Прејди на содржината

Список на ѕвезди во соѕвездието Делфин

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на позначајни ѕвезди во соѕвездието Делфин, надолно подредени според сјајноста.

Име B F Пром HD HIP Рек Дек вид.
вел.
апс.
вел.
Оддал. (сг) Сп. класа Белешки
β Del β 6 196524 101769 20ч 37м &1000000000000328700000032,87с +14° 35′ &1000000000000042700000042,7″ 3,64 1,26 97 F5IV Ротанев, Ротанен, Венатор; спектроскопска двојка
α Del α 9 196867 101958 20ч 39м &1000000000000382500000038,25с +15° 54′ &1000000000000043400000043,4″ 3,77 −0,57 241 B9V Суалоцин, Скаловин, Свалоцин, Николаус; двојна ѕвезда; претпоставена променлива, Vнајг = 3,77св, Vнајм = 3,80св
ε Del ε 2 195810 101421 20ч 33м &1000000000000127600000012,76с +11° 18′ &1000000000000012000000012,0″ 4,03 −1,18 359 B6III Алдулфин, Денеб Дулфим, Денеб, Делфинова Опашка;[1] претпоставена променлива, Vнајг = 3,95св, Vнајм = 4,05св
γ2 Del γ2 12 197964 102532 20ч 46м &1000000000000395200000039,52с +16° 07′ &1000000000000029200000029,2″ 4,27 1,81 101 K1IV двојна ѕвезда со γ1 Del
δ Del δ 11 197461 102281 20ч 43м &1000000000000275500000027,55с +15° 04′ &1000000000000028900000028,9″ 4,43 0,45 203 A7IIIp d Del δ Sct-штит, Vнајг = 4,38св, Vнајм = 4,49св, P = 0,1567924 д
ζ Del ζ 4 196180 101589 20ч 35м &1000000000000185100000018,51с +14° 40′ &1000000000000027100000027,1″ 4,64 0,43 227 A3V претпоставена променлива, Vнајг = 4,64св, Vнајм = 4,70св
ρ Aql ρ 67 192425 99742 20ч 14м &1000000000000165900000016,59с +15° 11′ &1000000000000050900000050,9″ 4,94 1,58 153 A2V Ѕуоѓи; преместена во Делфин поради сопственото движење
κ Del κ 7 196755 101916 20ч 39м &1000000000000075900000007,59с +10° 05′ &1000000000000010100000010,1″ 5,07 2,68 98 G5IV+...
γ1 Del γ1 12 197963 102531 20ч 46м &1000000000000388700000038,87с +16° 07′ &1000000000000028600000028,6″ 5,15 2,65 103 A2Ia+... двојна ѕвезда со γ2 Del
17 Del 17 199253 103294 20ч 55м &1000000000000366800000036,68с +13° 43′ &1000000000000017600000017,6″ 5,19 −0,62 474 K0III претпоставена променлива, Vнајг = 5,16св, Vнајм = 5,27св
η Del η 3 195943 101483 20ч 33м &1000000000000570000000057,00с +13° 01′ &1000000000000037900000037,9″ 5,39 1,77 173 A3IVs претпоставена променлива, Vнајг = 5,37св, Vнајм = 5,40св
ι Del ι 5 196544 101800 20ч 37м &1000000000000491000000049,10с +11° 22′ &1000000000000039700000039,7″ 5,42 1,74 177 A2V спектроскопска двојка
18 Del 18 199665 103527 20ч 58м &1000000000000259600000025,96с +10° 50′ &1000000000000021700000021,7″ 5,51 1,19 238 G6III: Музика,[2] оптичка двојка, има планета (b)
16 Del 16 199254 103298 20ч 55м &1000000000000385500000038,55с +12° 34′ &1000000000000006600000006,6″ 5,54 1,61 199 A4V двоѕвезда
13 Del 13 198069 102633 20ч 47м &1000000000000483300000048,33с +06° 00′ &1000000000000029700000029,7″ 5,57 −0,42 513 A0V двоѕвезда
θ Del θ 8 196725 101882 20ч 38м &1000000000000439800000043,98с +13° 18′ &1000000000000054500000054,5″ 5,69 −2,32 1304 K3Ib
HD 200044 200044 103675 21ч 00м &1000000000000277000000027,70с +19° 19′ &1000000000000047000000047,0″ 5,69 −0,62 596 M3III претпоставена променлива, ΔV = 0,05св
HD 193472 193472 100256 20ч 20м &1000000000000001900000000,19с +13° 32′ &1000000000000053200000053,2″ 5,96 1,18 294 A5m претпоставена променлива
HD 196775 196775 101909 20ч 39м &1000000000000049700000004,97с +15° 50′ &1000000000000017600000017,6″ 5,99 −2,01 1299 B3V двоѕвезда
10 Del 10 197121 102080 20ч 41м &1000000000000162100000016,21с +14° 34′ &1000000000000058400000058,4″ 6,01 0,13 488 K4III: претпоставена променлива
15 Del 15 198390 102805 20ч 49м &1000000000000377400000037,74с +12° 32′ &1000000000000041600000041,6″ 6,01 3,66 96 F5V двоѕвезда
1 Del 1 195325 101160 20ч 30м &1000000000000179500000017,95с +10° 53′ &1000000000000045300000045,3″ 6,03 −0,17 566 A1sh двоѕвезда; на оддавната линија; претпоставена променлива, Vнајг = 5,92св, Vнајм = 6,07св
HD 199223 199223 103301 20ч 55м &1000000000000406400000040,64с +04° 31′ &1000000000000057700000057,7″ 6,04 0,82 361 G6III-IV двоѕвезда
HD 194012 194012 100511 20ч 22м &1000000000000523200000052,32с +14° 33′ &1000000000000004000000004,0″ 6,16 4,07 85 F8V
HD 193556 193556 100274 20ч 20м &1000000000000205300000020,53с +14° 34′ &1000000000000009300000009,3″ 6,17 0,04 550 G8III
HD 193373 193373 100208 20ч 19м &1000000000000293100000029,31с +13° 13′ &1000000000000000500000000,5″ 6,20 −0,73 791 M1III
HD 194953 194953 100969 20ч 28м &1000000000000167700000016,77с +02° 56′ &1000000000000013700000013,7″ 6,20 0,47 456 G8III
HD 198404 198404 102833 20ч 49м &1000000000000590700000059,07с +05° 32′ &1000000000000040400000040,4″ 6,20 0,29 495 K0 двоѕвезда
HD 195479 195479 101213 20ч 30м &1000000000000581000000058,10с +20° 36′ &1000000000000021600000021,6″ 6,21 1,08 346 A1m троѕвезда
EU Del EU 196610 101810 20ч 37м &1000000000000547100000054,71с +18° 16′ &1000000000000006400000006,4″ 6,22 1,03 356 M6III полуправилна променлива, Vнајг = 5,41св, Vнајм = 6,72св, P = 58,63 д
HD 194688 194688 100807 20ч 26м &1000000000000231500000023,15с +17° 18′ &1000000000000056100000056,1″ 6,23 −0,75 813 K0
HD 194937 194937 100953 20ч 28м &1000000000000075200000007,52с +08° 26′ &1000000000000014700000014,7″ 6,23 1,23 326 G9III
LU Del LU 197249 102158 20ч 41м &1000000000000581600000058,16с +17° 31′ &1000000000000017000000017,0″ 6,24 0,63 432 G8III претпоставена променлива
HD 201196 201196 104281 21ч 07м &1000000000000336100000033,61с +15° 39′ &1000000000000031700000031,7″ 6,27 1,00 369 K2IV
HD 194526 194526 100762 20ч 25м &1000000000000441000000044,10с +10° 03′ &1000000000000021900000021,9″ 6,32 −0,83 876 K5IIIvar
14 Del 14 198391 102819 20ч 49м &1000000000000482400000048,24с +07° 51′ &1000000000000051000000051,0″ 6,32 0,32 517 A1Vs спектроскопска двојка
HD 200430 200430 103891 21ч 03м &1000000000000017800000001,78с +14° 43′ &1000000000000048100000048,1″ 6,33 −0,11 633 M1III претпоставена променлива
HD 194578 194578 100781 20ч 26м &1000000000000015800000001,58с +13° 54′ &1000000000000042000000042,0″ 6,35 −0,64 815 K5 претпоставена променлива
HD 198070 198070 102631 20ч 47м &1000000000000478600000047,86с +03° 18′ &1000000000000023200000023,2″ 6,38 0,60 467 A0Vn
HD 196885 196885 101966 20ч 39м &1000000000000518500000051,85с +11° 14′ &1000000000000058000000058,0″ 6,39 3,80 108 F8IV: двојна ѕвезда; има планета (b)
HD 195909 195909 101489 20ч 33м &1000000000000599200000059,92с +04° 53′ &1000000000000055300000055,3″ 6,42 0,02 622 K0
HD 197076 197076 102040 20ч 40м &1000000000000450700000045,07с +19° 56′ &1000000000000005200000005,2″ 6,43 4,82 68 G5V оптичка двојка
HD 194841 194841 100876 20ч 27м &1000000000000141900000014,19с +20° 28′ &1000000000000035400000035,4″ 6,44 −2,09 1655 K0
HD 194616 194616 100779 20ч 26м &1000000000000011500000001,15с +19° 51′ &1000000000000055600000055,6″ 6,45 −0,13 675 K0III
U Del U 197812 102440 20ч 45м &1000000000000282300000028,23с +18° 05′ &1000000000000024200000024,2″ 6,74 −1,16 1240 M5II-III полуправилна променлива, Vнајг = 6,14св, Vнајм = 7,61св, P = 120 д
HD 195019 195019 100970 20ч 28м &1000000000000186400000018,64с +18° 46′ &1000000000000010200000010,2″ 6,91 4,05 122 G3IV-V двоѕвезда; има планета (b)
Глизе 795 OQ 196795 101955 20ч 39м &1000000000000377100000037,71с +04° 58′ &1000000000000019300000019,3″ 7,84 54,52 K5V троѕвезда; BY Dra-променлива, ΔV = 0,04св
V Del V 198136 20ч 47м &1000000000000460400000046,04с +19° 20′ &1000000000000006900000006,9″ 8,1 M6e: мирида, Vнајг = 8,1св, Vнајм = 17,0св, P = 527 д
DM Del DM 20ч 39м &1000000000000370100000037,01с +14° 25′ &1000000000000043100000043,1″ 8,65 A2V β Lyr-променлива, Vнајг = 8,58св, Vнајм = 9,11св, P = 0,8446725 д
LS Del LS 199497 20ч 57м &1000000000000102900000010,29с +19° 38′ &1000000000000055200000055,2″ 8,72 256,5 G5 W UMa-променлива, Vнајг = 8,61св, Vнајм = 8,76св, P = 0,363842 д
MR Del MR 195434 101236 20ч 31м &1000000000000134600000013,46с +05° 13′ &1000000000000008500000008,5″ 8,77 158,3 K0 алголска и BY Dra-променлива, Vнајг = 8,71св, Vнајм = 9,01св, P = 0,521692 д
TX Del TX 102853 20ч 50м &1000000000000126900000012,69с +03° 39′ &1000000000000008400000008,4″ 8,86 F8 BL Her-променлива, Vнајг = 8,86св, Vнајм = 9,51св, P = 6,165907 д
DX Del DX 102593 20ч 47м &1000000000000283600000028,36с +12° 27′ &1000000000000050700000050,7″ 9,56 4200 A7IIIv RR Lyr-променлива, Vнајг = 9,558св, Vнајм = 10,291св, P = 0,4726191 д
W Del W 352682 101780 20ч 37м &1000000000000400900000040,09с +18° 17′ &1000000000000003800000003,8″ 9,81 2200 A0Ve алголска променлива, Vнајг = 9,69св, Vнајм = 12,33св, P = 4,8061 д
TY Del TY 21ч 04м &1000000000000219800000021,98с +13° 12′ &1000000000000053500000053,5″ 10,08 A0 алголска променлива, Vнајг = 9,7св, Vнајм = 10,9св, P = 1,19112689 д
HAT-P-23 20ч 24м &1000000000000003000000030с +16° 45′ &1000000000000004400000044″ 11,94 1282 G5 Морија; има преминувачка планета (b)
WASP-2 20ч 30м &1000000000000005400000054с +06° 25′ &1000000000000004600000046″ 11,98 K1V има преминувачка планета (b)
BX Del BX 20ч 21м &1000000000000189700000018,97с +18° 26′ &1000000000000016200000016,2″ 11,99 A0 BL Her-променлива, Vнајг = 11,79св, Vнајм = 12,57св, P = 1,091787 д
WASP-176 20ч 54м &1000000000000045000000045,0с +09° 10′ &1000000000000004500000045″ 12,00 1885 има преминувачка планета (b)
HR Del HR 20ч 42м &1000000000000203500000020,35с +19° 09′ &1000000000000035300000035,3″ 12,1 A0 нова, Vнајг = 3,6св, Vнајм = 12,1св, P = 0,214165 д
HU Del HU 20ч 29м &1000000000000483400000048,34с +09° 41′ &1000000000000020300000020,3″ 13,04 29,6 M6.0V+... болскотна ѕвезда
He 2-467 LT 20ч 35м &1000000000000572300000057,23с +20° 11′ &1000000000000027500000027,5″ 13,05 G6III Z And- и вртечка елипсоидна променлива, Vнајг = 12,0св, Vнајм = 13,4св, P = 476 д
CM Del CM 20ч 24м &1000000000000569300000056,93с +17° 17′ &1000000000000054400000054,4″ 13,40 A0 нововидна ѕвезда
V339 Del V339 20ч 29м &1000000000000306800000030,68с +20° 46′ &1000000000000003800000003,8″ 16,86 нова, Vнајг = 4,3св, Vнајм = 17,6св, P = 1,19112689 д
WISE 2056+1459 20ч 56м &1000000000000289000000028,90с +14° 59′ &1000000000000053300000053,3″ 22,6 Y0 кафеаво џуџе
Толкување на табелата:

 • Име = назив на ѕвездата
 • B = Бајерово означување.
 • F или/и G. = Флемстидово или Гулдово означување.
 • Пром. = променливи ѕвезди
 • HD = означување во Хенри Дрејпер.
 • HIP = означување во каталогот „Хипаркос“.
 • Рек. = ректасцензија за епохата/рамноденица J2000.0.
 • Дек. = деклинција за епохата/рамноденицата J2000.0.

 • прив. вел. = привидна ѕвездена величина (m или mv).
 • апс. вел. = апсолутна ѕвездена величина (Mv).
 • Оддал. (сг) = оддалеченост од Земјата во светлосни години.
 • Сп. класа = спектрална класа на ѕвездата според системот на ѕвездена класификација.
 • Белешки = обично (ненаучно) име или алтернативни имиња; коментари; значајни особености [на пр. статус на повеќекратна ѕвезда, опсег на променливост кај променливите ѕвезди, присуство на планети итн.]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

Извори[уреди | уреди извор]

  • ESA (1997). „The Hipparcos and Tycho Catalogues“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Kostjuk, N. D. (2002). „HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index“. Посетено на 26 декември 2006.
  • Roman, N. G. (1987). „Identification of a Constellation from a Position“. Посетено на 26 декември 2006.
  • „SIMBAD Astronomical Database“. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Посетено на 2 јануари 2007.
  • Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; и др. (2004). „Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)“. Посетено на 3 јануари 2007.
  • Gould, B. A. „Uranometria Argentina“. Reprinted and updated by Pilcher, F. Архивирано од изворникот на 27 февруари 2012. Посетено на 19 јули 2010.
  • „AAVSO Website“. American Association of Variable Star Observers. Посетено на 9 март 2014.
  • „Naming Stars“. Посетено на 4 јули 2018.