD 176871 176871 93393 19ч 01м &1000000000000173600000017,36с +26° 17′ &1000000000000029200000029,2″ 5,69 −0,96 697 B5V
ζ2 Lyr ζ2 7 173649 91973 18ч 44м &1000000000000481900000048,19с +37° 35′ &1000000000000040400000040,4″ 5,73 2,41 150 F0IVvar претпоставена променлива, Vнајг = 5,68св, Vнајм = 5,74св
HD 182694 182694 95352 19ч 23м &1000000000000564900000056,49с +43° 23′ &1000000000000017700000017,7″ 5,85 0,38 404 G6.5IIIa
HD 180450 180450 94630 19ч 15м &1000000000000248400000024,84с +30° 31′ &1000000000000035200000035,2″ 5,88 −2,25 1376 M0III променлива ѕвезда, ΔV = 0,014св, P = 2,63213 д
V542 Lyr V542 176318 93104 18ч 58м &1000000000000019000000001,90с +38° 15′ &1000000000000058300000058,3″ 5,89 −0,11 516 B7IV алголска променлива
ν1 Lyr ν1 8 174585 92398 18ч 49м &1000000000000459100000045,91с +32° 48′ &1000000000000046200000046,2″ 5,93 −1,52 1009 B3IV претпоставена променлива, Vнајг = 5,89св, Vнајм = 5,96св
19 Lyr 19 V471 179527 94311 19ч 11м &1000000000000460100000046,01с +31° 17′ &1000000000000000500000000,5″ 5,93 −1,46 979 B9p Si α2 CVn-променлива, Vнајг = 5,91св, Vнајм = 5,98св, P = 1,160898 д
HD 175635 175635 92833 18ч 54м &1000000000000525200000052,52с +33° 58′ &1000000000000006900000006,9″ 5,99 −2,06 1331 G8III+...
XY Lyr XY 172380 91373 18ч 38м &1000000000000064700000006,47с +39° 40′ &1000000000000005900000005,9″ 6,02 −1,81 1199 M4.5II полуправилна променлива, Vнајг = 5,6св, Vнајм = 6,6св, P = 120 д
ε1 Lyr B ε1 4 173583 18ч 44м &1000000000000203000000020,30с +39° 40′ &1000000000000016000000016,0″ 6,02 составница на системот ε Lyr
HD 176896 176896 93354 19ч 00м &1000000000000552000000055,20с +33° 48′ &1000000000000007700000007,7″ 6,04 0,62 396 K0III:
HD 173416 173416 91852 18ч 43м &1000000000000361100000036,11с +36° 33′ &1000000000000023800000023,8″ 6,06 0,41 440 G8III Сихе; има планета (b)
HD 173936 173936 92098 18ч 46м &1000000000000130100000013,01с +41° 26′ &1000000000000030500000030,5″ 6,06 −1,81 1221 B6V
HD 174179 174179 92243 18ч 47м &1000000000000573700000057,37с +31° 45′ &1000000000000024600000024,6″ 6,06 −1,50 1062 B3IVp
HD 177809 177809 93720 19ч 04м &1000000000000582700000058,27с +30° 44′ &1000000000000000400000000,4″ 6,07 −0,72 743 M2III претпоставена променлива
HD 182272 182272 95235 19ч 22м &1000000000000333500000033,35с +33° 31′ &1000000000000005600000005,6″ 6,09 1,01 339 K0III
HD 171780 171780 91119 18ч 35м &1000000000000135000000013,50с +34° 27′ &1000000000000028800000028,8″ 6,10 −1,42 1038 B5Vn претпоставена променлива
HD 174959 174959 92551 18ч 51м &1000000000000365200000036,52с +36° 32′ &1000000000000020800000020,8″ 6,10 −1,58 1120 B6IV
HD 168322 168322 89604 18ч 17м &1000000000000069500000006,95с +40° 56′ &1000000000000011700000011,7″ 6,12 0,98 348 G9III
V473 Lyr V473 180583 94685 19ч 15м &1000000000000594900000059,49с +27° 55′ &1000000000000034700000034,7″ 6,18 −2,38 1680 F6Ib-II класична кефеида, Vнајг = 5,99св, Vнајм = 6,35св, P = 1,49078 д
V543 Lyr V543 176502 93177 18ч 58м &1000000000000465900000046,59с +40° 40′ &1000000000000045100000045,1″ 6,20 −1,12 948 B3V β Cep-променлива
HD 179583 179583 94280 19ч 11м &1000000000000231600000023,16с +40° 25′ &1000000000000045000000045,0″ 6,20 0,40 471 A3V
V533 Lyr V533 172187 91250 18ч 36м &1000000000000455300000045,53с +43° 13′ &1000000000000018600000018,6″ 6,21 0,71 411 F0V β Lyr-променлива
HD 174881 174881 92550 18ч 51м &1000000000000358900000035,89с +28° 47′ &1000000000000001200000001,2″ 6,22 −2,23 1598 K1II-III
HD 172671 172671 91491 18ч 39м &1000000000000330300000033,03с +40° 56′ &1000000000000006200000006,2″ 6,25 −0,72 807 B9V
HD 181470 181470 94932 19ч 19м &1000000000000011500000001,15с +37° 26′ &1000000000000043100000043,1″ 6,25 −0,29 663 A0III
HD 175132 175132 92599 18ч 52м &1000000000000072500000007,25с +41° 22′ &1000000000000059700000059,7″ 6,28 −1,59 1221 B9p Si променлива ѕвезда, ΔV = 0,009св, P = 8,03084 д
HD 181655 181655 94981 19ч 19м &1000000000000390400000039,04с +37° 19′ &1000000000000051500000051,5″ 6,29 4,28 82 G5V спектроскопска двојка
HD 168009 168009 89474 18ч 15м &1000000000000325300000032,53с +45° 12′ &1000000000000034500000034,5″ 6,30 4,52 74 G2V
HD 181828 181828 95067 19ч 20м &1000000000000330500000033,05с +35° 11′ &1000000000000009400000009,4″ 6,30 −0,44 726 B9V
HR 7403 V558 183362 95673 19ч 27м &1000000000000364000000036,40с +37° 56′ &1000000000000028300000028,3″ 6,30 −2,71 2063 B3Ve Be-ѕвезда
HD 178003 178003 93770 19ч 05м &1000000000000471300000047,13с +29° 55′ &1000000000000018100000018,1″ 6,32 −1,70 1309 M0III претпоставена променлива
HD 179422 179422 94290 19ч 11м &1000000000000309600000030,96с +26° 44′ &1000000000000009400000009,4″ 6,35 3,18 141 F5V
Глизе 758 182488 95319 19ч 23м &1000000000000340100000034,01с +33° 13′ &1000000000000019100000019,1″ 6,37 5,42 51 G8V има придружник-кафеаво џуџе
HD 177109 177109 93437 19ч 01м &1000000000000483700000048,37с +33° 37′ &1000000000000016500000016,5″ 6,39 −1,27 1109 B5IV
HD 169646 169646 90163 18ч 23м &1000000000000572700000057,27с +38° 44′ &1000000000000021000000021,0″ 6,41 −0,69 858 K2
HD 172958 172958 91675 18ч 41м &1000000000000413100000041,31с +31° 37′ &1000000000000003300000003,3″ 6,41 −1,24 1105 B8V
HD 172631 172631 91533 18ч 40м &1000000000000019300000001,93с +30° 50′ &1000000000000057800000057,8″ 6,43 0,18 580 K0
HD 176582 V545 176582 93210 18ч 59м &1000000000000122900000012,29с +39° 13′ &1000000000000002400000002,4″ 6,43 −0,58 821 B5IV 53 Per-променлива
HD 182635 182635 95370 19ч 24м &1000000000000060500000006,05с +36° 27′ &1000000000000006900000006,9″ 6,44 1,22 360 K1III
HD 172741 172741 91552 18ч 40м &1000000000000121900000012,19с +38° 22′ &1000000000000001800000001,8″ 6,45 0,52 501 A6m
HD 173383 173383 91820 18ч 43м &1000000000000165700000016,57с +39° 18′ &1000000000000000300000000,3″ 6,45 −1,65 1358 K5
V550 Lyr V550 178329 93808 19ч 06м &1000000000000170000000017,00с +41° 24′ &1000000000000050000000050,0″ 6,49 2038 B3V 53 Per-променлива
HD 173087 173087 91707 18ч 42м &1000000000000080900000008,09с +34° 44′ &1000000000000046700000046,7″ 6,49 −1,55 1320 B5V
HD 180314 180314 94576 19ч 14м &1000000000000502100000050,21с +31° 51′ &1000000000000037300000037,3″ 6,61 430 K0 има непотврдена планета (b)
HD 178911 178911 94076 19ч 09м &1000000000000043800000004,38с +34° 36′ &1000000000000001600000001,6″ 6,74 3,29 160 G1V двојна ѕвезда; составницата B има планета (b)
HD 181068 181068 94780 19ч 17м &1000000000000089800000008,98с +41° 15′ &1000000000000053300000053,3″ 7,09 811 G5 тројно затемнувачка двојка
RR Lyr RR 182989 95497 19ч 25м &1000000000000279100000027,91с +42° 47′ &1000000000000003700000003,7″ 7,13 0,34 744 F5 прототипна RR Lyr-променлива, Vнајг = 7,06св, Vнајм = 8,12св, P = 0,56686776 д
HD 177830 177830 93746 19ч 05м &1000000000000207700000020,77с +25° 55′ &1000000000000014400000014,4″ 7,18 3,32 192 K0 има две планети (b и c)
HD 175370 175370 92668 18ч 53м &1000000000000000000000000,0с +43° 42′ &1000000000000004900000049″ 7,19 887 K2 III има планета (b)
β Lyr B β 10 174664 18ч 50м &1000000000000066000000006,60с +33° 21′ &1000000000000005000000005,0″ 7,20 составница на системот β Lyr
W Lyr W 167740 89419 18ч 14м &1000000000000558800000055,88с +36° 40′ &1000000000000013200000013,2″ 7,30 M3.5-7e мирида, Vнајг = 7,3св, Vнајм = 13св, P = 197,88 д
V478 Lyr V478 178450 93926 19ч 07м &1000000000000323900000032,39с +30° 15′ &1000000000000016200000016,2″ 7,63 91,16 G8VSB RS CVn-променлива, ΔV = 0,032св, P = 2,185 д
HK Lyr HK 173291 91774 18ч 42м &1000000000000500000000050,00с +36° 57′ &1000000000000030900000030,9″ 7,65 C полуправилна променлива, Vнајг = 7,5св, Vнајм = 8,4св, P = 186 д
T Lyr T 90883 18ч 32м &1000000000000201000000020,10с +39° 59′ &1000000000000055600000055,6″ 7,84 2350 C бавна неправилна променлива, Vнајг = 7,5св, Vнајм = 9,2св
V Lyr V 178876 19ч 09м &1000000000000045500000004,55с +29° 39′ &1000000000000029300000029,3″ 8,2 M7e мирида, Vнајг = 8,2св, Vнајм = 15,7св, P = 373,53 д
Кеплер-444 19ч 19м &1000000000000000100000001с +41° 38′ &1000000000000000500000005″ 9 има пет преминувачки планети (b, c, d, e и f)
FL Lyr FL 179890 94335 19ч 12м &1000000000000048600000004,86с +46° 19′ &1000000000000026900000026,9″ 9,36 424 G0V алголска променлива, Vнајг = 9,27св, Vнајм = 9,89св, P = 2,178152 д, има планета (b)
Кеплер-37 18ч 58м &1000000000000023100000023,1с +44° 31′ &1000000000000000500000005″ 9,77 215 G8V има три планети (b, c и d)
S Lyr S 19ч 13м &1000000000000118000000011,80с +26° 00′ &1000000000000027800000027,8″ 9,8 SC мирида, Vнајг = 9,3св, Vнајм = 16,0св, P = 438,4 д
EP Lyr EP 19ч 18м &1000000000000195500000019,55с +27° 51′ &1000000000000003200000003,2″ 9,96 G2II RV Tau-променлива, Vнајг = 9,96св, Vнајм = 10,90св, P = 83,34 д
Кеплер-13 A 19ч 07м &1000000000000053000000053,0с +46° 52′ &1000000000000000600000006″ 10,0 има преминувачка планета (b)
KX Lyr KX 18ч 33м &1000000000000152300000015,23с +40° 10′ &1000000000000022700000022,7″ 10,38 F0 RR Lyr-променлива, Vнајг = 10,38св, Vнајм = 11,47св, P = 0,44090446 д
UZ Lyr UZ 19ч 21м &1000000000000089100000008,91с +37° 56′ &1000000000000011500000011,5″ 10,40 A2 алголска променлива, Vнајг = 9,9св, Vнајм = 11св, P = 1,89127025 д
HP Lyr HP 19ч 21м &1000000000000390700000039,07с +39° 56′ &1000000000000008100000008,1″ 10,43 A6 полуправилна променлива, Vнајг = 10,18св, Vнајм = 10,80св, P = 68,88 д
WASP-3 18ч 34м &1000000000000316200000031,62с +35° 39′ &1000000000000041500000041,5″ 10,49 3,75 727 F7V има преминувачка планета (b)
TT Lyr TT 19ч 27м &1000000000000363000000036,30с +41° 42′ &1000000000000005400000005,4″ 10,88 B2V алголска променлива, Vнајг = 9,34св, Vнајм = 11,43св, P = 5,243727 д
Кеплер-25 19ч 06м &1000000000000033000000033,0с +39° 29′ &1000000000000001600000016″ 11 има три преминувачки планети (b, c и d)
Кеплер-160 19ч 11м &1000000000005652600000005,6526с +42° 52′ &1000000000009472500000009,4725″ 11,05 3140 има три преминувачки планети, а се претпоставуваат и други
Кеплер-1655 19ч 06м &1000000000000045400000045,4с +39° 12′ &1000000000000004300000043″ 13,1 751 G0V има преминувачка планета (b)
Кеплер-65 19ч 14м &1000000000000045300000045,3с +41° 09′ &1000000000000004200000004,2″ 11,018 B има четири преминувачки планети (b, c, d и e)
TZ Lyr TZ 89498 18ч 15м &1000000000000496700000049,67с +41° 06′ &1000000000000037900000037,9″ 11,16 736 F5V β Lyr-променлива, Vнајг = 1,087св, Vнајм = 11,85св, P = 0,5288269 д
EZ Lyr EZ 92221 18ч 47м &1000000000000403200000040,32с +35° 59′ &1000000000000034200000034,2″ 11,34 265,7 A9.7 RR Lyr-променлива, Vнајг = 10,8св, Vнајм = 11,8св, P = 0,52526769 д
CN Lyr CN 91634 18ч 41м &1000000000000159500000015,95с +28° 43′ &1000000000000021100000021,1″ 11,38 F5 RR Lyr-променлива, Vнајг = 11,07св, Vнајм = 11,76св, P = 0,41138232 д
Кеплер-128 18ч 49м &1000000000000058000000058,0с +43° 58′ &1000000000000004900000049″ 11,4 има две преминувачки планети (b и c)
RV Lyr RV 19ч 16м &1000000000000179700000017,97с +32° 25′ &1000000000000015000000015,0″ 11,47 A5 алголска променлива
Кеплер-102 18ч 45м &1000000000000055900000055,9с +47° 12′ &1000000000000002900000029″ 11,49 има прет преминувачки планети (b, c, d, e и f)
RZ Lyr RZ 18ч 43м &1000000000000378800000037,88с +32° 47′ &1000000000000054000000054,0″ 11,57 A2 RR Lyr-променлива, Vнајг = 10,6св, Vнајм = 12,03св, P = 0,5112423 д
Кеплер-131 19ч 14м &1000000000000007400000007,4с +40° 56′ &1000000000000003200000032″ 11,53 има две преминувачки планети (b и c)
Кеплер-454 19ч 09м &1000000000000055000000055,0с +38° 13′ &1000000000000004400000044″ 11,57 има три преминувачки планети (b, c и d)
Кеплер-1656 18ч 57м &1000000000000053000000053,0с +39° 54′ &1000000000000004300000043″ 11,6 има преминувачки планети (b)
Кеплер-92 19ч 16м &1000000000000021000000021,0с +41° 33′ &1000000000000004700000047″ 11,6 1463 има три преминувачки планети (b, c и d)
WASP-58 18ч 18м &1000000000000048000000048,0с +45° 10′ &1000000000000001900000019″ 11,66 978 G2V има преминувачка планета (b)
V404 Lyr V404 19ч 19м &1000000000000059500000005,95с +38° 22′ &1000000000000000500000000,5″ 11,77 алголска променлива
GSC 02652-01324 19ч 04м &1000000000000098400000009,84с +36° 37′ &1000000000000057500000057,5″ 11,79 5,81 512 K0V ја има преминувачката планета TrES-1
HAT-P-5 18ч 17м &1000000000000373000000037,30с +36° 37′ &1000000000000016900000016,9″ 11,95 4,29 1110 G Хасоњ; ја има преминувачката планета HAT-P-5b
Кеплер-19 19ч 21м &1000000000000041000000041,0с +37° 51′ &1000000000000000600000006″ 12,00 има три преминувачки планети (b, c и d)
Кеплер-103 19ч 15м &1000000000000026300000026,3с +40° 03′ &1000000000000005200000052″ 12,29 1545 има две преминувачки планети (b и c)
Кеплер-95 18ч 57м &1000000000000055800000055,8с +44° 23′ &1000000000000005300000053″ 12,35 има преминувачка планета (b)
Кеплер-109 19ч 21м &1000000000000034200000034,2с +40° 17′ &1000000000000000600000006″ 12,37 1516 има две преминувачки планети (b и c)
CC Lyr CC 91015 18ч 33м &1000000000000574100000057,41с +31° 38′ &1000000000000024200000024,2″ 12,46 F0p... W Vir-променлива, Vнајг = 11,65св, Vнајм = 12,45св, P = 24,16 д
Кеплер-20 19ч 10м &1000000000000048000000048,0с +42° 20′ &1000000000000001900000019″ 12,5 946 G8 има чест преминувачки планети (b, c, d, e, f и g)
WASP-153 18ч 37м &1000000000000003000000003,0с +40° 01′ &1000000000000000700000007″ 12,8 1402 има преминувачки планети (b)
Кеплер-94 18ч 44м &1000000000000046700000046,7с +47° 29′ &1000000000000005000000050″ 12,9 има две преминувачки планети (b и c)
Кеплер-91 19ч 02м &1000000000000041000000041,0с +44° 07′ &1000000000000000000000000″ 12,9 3359 има преминувачки планети (b)
Кеплер-7 19ч 14м &1000000000000195600000019,56с +41° 05′ &1000000000000023300000023,3″ 13,3 3,9 1200 G1 има преминувачка планета (b)
Кеплер-277 19ч 06м &1000000000000020000000020,0с +39° 04′ &1000000000000003800000038″ 13,4 има две преминувачки планети (b и c)
β Lyr C β 10 174639 18ч 50м &1000000000000012000000001,20с +33° 21′ &1000000000000026000000026,0″ 13,40 составница на системот β Lyr
Кеплер-138 19ч 21м &1000000000000032000000032,0с +43° 17′ &1000000000000003500000035″ 13,50 M1V има три преминувачки планети (b, c и d)
Кеплер-88 19ч 24м &1000000000000036000000036,0с +40° 40′ &1000000000000001000000010″ 13,50 1256 B има три преминувачки планети (b, c и d)
Кеплер-422 18ч 50м &1000000000000031100000031,1с +46° 19′ &1000000000000002400000024″ 13,64 има преминувачка планета (b)
Кеплер-279 19ч 09м &1000000000000034000000034,0с +42° 11′ &1000000000000004200000042″ 13,7 има три преминувачки планети (b, c и d)
Кеплер-412 19ч 04м &1000000000000026000000026,0с +43° 40′ &1000000000000005100000051″ 13,73 3444 G3V има преминувачка планета (b)
Кеплер-62 18ч 52м &1000000000000051000000051,0с +45° 20′ &1000000000000059400000059,4″ 13,75 ~1200 K2V има прет преминувачки планети (b, c, d, e и f)
Кеплер-350 19ч 01м &1000000000000041000000041,0с +39° 42′ &1000000000000002200000022″ 13,8 има три преминувачки планети (b, c и d)
Кеплер-8 18ч 45м &1000000000000091500000009,15с +42° 27′ &1000000000000003900000003,9″ 13,9 3,3 4338 F9 има преминувачка планета (b)
Кеплер-9 19ч 02м &1000000000000001800000018с +38° 24′ &1000000000000000300000003″ 13,9 2300 G2V има три преминувачки планети (b, c и d)
Кеплер-43 19ч 00м &1000000000000058000000058,0с +46° 40′ &1000000000000000600000006″ 14,0 6360 G0V/G0IV има преминувачка планета (b)
Кеплер-460 19ч 13м &1000000000000054000000054,0с +40° 39′ &1000000000000000500000005″ 14,2 има две преминувачки планети (b и c)
Кеплер-38 19ч 07м &1000000000000019000000019,0с +42° 16′ &1000000000000004500000045″ 14,3 ѕвездата A има преминувачка планета (b)
Кеплер-60 19ч 15м &1000000000000051000000051,0с +42° 15′ &1000000000000005400000054″ 14,5 има три преминувачки планети (b, c и d)
Кеплер-423 19ч 31м &1000000000000025400000025,4с +46° 23′ &1000000000000002800000028″ 14,5 има преминувачка планета (b)
Кеплер-59 19ч 08м &1000000000000009000000009,0с +46° 38′ &1000000000000002400000024″ 14,8 има две преминувачки планети (b и c)
Кеплер-438 18ч 46м &1000000000000035000000035,0с +41° 57′ &1000000000000000400000004″ 15 473 има преминувачка планета (b)
Кеплер-439 18ч 43м &1000000000000012000000012,0с +44° 02′ &1000000000000000200000002″ 15 2260 има преминувачка планета (b)
Кеплер-75 19ч 24м &1000000000000033000000033,0с +36° 34′ &1000000000000003900000039″ 15 3718 G8V има преминувачка планета (b)
Кеплер-177 19ч 04м &1000000000000011000000011,0с +45° 03′ &1000000000000001200000012″ 15 има две преминувачки планети (b и c)
V477 Lyr V477 18ч 31м &1000000000000182900000018,29с +26° 56′ &1000000000000012900000012,9″ 15,07 O9k алголска променлива; средишна ѕвезда на планетарната маглина Ејбел 46
Кеплер-282 18ч 58м &1000000000000043000000043,0с +44° 47′ &1000000000000005100000051″ 15,2 има четири преминувачки планети (b, c, d и e)
Кеплер-442 19ч 01м &1000000000000028000000028,0с +39° 16′ &1000000000000004800000048″ 15,3 1115 има преминувачка планета (b)
Кеплер-440 19ч 01м &1000000000000024000000024,0с +41° 27′ &1000000000000000800000008″ 15,5 851 има преминувачка планета (b)
Кеплер-24 19ч 21м &1000000000000003900000039с +38° 20′ &1000000000000003800000038″ 15,5 има две преминувачки планети (b и c) и две непотврдени планети (d и e)
Кеплер-30 19ч 01м &1000000000000008000000008,0с +38° 56′ &1000000000000005000000050″ 15,5 има три преминувачки планети (b, c и d)
Кеплер-428 19ч 22м &1000000000000020000000020,0с +40° 34′ &1000000000000003900000039″ 15,5 2381 има преминувачка планета (b)
Кеплер-26 18ч 59м &1000000000000004600000046с +46° 34′ &1000000000000000000000000″ 16 има четири преминувачки планети (b, c, d и e)
Кеплер-53 19ч 21м &1000000000000051000000051,0с +40° 33′ &1000000000000004500000045″ 16 има три преминувачки планети (b, c и d)
Кеплер-55 19ч 00м &1000000000000040000000040,0с +44° 01′ &1000000000000003500000035″ 16,3 има прет преминувачки планети (b, c, d, e и f)
Кеплер-446 18ч 49м &1000000000000000000000000,0с +44° 55′ &1000000000000001600000016″ 16,5 има три преминувачки планети (b, c и d)
Кеплер-83 18ч 48м &1000000000000055800000055,8с +43° 39′ &1000000000000005600000056″ 16,51 има три преминувачки планети (b, c и d)
HR Lyr HR 175268 18ч 53м &1000000000000250500000025,05с +29° 13′ &1000000000000037700000037,7″ 16,6 нова, Vнајг = 6,5св, Vнајм = 16,6св
CY Lyr CY 18ч 52м &1000000000000413800000041,38с +26° 45′ &1000000000000031500000031,5″ 18,0 SS Cyg-променлива, Vнајг = 12,9св, Vнајм = 18,0св, P = 0,1951 д
DM Lyr DM 18ч 58м &1000000000000444300000044,43с +30° 15′ &1000000000000033000000033,0″ 18 SU UMa-променлива, Vнајг = 13св, Vнајм = 18св, P = 0,065409 д
2MASS 1835+3259 18ч 35м &1000000000000399000000039,90с +32° 59′ &1000000000000054600000054,6″ 18,27 18,48 M8.5V кафеаво џуџе
V344 Lyr V344 18ч 44м &1000000000000391800000039,18с +43° 22′ &1000000000000028100000028,1″ 19 SU UMa-променлива, Vнајг = 13,8св, Vнајм = 19св, P = 0,087904 д
V361 Lyr V361 19ч 02м &1000000000000281200000028,12с +46° 58′ &1000000000000057800000057,8″ F9V алголска променлива
AY Lyr AY 18ч 44м &1000000000000267300000026,73с +37° 59′ &1000000000000051800000051,8″ G... SU UMa-променлива
MV Lyr MV 19ч 07м &1000000000000162900000016,29с +44° 01′ &1000000000000007800000007,8″ Op+... нова
WISE 1828+2650 18ч 28м &1000000000000310800000031,08с +26° 50′ &1000000000000037800000037,8″ 47 Y0 кафеаво џуџе
WISEP J190648,47+401106,8 19ч 06м &1000000000000484700000048,47с +40° 11′ &1000000000000006800000006,8″ 53,3 L1 кафеаво џуџе
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

Извори[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • „SIMBAD Astronomical Database“. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Посетено на 4 јануари 2007.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.