Список на ѕвезди во соѕвездието Микроскоп

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Микроскоп, надолно подредени според сјајноста.

Име B Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
γ Mic γ 199951 103738 21ч 01м &1000000000000174600000017,46с −32° 15′ &1000000000000028000000028,0″ 4,67 0,49 223 G8III променлива ѕвезда, ΔV = 0,007св, P = 8,72829 д
ε Mic ε 202627 105140 21ч 17м &1000000000000562500000056,25с −32° 10′ &1000000000000020900000020,9″ 4,71 1,19 165 A0V
θ1 Mic θ1 203006 105382 21ч 20м &1000000000000455800000045,58с −40° 48′ &1000000000000034200000034,2″ 4,80 1,01 186 A2p α² CVn-променлива, Vнајг = 4,77св, Vнајм = 4,87св, P = 2,1215 д
α Mic α 198232 102831 20ч 49м &1000000000000580800000058,08с −33° 46′ &1000000000000046800000046,8″ 4,89 −0,45 380 G8III
ι Mic ι 197937 102693 20ч 48м &1000000000000290000000029,00с −43° 59′ &1000000000000017800000017,8″ 5,11 2,04 134 F1IV
ν Mic ν 195569 101477 20ч 33м &1000000000000550600000055,06с −44° 30′ &1000000000000057500000057,5″ 5,12 1,01 216 K0III
2 PsA 200763 104174 21ч 06м &1000000000000246800000024,68с −32° 20′ &1000000000000029900000029,9″ 5,20 0,02 354 K2III
HD 201772 201772 104738 21ч 13м &1000000000000029300000002,93с −39° 25′ &1000000000000028700000028,7″ 5,25 2,63 109 F5V
ζ Mic ζ 200163 103882 21ч 02м &1000000000000579700000057,97с −38° 37′ &1000000000000052300000052,3″ 5,32 2,58 115 F3V
HD 198716 198716 103127 20ч 53м &1000000000000401500000040,15с −39° 48′ &1000000000000034700000034,7″ 5,34 −0,17 412 K2III
3 PsA 201901 104750 21ч 13м &1000000000000172700000017,27с −27° 37′ &1000000000000008600000008,6″ 5,41 0,01 391 K3III
HD 196737 196737 102014 20ч 40м &1000000000000198100000019,81с −33° 25′ &1000000000000054900000054,9″ 5,47 1,14 239 K1III
HD 197630 197630 102497 20ч 46м &1000000000000200300000020,03с −39° 11′ &1000000000000057100000057,1″ 5,48 0,52 320 B8/B9V променлива ѕвезда, ΔV = 0,005св, P = 0,32138 д
HD 204018 204018 105913 21ч 27м &1000000000000016600000001,66с −42° 32′ &1000000000000052700000052,7″ 5,50 1,84 176 Am
HD 198357 198357 102916 20ч 51м &1000000000000007600000000,76с −37° 54′ &1000000000000047800000047,8″ 5,52 −0,90 627 K3III
η Mic η 200702 104177 21ч 06м &1000000000000255000000025,50с −41° 23′ &1000000000000009400000009,4″ 5,55 −1,73 931 K3III
HD 203949 203949 105854 21ч 26м &1000000000000227500000022,75с −37° 49′ &1000000000000045900000045,9″ 5,64 1,00 276 K2III има планета (b)
δ Mic δ 200718 104148 21ч 06м &1000000000000011200000001,12с −30° 07′ &1000000000000029800000029,8″ 5,69 0,65 332 K0/K1III
HD 196917 196917 102092 20ч 41м &1000000000000235800000023,58с −31° 35′ &1000000000000053300000053,3″ 5,75 0,20 419 M1III променлива ѕвезда, ΔV = 0,009св, P = 0,86547 д
θ2 Mic θ2 203585 105696 21ч 24м &1000000000000248000000024,80с −41° 00′ &1000000000000024100000024,1″ 5,76 0,00 463 A0III
HD 201647 201647 104680 21ч 12м &1000000000000136700000013,67с −40° 16′ &1000000000000007800000007,8″ 5,83 3,28 106 F5IV претпоставена променлива, ΔV = 0,03св
HD 200073 200073 103836 21ч 02м &1000000000000270500000027,05с −38° 31′ &1000000000000050000000050,0″ 5,93 1,84 214 K2III
HD 201852 201852 104752 21ч 13м &1000000000000189400000018,94с −36° 25′ &1000000000000024700000024,7″ 5,97 0,90 337 K0III
β Mic β 198529 102989 20ч 51м &1000000000000587600000058,76с −33° 10′ &1000000000000040700000040,7″ 6,06 −0,48 661 A1IV
HD 194783 194783 101017 20ч 28м &1000000000000467400000046,74с −35° 35′ &1000000000000044900000044,9″ 6,09 −0,33 627 B8II/III
HD 199684 199684 103646 20ч 59м &1000000000000596200000059,62с −36° 07′ &1000000000000046200000046,2″ 6,10 3,01 135 F2V
HD 202287 202287 104980 21ч 15м &1000000000000467600000046,76с −36° 12′ &1000000000000038500000038,5″ 6,13 −0,98 862 K3III
HD 202135 202135 104925 21ч 15м &1000000000000143100000014,31с −40° 30′ &1000000000000021900000021,9″ 6,20 −0,06 583 K1III
HD 196748 196748 102057 20ч 40м &1000000000000556100000055,61с −42° 23′ &1000000000000048200000048,2″ 6,25 0,47 467 G6III
HD 200245 200245 103902 21ч 03м &1000000000000101700000010,17с −27° 43′ &1000000000000053400000053,4″ 6,25 −1,69 1264 K0III
AV Mic AV 196829 102096 20ч 41м &1000000000000246300000024,63с −42° 08′ &1000000000000001300000001,3″ 6,28 −1,01 934 M3II полуправилна променлива, Vнајг = 6,25св, Vнајм = 6,35св
HD 197093 197093 102230 20ч 42м &1000000000000529500000052,95с −39° 33′ &1000000000000031700000031,7″ 6,30 −1,73 1315 K1III
HD 195206 195206 101211 20ч 30м &1000000000000567900000056,79с −29° 06′ &1000000000000045500000045,5″ 6,35 0,05 594 A5V
HD 198751 198751 103103 20ч 53м &1000000000000249400000024,94с −30° 43′ &1000000000000008100000008,1″ 6,35 0,29 531 K1III
HD 195902 195902 101623 20ч 35м &1000000000000478200000047,82с −44° 20′ &1000000000000015500000015,5″ 6,36 0,86 411 K1III
HD 202773 202773 105228 21ч 18м &1000000000000543200000054,32с −28° 45′ &1000000000000056400000056,4″ 6,40 0,94 403 K0IV
BY Mic BY 198853 103168 20ч 54м &1000000000000065800000006,58с −27° 55′ &1000000000000030700000030,7″ 6,41 −0,93 956 M1III бавна неправилна променлива
HD 195843 195843 101552 20ч 34м &1000000000000473800000047,38с −30° 28′ &1000000000000024300000024,3″ 6,42 0,12 593 B8V
HD 198356 198356 102901 20ч 50м &1000000000000471500000047,15с −32° 03′ &1000000000000016000000016,0″ 6,42 −0,22 695 K5III
HD 195814 195814 101558 20ч 34м &1000000000000554600000055,46с −38° 05′ &1000000000000023500000023,5″ 6,45 2,32 218 A5m...
HD 197900 197900 102670 20ч 48м &1000000000000183600000018,36с −44° 11′ &1000000000000048100000048,1″ 6,47 0,20 584 K1IV
HD 201242 201242 104441 21ч 09м &1000000000000223100000022,31с −36° 42′ &1000000000000020200000020,2″ 6,47 2,13 241 F7V
HD 197649 197649 102496 20ч 46м &1000000000000185800000018,58с −36° 07′ &1000000000000012100000012,1″ 6,49 2,28 226 F3/F5V
Лакај 8760 AX 202560 105090 21ч 17м &1000000000000015300000015,3с −38° 52′ &1000000000000000200000002″ 6,68 8,69 12,865 M0V UV Cet-променлива
HD 202628 202628 105184 21ч 18м &1000000000000272700000027,27с −43° 20′ &1000000000000004700000004,7″ 6,75 79,61 G5V има протопланетарен диск
AU Mic AU 197481 102409 20ч 45м &1000000000000095300000009,53с −31° 20′ &1000000000000027200000027,2″ 8,63 32,306 M1Ve ѕвезда од типот на T Бик, ΔV = 0,079св, P = 4,85 д; има протопланетарен диск
HD 203932 BI 203932 21ч 26м &1000000000000038700000003,87с −29° 55′ &1000000000000044100000044,1″ 8,81 A5p брзоосцилирачка Ap-ѕвезда, ΔB < 0,0024св, P = 5,9 мин.
HD 202759 AW 202759 105249 21ч 19м &1000000000000059200000005,92с −33° 55′ &1000000000000007900000007,9″ 9,05 5300 A0:IIIw RR Lyr-променлива, Vнајг = 9,04св, Vнајм = 9,13св, P = 0,305684 д
BO Mic BO 197890 102626 20ч 47м &1000000000000450100000045,01с −36° 35′ &1000000000000040800000040,8″ 9,34 5,80 170,1 K3V(e) Брзиот Мик; вртечка променлива, ΔV = 0,059св, P = 0,3804 д; една од најбрзовртечките познати ѕвезди
V Mic V 203495 105638 21ч 23м &1000000000000487700000048,77с −40° 42′ &1000000000000051200000005,12″ 9,40 2100 M4e мирида
ZZ Mic ZZ 199757 103684 21ч 00м &1000000000000352000000035,20с −42° 39′ &1000000000000020300000020,3″ 9,43 911 A6IV δ Sct-променлива, Vнајг = 9,27св, Vнајм = 9,59св, P = 0,0671792 д
WASP-7 197286 20ч 44м &1000000000000102100000010,21с −39° 13′ &1000000000000030800000030,8″ 9,54 3,66 490 F5V има преминувачка планета (b)
WASP-94 A 20ч 55м &1000000000000007900000007,9с −34° 08′ &1000000000000000800000008″ 10,1 F8 има преминувачка планета (b)
AT Mic AT 196982 102141 20ч 41м &1000000000000501600000050,16с −32° 26′ &1000000000000006800000006,8″ 10,36 34,87 M4Ve болскотна ѕвезда и BY Dra-променлива, ΔV = 0,029св, P = 0,7813 д
WASP-94 B 20ч 55м &1000000000000009200000009,2с −34° 08′ &1000000000000000800000008″ 10,5 F9 има преминувачка планета (b)
CD-43 14304 DD 21ч 00м &1000000000000063600000006,36с −42° 38′ &1000000000000044900000044,9″ 11,0 M0.2e Z And-променлива, Vнајг = 11,0св, Vнајм = 11,7св, P = 399 д
WASP-182 20ч 46м &1000000000000042000000042,0с −41° 49′ &1000000000000001500000015″ 12 1080 има преминувачка планета (b)
WASP-133 20ч 58м &1000000000000018000000018,0с −35° 47′ &1000000000000004800000048″ 12,9 1491 G4 има преминувачка планета (b)
WASP-144 21ч 23м &1000000000000003000000003,0с −40° 02′ &1000000000000005400000054″ 12,9 K2V има преминувачка планета (b)
WASP-92 A 20ч 55м &1000000000000008000000008,0с −34° 08′ &1000000000000000800000008″ 13,18 1729 F7 има преминувачка планета (b)
PSR J2124-3358 21ч 24м &1000000000000438500000043,85с −33° 58′ &1000000000000446700000044,67″ милисекунден пулсар
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Извори[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 16 јули 2010.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.