Прејди на содржината

Список на ѕвезди во соѕвездието Ловечки Кучиња

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Ловечки Кучиња, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
Карлово Срце α2 12 112413 63125 12ч 56м &1000000000000018400000001,84с +38° 19′ &1000000000000005700000005,7″ 2,89 0,25 114 A0spe... прототипна α² CVn-променлива, Vнајг = 2,86св, Vнајм = 2,93св, P = 5,46939 д; двојна ѕвезда со α1 CVn
β CVn β 8 109358 61317 12ч 33м &1000000000000450900000045,09с +41° 21′ &1000000000000024400000024,4″ 4,24 4,63 27 G0V Хара, Астерион; сончев близнак; претпоставена променлива, Vнајг = 4,24св, Vнајм = 4,29св
24 CVn 24 118232 66234 13ч 34м &1000000000000273700000027,37с +49° 00′ &1000000000000057300000057,3″ 4,68 0,85 190 A5V претпоставена променлива, Vнајг = 4,60св, Vнајм = 4,70св
20 CVn 20 AO 115604 64844 13ч 17м &1000000000000326400000032,64с +40° 34′ &1000000000000021200000021,2″ 4,72 0,00 286 F3III δ Sct-променлива, Vнајг = 4,7св, Vнајм = 4,75св, P = 0,12168 д
AW CVn AW 120933 67665 13ч 51м &1000000000000474900000047,49с +34° 26′ &1000000000000039500000039,5″ 4,76 −1,58 604 K5III полуправилна променлива, Vнајг = 4,72св, Vнајм = 4,81св
5 CVn 5 107950 60485 12ч 24м &1000000000000014800000001,48с +51° 33′ &1000000000000044000000044,0″ 4,77 −0,64 393 G7III Сианг (相);[1] претпоставена затемнувачка двојка, ΔV = 0,07св
25 CVn 25 118623 66458 13ч 37м &1000000000000277000000027,70с +36° 17′ &1000000000000041400000041,4″ 4,82 0,97 192 A7III двојна ѕвезда
HR 5110 BH 118216 66257 13ч 34м &1000000000000477500000047,75с +37° 10′ &1000000000000056800000056,8″ 4,91 1,67 145 F2IV SB RS CVn-променлива, ΔV = 0,07св, P = 2,61317 д
HD 115004 115004 64540 13ч 13м &1000000000000429800000042,98с +40° 09′ &1000000000000010300000010,3″ 4,94 −1,08 522 K0III
6 CVn 6 108225 60646 12ч 25м &1000000000000510000000051,00с +39° 01′ &1000000000000007300000007,3″ 5,01 0,79 227 G8III-IV променлива ѕвезда, ΔV = 0,006св, P = 157,23270 д
21 CVn 21 BK 115735 64906 13ч 18м &1000000000000145400000014,54с +49° 40′ &1000000000000055300000055,3″ 5,13 0,51 275 A0V α² CVn-променлива, ΔV = 0,04св
14 CVn 14 113797 63901 13ч 05м &1000000000000444600000044,46с +35° 47′ &1000000000000055900000055,9″ 5,20 0,51 282 B9V претпоставена променлива, Vнајг = 5,10св, Vнајм = 5,29св
3 CVn 3 107274 60122 12ч 19м &1000000000000487200000048,72с +48° 59′ &1000000000000002900000002,9″ 5,28 −0,72 517 M0III претпоставена променлива
HD 109317 109317 61309 12ч 33м &1000000000000389000000038,90с +33° 14′ &1000000000000051600000051,6″ 5,42 0,86 266 K0IIICN...
Ла Суперба Y 110914 62223 12ч 45м &1000000000000078300000007,83с +45° 26′ &1000000000000024800000024,8″ 5,42 −1,27 710 C7Iab полуправилна променлива, Vнајг = 4,86св, Vнајм = 5,88св, P = 267,8 д
HD 120164 120164 67250 13ч 46м &1000000000000598700000059,87с +38° 32′ &1000000000000033900000033,9″ 5,51 0,67 304 K0III+...
23 CVn 23 116010 65072 13ч 20м &1000000000000190000000019,00с +40° 09′ &1000000000000002000000002,0″ 5,60 −0,91 655 K1III
α1 CVn α1 12 112412 63121 12ч 56м &1000000000000006000000000,60с +38° 18′ &1000000000000052900000052,9″ 5,61 2,78 120,2 F0V составница на системот Карлово Срце
HD 120420 120420 67384 13ч 48м &1000000000000387400000038,74с +31° 11′ &1000000000000024400000024,4″ 5,61 0,71 311 K0III
HD 113847 113847 63916 13ч 05м &1000000000000522800000052,28с +45° 16′ &1000000000000006600000006,6″ 5,64 −0,21 483 K1III претпоставена променлива, Vнајг = 5,64св, Vнајм = 5,84св
2 CVn 2 106690 59831 12ч 16м &1000000000000075400000007,54с +40° 39′ &1000000000000036900000036,9″ 5,69 −1,35 834 M1III
TU CVn TU 112264 63024 12ч 54м &1000000000000565400000056,54с +47° 11′ &1000000000000048300000048,3″ 5,75 −0,92 704 M5III полуправилна променлива, Vнајг = 5,50св, Vнајм = 6,2св, P = 44,2 д
19 CVn 19 115271 64692 13ч 15м &1000000000000320500000032,05с +40° 51′ &1000000000000018600000018,6″ 5,77 1,39 245 A7V
HD 115723 115723 64927 13ч 18м &1000000000000277100000027,71с +34° 05′ &1000000000000053900000053,9″ 5,81 −0,14 504 K4.5III
HD 111604 DT 111604 62641 12ч 50м &1000000000000108100000010,81с +37° 31′ &1000000000000000800000000,8″ 5,87 0,50 387 A3V δ Sct-променлива
HD 116957 116957 65550 13ч 26м &1000000000000165800000016,58с +46° 01′ &1000000000000041200000041,2″ 5,88 0,68 357 K0III:
HD 120047 120047 67194 13ч 46м &1000000000000136300000013,63с +41° 05′ &1000000000000019900000019,9″ 5,88 2,33 167 A5V
HD 120819 120819 67605 13ч 51м &1000000000000092100000009,21с +34° 39′ &1000000000000052300000052,3″ 5,89 −0,69 676 M2III променлива ѕвезда, ΔV = 0,010св, P = 7,94786 д
17 CVn 17 114447 64246 13ч 10м &1000000000000032700000003,27с +38° 29′ &1000000000000055900000055,9″ 5,91 1,95 202 A9III-IV γ Dor-променлива, ΔV = 0,008св, P = 0,69004 д
HD 121164 121164 67782 13ч 53м &1000000000000103600000010,36с +28° 38′ &1000000000000053000000053,0″ 5,91 1,86 211 A7V
HD 120048 120048 67210 13ч 46м &1000000000000191000000019,10с +38° 30′ &1000000000000013200000013,2″ 5,92 0,46 403 G9III
10 CVn 10 110897 62207 12ч 44м &1000000000000596800000059,68с +39° 16′ &1000000000000042900000042,9″ 5,95 4,75 57 G0V
HD 119458 119458 66907 13ч 42м &1000000000000434200000043,42с +34° 59′ &1000000000000020400000020,4″ 5,98 0,11 486 G5III
HD 114357 114357 64212 13ч 09м &1000000000000387200000038,72с +37° 25′ &1000000000000023300000023,3″ 6,01 1,20 299 K3III
HD 115810 115810 64979 13ч 19м &1000000000000042700000004,27с +35° 07′ &1000000000000040600000040,6″ 6,01 1,94 213 F0IV
4 CVn 4 AI 107904 60467 12ч 23м &1000000000000470800000047,08с +42° 32′ &1000000000000033800000033,8″ 6,03 0,98 334 F3IV δ Sct-променлива, Vнајг = 5,89св, Vнајм = 6,15св, P = 0,2085 д
HD 117710 117710 65951 13ч 31м &1000000000000158400000015,84с +42° 06′ &1000000000000021900000021,9″ 6,07 1,53 263 K2III
CL CVn CL 116581 65376 13ч 23м &1000000000000539200000053,92с +37° 02′ &1000000000000002200000002,2″ 6,10 −1,74 1207 M3III бавна неправилна променлива, ΔV = ~0,10св
HD 112570 112570 63211 12ч 57м &1000000000000078000000007,80с +46° 10′ &1000000000000036900000036,9″ 6,12 0,99 344 K0III-IV претпоставена променлива, Vнајг = 6,12св, Vнајм = 6,5св
7 CVn 7 108845 60988 12ч 30м &1000000000000031000000003,10с +51° 32′ &1000000000000008100000008,1″ 6,21 2,94 147 F7V
HD 119035 119035 66690 13ч 40м &1000000000000156300000015,63с +31° 00′ &1000000000000042500000042,5″ 6,21 0,12 540 G5II:
HD 119081 119081 66725 13ч 40м &1000000000000391200000039,12с +28° 03′ &1000000000000054500000054,5″ 6,22 0,88 382 K3III
HD 109345 109345 61320 12ч 33м &1000000000000474100000047,41с +33° 23′ &1000000000000004900000004,9″ 6,24 0,94 374 K0III
11 CVn 11 111421 62516 12ч 48м &1000000000000418600000041,86с +48° 28′ &1000000000000000500000000,5″ 6,25 0,49 463 A6m
HD 112171 112171 62972 12ч 54м &1000000000000131500000013,15с +33° 32′ &1000000000000003900000003,9″ 6,25 1,89 243 A7IV
15 CVn 15 114376 64217 13ч 09м &1000000000000420400000042,04с +38° 32′ &1000000000000001900000001,9″ 6,25 −1,48 1144 B7III
HD 122675 122675 68567 14ч 02м &1000000000000121700000012,17с +45° 45′ &1000000000000013100000013,1″ 6,28 0,17 544 K2III
HD 119445 119445 66892 13ч 42м &1000000000000288700000028,87с +41° 40′ &1000000000000027300000027,3″ 6,30 −1,00 942 G6III
HD 121682 121682 68065 13ч 56м &1000000000000105400000010,54с +32° 01′ &1000000000000056900000056,9″ 6,31 2,01 236 F4IV-V
HD 107610 107610 60305 12ч 21м &1000000000000563000000056,30с +47° 10′ &1000000000000056100000056,1″ 6,33 1,46 307 K2III
HD 110834 110834 62172 12ч 44м &1000000000000271200000027,12с +44° 06′ &1000000000000010800000010,8″ 6,34 1,54 298 F6IV
HD 116303 116303 65230 13ч 22м &1000000000000039700000003,97с +43° 54′ &1000000000000012000000012,0″ 6,34 0,60 458 A7m претпоставена променлива, Vнајг = 6,34св, Vнајм = 6,37св
9 CVn 9 109980 61692 12ч 38м &1000000000000463000000046,30с +40° 52′ &1000000000000028900000028,9″ 6,35 2,27 213 A7Vn претпоставена променлива
HD 118156 118156 66223 13ч 34м &1000000000000218500000021,85с +38° 47′ &1000000000000021200000021,2″ 6,37 2,20 223 F0IV
HD 110066 AX 110066 61748 12ч 39м &1000000000000168500000016,85с +35° 57′ &1000000000000007100000007,1″ 6,39 0,44 505 A0p SrCrEu α² CVn-променлива, Vнајг = 6,32св, Vнајм = 6,55св, P = 4900 д
HD 117361 117361 65754 13ч 28м &1000000000000458000000045,80с +50° 43′ &1000000000000007500000007,5″ 6,42 1,97 253 F0IV
HD 120600 120600 67483 13ч 49м &1000000000000449800000044,98с +36° 37′ &1000000000000058000000058,0″ 6,43 2,37 212 A7IV-V
HD 121197 121197 67778 13ч 53м &1000000000000084400000008,44с +40° 20′ &1000000000000016800000016,8″ 6,48 −1,64 1370 K5
HD 117261 117261 65723 13ч 28м &1000000000000262300000026,23с +40° 43′ &1000000000000047200000047,2″ 6,49 0,88 432 G8III
HD 111572 111572 62600 12ч 49м &1000000000000380500000038,05с +48° 44′ &1000000000000024200000024,2″ 6,50 0,58 497 K1III претпоставена променлива, Vнајг = 6,47св, Vнајм = 6,53св
HD 114975 114975 64530 13ч 13м &1000000000000359400000035,94с +36° 53′ &1000000000000015300000015,3″ 6,50 −1,58 1347 M0
V CVn V 115898 65006 13ч 19м &1000000000000277700000027,77с +45° 31′ &1000000000000037700000037,7″ 6,74 -2,46 2260 M6IIIa полуправилна променлива, Vнајг = 6,52св, Vнајм = 8,56св, P = 191,89 д
HD 108100 DD 108100 60571 12ч 24м &1000000000000139300000013,93с +42° 51′ &1000000000000017000000017,0″ 7,15 2,58 267,4 F2V γ Dor-променлива, ΔV = 0,04св, P = 0,754307 д
BM CVn BM 116204 65187 13ч 21м &1000000000000322600000032,26с +38° 52′ &1000000000000049500000049,5″ 7,21 1,94 368 K2III RS CVn-променлива, ΔV = 0,06св, P = 21,7 д
R CVn R 120499 67410 13ч 48м &1000000000000572000000057,20с +39° 32′ &1000000000000034000000034,0″ 7,40 -2,51 3130 M6IIIe мирида, Vнајг = 6,5св, Vнајм = 12,9св, P = 328,53 д
HD 109995 109995 61696 12ч 38м &1000000000000476000000047,60с +39° 18′ &1000000000000031600000031,6″ 7,64 0,46 891 A0p ѕвезда на хоризонталната гранка
HD 115781 BL 115781 64956 13ч 18м &1000000000000519400000051,94с +33° 26′ &1000000000000019300000019,3″ 8,13 1,5 691 K1III вртечка елипсоидна променлива, ΔV = 0,24св, P = 18,692 д
RS CVn RS 114519 64293 13ч 10м &1000000000000369100000036,91с +35° 56′ &1000000000000005600000005,6″ 8,23 3,06 352 F4V+... прототипна RS CVn-променлива, Vнајг = 7,93св, Vнајм = 9,14св, P = 4,797887 д
TT CVn TT 112869 63389 12ч 59м &1000000000000226400000022,64с +37° 49′ &1000000000000003700000003,7″ 8,91 Rp... полуправилна променлива
HD 115444 115444 64786 13ч 16м &1000000000000424600000042,46с +36° 22′ &1000000000000052700000052,7″ 8,97 1,72 918 G9V бариумска ѕвезда
TX CVn TX 12ч 44м &1000000000000220700000022,07с +36° 45′ &1000000000000050700000050,7″ 9,34 B1-B9Veq + K0III-M4 Z And- и вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 9,34св, Vнајм = 10,28св, P = 199,75 д
VZ CVn VZ 117777 66017 13ч 32м &1000000000000033900000003,39с +28° 35′ &1000000000000004900000004,9″ 9,35 1,1 1460 F3V + F6V алголска и γ Dor-променлива, Vнајг = 9,17св, Vнајм = 9,72св, P = 0,84246163 д
HIP 65407 65407 13ч 24м &1000000000000021000000021,0с +48° 53′ &1000000000000000600000006″ 9,42 8,29 55 K0 има две планети (b и c)
Глизе 521 66625 13ч 39м &1000000000000241000000024,10с +46° 11′ &1000000000000011400000011,4″ 10,26 9,69 42,41 M2.0V можеби има планета планета
BI CVn BI 63701 13ч 03м &1000000000000164100000016,41с +36° 37′ &1000000000000000600000000,6″ 10,31 3,41 782 F9V W UMa-променлива, Vнајг = 10,26св, Vнајм = 10,71св, P = 0,38416 д
W CVn W 68908 14ч 06м &1000000000000279800000027,98с +37° 49′ &1000000000000041500000041,5″ 10,49 -0,39 4900 F2III RR Lyr-променлива, Vнајг = 10,03св, Vнајм = 10,96св, P = 0,5517588 д
Глизе 490 BF 63253 12ч 57м &1000000000000402600000040,26с +35° 13′ &1000000000000030000000030,0″ 10,52 9,1 62,78 M0.0V двојна ѕвезда; BY Dra-променлива и болскотна ѕвезда, Vнајг = 10,5св, Vнајм = 10,6св, P = 3,17 д
ST CVn ST 68188 13ч 57м &1000000000000340600000034,06с +29° 51′ &1000000000000028700000028,7″ 11,21 A1 RR Lyr-променлива, Vнајг = 11,04св, Vнајм = 11,6св, P = 0,329045 д
UZ CVn UZ 61029 12ч 30м &1000000000000277000000027,70с +40° 30′ &1000000000000032000000032,0″ 12,11 4,76 964 A8 RR Lyr-променлива
Z CVn Z 12ч 49м &1000000000000453700000045,37с +43° 46′ &1000000000000025100000025,1″ 12,12 A5 RR Lyr-променлива, Vнајг = 11,46св, Vнајм = 12,36св, P = 0,653819 д
DG CVn DG 13ч 31м &1000000000000466200000046,62с +29° 16′ &1000000000000036700000036,7″ 12,19 12,69 25,9 M4.0V болскотна ѕвезда и BY Dra-променлива
HAT-P-36 12ч 33м &1000000000000000300000003с +44° 54′ &1000000000000005500000055″ 12,26 4,75 1034 Туирен; има преминувачка планета (Бран)
UX CVn UX 12ч 14м &1000000000000485400000048,54с +36° 38′ &1000000000000049300000049,3″ B2 вртечка елипсоидна променлива и затемнувачка двојка
HAT-P-12 13ч 57м &1000000000000334800000033,48с +43° 29′ &1000000000000036700000036,7″ 12,84 K5 има преминувачка планета
AM CVn AM 12ч 34м &1000000000000546000000054,60с +37° 37′ &1000000000000044100000044,1″ 14,18 9,15 330 DBp прототипна AM CVn-ѕвезда
GD 154 BG 13ч 09м &1000000000000576900000057,69с +35° 09′ &1000000000000047100000047,1″ 15,33 DA4.4 ZZ Cet-променлива, ΔV = 0,09св, P = 0,013727 д
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

Извори[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; и др. (2004). „Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)“. Посетено на 4 април 2012.
  • Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; и др. (2012). „General Catalog of Variable Stars (GCVS database, version 2012Feb)“. Посетено на 4 април 2012.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.