Список на ѕвезди во соѕвездието Мал Лав

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Мал Лав, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
46 LMi 46 94264 53229 10ч 53м &1000000000000186400000018,64с +34° 12′ &1000000000000056000000056,0″ 3,79 1,41 98 K0III-IV Преципуа (погрешно пренесена); предвидена да биде α; претпоставена променлива, Vнајг = 3,79св, Vнајм = 3,84св
β LMi β 31 90537 51233 10ч 27м &1000000000000530900000053,09с +36° 42′ &1000000000000026900000026,9″ 4,20 0,95 146 G8III-IV двојна ѕвезда
21 LMi 21 87696 49593 10ч 07м &1000000000000257300000025,73с +35° 14′ &1000000000000040900000040,9″ 4,49 2,26 91 A7V претпоставена δ Sct-променлива, Vнајг = 4,47св, Vнајм = 4,52св
10 LMi 10 SU 82635 46952 09ч 34м &1000000000000133800000013,38с +36° 23′ &1000000000000051400000051,4″ 4,54 0,88 176 G8III RS CVn-променлива, ΔV = 0,02св
37 LMi 37 92125 52098 10ч 38м &1000000000000432100000043,21с +31° 58′ &1000000000000034400000034,4″ 4,68 −1,13 474 G0II Преципуа (изворна)
30 LMi 30 90277 51056 10ч 25м &1000000000000548700000054,87с +33° 47′ &1000000000000046500000046,5″ 4,72 0,71 207 F0V
41 LMi 41 92825 52457 10ч 43м &1000000000000250300000025,03с +23° 11′ &1000000000000018200000018,2″ 5,08 1,06 207 A3Vn
19 LMi 19 86146 48833 09ч 57м &1000000000000410500000041,05с +41° 03′ &1000000000000020300000020,3″ 5,10 2,81 94 F6Vs двоен систем
42 LMi 42 93152 52638 10ч 45м &1000000000000519100000051,91с +30° 40′ &1000000000000056600000056,6″ 5,36 0,04 377 A1Vn
20 LMi 20 86728 49081 10ч 01м &1000000000000010200000001,02с +31° 55′ &1000000000000029000000029,0″ 5,37 4,50 49 G1V Срце; двојна ѕвезда
11 LMi 11 SV 82885 47080 09ч 35м &1000000000000400300000040,03с +35° 48′ &1000000000000038800000038,8″ 5,39 5,16 36 G8IV-V RS CVn-променлива, ΔV = 0,04св
8 LMi 8 82198 46735 09ч 31м &1000000000000324500000032,45с +35° 06′ &1000000000000012600000012,6″ 5,40 −0,24 436 M1III претпоставена променлива, ΔV = 0,07св
23 LMi 23 88960 50303 10ч 16м &1000000000000144800000014,48с +29° 18′ &1000000000000038000000038,0″ 5,49 1,00 257 A0Vn
40 LMi 40 92769 52422 10ч 43м &1000000000000019500000001,95с +26° 19′ &1000000000000032500000032,5″ 5,51 2,22 148 A4Vn
28 LMi 28 90040 50935 10ч 24м &1000000000000086100000008,61с +33° 43′ &1000000000000006700000006,7″ 5,52 0,03 409 K1III
34 LMi 34 91365 51685 10ч 33м &1000000000000309300000030,93с +34° 59′ &1000000000000019300000019,3″ 5,57 −0,48 528 A2Vn
32 LMi 32 90840 51420 10ч 30м &1000000000000064600000006,46с +38° 55′ &1000000000000030500000030,5″ 5,79 −1,05 760 A4V
38 LMi 38 92168 52139 10ч 39м &1000000000000078000000007,80с +37° 54′ &1000000000000036400000036,4″ 5,84 2,39 159 F9V
HD 88231 88231 49893 10ч 11м &1000000000000127900000012,79с +37° 24′ &1000000000000007100000007,1″ 5,86 −0,47 603 K3III
7 LMi 7 82087 46652 09ч 30м &1000000000000432300000043,23с +33° 39′ &1000000000000021000000021,0″ 5,87 −0,12 515 G8III:
27 LMi 27 89904 50860 10ч 23м &1000000000000063400000006,34с +33° 54′ &1000000000000029400000029,4″ 5,89 1,65 230 A6V
33 LMi 33 91130 51556 10ч 31м &1000000000000513600000051,36с +32° 22′ &1000000000000046300000046,3″ 5,90 1,52 245 A0IV
RX LMi RX 92620 52366 10ч 42м &1000000000000112700000011,27с +31° 41′ &1000000000000049400000049,4″ 6,02 −0,77 743 M2III полуправилна променлива, Vнајг = 5,98св, Vнајм = 6,16св, P = 150 д
44 LMi 44 93765 52959 10ч 49м &1000000000000537300000053,73с +27° 58′ &1000000000000025900000025,9″ 6,05 1,59 254 F5V двојна ѕвезда
13 LMi 13 83951 47631 09ч 42м &1000000000000427500000042,75с +35° 05′ &1000000000000036600000036,6″ 6,12 2,49 174 F3V претпоставена променлива
43 LMi 43 93636 52882 10ч 48м &1000000000000572800000057,28с +29° 24′ &1000000000000058100000058,1″ 6,15 −0,17 598 K0
9 LMi 9 82522 46904 09ч 33м &1000000000000303300000030,33с +36° 29′ &1000000000000013300000013,3″ 6,19 0,67 414 K4III:
48 LMi 48 WW 94480 53355 10ч 54м &1000000000000422000000042,20с +25° 29′ &1000000000000026600000026,6″ 6,19 0,72 405 A8V δ Sct-променлива, Vнајг = 6,16св, Vнајм = 6,23св, P = 0,12691 д
HD 87822 87822 49658 10ч 08м &1000000000000159400000015,94с +31° 36′ &1000000000000015400000015,4″ 6,23 2,22 206 F4V троѕвезда
35 LMi 35 91752 51914 10ч 36м &1000000000000213900000021,39с +36° 19′ &1000000000000037200000037,2″ 6,29 2,96 151 F3V
R LMi R 84346 47886 09ч 45м &1000000000000342800000034,28с +34° 30′ &1000000000000042800000042,8″ 6,30 1130 M6.5-9e мирида, Vнајг = 6,3св, Vнајм = 13,2св, P = 372,19 д
HD 88161 88161 49870 10ч 10м &1000000000000589800000058,98с +40° 39′ &1000000000000041800000041,8″ 6,34 0,03 596 K3III: претпоставена болскотна ѕвезда
HD 89993 89993 50904 10ч 23м &1000000000000417600000041,76с +29° 36′ &1000000000000057200000057,2″ 6,36 1,06 374 G8III
50 LMi 50 94747 53492 10ч 56м &1000000000000344400000034,44с +25° 30′ &1000000000000000900000000,9″ 6,36 1,67 282 K0
36 LMi 36 92000 52032 10ч 37м &1000000000000522800000052,28с +34° 04′ &1000000000000043000000043,0″ 6,42 −1,38 1185 K0
24 LMi 24 88986 50316 10ч 16м &1000000000000281200000028,12с +28° 40′ &1000000000000057700000057,7″ 6,46 3,93 104 G0V
22 LMi 22 88786 50218 10ч 15м &1000000000000063600000006,36с +31° 28′ &1000000000000005100000005,1″ 6,47 −0,38 763 G8III
29 LMi 29 90250 51047 10ч 25м &1000000000000450000000045,00с +35° 25′ &1000000000000032100000032,1″ 6,49 0,98 413 K1III
16 LMi 16 85029 48256 09ч 50м &1000000000000138700000013,87с +39° 37′ &1000000000000054100000054,1″ 6,64 −1,11 1156 K5
HD 93521 93521 52849 10ч 48м &1000000000000235100000023,51с +37° 34′ &1000000000000013100000013,1″ 7,03 3800 O9Vp ѕвезда од типот O на необично висока галактичка ширина
HD 87883 87883 49699 10ч 08м &1000000000000431400000043,14с +34° 14′ &1000000000000032100000032,1″ 7,56 6,28 59 K0V има планета (b)
51 LMi 51 96094 54196 11ч 05м &1000000000000157300000015,73с +25° 12′ &1000000000000007400000007,4″ 7,60 3,71 195 G0
HD 82886 82886 47087 09ч 35м &1000000000000004500000045с +34° 46′ &1000000000000005100000051″ 7,78 408 G0 Илир,[1] има планета (b)
VW LMi VW 95660 54003 11ч 02м &1000000000000519100000051,91с +30° 24′ &1000000000000054700000054,7″ 8,06 436 F5V W UMa-променлива
T LMi T 48106 09ч 48м &1000000000000284600000028,46с +33° 17′ &1000000000000019600000019,6″ 11,06 682 A0 алголска променлива, Vнајг = 10,87св, Vнајм = 12,92св, P = 3,019885 д
RT LMi RT 09ч 49м &1000000000000483200000048,32с +34° 27′ &1000000000000015400000015,4″ 11,35 1060 F7V W UMa-променлива
V LMi V 10ч 25м &1000000000000255900000025,59с +28° 47′ &1000000000000007700000007,7″ 11,98 A8 RR Lyr-променлива, Vнајг = 11,1св, Vнајм = 12,23св, P = 0,5439187 д
X LMi X 10ч 03м &1000000000000067300000006,73с +39° 21′ &1000000000000028500000028,5″ 12,30 A5... RR Lyr-променлива, Vнајг = 11,76св, Vнајм = 12,81св, P = 0,6843086 д
CIT 6 RW 10ч 16м &1000000000000022700000002,27с +30° 34′ &1000000000000018600000018,6″ 12,80 C3.4eV полуправилна променлива, Vнајг = 12,8св, Vнајм = 16,5св, P = 640 д
ST LMi ST 11ч 05м &1000000000000397700000039,77с +29° 06′ &1000000000000028500000028,5″ 15,10 DH+M AM Her-променлива, Vнајг = 14,4св, Vнајм = 18,5св, P = 0,07908903 д
G 117-B15A RY 09ч 24м &1000000000000152700000015,27с +35° 16′ &1000000000000051300000051,3″ 15,52 270 DA4.0 ZZ Cet-променлива, ΔV = 0,13св, P = 0,002491 д
SX LMi SX 10ч 54м &1000000000000304200000030,42с +30° 06′ &1000000000000010200000010,2″ 17 1170 CV SU UMa-променлива, Vнајг = 13,0св, Vнајм = 17,4св, P = 0,06717 д
RZ LMi RZ 09ч 51м &1000000000000489400000048,94с +34° 07′ &1000000000000023900000023,9″ CV ER UMa-променлива
WX LMi WX 10ч 27м &1000000000000275200000027,52с +38° 45′ &1000000000000004200000004,2″ AM Her-променлива
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „Albania“. NameExoworlds (англиски). Посетено на 23 декември 2019.

Извори[уреди | уреди извор]