Список на ѕвезди во соѕвездието Јарец

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Јарец, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
δ Cap δ 49 207098 107556 21ч 47м &1000000000000022900000002,29с −16° 07′ &1000000000000035600000035,6″ 2,85 2,49 39 A5mF2 (IV) Денеб Алгиеди, Шеди; алголска променлива, Vнајг = 2,81св, Vнајм = 3,05св, P = 1,0227688 д
β1 Cap β1 9 193495 100345 20ч 21м &1000000000000006500000000,65с −14° 46′ &1000000000000053000000053,0″ 3,05 −2,07 328 A5:n Дабих; повеќеѕвезден систем; променлива ѕвезда, ΔV = 0,003св, P = 1,40657 д
α2 Cap α2 6 192947 100064 20ч 18м &1000000000000032200000003,22с −12° 32′ &1000000000000041500000041,5″ 3,58 0,97 109 G6/G8III Втора Алгиеди; претпоставена променлива
γ Cap γ 40 206088 106985 21ч 40м &1000000000000053400000005,34с −16° 39′ &1000000000000044100000044,1″ 3,69 0,54 139 A7III:mp... Нашира; α 2 CVn-променлива
ζ Cap ζ 34 204075 105881 21ч 26м &1000000000000400300000040,03с −22° 24′ &1000000000000041000000041,0″ 3,77 −1,66 398 G4Ibp... Мрак, Јен (燕);[1] претпоставена затемнувачка двојка
θ Cap θ 23 200761 104139 21ч 05м &1000000000000567800000056,78с −17° 13′ &1000000000000057800000057,8″ 4,08 0,65 158 A1V Дорсум, Ќин (秦), Цин,[1]
ω Cap ω 18 198542 102978 20ч 51м &1000000000000493000000049,30с −26° 55′ &1000000000000008900000008,9″ 4,12 −2,30 628 K4III Батен Алгиеди; претпоставена променлива
ψ Cap ψ 16 197692 102485 20ч 46м &1000000000000057700000005,77с −25° 16′ &1000000000000013900000013,9″ 4,13 3,30 48 F5V Пажан, Јуе;[1] вртечка променлива, Vнајг = 4,13св, Vнајм = 4,14св, P = 4,932 д
ι Cap ι 32 203387 105515 21ч 22м &1000000000000147800000014,78с −16° 50′ &1000000000000004400000004,4″ 4,27 0,18 215 G8III Дај (代);[1] BY Dra-променлива, ΔV = 0,06св
α1 Cap α1 5 192876 100027 20ч 17м &1000000000000388600000038,86с −12° 30′ &1000000000000029600000029,6″ 4,30 −2,32 686 G3Ib Прва Алгиеди, Прва Гиеди; претпоставена променлива
24 Cap A 24 200914 104234 21ч 07м &1000000000000076900000007,69с −25° 00′ &1000000000000020700000020,7″ 4,49 −1,53 522 K5/M0III
36 Cap b 36 204381 106039 21ч 28м &1000000000000433200000043,32с −21° 48′ &1000000000000025800000025,8″ 4,50 0,80 179 K0III Ѓин (晉),[2]
ε Cap ε 39 205637 106723 21ч 37м &1000000000000048200000004,82с −19° 27′ &1000000000000057600000057,6″ 4,51 −2,03 1,060 B2.5Vpe Кастра; двоен ѕвезден сисем; γ Cas-променлива, Vнајг = 4,48св, Vнајм = 4,72св
κ Cap κ 43 206453 107188 21ч 42м &1000000000000394200000039,42с −18° 51′ &1000000000000058700000058,7″ 4,72 −0,03 291 G8III
ν Cap ν 8 193432 100310 20ч 20м &1000000000000398100000039,81с −12° 45′ &1000000000000032600000032,6″ 4,77 0,16 272 B9IV Алшат
ρ Cap ρ 11 194943 101027 20ч 28м &1000000000000516200000051,62с −17° 48′ &1000000000000049200000049,2″ 4,77 2,37 99 F3V Бос
η Cap η 22 200499 104019 21ч 04м &1000000000000243200000024,32с −19° 51′ &1000000000000017800000017,8″ 4,82 1,39 158 A5V Армус, Џоу (周)[1]
μ Cap μ 51 207958 108036 21ч 53м &1000000000000175800000017,58с −13° 33′ &1000000000000006500000006,5″ 5,07 2,87 90 F3IV Кух;[1] претпоставена променлива, ΔV = 0,03св
π Cap π 10 194636 100881 20ч 27м &1000000000000192000000019,20с −18° 12′ &1000000000000042100000042,1″ 5,08 −1,47 665 B4V Окул
46 Cap c 46 206834 107382 21ч 45м &1000000000000002500000000,25с −09° 04′ &1000000000000056700000056,7″ 5,10 −1,85 799 G8II-III дел од Сад ел-Суд
υ Cap υ 15 196777 101984 20ч 40м &1000000000000029600000002,96с −18° 08′ &1000000000000019000000019,0″ 5,15 −1,67 755 M1III претпоставена променлива
42 Cap 42 BY 206301 107095 21ч 41м &1000000000000329300000032,93с −14° 02′ &1000000000000048700000048,7″ 5,16 2,60 106 G2V RS CVn-променлива, Vнајг = 5,13св, Vнајм = 5,18св
φ Cap φ 28 202320 104963 21ч 15м &1000000000000378900000037,89с −20° 39′ &1000000000000006100000006,1″ 5,17 −1,46 691 K0II/III
τ2 Cap τ2 14 196662 101923 20ч 39м &1000000000000163200000016,32с −14° 57′ &1000000000000017000000017,0″ 5,24 −3,41 1753 B7III
41 Cap 41 206356 107128 21ч 42м &1000000000000006400000000,64с −23° 15′ &1000000000000045500000045,5″ 5,24 0,84 247 K0III
σ Cap σ 7 193150 100195 20ч 19м &1000000000000236000000023,60с −19° 07′ &1000000000000006600000006,6″ 5,28 −1,37 697 K2III
χ Cap χ 25 201184 104365 21ч 08м &1000000000000336100000033,61с −21° 11′ &1000000000000036700000036,7″ 5,30 1,46 191 A0V
29 Cap 29 202369 104974 21ч 15м &1000000000000448300000044,83с −15° 10′ &1000000000000017400000017,4″ 5,31 −1,11 628 M2III полуправилна променлива
33 Cap 33 203638 105665 21ч 24м &1000000000000096000000009,60с −20° 51′ &1000000000000005600000005,6″ 5,38 1,16 228 K0III претпоставена променлива, Vнајг = 5,35св, Vнајм = 5,77св
30 Cap 30 202671 105143 21ч 17м &1000000000000572800000057,28с −17° 59′ &1000000000000006500000006,5″ 5,40 −0,85 579 B5II/III α2 CVn-променлива
λ Cap λ 48 207052 107517 21ч 46м &1000000000000320800000032,08с −11° 21′ &1000000000000057400000057,4″ 5,57 0,80 294 A1V
HD 203475 203475 105576 21ч 23м &1000000000000004700000000,47с −22° 40′ &1000000000000008600000008,6″ 5,63 −0,92 667 M0III променлуива ѕвезда, ΔV = 0,018св, P = 4,95221 д
HD 195564 195564 101345 20ч 32м &1000000000000235100000023,51с −09° 51′ &1000000000000013100000013,1″ 5,66 3,74 79 G3V
HD 199260 199260 103389 20ч 56м &1000000000000472700000047,27с −26° 17′ &1000000000000046400000046,4″ 5,70 4,09 68 F7V претпоставена променлива, Vнајг = 5,68св, Vнајм = 5,74св
37 Cap 37 205289 106559 21ч 34м &1000000000000510700000051,07с −20° 05′ &1000000000000003800000003,8″ 5,70 3,53 88 F5V
HD 192310 192310 99825 20ч 15м &1000000000000165800000016,58с −27° 01′ &1000000000000057100000057,1″ 5,73 6,00 29 K3V претпоставена променлива, Vнајг = 5,72св, Vнајм = 5,76св; има две планети (b) и (c)
19 Cap 19 199012 103226 20ч 54м &1000000000000478500000047,85с −17° 55′ &1000000000000022300000022,3″ 5,78 0,36 395 K0III
35 Cap 35 204139 105928 21ч 27м &1000000000000148300000014,83с −21° 11′ &1000000000000046100000046,1″ 5,78 0,02 462 K3III
HD 196857 196857 102026 20ч 40м &1000000000000325600000032,56с −16° 07′ &1000000000000027700000027,7″ 5,79 0,77 329 K0III
ξ2 Cap ξ2 2 191862 99572 20ч 12м &1000000000000257600000025,76с −12° 37′ &1000000000000001300000001,3″ 5,84 3,60 91 F5V
4 Cap 4 192879 100062 20ч 18м &1000000000000013800000001,38с −21° 48′ &1000000000000035600000035,6″ 5,86 0,76 341 G8III
HD 198174 198174 102772 20ч 49м &1000000000000176100000017,61с −25° 46′ &1000000000000052300000052,3″ 5,86 −1,37 911 B8II α2 CVn-променлива
44 Cap 44 206561 107232 21ч 43м &1000000000000044000000004,40с −14° 23′ &1000000000000059100000059,1″ 5,88 0,39 409 A9/F0V
HD 199443 199443 103460 20ч 57м &1000000000000406100000040,61с −16° 01′ &1000000000000053600000053,6″ 5,89 2,12 185 A2/A3III α2 CVn-променлива
17 Cap 17 197725 102487 20ч 46м &1000000000000099700000009,97с −21° 30′ &1000000000000050400000050,4″ 5,91 1,32 270 A1V
ο Cap A ο 12 195094 101123 20ч 29м &1000000000000538900000053,89с −18° 34′ &1000000000000058700000058,7″ 5,94 1,62 239 A1V двојна ѕвезда
45 Cap 45 206677 107302 21ч 44м &1000000000000009800000000,98с −14° 44′ &1000000000000057800000057,8″ 5,96 2,36 171 A7IV/V
47 Cap 47 AG 207005 107487 21ч 46м &1000000000000162600000016,26с −09° 16′ &1000000000000033400000033,4″ 6,00 −1,89 1235 M3III полуправилна променлива, Vнајг = 5,9св, Vнајм = 6,14св, P = 25 д
HD 200052 200052 103777 21ч 01м &1000000000000452700000045,27с −26° 52′ &1000000000000051400000051,4″ 6,04 1,24 298 A3V
HD 202261 202261 104914 21ч 15м &1000000000000066200000006,62с −17° 20′ &1000000000000042300000042,3″ 6,05 0,78 368 K0III претпоставена променлива
BW Cap BW 208735 108494 21ч 58м &1000000000000437800000043,78с −21° 10′ &1000000000000058500000058,5″ 6,06 −3,64 2835 M2III бавна неправилна променлива
21 Cap 21 199947 103703 21ч 00м &1000000000000517800000051,78с −17° 31′ &1000000000000051100000051,1″ 6,07 −0,05 545 K3III
HD 206005 206005 106938 21ч 39м &1000000000000280900000028,09с −10° 34′ &1000000000000036400000036,4″ 6,07 1,12 319 K0
β2 Cap β2 193452 100325 20ч 20м &1000000000000465200000046,52с −14° 47′ &1000000000000005600000005,6″ 6,09 1,18 328 B9.5III/IV составница на системот β Cap
HD 195330 195330 101221 20ч 31м &1000000000000043300000004,33с −15° 03′ &1000000000000021800000021,8″ 6,10 1,15 318 K1/K2III+..
HD 195838 195838 101507 20ч 34м &1000000000000116600000011,66с −13° 43′ &1000000000000016500000016,5″ 6,11 3,53 107 G0V
HD 195006 195006 101090 20ч 29м &1000000000000313400000031,34с −22° 23′ &1000000000000029400000029,4″ 6,13 0,07 531 K5III
HD 191110 AV 191110 99221 20ч 08м &1000000000000312700000031,27с −10° 03′ &1000000000000045000000045,0″ 6,18 0,15 524 B9.5III α2 CVn-променлива
HD 201057 201057 104297 21ч 07м &1000000000000446800000044,68с −17° 27′ &1000000000000020800000020,8″ 6,18 0,57 432 B9.5V
HD 196078 196078 101608 20ч 35м &1000000000000322100000032,21с −16° 31′ &1000000000000032900000032,9″ 6,19 1,91 235 A5II/III
HD 207760 207760 107901 21ч 51м &1000000000000416600000041,66с −18° 37′ &1000000000000021900000021,9″ 6,19 2,15 210 F0V
HD 198208 198208 102780 20ч 49м &1000000000000205400000020,54с −18° 02′ &1000000000000008800000008,8″ 6,20 −1,49 1124 K3III
HD 206546 206546 107238 21ч 43м &1000000000000134800000013,48с −19° 37′ &1000000000000015400000015,4″ 6,23 1,02 360 A0m...
27 Cap 27 201352 104452 21ч 09м &1000000000000329300000032,93с −20° 33′ &1000000000000022800000022,8″ 6,25 2,59 176 F2IV/V
20 Cap 20 AO 199728 103616 20ч 59м &1000000000000361300000036,13с −19° 02′ &1000000000000006800000006,8″ 6,26 0,66 430 Ap Si α2 CVn-променлива, Vнајг = 6,25св, Vнајм = 6,30св, P = 2,2411 д
HD 193896 193896 100524 20ч 23м &1000000000000007800000000,78с −09° 39′ &1000000000000016800000016,8″ 6,29 0,66 435 G5II-III
HD 196947 196947 102094 20ч 41м &1000000000000242600000024,26с −25° 59′ &1000000000000059500000059,5″ 6,29 −0,19 644 K2III
3 Cap 3 192666 99918 20ч 16м &1000000000000228000000022,80с −12° 20′ &1000000000000013500000013,5″ 6,30 0,26 527 B9IV
HD 207503 207503 107750 21ч 49м &1000000000000410200000041,02с −12° 43′ &1000000000000022500000022,5″ 6,31 0,35 506 A1/A2III
HD 198732 198732 103071 20ч 53м &1000000000000011000000001,10с −23° 46′ &1000000000000059000000059,0″ 6,32 1,94 245 K0III
ξ1 Cap ξ1 1 191753 99529 20ч 11м &1000000000000579000000057,90с −12° 23′ &1000000000000032500000032,5″ 6,34 0,49 483 K0III
HD 195549 195549 101384 20ч 32м &1000000000000523500000052,35с −24° 56′ &1000000000000037400000037,4″ 6,35 1,19 350 A0V
HD 196761 196761 101997 20ч 40м &1000000000000114400000011,44с −23° 46′ &1000000000000030000000030,0″ 6,36 5,53 48 G8/K0V
HD 196385 196385 101808 20ч 37м &1000000000000521800000052,18с −25° 06′ &1000000000000033100000033,1″ 6,38 2,87 164 A9V
HD 203639 203639 105662 21ч 24м &1000000000000079400000007,94с −22° 44′ &1000000000000049500000049,5″ 6,38 0,56 476 K0III
HD 207552 207552 107797 21ч 50м &1000000000000129700000012,97с −16° 50′ &1000000000000041600000041,6″ 6,38 −0,40 739 K3III
BE Cap BE 191639 99457 20ч 11м &1000000000000100800000010,08с −08° 50′ &1000000000000032400000032,4″ 6,39 2330 B1V γ Cas-променлива, Vнајг = 6,16св, Vнајм = 6,49св
HD 205342 205342 106590 21ч 35м &1000000000000159100000015,91с −23° 27′ &1000000000000015400000015,4″ 6,39 1,03 385 K1III
HD 194918 194918 101011 20ч 28м &1000000000000435800000043,58с −15° 44′ &1000000000000029400000029,4″ 6,41 0,02 617 G8III
HD 204943 204943 106363 21ч 32м &1000000000000332200000033,22с −24° 35′ &1000000000000025600000025,6″ 6,43 2,22 226 A7V
HD 203607 203607 105646 21ч 23м &1000000000000558600000055,86с −25° 12′ &1000000000000008700000008,7″ 6,47 −0,71 888 K1III
HD 197540 197540 102414 20ч 45м &1000000000000131200000013,12с −27° 14′ &1000000000000050300000050,3″ 6,50 0,70 470 G8III
HD 206893 206893 107412 21ч 45м &1000000000000022000000022,0с −12° 47′ &1000000000000000000000000″ 6,67 125 F5V има планета (b)
ο Cap B ο 12 195093 101120 20ч 29м &1000000000000525800000052,58с −18° 35′ &1000000000000010200000010,2″ 6,74 3,63 136 A7/A8V составница на системот ο Cap
τ1 Cap τ1 13 196348 101751 20ч 37м &1000000000000211600000021,16с −15° 08′ &1000000000000050000000050,0″ 6,76 −0,40 883 K1III
50 Cap 50 207061 107527 21ч 46м &1000000000000420900000042,09с −11° 41′ &1000000000000052200000052,2″ 7,01 3,04 203 F6V
31 Cap 31 202723 105168 21ч 18м &1000000000000156400000015,64с −17° 27′ &1000000000000044200000044,2″ 7,07 1,99 338 F0V
HD 205249 AS 205249 106497 21ч 34м &1000000000000165700000016,57с −13° 29′ &1000000000000001500000001,5″ 7,69 610 K0IIIp RS CVn-променлива, Vнајг = 7,53св, Vнајм = 7,80св, P = 60,64 д
HD 204313 204313 106006 21ч 28м &1000000000000122100000012,21с −21° 43′ &1000000000000034500000034,5″ 7,99 4,61 154 G5V има три планети (b, c и d)
HD 202206 202206 104903 21ч 14м &1000000000000577700000057,77с −20° 47′ &1000000000000211500000021,15″ 8,08 4,75 151 G6V има кафеаво џуџе (b) и планета (c)
HD 202772 A 202772 21ч 18м &1000000000000048000000048,0с −26° 36′ &1000000000000005900000059″ 8,32 480 има планета (b)
RS Cap RS 200994 104252 21ч 07м &1000000000000154300000015,43с −16° 25′ &1000000000000021500000021,5″ 8,36 2590 M6/M7III полуправилна променлива
HD 204941 204941 106353 21ч 32м &1000000000000002400000024с −20° 57′ &1000000000000002700000027″ 8,45 88 K2V има планета (b)
AT Cap AT 195040 101098 20ч 29м &1000000000000368600000036,86с −21° 07′ &1000000000000034700000034,7″ 8,87 4500 G6III/IV RS CVn-променлива, Vнајг = 8,87св, Vнајм = 9,18св
HD 197027 197027 102152 20ч 41м &1000000000000546300000054,63с −27° 12′ &1000000000000057400000057,4″ 9,15 253,9 G3V сончев близнак
AD Cap AD 206046 106961 21ч 39м &1000000000000489200000048,92с −16° 00′ &1000000000000021000000021,0″ 9,77 1010 K0IV/V RS CVn-променлива, ΔV = 0,262св, P = 2,9592 д
WASP-111 21ч 55м &1000000000000004000000004,0с −22° 36′ &1000000000000004500000045″ 10,3 685 F5 има преминувачка планета (b)
HD 358623 AZ 358623 20ч 56м &1000000000000027400000002,74с −17° 10′ &1000000000000053700000053,7″ 10,48 K6Ve+M2 T Tau-ѕвезда, ΔV = 0,098св, P = 3,403 д
HD 193334 193334 20ч 20м &1000000000000023000000023,0с −19° 18′ &1000000000000005300000053″ 10,68 G2 WASP-68, има преминувачка планета (b)
TW Cap TW 99765 20ч 14м &1000000000000284200000028,42с −13° 50′ &1000000000000007900000007,9″ 10,7 A5Ib... W Vir-променлива, Vнајг = 9,95св, Vнајм = 11,4св, P = 28,585 д
RV Cap RV 103755 21ч 01м &1000000000000288700000028,87с −15° 13′ &1000000000000046100000046,1″ 10,97 A8 RR Lyr-променлива, Vнајг = 10,22св, Vнајм = 11,57св, P = 0,44774401 д
YZ Cap YZ 358431 105285 21ч 19м &1000000000000324100000032,41с −15° 07′ &1000000000000001200000001,2″ 11,09 793 F5 RR Lyr-променлива, Vнајг = 11,02св, Vнајм = 11,6св, P = 0,2734563 д
HATS-3 20ч 49м &1000000000000050000000050,0с −24° 25′ &1000000000000004400000044″ 11,44 1477 F има планета (b)
Волф 922 BB 106255 21ч 31м &1000000000000186100000018,61с −09° 47′ &1000000000000026500000026,5″ 11,99 27,049 M4.5e BY Dra-променлива, Vнајг = 11,96св, Vнајм = 11,99св
WASP-89 20ч 55м &1000000000000036000000036,0с −18° 58′ &1000000000000001600000016″ 13,1 K3 има преминувачка планета (b)
PSR B2045-16 20ч 48м &1000000000000354500000035,45с −16° 16′ &1000000000000043000000043,0″ пулсар
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

Извори[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 19 јули 2010.
  • Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; и др. (2004). „Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)“. Посетено на 8 април 2012.
  • Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; и др. (2012). „General Catalog of Variable Stars (GCVS database, version 2012Feb)“. Посетено на 8 април 2012.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.