Министерство за образование и наука на Бугарија

Од Википедија — слободната енциклопедија

Министри[уреди | уреди извор]

Министри на народното просвештение (1879-1947)[уреди | уреди извор]

влада име дати партија
1 Тодор Бурмов 17 јули 1879 – 7 август 1879 Консервативна партија  
1 Георги Атанасович 7 август 1879 – 6 декември 1879 Консервативна партија  
2 Климент Трновски 6 декември 1879 – 7 април 1880 Консервативна партија  
3 Иван Гјузелев 7 април 1880 – 10 декември 1880 Либерална партија  
4 Петко Славејков 10 декември 1880 – 29 декември 1880 Либерална партија  
4 Михаил Сарафов 29 декември 1880 – 9 мај 1881 Либерална партија  
5 Михаил Сарафов 9 мај 1881 – 11 мај 1881 Либерална партија  
5 Константин Јиречек 11 мај 1881 – 13 јули 1881 независен  
6 Константин Јиречек 13 јули 1881 – 5 јули 1882 независен  
7 Георги Теохаров 5 јули 1882 – 15 март 1883 независен  
7 Димитар Агура 15 март 1883 – 19 септември 1883 независен  
8 Димитар Моллов 19 септември 1883 – 12 јануари 1884 Прогресивнолиберална партија  
9 Димитар Моллов 12 јануари 1884 – 11 јули 1884 Прогресивнолиберална партија  
10 Рајчо Каролев 11 јули 1884 – 21 август 1886 Либерална партија  
11 Константин Величков 21 август 1886 – 24 август 1886 независен  
12 Тодор Иванчов 24 август 1886 – 28 август 1886 Либерална партија (радослависти)  
13 Георги Живков 28 август 1886 – 7 септември 1886 Народнолиберална партија  
13 Тодор Иванчов 7 септември 1886 – 10 јули 1887 Либерална партија (радослависти)  
14 Стојан Чомаков 10 јули 1887 – 1 септември 1887 Народнолиберална партија  
15 Георги Живков 1 септември 1887 – 1 декември 1893 Народнолиберална партија  
15 Стефан Стамболов 1 декември 1893 – 31 мај 1894 Народнолиберална партија  
16 Васил Радославов 31 мај 1894 – 21 декември 1894 Либерална партија (радослависти)  
17 Константин Величков 21 декември 1894 – 7 септември 1897 Народна партија  
17 Иван Вазов 7 септември 1897 – 30 јануари 1899 Народна партија  
18 Тодор Иванчов 30 јануари 1899 – 13 октомври 1899 Либерална партија (радослависти)  
19 Димитар Вачов 13 октомври 1899 – 10 декември 1900 Либерална партија (радослависти)  
20 Иван Пеев-Плачков 10 декември 1900 – 22 јануари 1901 независен  
21 Иван Пеев-Плачков 22 јануари 1901 – 4 март 1901 независен  
22 Иван Славејков 4 март 1901 – 7 мај 1901 Демократска партија  
22 Петко Каравелов 7 мај 1901 – 3 јануари 1902 Демократска партија  
23 Васил К’нчов 3 јануари 1902 – 6 февруари 1902 Прогресивнолиберална партија  
23 Стојан Данев 6 февруари 1902 – 22 март 1902 Прогресивнолиберална партија  
23 Христо Тодоров 22 март 1902 – 15 ноември 1902 Прогресивнолиберална партија  
24 Александaр Радев 15 ноември 1902 – 31 март 1903 Прогресивнолиберална партија  
25 Александaр Радев 31 март 1903 – 18 мај 1903 Прогресивнолиберална партија  
26 Иван Шишманов 18 мај 1903 – 4 ноември 1906 Народнолиберална партија  
27 Иван Шишманов 4 ноември 1906 – 17 јануари 1907 Народнолиберална партија  
27 Лазар Пајаков 17 јануари 1907 – 11 март 1907 Народнолиберална партија  
28 Лазар Пајаков 11 март 1907 – 16 март 1907 Народнолиберална партија  
29 Никола Апостолов 16 март 1907 – 29 јануари 1908 Народнолиберална партија  
30 Никола Мушанов 29 јануари 1908 – 18 септември 1910 Демократска партија  
31 Владимир Моллов 18 септември 1910 – 29 март 1911 Демократска партија  
32 Стефан Бобчев 29 март 1911 – 14 октомври 1912 Народна партија  
32 Иван Пеев-Плачков 14 октомври 1912 – 14 јуни 1913 Народна партија  
33 Иван Пеев-Плачков 14 јуни 1913 – 17 јули 1913 Народна партија  
34 Петар Пешев 17 јули 1913 – 5 јануари 1913 Либерална партија (радослависти)  
35 Петар Пешев 5 јануари 1913 – 21 јуни 1918 Либерална партија (радослависти)  
36 Стојан Костурков 21 јуни 1918 – 17 октомври 1918 РадикалДемократска партија  
37 Стојан Костурков 17 октомври 1918 – 28 ноември 1918 РадикалДемократска партија  
38 Стојан Костурков 28 ноември 1918 – 7 мај 1919 РадикалДемократска партија  
39 Стојан Костурков 7 мај 1919 – 6 октомври 1919 РадикалДемократска партија  
40 Цанко Церковски 6 октомври 1919 – 21 мај 1920 БЗНС  
40 Стојан Омарчевски 21 мај 1920 – 9 јуни 1923 БЗНС  
41 Јанаки Моллов 9 јуни 1923 – 10 јуни 1920 Народен зговор  
41 Александaр Цанков 10 јуни 1923 – 22 септември 1923 Народен зговор  
42 Александaр Цанков 22 септември 1923 – 4 јануари 1926 Демократически зговор  
43 Никола Најденов 4 јануари 1926 – 12 септември 1928 Демократически зговор  
44 Никола Најденов 12 септември 1928 – 15 мај 1930 Демократически зговор  
45 Александaр Цанков 15 мај 1930 – 29 јуни 1931 Демократически зговор  
46 Константин Муравиев 29 јуни 1931 – 12 октомври 1931 БЗНС Врабча 1  
47 Константин Муравиев 12 октомври 1931 – 7 септември 1932 БЗНС Врабча 1  
48 Константин Муравиев 7 септември 1932 – 31 декември 1932 БЗНС Врабча 1  
49 Димитар Гичев 31 декември 1932 – 18 јануари 1933 БЗНС Врабча 1  
49 Атанас Бојаџиев 18 јануари 1933 – 19 мај 1934 Националлиберална партија  
50 Јанаки Моллов 19 мај 1934 – 22 јануари 1935 независен  
51 Тодор Радев 22 јануари 1935 – 21 април 1935 независен  
52 Тодор Радев 21 април 1935 – 23 ноември 1935 независен  
53 Михаил Јовов 23 ноември 1935 – 4 јули 1936 независен  
54 Димитар Мишајков 4 јули 1936 – 23 октомври 1936 независен  
54 Николај Николаев 23 октомври 1936 – 24 јануари 1938 независен  
54 Георги Манев 24 јануари 1938 – 14 ноември 1938 независен  
55 Богдан Филов 14 ноември 1938 – 23 октомври 1939 независен  
56 Богдан Филов 23 октомври 1939 – 15 февруари 1940 независен  
57 Богдан Филов 15 февруари 1940 – 11 април 1942 независен  
58 Борис Јоцов 11 април 1942 – 14 септември 1943 независен  
59 Борис Јоцов 14 септември 1943 – 1 јуни 1944 независен  
60 Михаил Арнаудов 1 јуни 1944 – 2 септември 1944 независен  
61 Борис Павлов 2 септември 1944 – 9 септември 1944 Демократска партија  
62 Станчо Чолаков 9 септември 1944 – 29 септември 1945 Звено  
62 Стојан Костурков 29 септември 1945 – 31 март 1946 Радикална партија  
63 Стојан Костурков 31 март 1946 – 22 ноември 1946 Радикална партија  
64 Минчо Нејчев 22 ноември 1946 – 11 декември 1947 БКП  

Министри на народната просвета (1947-1957)[уреди | уреди извор]

влада име дати партија
65 Кирил Драмалиев 11 декември 1947 – 20 јануари 1950 БКП  
66 Кирил Драмалиев 20 јануари 1950 – 4 февруари 1952 БКП  
66 Демир Јанев 4 февруари 1952 – 20 јануари 1954 БКП  
67 Демир Јанев 20 јануари 1954 – 1 февруари 1957 БКП  

Министри на просветата и уметноста (1957-1963)[уреди | уреди извор]

влада име дати партија
67 Влко Червенков 1 февруари 1957 – 15 јануари 1958 БКП  
68 Влко Червенков 15 јануари 1958 – 9 јуни 1958 БКП  
68 Живко Живков 9 јуни 1958 – 25 декември 1959 БКП  
68 Начо Папазов 25 декември 1959 – 17 март 1962 БКП  
69 Начо Папазов 17 март 1962 – 27 септември 1962 БКП  
69 Ганчо Ганев 27 септември 1962 – 27 ноември 1962 БКП  
70 Ганчо Ганев 27 ноември 1962 – 25 мај 1963 БКП  

Министри на народната просвета (1963-1987)[уреди | уреди извор]

влада име дати партија
70 Ганчо Ганев 25 мај 1963 – 12 март 1966 БКП  
71 Ганчо Ганев 12 март 1966 – 27 декември 1968 БКП  
71 Стефан Василев 27 декември 1968 – 9 декември 1971 БКП  
72 Стефан Василев 9 декември 1971 – 19 јануари 1973 БКП  
72 Ненчо Станев 19 јануари 1973 – 17 јуни 1976 БКП  
73 Ненчо Станев 17 јуни 1976 – 15 ноември 1977 БКП  
73 Дража Валчева 15 ноември 1977 – 28 декември 1979 БКП  
73 Александaр Фол 28 декември 1979 – 18 јуни 1981 БКП  
74 Александaр Фол 18 јуни 1981 – 24 март 1986 БКП  
74 Илчо Димитров 24 март 1986 – 19 јуни 1986 БКП  
75 Илчо Димитров 19 јуни 1986 – 19 август 1987 БКП  

Министри на уметноста, науката и просветата (1987-1989)[уреди | уреди извор]

влада име дати партија
75 Георги Јорданов 19 август 1987 – 4 јули 1989 БКП  

Министри на народната просвета (1989-1991)[уреди | уреди извор]

влада име дати партија
75 Асен Хаџиолов 4 јули 1989 – 8 февруари 1990 БКП  
76 Константин Косев 8 февруари 1990 – 22 ноември 1990 БСП  
77 Матеј Матеев 22 ноември 1990 – 20 декември 1990 БСП  
78 Матеј Матеев 20 декември 1990 – 8 ноември 1991 БСП  

Министри на образованието и науката (1991-1992)[уреди | уреди извор]

влада име дати партија
79 Николај Василев 8 ноември 1991 – 30 декември 1992 СДС  

Министри на образованието, науката и уметноста (1992-1993)[уреди | уреди извор]

влада име дати партија
80 Марин Тодоров 30 декември 1992 – 23 јуни 1993 независен  

Министри на науката и образованието (1993-1995)[уреди | уреди извор]

влада име дати партија
80 Марко Тодоров 23 јуни 1993 – 17 октомври 1994 независен  
81 Марко Тодоров 17 октомври 1994 – 26 јануари 1995 независен  

Министри на образованието, науката и технологиите (1995-1997)[уреди | уреди извор]

влада име дати партија
82 Илчо Димитров 26 јануари 1995 – 12 февруари 1997 БСП  
83 Иван Лалов 12 февруари 1997 – 21 мај 1997 независен  

Министри на образованието и науката (1997-…)[уреди | уреди извор]

влада име дати партија
84 Веселин Методиев 21 мај 1997 – 21 декември 1999 Демократска партија  
84 Димитар Димитров 21 декември 1999 – 24 јули 2001 Демократска партија  
85 Владимир Атанасов 24 јули 2001 – 17 јули 2003 НДСВ  
85 Игор Дамјанов 17 јули 2003 – 17 август 2005 НДСВ  
86 Даниел Влчев 17 август 2005 – … НДСВ  

Извори[уреди | уреди извор]

  • Ташев, Ташо (1999). Министрите на България 1879-1999. София: АИ „Проф. Марин Дринов“ / Изд. на МО. ISBN 978-954-430-603-8 / ISBN 978-954-509-191-9.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]