Насилство врз жените

Од Википедија — слободната енциклопедија
Мапа на светот на која се прикажани убиства на 100.000 жители извршени врз жени, 2019 година

Насилството врз жените, познато и како родово засновано насилство[1] и сексуално и родово насилство,[2] се насилни дејства првенствено или исклучиво извршени врз жени и девојчиња. Ваквото насилство честопати се смета за облик на злосторство од омраза,[3] извршено врз жени или девојчиња, специјално затоа што се жени, и може да има различни форми.

Насилството врз жените има многу долга историја, иако инцидентите и интензитетот на ваквото насилство се разликуваат со текот на времето, па дури и денес се разликуваат меѓу општествата. На ваквото насилство честопати се гледа како механизам за потчинување на жените, без разлика дали се мисли за општеството воопшто или за меѓучовечки однос. Ваквото насилство може да произлезе од чувството на супериорност, мизогинија, право да се изврши таков акт или слични ставови на сторителот или неговата насилна природа, особено врз жените.

Декларацијата на ООН за елиминација на насилството врз жените вели дека „насилството врз жените е манифестација на историски нееднакви односи на моќ меѓу мажите и жените“ и „насилството врз жените е еден од клучните социјални механизми со кои жените се принудени на подредена позиција во споредба со мажите.“[4]

Кофи Анан, поранешниот генерален секретар на Обединетите нации, во извештајот објавен во 2006 година објавен на мрежната страница на Фондот за жени на Обединетите нации, изјавил:

Насилството врз жени и девојчиња е проблем со пандемски размери. Најмалку една од три жени ширум светот е претепана, присилена на секс или на друг начин злоупотребена во текот на животот со насилникот, обично некој што и бил познат.[5]

Видови насилство[уреди | уреди извор]

Насилството врз жените може да се вклопи во неколку широки категории. Овие вклучуваат насилство извршено од поединци, како и од држави. Некои од формите на насилство извршено од поединци се: силување, семејно насилство, сексуално вознемирување, фрлање киселина, репродуктивна принуда, пренатална селекција, женско чедоморство, акушерско насилство, насилство врз основа на пол и насилство во толпа; како и штетни вообичаени или традиционални практики како што се убиства за чест, насилство во мираз, осакатување на женски гениталии, брак со киднапирање и присилен брак. Постојат форми на насилство што можат да бидат извршени или разочарани од владата, како што се воено силување; сексуално насилство и сексуално ропство за време на конфликт; присилна стерилизација; принуден абортус; насилство од страна на полицијата и авторитетен персонал; каменување и камшикување. Многу форми на насилство врз жените, како што се трговија со жени и присилна проституција, честопати се извршуваат од организирани криминални мрежи.[6] Историски гледано, постоеле форми на организиран WAV, како што се судења на вештерки во раниот модерен период или сексуалното ропство на жените за удобност.

Светската здравствена организација (СЗО), во своето истражување за насилство врз жените, ги анализираше и категоризираше различните форми на насилство кои се јавуваат во сите фази од животот од пред раѓањето до староста.[7]

Во последниве години, постои тренд на приближување кон насилството врз жените кон меѓународно ниво преку средства како што се конвенции или, во Европската унија, преку директиви (како што се директивата против сексуално вознемирување и директивата против трговија со луѓе).[8][9]

Дефиниција[уреди | уреди извор]

Насилство врз жените во Перу
Насилство врз жените во Перу - апсење

Голем број меѓународните инструменти кои имаат за цел да го елиминираат насилството врз жените и семејното насилство, се донесени од различни меѓународни тела. Овие генерално започнуваат со дефиниција за тоа што е насилство врз жена, со цел борба против ваквите практики. Истанбулската конвенција (Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство) на Советот на Европа го опишува насилството врз жените како „кршење на човековите права и форма на дискриминација врз жените“ и го дефинира како „сите акти на насилство засновано на пол, што резултира или може да резултира со физичко, сексуално, психолошко или економско оштетување или страдање на жените, вклучувајќи закани за такви дела, принуда или произволно лишување од слобода, без оглед дали се случуваат во јавен или во приватен живот.[10]

Конвенцијата од 1979 година за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените на Генералното собрание на Обединетите нации дава препораки во врска со насилството врз жените,[11] и Виенската декларација и Програмата за акција го споменува насилството врз жени.[12] Сепак, резолуцијата на Генералното собрание на Обединетите нации во 1993 година за Декларацијата за елиминација на насилството врз жените беше првиот меѓународен инструмент што експлицитно го дефинираше насилството врз жените и ја образложи оваа тема.[13] Другите дефиниции за насилство врз жените се утврдени во Интер-американската конвенција за спречување, казнување и искоренување на насилството врз жените од 1994 година[14] и протоколот од Мапуто од 2003 година.[15]

Покрај тоа, терминот родово засновано насилство се однесува на „какви било дела или закани за дела со цел да се повредат или да се натераат жените да страдаат физички, сексуално или психолошки, и кои влијаат на жените затоа што се жени или влијаат на жените непропорционално“.[16] Дефиницијата за родово засновано насилство најчесто „се користи наизменично со насилство врз жени“,[17] и некои написи за насилство врз жената ги повторуваат овие концепции сугерирајќи дека мажите се главните извршители на ова насилство.[18] Покрај тоа, дефиницијата наведена во Декларацијата за елиминација на насилството врз жените од 1993 година исто така ја поддржува идејата дека насилството е вкоренето во нееднаквоста меѓу мажите и жените кога се користи терминот насилство заедно со терминот „родово засновано“.

Во Препораката Рец (2002) 5 на Комитетот на министри до земјите-членки за заштита на жените од насилство, Советот на Европа предвиде дека насилството „го вклучува, но не е ограничено на тоа, следново“:[19]

а. насилство што се случува во семејството или домашната единица, вклучувајќи, меѓу другото, физичка и ментална агресија, емоционална и психолошка злоупотреба, силување и сексуално злоставување, инцест, силување меѓу сопружници, редовни или повремени партнери и сожители, злосторства извршени во име на честа, осакатување на женски гениталии и други традиционални практики штетни за жените, како што се присилни бракови;
б. насилство кое се јавува во рамките на општата заедница, вклучувајќи, меѓу другото, силување, сексуално злоставување, сексуално вознемирување и заплашување на работа, во институции или на друго место трговија со жени заради сексуална експлоатација и економска експлоатација и сексуален туризам;
в. насилство извршено или прифатено од државата или нејзините службеници;
г. повреда на човековите права на жените во ситуации на вооружен конфликт, особено земање заложници, присилно раселување, систематско силување, сексуално ропство, присилна бременост и трговија со цел сексуална експлоатација и економска експлоатација.

Овие дефиниции за насилство врз жените како родово засновани според некои се незадоволителни и проблематични. Овие дефиниции се конципирани во разбирањето на општеството како патријархално, што означува нееднакви односи меѓу мажите и жените.[20] Противниците на ваквите дефиниции тврдат дека дефинициите не го занемаруваат насилството врз мажите и дека поимот пол, како што се користи во родово засновано насилство, се однесува само на жените. Други критичари тврдат дека користењето на поимот пол на овој посебен начин може да воведе поими за инфериорност и подреденост за женственост и супериорност за мажественост.[21][22] Не постои широко прифатена сегашна дефиниција што ги опфаќа сите димензии на родово засновано насилство отколку онаа за жените што имаат тенденција да го репродуцираат концептот на бинарни спротивставувања: машкоста наспроти женственоста.[6]

Историја[уреди | уреди извор]

Преглед[уреди | уреди извор]

Илустрација од Џ.Џ.Грандвил (1845) (Кој сака добро, се казнува и). Маж кој тепа жена е прикажан во задниот дел.
Запалени вештерки, со други уапсени

Историјата на насилството врз жените останува нејасна во научната литература. Ова е делумно затоа што многу видови насилство врз жени (конкретно силување, сексуален напад и семејно насилство) се недоволно пријавени, често поради општествените норми, табуата, стигмата и чувствителната природа на темата.[23][24] Нашироко е признато дека дури и денес, недостатокот на сигурни и континуирани податоци е пречка за формирање јасна слика за насилството врз жените.[25]

Иако е тешко да се следи историјата на насилството врз жените, јасно е дека голем дел од насилството било прифатено, обезгласено, па дури и законски санкционирано.[26] Примерите вклучуваат дека римскиот закон им давал на мажите право да ги казнуваат своите жени, дури и до смрт,[27] и палење на вештерки, што било прифатено и од црквата и од државата (иако тоа не било практика исклучиво против жените).

Историјата на насилството врз жените е тесно поврзана со историскиот поглед на жените како сопственост и родовата улога на покорност.[28] Цитирани се објаснувања за патријархатот и целокупниот светски систем или статус кво во кое постојат и продолжуваат родови нееднаквости за да се објасни обемот и историјата на насилството врз жените.[24][25] Во Декларацијата на ООН за елиминација на насилството врз жените (1993) се вели: „насилството врз жените е манифестација на историски нееднакви односи на моќ меѓу мажите и жените, што доведе до доминација над и дискриминација на жените од страна на мажите и спречување на целосно унапредување на жените и дека насилството врз жените е еден од круцијалните социјални механизми со кои жените се принудени на подредена позиција во споредба со мажите“.[29][30]

Според ООН, „нема регион на светот, нема земја и култура во која е обезбедена слободата на жените од насилство“.[25] Неколку форми на насилство се позастапени во одредени делови на светот, често во земјите во развој . На пример, насилството во мираз и палењето невеста е поврзано со Индија, Бангладеш, Шри Ланка и Непал. Фрлањето киселина е исто така поврзано со овие земји, како и со југоисточна Азија, вклучувајќи ја и Камбоџа. Убиството на честа е поврзано со Блискиот Исток и Јужна Азија. Осакатувањето на женските гениталии се наоѓа претежно во Африка, а во помала мера и на Блискиот Исток и некои други делови на Азија. Бракот со киднапирање се наоѓа во Етиопија, Средна Азија и Кавказ. Злоупотребата поврзана со плаќање на цената на невестата (како насилство, трговија со луѓе и принуден брак) е поврзана со делови од Потсахарска Африка и Океанија (Исто така, видете лоболо).[31][32]

Одредени региони повеќе не се поврзани со одредена форма на насилство, но таквото насилство беше вообичаено до неодамна на тие места; ова важи за злосторствата засновани на чест во Јужна/Средоземна Европа.[33] На пример, во Италија, пред 1981 година, Кривичниот законик предвидуваше олеснителни околности во случај на убиство на жена или нејзин сексуален партнер од причини поврзани со честа, предвидувајќи намалена казна.[34]

Церемонија на Сати (хиндуистичка практика со која вдовица се самоубива на погребниот пир на нејзиниот сопруг).

Повикувањето на култура за објаснување на одредени форми на насилство врз жените се чини дека ги легитимира. Исто така, има дебата и полемики за начините на кои културните традиции, локалните обичаи и социјалните очекувања, како и различните толкувања на религијата, комуницираат со навредливите практики.[25][35] Поточно, културните оправдувања за одредени насилни дела против жените, некои држави и социјални групи во многу земји кои велат дека ги бранат своите традиции. Овие оправдувања се сомнителни токму затоа што одбраната генерално ја изразуваат политичките водачи или традиционалните власти, а не оние што се всушност погодени. Потребата за чувствителност и почитување на културата е елемент што не може да се игнорира; така, следеше чувствителна дебата и е во тек.

Исто така, постоела историја на препознавање на штетните ефекти на ова насилство. Во 1870-тите, судовите во Соединетите Држави престанале да го признаваат принципот на обичајно право дека сопругот има право „физички да ја казнува заблудената жена“.[36] Првата држава што го укинала ова право беше Алабама во 1871 година.[37] Во Обединетото Кралство, правото на сопругот да и нанесе умерена физичка казна на неговата сопруга за да ја чува „во рамките на должноста“ било отстрането во 1891 година.[38][39]

Х-зраци на врзани нозе, Кина

Во XX и XXI век, а особено од 90-тите години на минатиот век, има зголемена активност на национално и меѓународно ниво за истражување, подигнување на свеста и застапување за спречување на секаков вид насилство врз жените.[25] Најчесто, насилството врз жените е врамено како здравствено прашање, а исто така и како кршење на човековите права. Студија во 2002 година проценила дека најмалку една од пет жени во светот биле физички или сексуално злоставувани од маж некогаш во животот, а „родово засновано насилство претставува исто толку смрт и лошо здравје кај жени на возраст од 15-44 години како карцином и е поголема причина за лошо здравје отколку маларијата и сообраќајните несреќи заедно“.[40]

Од истражувањето произлегоа одредени одлики на насилство врз жени. На пример, актите на насилство врз жените често не се еднократни епизоди, туку се одвиваат со тек на време. Почесто отколку не, насилството го извршува некој што го познава жената, а не странец.[24] Истражувањето се чини дава убедливи докази дека насилството врз жените е тежок и распространет проблем во целиот свет, со разорни ефекти врз здравјето и благосостојбата како на жените така и на децата.[25]

Пресвртници[уреди | уреди извор]

Некои од најважните пресвртници на интернационално ниво за спречување на насилство врз жени вклучуваат:

 • Конвенцијата од 1979 година за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените, со која се признава насилството како дел од дискриминацијата врз жените во препораките 12 и 19.[41]
 • Светска конференција за човекови права во 1993 година, која го призна признанието за насилство врз жените како кршење на човековите права и што придонесе за следната декларација на ООН.
 • Декларацијата за елиминација на насилството врз жените на ООН од 1993 година беше првиот меѓународен инструмент што јасно дефинираше и се однесуваше на насилството врз жените. Овој документ конкретно се однесува на историски вечно присутната природа на родовите нееднаквости во разбирањето на насилството врз жените. Оваа Декларација, како и Светската конференција од истата година, честопати се сметаат за „пресвртна точка“ во која разгледувањето на насилството врз жените од страна на меѓународната заедница започна да се сфаќа многу посериозно, по што се мобилизираа повеќе земји околу овој проблем.[40][42]
 • Меѓународната конференција за население и развојво 1994 година, поврзана насилство врз жените со репродуктивно здравје и права, и исто така дава препораки на владите за тоа како да се спречи и да се одговори на насилството врз жени и девојчиња.
 • Во 1996 година, Светското здравствено собрание го прогласи насилството за најголемо јавно здравствено прашање, вклучително и признаените поттипови на насилството на интимниот партнер и сексуалното насилство, два вида насилство често извршено како насилство врз жени. Потоа следеше извештај на СЗО во 2002 година.[23] ООН, исто така, создаде фонд за доверба за поддршка на акциите за елиминирање на насилството врз жените.[43]
 • Во 1999 година, ООН го донесе Факултативниот протокол на Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените и го назначи 25 ноември за меѓународен ден за борба против насилството врз жените.
 • Во 2002 година, како продолжение на декларацијата на СЗО во 1996 година за насилство како главно јавно здравствено прашање, Светската здравствена организација го објави првиот Светски извештај за насилство и здравје, кој се осврна на многу видови насилство и нивниот ефект врз јавното здравје, вклучувајќи форми на насилство кои особено силно ги погодуваат жените. Во извештајот конкретно се забележува наглиот пораст на граѓанските организации и активности насочени кон одговор на родово засновано насилство врз жените од 1970-тите до 1990-тите.
 • Во 2004 година, Светската здравствена организација ја објави својата „Мулти-земја студија за здравјето на жените и семејно насилство врз жени“, студија за здравјето на жените и семејното насилство со анкетирање над 24.000 жени во 10 земји од сите региони на светот, во кои се оценува распространетоста и степенот на насилство врз жените, особено насилството од страна на интимни партнери, и го поврза ова со здравствените резултати на жените, како и документирање на стратегиите и услугите што жените ги користат за да се справат со насилството од интимен партнер.
 • Генералниот секретар на ООН „Длабока студија за сите форми на насилство врз жените“ од 2006 година, првиот сеопфатен меѓународен документ за ова прашање.[25]
 • Конвенција на Советот на Европа од 2011 година за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство, што е втор регионален законски обврзувачки инструмент за насилство врз жени и девојчиња.
 • Во 2013 година, Комисијата за статус на жени на Обединетите нации, со консензус, ги донесе договорените заклучоци за елиминирање и спречување на сите форми на насилство врз жени и девојчиња (порано, немаше договорени заклучоци).
 • Исто така во 2013 година, Генералното собрание на ООН ја донесе својата прва резолуција со која се повикува на заштита на бранителите на човековите права на жените.[44] Резолуцијата ги повикува државите да воспостават специфични закони и политики за заштита на жените бранителите на човековите права и да се осигурат дека и самите бранители се вклучени во дизајнирањето и спроведувањето на овие мерки и ги повикува државите да ги заштитат жените бранители на човекови права од репресалии за соработка со ООН и да се обезбеди нивниот непречен пристап и комуникација со меѓународните тела и механизми за човекови права.[45]

Дополнително, на национално ниво, одделни земји исто така организираа напори (законски, политички, социјално) да спречат, намалат и казнат насилството врз жените. Како посебна студија, еве некои настани од 60-тите години на минатиот век во Соединетите држави за спротивставување и лекување на насилството врз жените:[37]

 • 1967 година: Во Мејн се отворило едно од првите засолништа за семејно насилство во земјата.
 • 1972 година: Првата телефонска линија за помош на силување во земјата се отворила во Вашингтон
 • 1978 година: Формирани се две национални коалиции, Национална коалиција против сексуален напад и Национална коалиција против семејно насилство, со цел да се подигне свеста за овие два облици на насилство врз жените.
 • 1984 година: Државниот обвинител на САД ја создал Работната група на Министерството за правда за семејно насилство, за решавање на начините на кои треба да се подобри системот на кривична правда и одговорот на заедницата на семејно насилство.
 • 1994 година: Засилен законот за изгласување на законот за насилство врз жени, законодавство вклучено во законот за контрола на насилен криминал и спроведување на законот од 1994 година, спонзориран од тогашниот сенатор Џозеф Бајден, кој бараше засилен одговор на заедницата за злосторства на семејно насилство и сексуален напад федерални казни за повтори сексуални престапници и зајакната законодавна заштита на жртвите, меѓу многу други одредби.
 • 2000 година: Претседателот Клинтон го потпиша законот актот за насилство врз жени од 2000 година, понатамошно зајакнување на федералните закони и нагласување помош на имигрантски жртви, стари лица, жртви со попреченост и жртви на насилство во врска.
 • 2006 година: Претседателот Буш го потпиша законот актот за насилство врз жени од 2006 година, со акцент на програмите за справување со насилството врз жртвите на младите, и воспоставување програми за ангажирање мажи и млади и културно-јазични специфични услуги.
 • 2007 година: Националната телефонска линија за злоупотреба на тинејџери е отворена.
 • 2009 година: Претседателот Обама го прогласи април за месец на свесност за сексуални напади.
 • 2013 година: Претседателот Обама го потпиша законот актот за насилство врз жени од 2015 година, кој им даваше на племињата на домородните американци можност да ги гонат не-домородните престапници и ги регулираше извештаите за сексуален напад на кампусите на колеџите.[46][47]

Други земји исто така донесоа споредливи законодавни, политички и социјални инструменти за решавање на насилството врз жените. Експертите во меѓународната заедница генерално веруваат дека само донесувањето на казнено законодавство за спречување и казнување на насилството врз жените не е доволно за решавање на проблемот. На пример, иако во Бангладеш се донесени многу построги закони за насилство врз жени, насилството врз жените сè уште расте.[40] Наместо тоа, се смета дека широките општествени промени за решавање на родовите нееднаквости и зајакнувањето на жените ќе бидат начинот за намалување на насилството врз жените.[25][48][49]

Ефект врз општеството[уреди | уреди извор]

Според една статија во „Журнал за здравје и човекови права“,[43] и покрај долгогодишното застапување и вклученост на многу феминистички активистички организации, прашањето за насилството врз жените сепак „останува една од најраспространетите форми на кршење на човековите права ширум светот“.:91 Насилството врз жените може да се случи и во јавната и во приватната сфера на животот, во кое било време од нивниот животен век. Насилството врз жените често ги спречува жените целосно да придонесат за социјален, економски и политички развој на нивните заедници. Многу жени се преплашени од овие закани за насилство и ова влијае врз нивните животи, така што ќе бидат попречени да ги остваруваат своите човекови права; на пример, тие се плашат да придонесат за развој на нивните заедници социјално, економски и политички. Освен тоа, причините што предизвикуваат насилство врз жените или родово засновано насилство можат да го надминат само прашањето за полот и да ги навлезе во прашањата за возраста, класата, културата, етничката припадност, религијата, сексуалната ориентација и специфичната географска област на нивното потекло.

Освен прашањето за социјалните поделби, насилството може да се прошири и во областа на здравствените проблеми и да стане директна грижа за јавниот здравствен сектор.[50] Здравствено прашање како што е ХИВ/СИДА е друга причина што исто така води до насилство. Жените кои имаат инфекција со ХИВ /СИДА се исто така меѓу целите на насилството.[43]:91 Светската здравствена организација известува дека насилството врз жените носи непотребен товар на здравствените услуги, бидејќи на жените кои претрпеле насилство, најверојатно им требаат здравствени услуги и по повисоки трошоци, во споредба со жените кои не претрпеле насилство.[49] Друга изјава што го потврдува разбирањето на насилството вез жените како значајно здравствено прашање е очигледна во препораката усвоена од Советот на Европа, насилството врз жените во приватна сфера, дома или семејно насилство, е главната причина за „смртта и попреченоста“ меѓу жените кои наидоа на насилство. :91

Покрај тоа, неколку студии покажаа врска помеѓу лошиот третман на жените и меѓународното насилство. Овие студии покажуваат дека еден од најдобрите предвидувачи на интер- и интранационално насилство е малтретирањето на жените во општеството.[51][52]

Типологија[уреди | уреди извор]

Насилството врз жените може да се класифицира според различни перспективи.

Типологија на СЗО за животниот циклус[уреди | уреди извор]

Светската здравствена организација разви типологија на насилство врз жените врз основа на нивните културни животни циклуси.

Фаза Вид на насилство
Пред-раѓање Секс-селективен абортус; ефекти на тепање за време на бременоста врз резултатите од раѓањето
Почеток Женско чедоморство; физичка, сексуална и психолошка злоупотреба
Детство Детски брак; осакатување на женски гениталии; физичка, сексуална и психолошка злоупотреба; инцест; детска проституција и порнографија
Адолесценција и зрелост Насилство при рандеву и додворување (на пр. Фрлање киселина и силување датум); економски присилен секс (на пр. училишни девојки кои имаат сексуални односи со „шеќерни татковци“ за возврат на училишните такси); инцест; сексуална злоупотреба на работното место; силување; сексуално вознемирување; присилна проституција и порнографија; трговија со жени; партнерско насилство; брачно силување; злоупотреба на мираз и убиства; убиство на партнер; психолошка злоупотреба; злоупотреба на жени со попреченост; принудна бременост
Постари лица Присилно „самоубиство“ или убиство на вдовици од економски причини; сексуална, физичка и психолошка злоупотреба[7]

Значителен напредок е направен на заштита на жените од насилство на меѓународно ниво како производ на колективни напори за лобирање од страна на многу движења за правата на жените; меѓународни организации до групи на граѓанско општество. Како резултат, светските влади и меѓународните, како и граѓанските организации активно работат во борбата против насилството врз жените преку различни програми. Меѓу најголемите достигнувања на движењата за правата на жените против насилството врз девојчињата и жените, историските достигнувања се „Декларацијата за елиминација на насилството врз жените“ што подразбира „политичка волја за решавање на насилството врз жените“ и законски обврзувачки договор“, Конвенцијата за Елиминација на сите форми на дискриминација врз жените“.[53] Покрај тоа, резолуцијата на Генералното собрание на ООН исто така го назначи 25 ноември како Меѓународен ден за борба против насилството врз жените.[54]

Со текот на времето типологија на Лансет[уреди | уреди извор]

Типологија слична на Светската здравствена организација од написот за насилство врз жени објавен во академското списание „Лансет“ покажува различни видови насилство извршено врз жените според кој временски период во животот на жените се одвива насилството.[24] Сепак, тој исто така ги класифицира видовите на насилство според сторителот. Една важна точка што треба да се напомене е дека повеќе видови насилство нанесено врз жените го извршува некој што ја познава жената, или член на семејство, интимен партнер, отколку странец.

Девет форми на насилство на Советот на Европа[уреди | уреди извор]

Комисијата за родова еднаквост на Советот на Европа идентификува девет форми на насилство врз жените врз основа на темата и контекстот, наместо на животниот циклус или временскиот период:[55][56]

 • „Насилство во семејството или семејно насилство“
 • „Силување и сексуално насилство“
 • „Сексуално вознемирување“
 • „Насилство во институционална средина“
 • „Осакатување на женски гениталии“
 • „Присилни бракови“
 • „Насилство во конфликтни и постконфликтни ситуации“
 • „Убиства во име на честа“
 • „Непочитување на слободата на избор во однос на репродукцијата“

Форми на насилство[уреди | уреди извор]

Насилството врз жените има бројни форми и се појавува во голем број ситуации:

Силување[уреди | уреди извор]

Жените најчесто се жртви на силување, што обично го прават мажи за нив познати.[57] Стапката на пријавување, гонење и осудување за силување значително варира во различни јурисдикции и до одреден степен ги одразува ставовите на општеството кон ваквите злосторства. Се смета за најнепријавено насилно дело.[58][59] По силување, жртвата може да се соочи со насилство или закани за насилство од силувачот и во многу култури од семејството и роднините на жртвата. Насилството или заплашувањето на жртвата може да бидат извршени од силувачот или од пријатели и роднини на силувачот, како начин да ги спречат жртвите да го пријават силувањето, да ги казнат за пријавување или да ги принудат да ја повлечат жалбата; или може да биде сторено од роднините на жртвата како казна за „донесување срам“ кон семејството. Ова е особено случај во културите каде женската невиност е високо ценета и се смета за задолжителна пред бракот; во екстремни случаи, жртвите на силување се убиваат во убиства за чест. Жртвите, исто така, можат да бидат принудени од нивните семејства да се омажат за силувачот со цел да ја вратат семејната „чест“.[60] Во Либан, кампањата против законот за либанско силување - член 522 беше покрената во декември 2016 година за да се укине написот што дозволуваше силувачите да избегаат од затвор во брак со својата жртва.

На меѓународно ниво, инциденцата на силувања регистрирани од полицијата во текот на 2008 година варираше помеѓу 0,1 на 100 000 луѓе во Египет и 91,6 на 100 000 луѓе во Лесото со 4,9 на 100,000 луѓе во Литванија како просечна.[61] Во некои земји, силувањето не е пријавено или правилно документирано од полицијата поради последиците врз жртвата и стигмата приложена кон неа.

Силување во брак[уреди | уреди извор]

Брачното или сопружното силување некогаш било широко дозволено или игнорирано од законот, а сега се смета за неприфатливо насилство врз жените од меѓународната конвенција и сè повеќе се криминализира. Сепак, во многу земји, силувањето на брачниот другар или останува легално, или е нелегално, но широко толерирано и прифатено како привилегија на сопругот. Криминализацијата на сопружното силување е неодамнешна, се случи во последните неколку децении. Традиционалното разбирање и ставовите за бракот, силувањето, сексуалноста, половите улоги и самоопределувањето започнаа да се оспоруваат во повеќето западни земји во текот на 60-тите и 70-тите години на минатиот век, што довело до последователна криминализација на брачното силување во текот на следните децении. Со неколку забележителни исклучоци, во последните 30 години беа донесени повеќето закони против силување во брак. Некои земји во Скандинавија и во поранешниот комунистички блок на Европа го направиле сопружното силување илегално пред 1970 година, но повеќето западни земји го криминализирале само во осумдесеттите и деведесеттите години од минатиот век. Во многу делови на светот, законите против силување во бракот се многу нови, донесени во 2000-тите.

Во Канада, брачното силување било незаконско во 1983 година, кога биле направени неколку законски измени, вклучително и промена на статутот на силување во сексуален напад и законите да бидат полово неутрални.[62][63][64] Во Ирска, сопружното силување беше забрането во 1990 година.[65] Во САД, криминализацијата на брачното силување започна во средината на 1970-тите и во 1993 година Северна Каролина стана последната држава што го направи брачното силување нелегално.[66] Во Англија и Велс, силувањето во бракот било незаконско во 1991 година. Ставовите на Сер Метју Хејл, правник од XVII век, објавено во „Историјата на молбите за круната“ (1736), изјавуваат дека сопругот не може да биде виновен за силувањето на неговата сопруга затоа што сопругата „се оддала себеси на таков начин кон нејзиниот сопруг, што не може да ја повлече“; во Англија и Велс ова ќе остане закон повеќе од 250 години, сè додека не биде укинат од Апелациониот комитет на Домот на лордовите, во случајот „Р в Р“ во 1991 година.[67] Во Холандија, брачното силување било исто така незаконско во 1991 година.[68] Една од последните западни земји што го криминализираше брачното силување беше Германија, во 1997 година.[69]

Врската меѓу некои религии ( христијанството и исламот ) и брачното силување е контроверзна. Библијата од 1. Коринтјаните 7:3-5 објаснува дека човек има „брачна должност“ да има сексуални односи со сопругата (во остра спротивност на сексот надвор од брак, што се смета за грев) и вели: „Жената нема авторитет над сопственото тело, но сопругот го прави тоа. И, исто така, сопругот нема власт над сопственото тело, но жената има. Не се лишувајте едни на други..."[70] Некои конзервативни религиозни фигури го толкуваат ова како отфрлање на можноста за брачно силување.[71] Исламот се осврнува на сексуалните односи во бракот, особено: „Алаховиот апостол рече:„ Ако мажот ја повика својата жена во својот кревет (т.е. да има сексуална врска) и таа одбие и го натера да спие во гнев, ангелите ќе ја проколнат до утро';"[72] и неколку коментари за прашањето за брачно силување направени од муслимански верски водачи биле критикувани.[73][74]

Семејно насилство[уреди | уреди извор]

Знак за анти-семејно насилство во Либерија

Жените имаат поголема веројатност да бидат жртви на некој со кој се интимни, обично наречено „насилство од интимен партнер“. Случаите на ваков вид насилство имаат тенденција да не бидат пријавени во полиција и затоа на многу експерти им е тешко да ја проценат вистинската големина на проблемот.[75] Иако овој облик на насилство честопати се смета за проблем во контекстот на хетеросексуалните односи, тој исто така се јавува во лезбејски односи,[76] ќерка-мајка, односи со цимерки и други домашни односи во кои се вклучени две жени. Насилството врз жените во лезбејски односи е подеднакво вообичаено како и насилството врз жените во хетеросексуални односи.[77]

Жените се многу поверојатно од мажите да бидат убиени од интимен партнер. Во САД, во 2005 година, 1181 жена биле убиени од нивните интимни партнери, наспроти 329 мажи.[78][79] Во Англија и Велс околу 100 жени убиваат партнери или поранешни партнери секоја година, додека 21 маж биле убиени во 2010 година.[80] Во 2008 година, во Франција, 156 жени биле убиени од нивниот интимен партнер, наспроти 27 мажи.[81] Според СЗО, на глобално ниво, дури 38% од убиствата на жени ги извршил интимен партнер.[49] Извештајот на ООН составен од низа различни студии спроведени во најмалку 71 земја покажа дека семејното насилство врз жените е најраспространето во Етиопија.[82] Студија на Панамериканската здравствена организација спроведена во 12 земји од Латинска Америка покажа дека најголема распространетост на семејно насилство врз жените има во Боливија.[83] Во Западна Европа, земја што доби големи меѓународни критики за начинот на кој легално се справи со прашањето за насилство врз жените е Финска; со авторите кои посочуваат дека високото ниво на еднаквост на жените во јавната сфера (како во Финска) никогаш не треба да се изедначува со еднаквоста во сите други аспекти на животот на жените.[84][85][86]

Планирање на дијагнозата[уреди | уреди извор]

Комитетите за планирање и истражување на Американската асоцијација за психијатрија за претстојниот ДСМ-5 (2013) претставија низа нови нарушувања во односот, кои вклучуваат нарушување на брачниот конфликт без насилство или нарушување на брачната злоупотреба (нарушување на брачниот конфликт со насилство).[87]:164, 166 Паровите со брачни нарушувања понекогаш доаѓаат до клиничко внимание затоа што парот го препознава долгогодишното незадоволство од нивниот брак и самоиницијативно доаѓаат на клиничар или се упатуваат до остроумен професионалец во здравството. Второ, има сериозно насилство во бракот што е - „обично мажот ја тепа сопругата“.:163 Во овие случаи, собата за итни случаи или правниот орган често се првите кои го известуваат лекарот. Што е најважно, насилството во бракот „е главен фактор на ризик за сериозни повреди, па дури и смрт, а жените во насилни бракови се изложени на многу поголем ризик да бидат сериозно повредени или убиени (Национален советодавен совет за насилство врз жени 2000)“.:166 Авторите на оваа студија додаваат: „Во моментов има значителни контроверзии дали брачното насилство од маж врз жена е сметано како одраз на машката психопатологија и контрола или дали постои емпириска основа и клиничка алатка за конципирање на овие обрасци како релациони." :166

Препораките за клиничарите кои поставуваат дијагноза на нарушување на сродството во бракот треба да вклучуваат проценка на реалното или „потенцијално“ машко насилство редовно, колку што го проценуваат потенцијалот за самоубиство кај депресивни пациенти. Понатаму, „клиничарите не треба да ја релаксираат својата будност откако напатената жена го напушти својот сопруг, бидејќи некои податоци сугерираат дека периодот веднаш по брачната разделба е период кој носи најголем ризик за жените. Многу мажи ќе демнат и ќе ги тепаат своите жени во обид да ги натераат да се вратат или да ги казнат затоа што заминале.“[87]:166

Авторите заклучуваат со она што тие го нарекуваат „скорашна информација“[87]:167, 168 за текот на насилните бракови, што сугерира дека „со текот на времето тепањето на мажот може малку да стивне, но можеби затоа што тој успешно ја заплашил својата сопруга. Ризикот од насилство останува силен во брак во кој тоа било одлика во минатото. Така, третманот е неопходен тука; клиничарот не може само да чека и да гледа“.:167, 168 Најитниот клинички приоритет е заштитата на сопругата затоа што таа е онаа која е најчесто изложена на ризик, а клиничарите мора да бидат свесни дека поддршката на тврдењето од страна на напатената сопруга може да доведе до повеќе тепања или дури и смрт.:167, 168

Убиства за чест[уреди | уреди извор]

Убиствата за чест се честа форма на насилство врз жените во одредени делови на светот. Убиства за чест извршуваат членовите на семејството (обично сопрузи, татковци, чичковци или браќа) врз жени во семејството за кои се верува дека го обесчестиле семејството. Се верува дека смртта на нечесната жена ја враќа честа.[88] Овие убиства се традиционална практика, за кои се верува дека потекнуваат од племенски обичаи каде што обвинението против жена може да биде доволно за да се оскверни угледот на семејството.[89][90] Жените се убиваат од причини како што се одбивање да стапат во договорен брак, да бидат во врска која не е одобрена од нивните роднини, да се обидат да го напуштат бракот, да имаат секс надвор од брак, да станат жртва на силување, да се облекуваат на начини што се сметаат за несоодветни.[91]

Убиствата за чест се чести во земји како Авганистан, Египет, Ирак, Јордан, Либан, Либија, Мароко, Пакистан, Саудиска Арабија, Сирија, Турција, Јемен.[91][92][93][94][95] Убиства за чест се случуваат и во имигрантските заедници во Европа, САД и Канада. Иако убиствата за чест најчесто се поврзуваат со Блискиот Исток и Јужна Азија, тие се случуваат и во други делови на светот.[89][96] Во Индија, убиства за чест се случуваат во северните региони на земјата, особено во државите Пенџаб, Харајана, Бихар, Утар Прадеш, Раџастан, Џарканд, Химачал Прадеш и Мадја Прадеш.[97][98] Во Турција, убиствата со чест се сериозен проблем во Југоисточна Анадолија.[99][100]

Насилство за мираз[уреди | уреди извор]

Постер против мираз во Бангалор, Индија

Миразот, кој е вообичаен во Јужна Азија, а особено во Индија, е предизвикувач на многу форми на насилство врз жените. Горење на невестата е форма на насилство врз жените во која невестата е убиена дома од нејзиниот сопруг или семејството на сопругот поради неговото незадоволство од миразот даден од нејзиното семејство. Смрт поради мираз се однесува на феноменот на убивање на жени и девојчиња или пак самоубиства заради спорови во врска со миразот. Насилството за мираз е вообичаено во Индија, Пакистан, Бангладеш и Непал. Во Индија, само во 2011 година, Националното биро за евиденција на криминал објави 8.618 смртни случаи од мираз, додека неофицијалните податоци покажуваат дека бројките се најмалку трипати поголеми.[101]

Присилен брак[уреди | уреди извор]

Критика на азербејџанскиот обичај за присилен брак, како што е прикажано во сатиричното периодично издание на Мола Насрадин на почетокот на XX век

Присилен брак е брак во кој едната или двете страни се во брак против нивната волја. Присилните бракови се чести во Јужна Азија, Блискиот Исток и Африка. Обичаите како цената на невестата и миразот, кои постојат во многу делови на светот, придонесуваат за оваа практика. Присилниот брак честопати е резултат на спор меѓу семејства, каде што спорот е „решен“ со давање жена или девојче од едно во друго семејство.[3]

Обичајот на киднапирање невеста продолжува да постои во некои земји од Средна Азија како Киргистан, Казахстан, Узбекистан и Кавказ, или делови од Африка, особено во Етиопија. Девојче или жена е киднапирана од младоженецот, за што често му помагаат неговите пријатели. Жртвата често е силувана од младоженец, по што може да се обиде да преговара за цената на невестата со старешините на селото за да го легитимира бракот.[102]

Некои принудни и детски бракови ги практикуваат некои жители во Танзанија. Девојчињата се продадени од сопствените семејства на постари мажи заради финансиски бенефиции и често девојчињата се мажат веднаш штом ќе стапат во пубертет, кој може да биде на возраст од седум години.[103] За постарите мажи, овие млади невести дејствуваат како симболи на мажественост и достигнување. Детските невести трпат принуден секс, предизвикувајќи здравствени ризици и пречки во растот.[104] Основното образование обично не е завршено за млади девојки во присилни бракови. Оженетите и бремените ученички се честопати дискриминирани, исклучени и избркани од училиште. Законот за брак во моментов не ги третира проблемите со старателството и детскиот брак. Прашањето за детски брак не е доволно адресирано во овој закон и воспоставува само минимална возраст од 18 години за момчињата во Танзанија. Треба да се спроведе минимална возраст за девојчињата да престанат со овие практики и да им се обезбедат еднакви права и помалку штетен живот.[105]

Хранење со сила[уреди | уреди извор]

Во некои земји, особено во Мавританија, младите девојчиња се присилно гоени за да ги подготват за брак, бидејќи дебелината се смета за пожелна. Оваа пракса на принудно хранење е познат како „leblouh“ или принудно хранење.[3]

Оваа практика се враќа во XI век, а се смета дека направила значително враќање по воената хунта што ја презеде земјата во 2008 година.[106]

Злоупотреба поврзана со претпочитање син[уреди | уреди извор]

Мапа на распространетост на половите на децата во Индија од 2011.
Светска мапа на сооднос на половите при раѓање, 2012 година.
Кинески анти-чедоморски тракт околу 1800 година. Кина има долга историја на претпочитање син, што се влоши по спроведувањето на политиката за едно дете .

Претпочитањето на синот е обичај вкоренет во родовата нееднаквост, кој е распространет во многу земји и се среќава меѓу религиите и класите.[107] Иако склоноста кон специфичен пол на детето може да биде вообичаена на апстрактен начин во многу култури, кога таквата склоност е толку силна што може да доведе до отфрлање на детето или до насилство врз мајката, ова ја преминува границата во семејно насилство, злоупотреба на деца и насилство врз жени. Ваквите форми на претпочитање на син се вообичаени особено во делови на Јужна Азија, Источна Азија и Кавказ. Манифестациите на ваквите практики вклучуваат селективен абортус, женско чедоморство, напуштање на женските деца, како и фаворизирање на синови во однос на распределбата на семејните ресурси.

Кина и Индија многу силно претпочитаат син. Во Кина, политиката за едно дете беше главно одговорна за неурамнотежен однос. Селективниот абортус (врз основа на полот), како и одбивање на девојчиња е честа појава. „The Dying Rooms“ (Умирачките соби) е телевизиски документарен филм за кинеските сиропиталишта во 1995 година, во кој се документира како родителите ги напуштаат своите новородени девојчиња во сиропиталишта, каде вработените ги оставаат децата во собите да умрат од жед или од глад. Друга манифестација на претпочитање на синот е насилството извршено врз мајките кои раѓаат девојчиња.[102]

Фрлање киселина[уреди | уреди извор]

Жртва на напад со киселина во Камбоџа.

Фрлањето киселина, исто така наречено напад со киселина, или витриолаж, се дефинира како чин на фрлање киселина врз телото на една личност „со намера да се повреди или изобличи [од нив] од љубомора или одмазда“.[108] Најчестите видови киселина што се користат во овие напади се сулфурна, азотна или хлороводородна киселина.[109] Сторителите на овие напади фрлаат киселина врз своите жртви, обично на нивните лица, ги горат и го оштетуваат ткивото на кожата, често изложувајќи ги, а понекогаш и растворајќи ги коските.[110] Долгорочните последици од овие напади вклучуваат слепило и трајни лузни на лицето и телото.[111][112] Жените и девојчињата се жртви во 75-80% од случаите.[113] Киселинските напади честопати се поврзани со домашни спорови, вклучувајќи спорови за мираз и одбивање предлог за брак или сексуално додворување. Ваквите напади се чести во Јужна Азија, во земји како Бангладеш, Пакистан, Индија и во југоисточна Азија, особено во Камбоџа.[114]

Репродуктивна принуда[уреди | уреди извор]

На сликата е прикажана Чилеанка која е киднапирана за време на малон. Киднапирањето на невестата со цел присилен брак и присилна бременост било вообичаено низ историјата во многу земји.

Репродуктивната принуда е форма на семејно насилство или интимниот партнер, што вклучува насилно, манипулативно или измамливо однесување против репродуктивното здравје или репродуктивните права во рамките на интимна врска и вклучува колекција на однесувања наменети да доведат до присилна бременост.[115] Репродуктивната принуда се користи за одржување на моќта, контролата и доминацијата во врската и над партнерот преку несакана бременост. Се смета за сериозно јавно здравје.[116] Оваа репродуктивна контрола е во голема корелација со несаканата бременост.[117]

Присилна бременост е практиката на принудување на жена или девојче да остане бремена, често како дел од присилен брак, вклучително и со киднапирање на невестата, преку силување (вклучително и брачно силување, воено силување и геноцидно силување) или како дел од програмата на робови за размножување (види Размножување на робови во САД). Во XX век, биле задолжителни присилните бракови со цел зголемување на населението, практикувано од некои авторитарни влади, особено за време на режимот на Црвените Кмери во Камбоџа, кои систематски ги принудувале луѓето да стапуваат во брак наредувајќи им да имаат деца, со цел да се зголеми популацијата и продолжи ја револуцијата.[118] Присилната бременост е силно поврзана со обичајот на цената на невестата.[119]

Во рамките на дискурсот за репродуктивните права, често се дебатира на прашањето за абортусот. Законот за абортус спаѓа во надлежност на секоја земја, иако присилниот абортус е забранет со меѓународното право. Истанбулската конвенција забранува присилен абортус и присилна стерилизација (член 39).[120] Прашањето за присилно продолжување на бременоста (т.е. негирање на жената безбеден и легален абортус), исто така, се смета од страна на некои организации како кршење на правата на жените, иако нема обврзувачки меѓународни обврски за ова прашање. Сепак, Комитетот за елиминација на дискриминацијата врз жените смета дека криминализацијата на абортусот е „повреда на сексуалното и репродуктивно здравје и право на жените“ и форма на „родово засновано насилство“; став 18 од неговата општа препорака бр. 35 за родово засновано насилство врз жените, со ажурирање на општата препорака бр. 19 се вели: „Повреда на сексуално и репродуктивно здравје и правата на жените, како што се присилна стерилизации, присилен абортус, присилна бременост, криминализација на абортус негирање или одложување на безбеден абортус и нега по абортус, присилно продолжување на бременоста, злоупотреба и малтретирање на жени и девојки кои бараат информации за сексуално и репродуктивно здравје, добра и услуги, се форми на родово насилство, што, во зависност од околностите, може да е тортура или сурово, нехумано или понижувачко постапување “.[121]

Насилство од толпа[уреди | уреди извор]

Имало напади од толпи врз самици жени во Хаси Месауд, Алжир во 2001 година.[122] 95 жени биле нападнати од толпи мажи, со најмалку шест жртви, иако властите го негирале ова.[123] Од 2011 година, слични напади во толпа врз жени продолжуваа во Хаси Месауд и на други места во Алжир, особено во Мисила.[122][124] Сепак, насилството од толпата врз жените во земјата датира од децении, и се зголемила конкретно по стекнувањето независност од Франција во 1962 година, по што следуваше враќање кон построгите верски норми.

Според Амнести Интернешнл, „некои жени биле сексуално злоставувани“ и биле мета „не само затоа што се жени, туку затоа што живеат сами и се економски независни“.[122]

Злоупотреба на рандеву[уреди | уреди извор]

Злоупотреба на рандеву е извршување принуда, заплашување или напад во контекст на додворување. Исто така, тоа е кога еден партнер се обидува да одржи насилна моќ и контрола. Насилството за рандеву е дефинирано како „физичко, сексуално, психолошко или емоционално насилство во партнерска врска, вклучително и демнење“.[125] Во некои земји вообичаено е постарите мажи да се занимаваат со „компензирана средба“ со малолетни девојчиња. Таквите врски се нарекуваат „енјо косаи“ во Јапонија, а исто така се чести во азиските земји како Тајван, Јужна Кореја, Хонгконг. СЗО го осуди „економскиот присилен секс (пр. училишни девојки кои имаат сексуални односи со„ шеќерни татковци“ („шеќерно бебе“ за возврат на исплаќање на училишните такси)“ како форма на насилство врз жените.[7]

Сексуално насилство во универзитетски кампуси[уреди | уреди извор]

Сексуалното насилство на кампусите на колеџите се смета за голем проблем во САД. Според заклучокот на најголемата студија за сексуален напад во Студии врз студентски град: „Податоците од студиите сугерираат дека жените на универзитетите се изложени на значителен ризик да доживеат сексуален напад“.[126] Сексуалното насилство на кампусите е истражувано и во други земји, како што се Канада,[127] Велика Британија,[128] и Нов Зеланд.[129]

Ограничувања на слободата на движење[уреди | уреди извор]

Жените се, во многу делови на светот, строго ограничени во слободата на движење. Слободата на движење е суштинско право, признаено од меѓународните инструменти, вклучувајќи го и членот 15 (4) од CEDAW.[130] Како и да е, во некои земји, на жените не им е дозволено законски да излегуваат од дома без машки старател (машки роднина или сопруг).[131] Дури и во земји каде што нема закони против жени кои патуваат сами, постојат силни општествени норми, како што е пурда - религиозна и социјална практика на изолирање на жените, преовладува особено кај некои муслимански и хинду- заедници во Јужна Азија. Многу земји имаат закони за тоа каков вид облека можат или не носат жените на јавно место (види Хиџаб по земја). Жените во некои култури се принудени на социјална изолација за време на менструацијата. На пример, во делови на Непал, тие се принудени да живеат во бараки, забрането им е да допираат мажи, па дури и да излегуваат во сопствениот дворот и им е забрането да консумираат млеко, јогурт, путер, месо и разни други видови храна, бидејќи стравуваат дека ќе ги контаминираат добрата (види Чаупади). Жените умирале за време на овој период поради глад, лошо време или каснување од змии.[114] Во културите каде што жените се ограничени да бидат на јавни места, со закон или обичај, жените кои ги кршат ваквите ограничувања честопати се соочуваат со насилство.[132]

Ускратување медицинска нега[уреди | уреди извор]

Стапка на смртност на мајки ширум светот, како што е дефинирано со бројот на мајки смртни случаи на 100.000 живородени деца од која било причина поврзана или отежната од бременоста или нејзиното управување, со исклучок на случајни или случајни причини.[133]

На жените во многу делови на светот често им е забранувана медицинска нега. Одбивањето пристап до здравствена помош, заедно со одбивањето пристап до други услуги, е форма на социоекономско насилство врз жените.[134] Според СЗО, „Дискриминацијата во здравствените услови има многу форми и често се манифестира кога на поединец или група им е забранет пристап до здравствени услуги кои инаку им се достапни на другите. Може да се случи и преку одбивање на услуги што им се потребни само на одредени групи, како што се жените.“[135]

Жените можат да бидат одбиени од медицинскиот персонал од бројни причини, вклучувајќи ограничена слобода на движење, забранувајќи им на жените да го напуштат домот за да можат да одат во медицинска установа, недостаток на финансиски средства, потреба (во закон или во пракса) за машки роднина или сопруг да даде согласност за медицинска нега на жената. Честа последица од негирањето на медицинската нега на жените е смртност кај мајките. На глобално ниво, има повеќе од 300.000 случаи на мајчина смртност годишно, со 99% од сите мајки смртни случаи се случуваат во земјите во развој.[136]

Ускратување на медицинска нега често се случува во однос на репродуктивното и сексуалното здравје. Понекогаш и самите жени го избегнуваат медицинскиот систем од страв да не бидат пријавени во полиција или да се соочат со семејно насилство поради сексуални односи пред брак или да бидат жртви на сексуално насилство. Во некои делови на Латинска Америка, со многу строги закони против абортус, бремените жени го избегнуваат медицинскиот систем поради страв да не бидат испитани од властите доколку имаат спонтан абортус, мртвородено или други проблеми со бременоста. Гонењето такви жени е доста вообичаено на места како што е Салвадор.[137][138][139][140]

Во развиените општества, жените се соочуваат со медијална дискриминација поради тоа што женските здравствени проблеми честопати се отфрлаат или се минимизираат, особено кога станува збор за репродуктивно здравје. Истражувањата од 2001 година постојано покажуваат дека медицинските лекари „отпуштале, погрешно дијагностицирале или бесмислено кревале раменици“ кон жени кои бараат медицинска помош.[141][142]

Негирање медицинска нега на жените доведува до исклучување на женските потреби во медицинско истражување и дијагностицирање, што доведува до пристрасност кај мажите во медицинските испитувања на штета на здравјето на жените.[143]

Демнење[уреди | уреди извор]

Демнењето е несакано или опсесивно внимание од страна на поединец или група кон друго лице, кое често се манифестира преку постојано вознемирување, заплашување или следење/ демнење на жртвата. Демнењето честопати се подразбира како „склоп на однесување насочен кон одредена личност што би предизвикало разумна личност да чувствува страв“.[144] Иако демначите честопати се прикажуваат како странци, тие се најчесто познати луѓе, како што се поранешни или сегашни партнери, пријатели, колеги или познаници. Во САД, истражувањето на NVAW покажа дека само 23% од женските жртви ги прогонувале странци.[145] Следењето од страна на партнерите може да биде многу опасно, бидејќи понекогаш може да прерасне во сериозно насилство, вклучително и убиство. Полициската статистика од 90-тите години на минатиот век во Австралија покажува дека 87,7% од сторителите на демнење биле машки и 82,4% од жртвите на демнење биле жени.[146]

Сексуално вознемирување[уреди | уреди извор]

Сексуалното вознемирување е навредливо, непокането и непосакувано однесување од сексуална природа, обично на работно место/место на студирање, што може да вклучува заплашување, малтретирање или принуда од сексуална природа или несоодветно ветување награди во замена за сексуални услуги. Може да биде вербална или физичка и честопати ја извршува лице кое е во позиција на авторитет против подреден.[147] Во Соединетите држави, сексуалното вознемирување е форма на дискриминација што го крши Насловот VII од Законот за граѓански права од 1964 година. Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство го дефинира сексуалното вознемирување како: „каква било форма на несакано вербално, невербално или физичко однесување од сексуална природа со цел или ефект на нарушување на достоинството на една личност, особено при создавање на застрашувачко, непријателско, понижувачко, понижувачко или навредливо опкружување“.[10]

Трговија со луѓе и присилна проституција[уреди | уреди извор]

Светска мапа што ги прикажува земјите според распространетоста на трговијата со жени.

Трговијата со луѓе се однесува на стекнување лица на несоодветен начин како што се сила или измама, со цел нивно искористување.[148] Во Протоколот за спречување, сузбивање и казнување на трговија со луѓе, особено жени и деца, вели:[149]

„Трговија со луѓе“ е регрутирање, транспорт, трансфер, прибежиште или примање лица, преку закана или употреба на сила или други форми на сила, киднапирање, измама, измама, злоупотреба на моќ или позиција на ранливост или давање или примање плаќања или поволности за да се постигне согласност од лице кое има контрола над друго лице, заради експлоатација. Експлоатацијата вклучува, минимум, експлоатација од проституција на други лица или други форми на сексуална експлоатација, принудна работа или услуги, ропство или практики слични на ропство, сервилност или отстранување на органи.

Заради незаконската природа на трговијата со луѓе, веродостојните податоци за нејзиниот обем се многу ограничени.[150] СЗО наведува: „Тековните докази силно сугерираат дека оние кои се тргувани во сексуалната индустрија и како домашни слуги, најверојатно се жени и деца“. Студија од 2006 година во Европа за жени со трговија со луѓе покажа дека жените биле подложени на сериозни форми на злоупотреба, како што се физичко или сексуално насилство, што влијаело на нивното физичко и ментално здравје.

Присилна проституција е проституција што се одвива како резултат на принуда од трето лице. При присилна проституција, страната/страните кои ја принудуваат жртвата да биде подложена на несакани сексуални дејствија вршат контрола врз жртвата.[151]

Лошо однесување кон вдовиците[уреди | уреди извор]

Опис на балискиот обред на Сати, Хаутмановата „Verhael vande Reyse ... Naer Oost Indien“ 1597 година.

Вдовица е жена чиј сопруг починал. Во некои делови на светот, вдовиците се подложени на сериозни форми на злоупотреба, честопати поттикнати од традиционалните практики како што е наследување на вдовицата.[152] Жртвувањето на вдовиците (како што е сати) е распространето историски во различни култури (особено во Индија). Иако сати во Индија денес е скоро непостоечка практика, во последниве години се случија изолирани инциденти, како што е сатито на Руп Канвар од 1987 година, како и неколку инциденти во руралните области во 2002 година[153] и 2006 година.[154] Оние што веројатно ќе бидат обвинети и убиени како вештерки често се вдовици.[155] Во делови на Африка, како на пример во Кенија, вдовиците се сметаат за нечисти и треба да се 'исчистат'. Ова често бара секс со некого. Оние што одбиваат да бидат исчистени, ризикуваат да бидат претепани од суеверни селани, кои исто така можат да им наштетат на децата на жената. Се тврди дека овој поим произлегол од идејата дека ако умре сопруг, жената можеби извршила вештерство против него.[156] Наследување на вдовицата е културна и социјална практика според која од вдовицата се бара да се омажи за машки роднина на нејзиниот покоен сопруг, често неговиот брат.

Обвинувања за вештерство[уреди | уреди извор]

Извештај од 1533 година за погубување на вештерка обвинета за палење на германскиот град Шилтах во 1531 година

Судењата на вештерки во раниот модерен период (помеѓу XV и XVIII век) биле вообичаени во Европа и во европските колонии во Северна Америка. Денес, остануваат региони во светот (како што се делови од Потсахарска Африка, рурална Северна Индија и Папуа Нова Гвинеја) каде што верувањето во вештерството го држат многу луѓе, а жените обвинети за вештерки се подложени на сериозно насилство.[3] Покрај тоа, постојат и земји кои имаат кривично законодавство против практиката на вештерство. Во Саудиска Арабија, вештерството останува кривично дело што се казнува со смрт.[157]

Државно насилство[уреди | уреди извор]

Воено силување и сексуално ропство за време на воен конфликт[уреди | уреди извор]

Бренус и неговиот дел од Пленот, од Пол Јамин, 1893 година.
Рангун, Бурма. 8 август 1945 година. Сојузнички офицер интервјуира една млада етнички Кинеска жена од еден од „баталјони за удобност“ на Царската јапонска армија .

Милитаризмот создава посебни средини што овозможуваат зголемено насилство врз жените. Воените силувања ја придружуваа војната буквално во секоја позната историска ера.[158] Силувањето во текот на војната се споменува повеќе пати во Библијата: „Оти ќе ги соберам сите народи против Ерусалим да војуваат, и градот ќе биде заземен, куќите ограбени, а жените силувани ...“Zechariah 14:2 ESV "Нивните мали деца ќе бидат уништени до смрт пред нивните очи. Нивните домови ќе бидат разбиени и нивните жени ќе бидат силувани".Isaiah 13:16 NLT

Воени силувања се силувања извршени од војници, други борци или цивили за време на вооружен конфликт или војна или за време на воена окупација, разликувајќи се од сексуални напади и силувања извршени меѓу војниците во воена служба. Ја опфаќа и ситуацијата кога жените се принудени на проституција или сексуално ропство од страна на окупаторска сила. За време на Втората светска војна, јапонската војска основаше бордели исполнети со „жени за утеха“, девојки и жени кои биле принудени на сексуално ропство со војниците, искористувајќи ги жените заради создавање пристап и право на мажите.[159][160]

Друг пример за насилство врз жени поттикнати од милитаризам за време на војната се случи во Ковно Гето. Еврејски машки затвореници имале пристап до (и користеле) еврејски жени присилени во бордели од нацистите, кои исто така ги користеле.[161]

Силување било вршено и за време на ослободителната војна во Бангладеш од припадници на пакистанската војска и милициите кои ги поддржувале. Во период од девет месеци, стотици илјади жени биле силувани. Сузан Браунмилер, во својот извештај за злосторствата, вели дека девојчињата од осум години до баби од седумдесет и пет години претрпеле напади.

Силувањето користено како воено оружје било практикувано за време на Босанската војна, каде што силувањето било користено како високо систематизиран инструмент на војната од страна на српските вооружени сили, претежно насочени кон жени и девојчиња од бошњачката етничка група за физичко и морално уништување. Проценките за бројот на силувани жени за време на војната се движат од 50.000 до 60.000; заклучно со 2010 година, само 12 случаи се гонети.[162]

Меѓународниот кривичен трибунал во Руанда од 1998 година го признал силувањето како воено злосторство. Судијата кој претседавал, Наванетем Пилај, во изјавата по пресудата рекол: „Од памтивек, силувањето се сметаше за воен плен. Сега тоа ќе се смета за воено злосторство. Ние сакаме да испратиме силна порака дека силувањето повеќе не е трофеј на војната.“[163]

Во 2006 година, пет американски војници, од шестчлена единица, силувале и убиле 14-годишно девојче во село во близина на градот Ал-Махмудија, Ирак. По силувањето девојчето било застрелано во главата, а долниот дел од нејзиното тело, од стомакот до нозете, го запалиле.[164][165]

Истражување спроведено во 1995 година на жени воени ветерани покажа дека 90% биле сексуално малтретирани. Истражувањето спроведено во 2003 година открива дека 30% од женските ветерани рекле дека биле силувани во војската и истражувањето спроведено во 2004 година на ветерани кои барале помош за посттрауматско стресно нарушување, открило дека 71% од жените изјавиле дека биле сексуално нападнати или силувани додека служеле.[166]

Според еден извештај, заземањето на ирачките градови од страна на Исламската држава Ирак и Левант во јуни 2014 година беше придружено со наплив на злосторства против жени, вклучувајќи киднапирање и силување.[114] Гардијан објави дека екстремистичката агенда на ИСИЛ се протега на телата на жените и дека жените што живеат под нивна контрола се заробени и силувани.[167] На борците им е кажано дека тие можат слободно да имаат секс и да силуваат жени кои не се муслимани заробени.[168] Девојките-Јазиди во Ирак, наводно, силувани од борци на ИДИЛ, извршиле самоубиство скокајќи од планината Синџар, како што е опишано во изјавата на сведок.[169] Хале Есфандијари од Меѓународниот центар за научници Вудроу Вилсон ја истакна злоупотребата на локалните жени од страна на милитантите на ИДИЛ откако тие зазедоа област. „Тие обично ги носат постарите жени на импровизиран пазар на робови и се обидуваат да ги продадат. Помладите девојки ... се силувани или омажени за борци ", рече таа, додавајќи:" Тоа е врз основа на привремен брак, и кога веќе еднаш имале секс со овие млади девојки, овие борци девојките ги предавале на други борци".[170] Опишувајќи ги жените Јазиди заробени од ИСИС, Назанд Бегихани рече дека „[овие] жени биле третирани како говеда... Тие биле подложени на физичко и сексуално насилство, вклучително и систематско силување и сексуално ропство. Тие биле изложени на пазарите во Мосул и во Рака, Сирија, носејќи ознаки за цени.“[171] Во декември 2014 година, ирачкото министерство за човекови права објави дека Исламската држава на Ирак и Левант убила над 150 жени и девојчиња во Фалуџа кои одбиле да учествуваат во сексуален џихад.[172]

Присилна стерилизација и принуден абортус[уреди | уреди извор]

Мапа од извештајот на шведската кралска комисија од 1929 година ги прикажува државите во САД кои дотогаш го спроведувале законодавството за стерилизација

Присилната стерилизација и присилниот абортус се форми на родово засновано насилство.[173] Присилна стерилизација се случува во поголемиот дел од светот, како од рацете на државата, така и од интимни партнери. Студиите покажуваат дека присилните стерилизации честопати се насочени кон социјално и политички загрозени групи како што се расни и етнички малцинства, сиромашно и домородно население.[174] Според Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените, на сите „жени им е загарантирано правото да одлучуваат слободно и одговорно за бројот и оддалеченоста на нивните деца и да имаат пристап до информации, образование и средства за да им овозможат да ги користат овие права“.[175]

Во Соединетите држави, голем дел од историјата на присилна стерилизација е поврзана со наследството на евгениката и расизмот во САД.[174] Многу лекари сметаат дека и прават услуга на земјата со стерилизирање на сиромашни, инвалидни и/или малцински жени, кои ги сметаат за одвод на системот.[176] Индијанци, Мексиканци, Афроамериканци и Порториканци-Американци беа принудени на програми за стерилизација, а особено на мета се Индијанците и Афроамериканците.[177] Записите покажаа дека девојчиња домородни Американки на возраст од единаесет години биле извршени хистеректомиски операции.[178]

Во Европа, имаше бројни тужби и обвинувања кон Чешка и Словачка за стерилизација на Ромките без соодветни информации и период на чекање.[179] Како одговор, обете нации воспоставија задолжителен седумдневен период на чекање и писмена согласност. Словачка беше осудувана по прашањето за присилна стерилизација на жените Ромки од страна на Европскиот суд за човекови права.

Во Перу, во 1995 година, Алберто Фуџимори започнал иницијатива за планирање на семејството, која особено целела кон сиромашните и домородните жени. Вкупно, над 215,000 жени биле стерилизирани, за кои се верува дека биле присилени над 200,000.[180] Во 2002 година, министерот за здравство Фернандо Карбоне признал дека владата дала погрешни информации, понудила стимулации за храна и им се заканила со парични казни за родителите доколку имаат дополнителни деца. Процедурите исто така се откриени како небрежни, а помалку од половина користеле соодветен анестетик.[181]

Во Кина, политиката на едно дете вклучуваше присилни абортуси и присилна стерилизација.[3] Присилна стерилизација се практикува и во Узбекистан.[182][183]

Насилство од страна на полицијата и други авторитети[уреди | уреди извор]

Припадник на талибанската верска полиција тепа Авганистанка во Кабул на 26 август 2001 година.

Кога полицајците ја злоупотребуваат својата моќ како агенти на државата за физичко и сексуално вознемирување и напад врз жртви, преживеаните, вклучително и жените, се чувствуваат многу помалку способни да го пријават насилството.[184] Стандардна процедура е полицијата да присилува, да влегува во домот на жртвата дури и по бројните барања на жртвата да си заминат.[185] Владините агенции честопати го занемаруваат правото на жртвата на слобода на здружување со нивниот сторител.[186] Работниците во прифатилиштата честопати се сведуваат на придонес кон насилството врз жените со искористување на нивната ранливост во замена за платена работа.[187]

Прекршувањата на човековите права извршени од полициски и воен персонал во многу земји се во корелација со намален пристап до јавните здравствени услуги и зголемени практики на ризично однесување кај припадниците на ранливи групи, како што се жени и жени сексуални работнички.[188] Овие практики се особено раширени во услови со слабо владеење на правото и ниско ниво на полициско и воено управување и професионализам. Злоупотребата на полицијата во овој контекст е поврзана со широк спектар на ризични однесувања и здравствени резултати, вклучително и посттрауматско стресно нарушување (ПТСН) и злоупотреба на супстанции.[189] Изнудувањето на сексуални услуги и полициската сексуална злоупотреба се поврзани со намалување на употребата на кондом и зголемен ризик од СПИ и ХИВ инфекции кај ранливите групи.[190]

Каменување и камшикување[уреди | уреди извор]

Каменувањето или лапидацијата се однесува на форма на смртна казна при што организирана група фрла камења врз поединец додека не умре лицето. Каменувањето е казна што е вклучена во законите на неколку земји, вклучувајќи ги Иран, Саудиска Арабија, Судан, Пакистан, Јемен, Обединетите Арапски Емирати и некои држави во Нигерија, како казна за прељуба.[191] Камшикување е чин на методично тепање или камшикување на човечкото тело. Тоа е судска казна во различни земји за специфични кривични дела, вклучително и секс надвор од брак. Овие казни што се користат за сексуални односи надвор од брак, освен што сами по себе претставуваат форма на насилство, исто така можат да ги одвратат жртвите на сексуално насилство од пријавување на кривично дело, бидејќи и самите жртви можат да бидат казнети (ако не можат да го докажат својот случај, ако се смета дека биле во друштво на неповрзан маж, или да биле неженети и не биле девици за време на силувањето).[192][193]

Осакатување на женски гениталии[уреди | уреди извор]

Мапа што ја покажува распространетоста на осакатување на женските гениталии во Африка
Патен знак против осакатување на женските гениталии, Бакау, Гамбија, 2005 година

Осакатувањето на женските гениталии е дефинирано од Светската здравствена организација (СЗО) како „сите постапки кои вклучуваат делумно или целосно отстранување на надворешните женски гениталии или друга повреда на женските генитални органи од немедицински причини“.[194] Според извештајот на УНИЦЕФ од 2013 година, 125 милиони жени и девојки во Африка и на Блискиот Исток имаат искусно искуство со осакатување на женски гениталии.[195] СЗО наведува: „Постапката нема здравствени придобивки за девојчиња и жени“ и „Процедурите можат да предизвикаат сериозно крварење и проблеми со мокрење, а подоцна цисти, инфекции, неплодност, како и компликации при породување, зголемен ризик од смрт на новороденчиња“ и „ФГМ е меѓународно признато како кршење на човековите права на девојчиња и жени. Одразува длабоко вкоренета нееднаквост меѓу половите и претставува екстремна форма на дискриминација врз жените“. Според извештајот на УНИЦЕФ, највисоки стапки на осакатување на женските гениталии има во Сомалија (со 98%), Гвинеја (96%), Џибути (93%), Египет (91%), Еритреја (89%), Мали (89%), Сиера Леоне (88%), Судан (88%), Гамбија (76%), Буркина Фасо (76%), Етиопија (74%), Мавританија (69%), Либерија (66%) и Гвинеја- Бисао (50%).

Осакатување а женските гениталии е поврзано со културните обреди и обичаи, вклучително и традиционалните практики. Продолжува да се одвива во различни заедници во Африка и на Блискиот Исток, вклучително и во места каде што е забрането со националното законодавство. Овој акт се дефинира како „штетна традиционална практика“[196] во согласност со Меѓуафриканскиот комитет.

Поради глобализацијата и имиграцијата, осакатувањето на женските гениталии се шири надвор од границите на Африка и Блискиот Исток, во земји како Австралија, Белгија, Канада, Франција, Нов Зеланд, САД и Велика Британија.[197]

Иако сакатењето денес се поврзува со земјите во развој, оваа практика била вообичаена до 70-тите години на минатиот век и во делови на западниот свет. Сакатењето на женските гениталии се сметало за стандардна медицинска процедура во Соединетите Држави во поголемиот дел од XIX и XX век.[198] Лекарите вршеле операции со различна инвазивност за лекување на голем број дијагнози, вклучувајќи хистерија, депресија, нимфоманија и фригидност. Медицинализацијата на осакатувањето на женски гениталии во Соединетите држави овозможило овие практики да продолжат до вториот дел од XX век, со некои процедури опфатени со Blue Cross Blue Shield Insurance до 1977 година.[199][200]

Истанбулската конвенција забранува осакатување на женските гениталии (член 38).[201]

Од 2016 година, во Африка, мутилирањето на женските гениталии е законски забрането во Бенин, Буркина Фасо, Централноафриканска Република, Чад, Брегот на Слоновата Коска, Џибути, Египет, Еритреја, Етиопија, Гамбија, Гана, Гвинеја, Гвинеја Бисао, Кенија, Мавританија, Нигер, Нигерија, Сенегал, Јужна Африка, Танзанија, Того, Уганда и Замбија.[3]

Постојат неколку пристапи поставени од меѓународни здравствени организации и граѓански здруженија (на пример, Тостан) насочени кон елиминирање на практиката на осакатувањето на женските гениталии во спроведените земји:

 1. Осакатувањето на женските гениталии како здравствено прашање (познат и како пристап кон здравствени ризици)
 2. Осакатувањето на женските гениталии како прашање за човекови права (познат и како пристап заснован на човекови права)

Некои научници сугерираат дека, кога се занимавате со осакатување на женски гениталии, потребно е да се земат лекции од историјата, особено кампањата од XIX век против врзувањето на нозете во Кина,[202] која беше успешна.

Пеглање на дојките[уреди | уреди извор]

Пеглање на дојките (познато и како „изедначување на градите“) е практика на удирање и масирање на градите на девојче во пубертет, со употреба на тврди или загреани предмети, во обид да се натераат да престанат да се развиваат или да исчезнат.[203][204][205] Типично, ова го спроведува мајката на девојчето, со цел девојчето да биде помалку сексуално привлечно за мажите и момчињата, за да се зачува нејзината невиност и да може да го продолжи образованието.[206] Се практикува првенствено во Камерун, но исто така е пријавен и во други области во Западна и Централна Африка.[207] Пеглањето на дојките е многу болно и може да има негативни емоционални и физички последици.

Акушерско насилство[уреди | уреди извор]

„Акушерско насилство“ се однесува на дела категоризирани како физички или психолошки насилни во контекст на трудот и раѓањето. Во повеќето развиени и многу земји во развој, раѓањето се одвива во сè помедицинизирана средина; со бројни хируршки интервенции што бремената жена понекогаш може да биде принудена да ги прифати, или се прават без нејзина согласност и се непотребни.[208][209]

Многу такви практики потекнуваат од патријархалните идеологии. СЗО изјави: „при нормално раѓање, треба да има валидна причина да се меша во природниот процес. Целта на грижат се здрава мајка и дете со најмало можно ниво на интервенција компатибилно со безбедноста."[209][210]

Терминот „акушерско насилство“ особено се користи во земјите од Латинска Америка, каде законот забранува такво однесување. Вакви закони постојат во неколку земји, вклучувајќи ги Аргентина, Порторико и Венецуела.[211]

Насилство врз домородните жени[уреди | уреди извор]

Домородните жени ширум светот, често се мета на сексуални напади или физичко насилство. Многу домородни заедници се рурални, со малку ресурси и мала помош од владата или невладините организации. Овие групи, исто така, често имаат затегнати односи со спроведувањето на законот, што го отежнува гонењето. Многу домородни општества исто така се наоѓаат во центарот на земјишните спорови меѓу народите и етничките групи, што честопати резултира овие заедници да носат најголем товар во националните и етничките конфликти.[212]

Насилството врз домородните жени честопати го извршува државата, како на пример во Перу, во 90-тите години на минатиот век. Претседателот Алберто Фуџимори (на функција од 1990 до 2000 година) е обвинет за геноцид и злосторства против човештвото како резултат на програмата за присилна стерилизација што ја спроведе неговата администрација.[213] За време на неговото претседателство, Фуџимори воспостави програма за присилни стерилизации против домородните луѓе (главно Quechuas и Aymaras), во име на „план за јавното здравје“, претставен на 28 јули 1995 година.

Боливија има најголема стапка на семејно насилство во Латинска Америка.[214][215] Домородните жени самостојно пријавуваат физичко или сексуално насилство од сегашен или поранешен партнер со стапка од 29%, во споредба со националниот просек од 24%.[216] Боливија е главно автохтона по етничка демографија, а жените од Кечуа, Ајмара и Гварани се монументални во борбата на нацијата против насилството врз жените.[217][218]

Домородните жени од Гватемала, исто така, се соочиле со големо насилство. Низ повеќе од три децении конфликти, жените и девојките од Маја продолжија да бидат мета. Комисијата за историско појаснување утврди дека 88% од жените погодени од силување спонзорирано од државата и сексуално насилство врз жени кои се домородни.

Концептот на бела власт над домородните жени е вкоренет во американската историја уште од почетокот на колонизацијата. Теоријата за манифестирана судбина го надмина едноставното проширување на земјиштето и во верувањето дека европските доселеници имале право да ги искористат телата на домородните жени како метод на припитомување и нивно „хуманизирање“.[219][220]

Канада има голем проблем со насилството врз домородните жени и мажи и од останатите. „[Јас] постојано се откривам дека Абориџинискте жени имаат поголема веројатност да бидат жртви во споредба со останатата женска популација“.[221] Додека канадските национални просеци на насилство врз жените опаѓаат, тие останаа исти за абориџинските заедници низ годините. Историјата на станбени училишта и економската нееднаквост на домородните Канаѓани резултираше во заедници кои се соочуваат со насилство, невработеност, употреба на дрога, алкохолизам, политичка корупција и високи стапки на самоубиство.[219] Покрај тоа, од страна на Кралската канадска монтирана полиција има јасен и признаен расизам кон домородното население, што ги прави жртвите помалку веројатно да пријавуваат случаи на семејно насилство.[222]

Многу од проблемите со кои се соочуваат домородните жени во Канада се извршуваат преку иницијативите „Убиени и исчезнати домородни жени“. Илјадници жени од Индијанците исчезнаа или беа убиени во изминатите 30 години, со малку застапеност или внимание од владата. Напорите да се освести јавноста на Канада за исчезнувањата на овие жени главно ги водеа абориџините, кои честопати пристигнуваа допровинциите за да се поддржат едни со други. Во 2015 година, премиерот Стивен Харпер коментираше дека прашањето за убиени и исчезнати домородни жени „не беше високо на нашиот радар“,[223] што предизвика бес во веќе фрустрираните домородни заедници. Неколку месеци подоцна, премиерот Џастин Трудо започна официјална истрага за убиените и исчезнати домородни жени.

Во Соединетите Држави, жените домородни Американки имаат повеќе од двојно поголеми шанси да доживеат насилство од која било друга демографија.[219] Една од три домородни жени е сексуално нападната во текот на нејзиниот живот, а 67% од овие напади се извршени од страна на не-домородци,[224][225] со Индијанците да сочинуваат 0,7% од населението во САД во 2015 година.[226] Непропорционалната стапка на напад врз домородните жени се должи на различни причини, вклучително и но нелимитрајќи се од историската законска неспособност на племињата сами да гонат на своја рака. Федералниот акт за насилство врз жените беше повторно овластен во 2013 година, кој за прв пат им даде надлежност на племињата да истражуваат и гонат кривично дело за семејно насилство, вклучително и индијанци и не-домородни сторители на резервацијата,[227][228] бидејќи 26% од домородците живеат на резервации.[229] Во 2019 година, Демократскиот дом го донесе 1585 хумани ресурси (Закон за насилство врз жените за повторно овластување од 2019 година) со гласање од 263-158, што ги зголемува правата на гонење на племињата многу повеќе. Сепак, во републиканскиот сенат неговиот напредок е во застој.[230]

Насилство врз жените емигранти и бегалци[уреди | уреди извор]

Имигрантките и бегалките честопати се соочуваат со насилство, како во приватната сфера (од партнери и други членови на семејството), така и во јавната сфера (од полицијата и другите власти). Овие жени честопати се наоѓаат во ранлива позиција: тие не зборуваат на јазикот на земјата во која се наоѓаат, не ги знаат нејзините закони и понекогаш се наоѓаат во правна позиција каде можат да бидат депортирани доколку остварат контакт со властите. Жените кои бараат заштита од вооружен судир во нивните земји на потекло, честопати се соочуваат со поголемо насилство додека патуваат кон одредена земја или кога пристигнуваат на одредиштето.[231] 0[232]

Насилство врз транс-жени[уреди | уреди извор]

Транс жените, особено обоените жените, се изложени на поголем ризик да доживеат насилство отколку нормалните жени.[233] Транс жените обично доживуваат насилство од интимен партнер, со едно истражување откриено дека 31,1% од транс-луѓето го доживуваат, а друго откритие дека половина од сите транс-жени го доживуваат.[234][235][236] Транс жените, исто така, честопати се соочуваат со злоупотреба од страна на полицијата, а трансродовите сексуални работници честопати се соочуваат со насилство од клиенти.[237] Транс жените кои преживеале насилство може потешко да најдат засолништа за семејно насилство, бидејќи некои засолништа не ги прифаќаат.[238] Во 2018 година, повеќе од дванаесет трансродови лица беа насилно убиени во САД, повеќето од нив обоени жени.[239][240]

Поврзани со спортот[уреди | уреди извор]

Насилство врз жените поврзано со спортот се однесува на какви било физички, сексуални, ментални дела што „ги вршат и машки спортисти и машки навивачи или потрошувачи на спорт и спортски настани, како и тренери на спортистки“.[241]

Документираните извештаи и литература сугерираат дека постојат очигледни врски помеѓу современиот спорт и насилството врз жените. Ваквите настани како Светското првенство во 2010 година, Олимписките игри и Комонвелтските игри „ги истакнаа врските помеѓу спортските обожаватели и насилството врз интимните партнери, и потребата од полицијата, властите и службите да бидат свесни за тоа при планирање на спортските настани“.[241]

Насилството поврзано со спортот може да се случи во различни контексти и места, вклучително и домови, пабови, клубови, хотелски соби, улици.[241]

Насилство поврзано со спортот од страна на машки колеги спортисти[уреди | уреди извор]

Насилството врз жените е тема на загриженост во колективната атлетска заедница на САД. Од убиството на УВА лакрос во 2010 година, во кое машки спортист беше обвинет за убиство од втор степен на неговата девојка, до фудбалскиот скандал на Универзитетот во Колорадо во 2004 година, кога играчите беа обвинети за девет наводни сексуални напади,[242] студиите сугерираат дека спортистите се на поголем ризик за извршување сексуален напад врз жени отколку просечниот студент.[243][244] Пријавено е дека еден од три напади на колеџ се извршени од спортисти.[245] Истражувањата сугерираат дека машките студенти-спортисти кои претставуваат 3,3% од популацијата на колеџ, извршуваат 19% од пријавените сексуални напади и 35% од семејно насилство.[246] Теориите што ги опкружуваат овие статистички податоци се движат од погрешно претставување на студентот-спортист до нездрав менталитет кон жените во рамките на самиот тим.

Контроверзии околу факторите што придонесуваат[уреди | уреди извор]

Социологот Тимоти Кари, откако спроведе наљдувачка анализа на разговори во соблекувалната на два големи спортисти, и заклучи дека високиот ризик кај спортисти-мажи-студенти за злоупотреба на пол е резултат на субкултурата на тимот.[247] Тој наведува: „Нивните разговори во соблекувалната генерално ги третираа жените како предмети, ги охрабруваа сексистичките ставови кон жените и, во крајност, ја промовираа културата на силување“. Тој предлага оваа објективизација да биде начин мажот повторно да го потврди својот хетеросексуален статус и хипер-мажественост. Изнесени се тврдења дека атмосферата се менува кога аутсајдер (особено жени) упаѓаат во соблекувалната. Во пресрет на известувачот Лиза Олсон, малтретирана од играч на Патриотс во соблекувалната во 1990 година, таа рефлектираше: „Научени сме да мислиме дека мора да сме направиле нешто лошо и ми требаше време да сфатам дека не сум направила ништо погрешно“.[248] Други женски спортски репортери (колеџ и стручни лица) тврдат дека тие често ги бришат коментарите на играчите, што доведува до понатамошно објективизирање. Други социолози го оспоруваат ова тврдење. Стив Чендлер забележува дека поради нивниот статус на славна личност во кампусот, „спортистите поверојатно ќе бидат под лупа или лажно обвинети отколку не-спортистите“.[244] Друг кандидат, Стефани Мак, забележува дека, „ако се земат предвид проценките од 1998 година дека околу три милиони жени биле тепани и скоро еден милион силувани; процентот на инциденти кои вклучуваат спортисти во споредба со редовната популација е релативно мал“.[245]

Одговор на насилство од страна на машки колеги спортисти[уреди | уреди извор]

Како одговор на предложената врска помеѓу колегите спортисти, родово заснованото насилство и медиумското покривање што ги држат универзитетите како одговорни за овие скандали, повеќе универзитети бараат спортистите да присуствуваат на работилници што промовираат свесност. На пример, Универзитетот Сент Џон одржува часови за свесност за сексуални напади на есен за своите студентски спортисти.[249] Други групи, како што е Националната коалиција против насилни спортисти, се формирани за да обезбедат поддршка за жртвите, како што гласи нивната изјава за мисијата: „Работиме на отстранување на насилството надвор од теренот од страна на спортистите преку имплементација на превентивни методи кои ги препознаваат и промовираат позитивните водачки потенцијал на спортистите во рамките на нивните заедници. Со цел да се елиминира насилството,ние сме посветени за зајакнување на лицата погодени од насилство кај спортистите преку сеопфатни услуги, вклучително застапување, едукација и советување."[250]

Интернет-малтретирање[уреди | уреди извор]

Сајбер малтретирање е форма на заплашување со употреба на електронски форми на контакт. Во XXI век, малтретирањето преку Интернет стана сè почесто, особено кај тинејџерите во западните земји.[251] На 24 септември 2015 година, Комисијата за широкопојасен интернет на Обединетите нации објави извештај во кој се тврди дека скоро 75% од жените на Интернет се соочиле со малтретирање и закани за насилство, поинаку познато како сајбер насилство.[252] Мизогинистичката реторика е распространета на Интернет, а јавната расправа за родово засновани напади значително се зголеми, што доведе до повици за интервенции во политиката и подобри одговори на друштвените мрежи како Фејсбук и Твитер.[253][254]

Злоупотребувачите брзо ги идентификуваат можностите на Интернет да ги понижат своите жртви, да ги уништат нивните кариери, репутација и врски, па дури и да ги наведат на самоубиство или „да предизвикаат таканаречено насилство на „чест“, во општества каде се смета дека сексот надвор од бракот носи срам на семејството“.[255] Според анкетата спроведена од Амнести Интернешнл во 2018 година низ 8 земји, 23% од жените доживеале злоупотреба на малтретирање преку Интернет. Овие се често сексистички или мизогинистички по природа и вклучуваат директни или индиректни закани за физичко или сексуално насилство, злоупотреба насочена кон аспекти на нивната личност и нарушување на приватноста.[256] Според Хјуман рајтс воч, 90% од оние кои доживеале сексуално насилство преку Интернет во 2019 година биле жени и девојчиња.

Активизам[уреди | уреди извор]

Бугарски постер кој ги повикува луѓето да ги отворат очите за семејно насилство врз жените
Спомен - обележје во паркот Минто, Отава, на жртвите од Политехничкиот масакр во Еколе
Жена со постер кој вели „Ставете крај на насилството врз жените“.

Потекло и историја[уреди | уреди извор]

Активизмот се однесува на „доктрина или практика која ја нагласува директната енергична акција, особено за поддршка или спротивставување на едната страна од контроверзното прашање“.[257] Во активизмот за насилство врз жените, целите се обраќаат и привлекуваат внимание на јавноста за прашањата поврзани со насилство врз жените, како и барање и препорака мерки за спречување и елиминирање на ова насилство.[258] Многу научни написи сугерираат дека насилството врз жените се смета како кршење на човековите права[259][260][261] како и „јавно здравствено прашање“.[262]

За подобро разбирање на движењата против насилството врз жените, има потреба да се разбере и генеричката историска позадина на феминистичките движења на холистички начин. Зборувајќи за меѓународното женско движење, многу феминистички научници ги категоризираа овие движења во три бранови[263] според нивните различни верувања, стратегии и цели.[264]

Појавата на првите женски движења, или таканаречен првиот бран на феминизмот, датира уште во годините на крајот на XIX век и почетокот на XX век во САД и Европа. Во овој период, феминистичките движења се развиле во контекст на индустријализацијата и либералната политика, што предизвикала раст на феминистичките групи кои се занимаваат со стекнување еднаков пристап и можност за жените.[263]:1 Овој бран означува период на „избирачко право, независност, права на националност, работа и еднаква плата“ за жените.[265]

Вториот бран на феминистички движења бил серијата движења од периодот кон крајот на 1960-тите до раните 1970-ти. Забележано од феминистичките научници дека овој бран може да се одликува како период на ослободување на жените и издигнување на гранка на феминизмот познат како радикален феминизам.[263]:7–8 Овој бран на феминизам се појавил во контекст на повоениот период:8 во општество каде што другите главни движења исто така играле голема улога; на пример, движењата за граѓански права,[265] што требало да го осудат капитализмот, империјализмот и угнетувањето на луѓето засновани на поимите раса, етничка припадност, родов идентитет и сексуална ориентација.:9 Овој бран означува период на еднакви права дома и на работното место, како и права на развој за целите на луѓето од различни раси, етникуми, економски статуси и родови идентитети.

Третиот бран на феминизмот е најновиот бран на феминизмот предводен од млади феминистки чие разбирање и контекст се од глобализираниот светски поредок и технолошкиот напредок што се случил со него. Исто така, овој бран е транзиција од паѓањето на комунизмот [263]:17 кон покомплексни прашања за нови видови на „војна“ , закани и насилство. Овој нов бран исто така „опфаќа двосмисленост“:16 и воведе феминистички пристап на „вкрстеност“ што вклучува прашања за раса, пол, возраст и класа.:17 Освен тоа, третиот бран означува период на феминизам кој се занимава со идентитетска политика, политика на тело, како и прашања околу насилството.[266]

Папуа Ново Гвинеја ја покажа својата поддршка за ставање крај на насилството врз жените за време на маршот на Денот на белата лента

Како и да е, движењето „Насилство врз жените“ било иницирано во 1970-тите, кога некои феминистички движења започнале да ја внесуваат дискусијата за прашањето на насилството во феминистичкиот дискурс[267] и дека многу други групи, на национално и на меѓународно ниво, се обиделе за подобрување на жените преку лобирање на државните службеници и делегатите, барајќи конференции за „родови прашања“[265] и на тој начин го објавија „Насилство врз жените“ на поширок опсег на население. Затоа, за да се стави ова во теоретски контекст, „Насилство врз жените може да се категоризира заедно со вториот и третиот бран на феминизмот, кои имаат фокус на насилство.

Активистичките движења на „Насилство врз жените“ доаѓаат во различни форми, кои работат на меѓународно, национално и локално ниво[258] и користат различни пристапи засновани на здравствени рамки и рамки на човековите права.[268] Движењата произлегоа претежно од социјалните движења и групи жени кои гледаат потреба да создадат организации за „лобирање“ на своите влади за воспоставување „светилишта, засолништа“ и обезбедување услуги што помагаат во заштитата на овие жртви, исто така наречени „нападнати жени“, од акти на насилство. Терминот „нападнати жени“ се користеше во голем број движења на „Насилство врз жените“ и имаше корен во раната фаза на организирање на напори за справување со проблемот на насилство врз жените во многу региони во светот, како што се Африка, Азија Пацифик, Латинска Америка и Карибите.[43]:94 Активистичките организации против „Насилство врз жените“, некои со и други без поддршка од нивните влади, се обидоа да развијат „иновативни напори“ за да им помогнат на напатените жени, обезбедувајќи им услуги како што се засолништа и центри; изготвување и лобирање на влади за вклучување на признавањето и јазикот на „Насилство врз жените“ во националните законодавства и меѓународните инструменти за човекови права; застапување за подигнување на свеста кај луѓето преку сесии за едукација и обука; формирање национални, регионални, како и меѓународни мрежи за зајакнување на движењата; организирање демонстрации и собирање повеќе напори за ставање крај на насилните акти врз жените.:88–89 Покрај тоа, многу групи активисти за правата на жените го сметаат прашањето за насилство врз жените како централен фокус на нивните движења. Многу од овие групи заземаат пристап за човекови права како интегрална рамка на нивниот активизам. Овие движења исто така ја користат идејата дека „правата на жените се човекови права“, ги трансформираат концептите и идеите за човековите права, за кои главно се смета дека се „западни концепти“ и ги „ народнизираат“ во концепти што можат да се разберат во нивните локални институции.[269]:39

Нивоа на активистички движења[уреди | уреди извор]

Постер против детски и присилен брак
Масовен протест против насилството врз жените во Буенос Аирес (2015)

На локално или национално ниво, движењата на „Насилство врз жените“ се разновидни и се диференцираат во нивната стратешка програма за интервенција. Фокусот на стратегиите што се користат во голем број движења, се на поединечно ниво со нагласување на поединци, врски и семејство. Исто така, многу од нив ја прифаќаат „превентивата“ како пристап за решавање на проблемите на теренот, охрабрувајќи ги луѓето „да ги преиспитаат своите ставови и верувања“ со цел да предизвикаат и создадат фундаментални промени во овие „длабоко вкоренети верувања и однесувања“.[262] И покрај фактот дека овие стратегии можат да менуваат животи, корисни за оние кои учествуваат, и изводливи за подолг временски рок, ефектите на општествено ниво се чини дека се ограничени и имаат минимални ефекти. Со цел да се постигнат целите на движењето, многу активисти и научници тврдат дека тие треба да иницираат промени во културните ставови и норми на комунално ниво.[270] Пример за активизам на локално ниво може да се види во Јужна Африка. Движењата на „Насилство врз жените“ во овој контекст користат стратегија која се заснова на пристапот на „превенција“, што се применува на поединечно и општествено ниво: во семејства и заедници. Ова движење ги охрабрува поединците и малите популации да ги преиспитаат своите ставови и убедувања со цел да се создаде можност за промена на овие длабоко вкоренети убедувања и однесувања, што доведува до акти на насилство врз жените.[22] Друг пример е движењето на локално ниво во Источна Африка кое користи пристап за превенција, што се применува на комунално ниво. Тие го нарекуваат овој пристап „кревање глас“. Овој пристап вработува „ад хок“ рамка што може да се користи заедно со поединечниот пристап каде што стратегијата е да се влошат проблемите со статус кво состојбата врз перцепцијата на поединците и заедниците и да се воспостави заедничка основа на интереси за тие да се залагаат за движење, сето тоа во краток временски период. Покрај тоа, на домашно ниво, се чини дека има многу „автономни движења“.[259] Феминистичките движења (за „Насилство врз жените“) може да се разберат како „форма на мобилизација на жените што е посветена на промовирање на статусот и благосостојбата на жените независно од политичките партии и другите здруженија кои го немаат статусот на жена како нивна главна грижа“.

Голем број региони во светот се обединија за да се справат со насилството врз жените. Во Јужна Америка, мрежата „Јужен конус“ против семејно насилство работела многу за да се справи со сексуалното и семејното насилство од 1989 година. Латиноамериканската и карипската мрежа против семејно и сексуално насилство, формирана во 1990 година, вклучува застапеност од 21 различна земја и била клучна во зголемувањето на видливоста на „Насилство врз жените“.[43]:88 Во септември 1999 година, шефовите на државите на јужноафриканската заедница за развој (ЈАЗР) се состанле и го подготвиле „Спречување и искоренување на насилството врз жените и децата“, документ со кој се осудува насилството врз жени и деца, создавајќи сет од 13 методи на препознавање и меѓу кои: на законско ниво, социјално, економско, културно и политичко, социјална услуга, секторите за образование, обука и градење на свест.[271]

На транснационално или регионално ниво, движењата против насилството, исто така, распоредуваат различни стратегии засновани врз спецификите на нивните култури и верувања во нивните посебни региони. На ова ниво, активистичките движења се познати како „транснационални феминистички мрежи“ или ТФМ.[259]:556 ТФМ имаат значителен ефект, како автономните движења на национално ниво, во обликувањето на сет на политики, како и притисок за признавање и вклучување на јазикот на „Насилство врз жените“ во механизмите за човекови права на ООН: меѓународните договори за човекови права. Нивните активности се движат од лобирање на творците на политики; организирање демонстрации на локално и регионално ниво; до создавање институционален притисок што може да изврши притисок за промени во меѓународните институционални мерки.

На меѓународно ниво, движењата што се залагаат за правата на жените и против „Насилство врз жените“ се мешавина од граѓанското општество од домашно и регионално ниво. Целите на овие движења на „Насилство врз жените“ се фокусираат на „создавање на заеднички очекувања“ на домашно и регионално ниво, како и „мобилизирање на бројни домашни граѓански општества“ за создавање „стандарди во глобалното граѓанско општество“.[259]:556 Глобалното движење на жените работи на трансформација на бројни меѓународни конвенции и конференции во „конференција за правата на жените“ со притисок за „посилен јазик и појасно признавање“ на прашањата за „Насилство врз жените“. Покрај тоа, Обединетите нации, исто така, играат витална улога во промовирањето и водењето кампањи за движењата на „Насилство врз жените“ на меѓународно ниво. На пример, во 2008 година генералниот секретар на ООН Бан Ки Мун иницирал и започнал кампања наречена „UNiTE за ставање крај на насилството врз жените“. Оваа кампања „ги повикува владите, граѓанското општество, женските организации, младите, приватниот сектор, медиумите и целиот систем на ООН да ги здружат силите во справување со глобалната пандемија на насилство врз жени и девојчиња“.[272] Покрај тоа, оваа кампања исто така најавува секој 25-ти во месецот да биде „Портокалов ден“ или „ден за преземање активности за подигање на свеста и спречување на насилство врз жени и девојчиња“.

Како заклучок, секое ниво на активизам е испреплетено и има заедничка цел да се стави крај на насилството врз жените. Активизмот на локално ниво може значително да влијае на националното, транснационалното и меѓународното ниво исто така. Во научната статија Борба против насилството врз жените, авторите илустрираат од нивната истражувачка анализа за тоа како нормите на меѓународното општество можат да формираат и да влијаат врз создавањето политики на домашно или национално ниво и обратно. Тие тврдат дека постојат три механизми што влијаат врз создавањето на националните политики, како и глобалните договори и конвенции: „1) влијанието на глобалните договори и документи како што е КЕСФДЖ за правата на жените“ - врз националните политики „2) влијанието на регионалните договори за „Насилство врз жените“ (особено откако ќе се постигнат одредени точки на пренасочување) “- врз домашната политика и меѓународните конвенции и „3) ефекти на регионалните демонстрации или притисок за сообразност зафатени како дифузија во рамките на регионите ”- врз меѓународните норми и договори.[259]

Достигнувања на движењата против „Насилство врз жените“[уреди | уреди извор]

На глобално ниво:

 • Првиот голем документ што го потенцира признавањето на насилството врз жените како кршење на човековите права е: Декларацијата за елиминација на насилството врз жените на ООН во Виена, 1993 година.[273][274][275] Таа е резултат на колективниот напор на глобалното феминистичко движење да ја трансформира конференцијата во Виена од општа и вообичаена конференција за човекови права во конференција за правата на жените. Како и претходно, другите организации за човекови права како што се Амнести Интернешнл и Хјуман рајтс воч, не се фокусирале на прашањето за „Насилство врз жените“ и не го сметале силувањето и семејното насилство како кршење на човековите права и покрај фактот дека тие исто така имаат агенда за правата на жените.[259]
 • Четвртата светска конференција за жени во Пекинг 1995 година.[276] За време на 4-та конференција за жени, „Насилство врз жените“ беше нагласено и именувано како критична загриженост. Исто така, ефектот на прелевање бил дека овој притисок ја потенцирал потребата за развој на „нови меѓународни норми“, што честопати ги користеле активистите и владите за предлогот на законодавството што обезбедува други активности за да се поправат актите на насилство.[277]
 • Последователно, притисокот од глобалното феминистичко движење, исто така, се залага за целосно вклучување на прашањата за „Насилство врз жените“ во „Комитетот за елиминација на дискриминацијата врз жените“ или КЕСФДЖ,[278] додека „оригиналниот текст на КЕСФДЖ во 1979 година не го споменува насилството против жени“.:556

На регионално ниво:

 • Americas: the Inter-American Convention on Violence Against Women, which was formally announced and adopted by the Organization of American States (OAS) in 1994, immediately after the Vienna Conference[259]:557
 • Europe: The European Union (EU)'s initiatives to combat violence against women after the 1990s: the 1997 resolution calling for a zero tolerance: specifically on UN human rights instruments of CEDAW and the Vienna Declaration.
  • The Council of Europe also developed "a series of initiatives" related to the issue of VAW: "the 2000 resolution on trafficking, the 2003 resolution on domestic violence, and the 2004 resolution on honor crimes" as well as promoted "the 2002 recommendation on the protection of women against violence and established its monitoring framework".:557
 • Africa:
  • There emerged a series of regional meetings and agreements, which was triggered by the UN processes on the international level such as Third World Conference on Women in Nairobi, 1985; the 1993 Kampala Prep Com; the 1994 Africa-wide UN women's conference[279] that led to the identification of VAW as a critical issue in the Southern African Women's Charter.:557

Пристап до правдата за жените жртви на насилство[уреди | уреди извор]

Меѓународни и регионални инструменти[уреди | уреди извор]

Напорите за борба против насилството врз жените може да имаат различни форми и пристап до правдата, или недостаток истата, бидејќи ваквото насилство варира во голема мера во зависност од правосудниот систем. Меѓународните и регионалните инструменти сè повеќе се користат како основа за националното законодавство и политиките за искоренување на насилството врз жените.

Интер-американската конвенција за спречување, искоренување и казнување на насилството врз жените - позната и како „Белем до Пара конвенција“, на пример, е применета од Интер-американската комисија за човекови права (ИАКЧП) во првиот случај на семејно насилство до го осуди Бразил во случајот за Марија да Пења. Ова ја доведе бразилската влада во 2006 година да го донесе законот „Марија да Пења“, првиот закон во земјата против семејното насилство врз жените.[280] Исто така, постои, на пример, Јужноазискиот договор за протокол за регионална соработка (ЈАДРС) за ставање крај на трговијата со жени и деца.[43]

Примери на применети мерки[уреди | уреди извор]

Бидејќи насилството честопати го извршуваат членови на семејството, жените најпрво започнале со лобирање во своите влади, за да формираат засолништа за преживеаните од семејно насилство. Заштитената куќа Јулија Бургос основана во Порторико во 1979 година била првото засолниште во Латинска Америка и Карибите за „нападнати жени“. Во 2003 година, 18 од вкупно 20 земји во регионот имале законодавство за семејно или домашно насилство, а 11 земји се осврнале на сексуалното насилство во нивните закони. Законодавните мерки за заштита на жртвите може да вклучуваат наредби за ограничување, што може да се најдат во Колумбија, Салвадор, Гватемала, Парагвај, Венецуела, Турција, САД и многу западноевропски земји.

Судовите, исто така, можат да им биде дозволено со закон (Германија, 2001 година) да му наложат на сторителот да го напушти домот, така што жртвите да не мора да бараат засолниште. Земјите биле повикани да го укинат дискриминаторското законодавство до 2005 година по разгледувањето на Декларацијата и платформата за акција на Пекинг во 2000 година. Египет, на пример, го укина законот со кој мажите се изземени од обвиненија за силување при брак со своите жртви. Сепак, целта на законодавството за борба против насилството често е да ги задржи семејствата заедно, без оглед на најдобриот интерес на жените, што го одржува семејното насилство.[43]

Иновативни мерки произлегуваат во голем број земји за ставање крај на насилството врз жените. Пример, во Бразил и Јордан воведени се полициски станици за жени, а биле создадени и едношалтерски засолништа за жени во Малезија и во Никарагва.

Брачното силување е нелегално во секоја американска држава и областа Колумбија од 1993 година, но ретко се гони во Америка.[281]

Во 2013 година, Генералното собрание на ООН ја донело својата прва резолуција со која се повикува на заштита на бранителите на човековите права на жените.[44] Резолуцијата ги повикува државите да воспостават закони и политики специфични за полот за заштита на женските бранители на човекови права и да осигурат дека и самите бранители се вклучени во дизајнирањето и спроведувањето на овие мерки, и ги повикува државите да ги заштитат жените бранители на човековите права од одмазди поради соработката со ООН и да се обезбеди нивниот непречен пристап и комуникација со меѓународните тела и механизми за човекови права.[45] Целта на Обединетите нации за одржлив развој 5 е исто така глобална иницијатива со цел да се елиминираат сите форми на насилство врз жените.[282]

Предизвици со кои се соочуваат жените во пристапот до правдата и ограничувања на мерките[уреди | уреди извор]

Може да има „де јуре“ или „де факто“ прифаќање на насилното однесување и недостаток на помош за жртвите.[43]

 • Недостаток на криминализација: на многу места, акти на злоупотреба, особено дела како што се осакатување на женски гениталии, силување во брак, присилен брак и брак со деца, не се криминализирани или се незаконски, но широко се толерираат, а законите против нив ретко се применуваат. Постојат случаи кога злосторствата врз жените се категоризираат како помали прекршоци.
 • Недостаток на свесност за постојните закони: на многу места, иако има закони против насилство на книгите, многу жени не знаат за нивното постоење. Ова е особено случај со силување во брак - неговата криминализација е многу неодамнешна во повеќето земји.[3]
 • Предизвици при покренување постапка пред суд: товарот на докажување може да се стави на жртвата. На пример, на Филипините, пред промената на законот во 1997 година, силувањето порано било опишано како злосторство против целомудрието; и невиноста играла важна улога на суд. Во различни земји, како што е Бангладеш, минатото сексуално искуство на жената продолжува да биде многу важно во случај на силување. Бангладеш добива критики за донесувањето на „тестот со два прста“ во истрагите за силување. Овој тест се состои во физички преглед на жени кои пријавиле силување при што лекарот вметнува два прста во вагината на жената за да утврди дали жената е „навикната на секс“. Ова испитување потекнува од законите на британската колонијална ера од 1872 година. Ова спречува многу жени да пријават силување. Повеќе од 100 експерти, вклучувајќи лекари, адвокати, полиција и активисти за правата на жените во 2013 година потпишаа заедничка изјава со која се бара укинување на тестот, што тие го нарекоа „понижувачки“, бидејќи „не дава докази што се релевантни до докажување на прекршокот “. Овој тест се изведува и во неколку други земји во регионот, вклучувајќи ја и Индија.[3] Исто така, може да биде тешко да се покрене случај на сексуален напад на суд, кога членовите на судството очекуваат доказите да се од типот на тешка борба и повреда како одлучувачки доказ за прифаќање. Од друга страна, постојат мерки, како што е законот од 2012 година во Бразил, што дозволува поднесување на случаи дури и без застапување на жртвата.
 • Постојните закони се недоволни, спротивставени и немаат никакво дејство во пракса: некои закони за семејно насилство, на пример, се косат со други одредби и на крај се во спротивност со нивните цели. Правните рамки исто така можат да бидат погрешни кога законите што ја интегрираат заштитата го прават тоа изолирано, особено во врска со законите за имиграција. Жените без документи во земјите каде би имале, теоретски, пристап до правдата, во пракса се плашат да не бидат осудени и депортирани. Комитетот КЕСФДЖ препорачува обврската на државниот орган да известува за лица без документи да биде укината во националното законодавство.
 • Ставот на полицијата: жените кои пријавуваат дела на насилство најчесто стапуваат во контакт прво со полицајците. Затоа, полициските ставови се клучни за олеснување на чувството на безбедност и удобност за жените кои биле жртви.[283] Кога полицајците имаат непријателски став кон жртвите, овие жени се спречени да добијат правда.[284] Препознавајќи ги овие проблеми, некои земји донеле женска полициска станица, кои се полициски станици специјализирани за одредени кривични дела, како што се сексуално насилство, вознемирување, и семејно насилство извршено врз жени.

Мерките за справување со насилството врз жените се движат од пристап до правна помош, до обезбедување засолништа и телефонски линии за жртвите. И покрај напредокот во законодавството и политиките, недостатокот на имплементација на воведените мерки спречува значителен напредок во искоренувањето на насилството врз жените на глобално ниво. Овој неуспех да се применат постојните закони и процедури често се должи на постојаното прашање за родовите стереотипи.[285]

Врска со законите за брак[уреди | уреди извор]

Знак против оправдувањето на насилството во бракот

Исто така, се дискутира и за поврзаноста помеѓу насилството врз жените и законите, регулативите и традициите за брак.[286][287] Американскиот и англискиот закон се придружувале сè до XX век на системот на скриеност, односно правна доктрина според која, по брак, законските права на жената се понижени од оние на нејзиниот сопруг.[288] Денес, надвор од Западот, многу земји строго ги ограничуваат правата на мажените жени: на пример, во Јемен, прописите за брак наведуваат дека жената мора да му се покорува на сопругот и не смее да излегува од дома без негова дозвола.[289] Во Ирак сопрузите имаат законско право да ги „казнат“ своите жени. Кривичниот законик вели во став 41 дека не постои кривично дело ако некое дело е сторено при остварување на законско право; примери за законски права вклучуваат: „Казната на сопругата од нејзиниот сопруг, дисциплинирањето од страна на родителите и наставниците на деца под нивно овластување во одредени граници пропишани со закон или со обичај“.[290] На Запад, мажените жени се соочувале со дискриминација до пред само неколку децении: на пример, во Франција, мажените жени добиле право да работат без дозвола на нивниот сопруг во 1965 година.[3] Во Шпанија, за време на ерата на Франко, мажената жена морала да бара согласност од нејзиниот сопруг (premiso marital) за скоро сите економски активности, вклучително и вработување, сопственост на имот и патување надвор од дома; овој закон е укинат во 1975 година.[291] Постои загриженост за насилството поврзано со брак - и во брак (физичко малтретирање, сексуално насилство, ограничување на слободата) и во врска со обичаите за брак (мираз, цена на невеста, присилен брак, брак со деца, брак со киднапирање, насилство поврзано со женска предбрачна невиност). Клаудија Кард, професор по филозофија на Универзитетот во Висконсин-Медисон, пишува:[292]

„Законските права на пристап што ги имаат брачните партнери едни на други, имотот и животите прават сè, освен невозможно за сопругата да се одбрани (или сопругот), или да бидат заштитени од тортура, силување, удари, демнење, осакатување, или убиство од страна на другиот брачен другар... Така, законскиот брак ја поддржува државата за условите погодни за убиства и нереди“.

Истанбулска конвенција[уреди | уреди извор]

Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство, позната и како Истанбулска конвенција, е првиот законски обврзувачки инструмент во Европа во областа на семејното насилство и насилството врз жените,[293] и стапил на сила во 2014 година.[294] Земјите што го ратификуваат мора да се осигураат дека формите на насилство дефинирани во неговиот текст се забранети. Во својата преамбула, Конвенцијата наведува дека „реализацијата на де јуре и де факто еднаквоста помеѓу жените и мажите е клучен елемент во спречувањето на насилството врз жените“. Конвенцијата, исто така, дава дефиниција за семејно насилство како „сите дела на физичко, сексуално, психолошко или економско насилство што се случуваат во семејната или домашната единица или помеѓу поранешни или сегашни сопружници или партнери, без оглед дали сторителот ги дели или не ги споделил истите престој со жртвата“.[295] Иако е Конвенција на Советот на Европа, таа е отворена за пристап од која било земја.[296]

Видете и:[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

Понатамошно читање[уреди | уреди извор]

 • Almosaed, Nora (2004). „Violence against women: a cross‐cultural perspective“. Journal of Muslim Minority Affairs. Taylor and Francis. 24 (1): 67–88. doi:10.1080/1360200042000212124. S2CID 144455844.CS1-одржување: ref=harv (link)
 • Appiah, Kwame Anthony (21 September 2010). „Convincing other cultures to change“. Big Think. Архивирано од изворникот на 12 December 2013.CS1-одржување: бот: непознат статус на изворната URL (link)
 • Bellemare, Marc F.; Steinmetz, Tara L. (17 June 2013). „All in the family: explaining the persistence of female genital cutting in the Gambia“. Social Science Research Network. doi:10.2139/ssrn.2280086. SSRN 2280086.CS1-одржување: ref=harv (link) Pdf.
 • Dobash, Russell P.; Dobash, R. Emerson (2016). Women, violence and social change. Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN 9781138174023.
 • Durham, Meenakshi G. (February 2013). „"Vicious Assault Shakes Texas Town": the politics of gender violence in The New York Times' coverage of a schoolgirl's gang rape“. Journalism Studies. Taylor & Francis. 14 (1): 1–12. doi:10.1080/1461670X.2012.657907. S2CID 141709189.CS1-одржување: ref=harv (link)
 • Heise, Lori L.; Pitanguy, Jacqueline; Germain, Adrienne (1994). Violence against women: the hidden health burden. World Health Statistics Quarterly. Rapport Trimestriel de Statistiques Sanitaires Mondiales. 46. Washington, D.C: World Bank. стр. 78–85. ISBN 9780821329801. PMID 8237054. Discussion Paper No. 255
 • James, Stanlie M. (Summer 1998). „Shades of othering: reflections on female circumcision/genital mutilation“. Signs: Journal of Women in Culture and Society. University of Chicago Press. 23 (4): 1031–1048. doi:10.1086/495300. JSTOR 3175202.CS1-одржување: ref=harv (link)
 • Jones, Helen; Diop, Nafissatou; Askew, Ian; Kaboré, Inoussa (September 1999). „Female genital cutting practices in Burkina Faso and Mali and their negative health outcomes“. Studies in Family Planning. Wiley. 30 (3): 219–230. doi:10.1111/j.1728-4465.1999.00219.x. PMID 10546313.CS1-одржување: ref=harv (link)
 • Jones, Wanda K.; Smith, Jack; Kieke, Jr., Burney; Wilcox, Lynne (September 1997). „Female genital mutilation/female circumcision: who is at risk in the US?“. Public Health Reports. 112 (5): 368–377. PMC 1381943. PMID 9323387.CS1-одржување: ref=harv (link) Pdf.
 • Kelly, Liz (December 2005). „Inside outsiders: Mainstreaming violence against women into human rights discourse and practice“. International Feminist Journal of Politics. Taylor and Francis. 7 (4): 471–495. doi:10.1080/14616740500284391. S2CID 143985481.CS1-одржување: ref=harv (link)
 • Mackie, Gerry (June 2003). „Female genital cutting: a harmless practice?“. Medical Anthropology Quarterly. Wiley on behalf of the American Anthropological Association. 17 (2): 135–158. doi:10.1525/maq.2003.17.2.135. JSTOR 3655332. PMID 12846114.CS1-одржување: ref=harv (link) Pdf. Архивирано на 9 мај 2013 г.
 • Shell-Duncan, Bettina; Herniund, Yiva (August 2006). „Are there "Stages of Change" in the practice of female genital cutting?: Qualitative research findings from Senegal and The Gambia“. African Journal of Reproductive Health [La Revue Africaine de la Santé Reproductive]. Women's Health and Action Research Centre (WHARC). 10 (2): 57–71. doi:10.2307/30032459. JSTOR 30032459.CS1-одржување: ref=harv (link)
 • Skaine, Rosemarie (2005). Female genital mutilation: legal, cultural, and medical issues. Jefferson, North Caroline: McFarland & Company, Inc. ISBN 9780786421671.
 • Wagner, Natascha (March 2013). Why female genital cutting persist? (PDF). Working Paper. University of Rotterdam. Архивирано од изворникот (PDF) на 2022-05-03. Посетено на 2020-10-08.
 • True, Jacqui (2012). The political economy of violence against women. New York, NY: Oxford University Press. ISBN 9780199755912.
 • Wakabi, Wairagala (31 March 2007). „Africa battles to make female genital mutilation history“. The Lancet. Elsevier. 369 (9567): 1069–1070. doi:10.1016/S0140-6736(07)60508-X. PMID 17405200. S2CID 29006442.CS1-одржување: ref=harv (link)
 • Williams, Lindy; Sobieszczyk, Teresa (November 1997). „Attitudes surrounding the continuation of female circumcision in the Sudan: passing the tradition to the next generation“. Journal of Marriage and Family. Wiley. 59 (4): 966–981. doi:10.2307/353796. JSTOR 353796.CS1-одржување: ref=harv (link)

Надворешни врски[уреди | уреди извор]

 1. Russo, Nancy Felipe; Pirlott, Angela (November 2006). „Gender-based violence: concepts, methods, and findings“. Annals of the New York Academy of Sciences. Taylor and Francis and Oxfam. 1087 (Violence and Exploitation Against Women and Girls): 178–205. Bibcode:2006NYASA1087..178R. doi:10.1196/annals.1385.024. PMID 17189506.CS1-одржување: ref=harv (link)
 2. Sexual and Gender-based Violence Архивирано на 18 октомври 2019 г. (WHO)
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Citations:
 4. „A/RES/48/104 - Declaration on the Elimination of Violence against Women“. United Nations General Assembly. Посетено на 8 октомври 2020.
 5. Moradian, Azad (10 September 2010). „Domestic Violence against Single and Married Women in Iranian Society“. Tolerancy.org. The Chicago School of Professional Psychology. Архивирано од изворникот на 25 April 2012. Посетено на 8 октомври 2020.
 6. 6,0 6,1 Prügl, Elisabeth (Director) (25 November 2013). Violence Against Women. Gender and International Affairs Class 2013. Lecture conducted from The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID). Geneva, Switzerland.
 7. 7,0 7,1 7,2 WHO (July 1997). Violence against women: Definition and scope of the problem, 1, 1-3 (PDF). World Health Organization. Посетено на 8 октомври 2020.
 8. „Directive 2002/73/EC - equal treatment of 23 September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions“. September 2002.
 9. „Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JH“. Official Journal of the European Union. Посетено на 8 октомври 2020.
 10. 10,0 10,1 „Details of Treaty No.210: Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence“. Council of Europe. Посетено на 8 октомври 2020.
 11. „General recommendations made by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women“. www.un.org. Архивирано од изворникот на 10 May 2015. Посетено на 8 октомври 2020., General Recommendations 12 and 19
 12. „Vienna Declaration and Programme of Action“. UN General Assembly. 12 July 1993. Посетено на 8 октомври 2020., paragraph 18
 13. „What We Do: Ending Violence against Women: Global Norms and Standards“. UN Women. Посетено на 8 октомври 2020.
 14. „Inter-American Convention on the Prevention, Punishment And Eradication of Violence Against Women "Convention of Belem Do Para". Organization of American States. Посетено на 8 октомври 2020.
 15. „Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Women in Africa“ (PDF). African Commission on Human and Peoples' Rights. Архивирано од изворникот (PDF) на 2022-03-02. Посетено на 8 октомври 2020.
 16. Richters, J.M. Annemiek (1994). Women, culture and violence: a development, health and human rights issue. Leiden, The Netherlands: Women and Autonomy Centre (VENA), Leiden University. ISBN 9789072631374. OCLC 905570045.
 17. Krantz, Gunilla; Garcia-Moreno, Claudia (October 2005). „Violence against women“. Journal of Epidemiology and Community Health. BMJ Group. 59 (10): 818–821. doi:10.1136/jech.2004.022756. JSTOR 25570854. PMC 1732916. PMID 16166351.CS1-одржување: ref=harv (link)
 18. Sen, Purna (November 1998). „Development practice and violence against women“. Gender & Development. Taylor and Francis and Oxfam. 6 (3): 7–16. doi:10.1080/741922827. JSTOR 4030497. PMID 12294415.CS1-одржување: ref=harv (link)
 19. „Recommendations of the Committee of Ministers to member states on the protection of women against violence“. Council of Europe Committee of Ministers. 30 April 2002. Посетено на 8 октомври 2020.
 20. Ertürk, Yakin (2009). „Towards a post-patriarchal gender order: confronting the universality and the particularity of violence against women“. Sociologisk Forskning. Sveriges Sociologförbund [Swedish Sociological Association]. 46 (4): 61–70. JSTOR 20853687.CS1-одржување: ref=harv (link)
 21. Visaria, Leela (13 May 2000). „Violence against women: a field study“. Economic and Political Weekly. Sameeksha Trust, Mumbai, India. 35 (20): 1742–1751. JSTOR 4409296.CS1-одржување: ref=harv (link)
 22. 22,0 22,1 Michau, Lori (March 2007). „Approaching old problems in new ways: community mobilisation as a primary prevention strategy to combat violence against women“. Gender & Development. Taylor and Francis and Oxfam. 15 (1): 95–109. doi:10.1080/13552070601179144. JSTOR 20461184.CS1-одржување: ref=harv (link)
 23. 23,0 23,1 Krug, Etienne G.; Dahlberg, Linda L.; Mercy, James A.; Zwi, Anthony B.; Lozano, Rafael (2002). World report on violence and health. Geneva, Switzerland: World Health Organization. ISBN 9789241545617.
 24. 24,0 24,1 24,2 24,3 Watts, Charlotte; Zimmerman, Cathy (6 April 2002). „Violence against women: global scope and magnitude“. The Lancet. Elsevier. 359 (9313): 1232–1237. doi:10.1016/S0140-6736(02)08221-1. PMID 11955557.CS1-одржување: ref=harv (link)
 25. 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 25,5 25,6 25,7 UN (2006). In-depth study on all forms of violence against women. Report of the Secretary-General. United Nations General Assembly. A/61/122/Add. Посетено на 8 октомври 2020.
 26. Ireland, Patricia (1996). No Safe Place: Violence Against Women (script). PBS documentary. Посетено на 8 октомври 2020.
 27. Stedman, Berne (August 1917). „Right of husband to chastise wife“. The Virginia Law Register. University of Virginia School of Law. 3 (4): 241–248. doi:10.2307/1106112. JSTOR 1106112.CS1-одржување: ref=harv (link) Also available at HeinOnline. Full text available here .
 28. Toren, Christina (1994). „Transforming love: representing Fijian hierarchy“. Во Harvey, Penelope; Gow, Peter (уред.). Sex and violence: issues in representation and experience. London New York: Routledge. стр. 18–39. ISBN 9780415057349.
 29. UN. Declaration on the Elimination of Violence against Women. United Nations. A/RES/48/104.
 30. UNFPA. „Addressing gender-based violence: advancing human rights“. United Nations Population Fund (UNFPA). Архивирано од изворникот на 21 October 2014.
 31. „Papua New Guinea: police cite bride price major factor in marital violence“. Island Business. 21 November 2011. Архивирано од изворникот на 18 February 2015. Посетено на 8 октомври 2020 – преку Violence is not our Culture.
 32. „An exploratory study of bride price and domestic violence in Bundibugyo District, Uganda“ (PDF). Centre for Human Rights Advancement (CEHURA) and South African Medical Research Council. April 2012. Архивирано од изворникот (PDF) на 17 July 2013. Посетено на 8 октомври 2020.
 33. Kirti, Anand; Kumar, Prateek; Yadav, Rachana (2011). „The face of honour based crimes: global concerns and solutions“ (PDF). International Journal of Criminal Justice Sciences. South Asian Society of Criminology & Victimology (SASCV). 6 (1–2): 343–357. Архивирано од изворникот (PDF) на 2015-02-18. Посетено на 2020-10-08.CS1-одржување: ref=harv (link)
 34. Barazzetti, Donatella; Garreffa, Franca; Marsico, Rosaria (July 2007). Daphne Project "Proposing new indicators: measuring violence's effects, GVEI (Gender Violence Effects Indicators)" (PDF). Rende, Italy: Centre Women’s Studies "Milly Villa", University of Calabria. Before 1981, Art. 587 read: He who causes the death of a spouse, daughter, or sister upon discovering her in illegitimate carnal relations and in the heat of passion caused by the offence to his honour or that of his family will be sentenced to three to seven years. The same sentence shall apply to whom, in the above circumstances, causes the death of the person involved in illegitimate carnal relations with his spouse, daughter, or sister.
 35. Narayan, Uma (1997). „Cross‐cultural connections, border‐crossings, and "Death by Culture": thinking about dowry-murders in India and domestic‐violence murders in the United States“. Во Narayan, Uma (уред.). Dislocating cultures: identities, traditions, and Third-World feminism. New York: Routledge. стр. 81–118. ISBN 9780415914192.CS1-одржување: ref=harv (link)
 36. Calvert, Robert (1974). „Criminal and civil liability in husband-wife assaults“. Во Steinmetz, Suzanne; Straus, Murray A. (уред.). Violence in the family. New York: Harper & Row. стр. 88–91. ISBN 9780060464196.CS1-одржување: ref=harv (link)
 37. 37,0 37,1 U.S. Department of Justice, Office of Violence Against Women (OVM). „The History of the Violence Against Women Act“ (PDF). U.S. Department of Justice. Архивирано од изворникот (PDF) на 17 October 2011. Посетено на 8 октомври 2020.
 38. R. v. Jackson [1891]. 1 Q.B. 671
 39. „Corporal punishment“. Encyclopædia Britannica Eleventh Edition (11. изд.). 1911.
 40. 40,0 40,1 40,2 Venis, Sarah; Horton, Richard (6 April 2002). „Violence against women: a global burden“. The Lancet. Elsevier. 359 (9313): 1172. doi:10.1016/S0140-6736(02)08251-X. PMID 11955533.CS1-одржување: ref=harv (link)
 41. „Global norms and standards: Ending violence against women“. UN Women. Посетено на 8 октомври 2020.
 42. Garcia-Moreno, Claudia (2005). WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women: initial results on prevalence, health outcomes and women's responses. Geneva, Switzerland: World Health Organization. ISBN 9789241593588.
 43. 43,0 43,1 43,2 43,3 43,4 43,5 43,6 43,7 Fried, Susana T. (2003). „Violence against women“. Health and Human Rights Journal. Harvard University Press. 6 (2): 88–111. doi:10.2307/4065431. JSTOR 4065431.CS1-одржување: ref=harv (link) Pdf.
 44. 44,0 44,1 NRK (30 November 2013). „Protection of women human rights defenders“. The Norway Post. Архивирано од изворникот на 13 December 2013. Посетено на 8 октомври 2020.
 45. 45,0 45,1 „UN adopts landmark resolution on Protecting Women Human Rights Defenders“. Association for Women's Rights in Development (AWID). 28 November 2013. Архивирано од изворникот на 19 August 2014. Посетено на 8 октомври 2020.
 46. Kohlman, Cindy (9 June 2015). Violence Against Women Act (VAWA) New Reporting Requirements Effective July 1, 2015 – Are You Ready?. Inceptia Institute.
 47. Fee, Stephen; и др. (5 September 2015). Tribal Justice: Prosecuting Non-Natives for Sexual Assault on Reservations (transcript). PBS documentary.
 48. Fawole, Olufunmilayo I.; Ajuwon, Ademola J.; Osungbade, Kayode O.; Faweya, Olufemi C. (April 2003). „Interventions for violence prevention among young female hawkers in motor parks in South-Western Nigeria: a review of effectiveness“. African Journal of Reproductive Health [La Revue Africaine de la Santé Reproductive]. Women's Health and Action Research Centre (WHARC). 7 (1): 71–82. doi:10.2307/3583347. JSTOR 3583347.CS1-одржување: ref=harv (link)
 49. 49,0 49,1 49,2 WHO (1 September 2011). Violence against women. World Health Organization. Посетено на 8 октомври 2020.
 50. Colarossi, Lisa (Winter 2005). „A response to Danis & Lockhart: What guides social work knowledge about violence against women?“. Journal of Social Work Education. Taylor and Francis on behalf of the Council on Social Work Education (CSWE). 41 (1): 147–159. doi:10.5175/JSWE.2005.200400418. JSTOR 23044038.CS1-одржување: ref=harv (link)
 51. Maffly, Brian (21 March 2009). „BYU study links women's safety, nation's peace“. The Salt Lake Tribune. Архивирано од изворникот на 2 February 2010.
 52. Strearmer, Matthew; Emmett, Chad F. (2007). The great divide: Revealing differences in the Islamic world regarding the status of women and its impact on international peace (PDF). WomanStats Project. Посетено на 8 октомври 2020. Paper prepared for presentation at the annual meeting of the American Political Science Association, Chicago, Illinois, 29 August – 1 September 2007.
 53. Rosche, Daniela; Dawe, Alexandra (2013). Oxfam Briefing Note: Ending violence against women the case for a comprehensive international action plan (PDF). Oxford: Oxfam GB. стр. 2. ISBN 9781780772639. Архивирано од изворникот (PDF) на 25 September 2017. Посетено на 8 октомври 2020.
 54. UN (17 December 1999). International Day for the Elimination of Violence against Women. un.org. United Nations. Посетено на 8 октомври 2020.
 55. Carol Hagemann-White (February 2014). „Analytical study of the results of the 4th round of monitoring the implementation of Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence in Council of Europe member states“. Council of Europe Equality Division. стр. 7, 8, 11. Посетено на 8 октомври 2020.
 56. Thorbjørn Jagland (May 2014). „State of democracy, human rights and the rule of law in Europe (2014)“. Report by the Secretary General of the Council of Europe. Council of Europe. стр. 48. Посетено на 8 октомври 2020.
 57. Relevant citations:
 58. AMA (1995). Strategies for the treatment and prevention of sexual assault. Chicago, Illinois: American Medical Association. OCLC 33901581.
 59. Kelly, Liz; Regan, Linda; Lovett, Jo (2005). A gap or a chasm?: Attrition in reported rape cases (PDF). London: Home Office Research, Development and Statistics Directorate. ISBN 9781844735556. 293. Архивирано од изворникот (PDF) на 18 February 2011. Посетено на 8 октомври 2020.
 60. Relevant articles:
 61. UNODC. Rape at the National Level, number of police recorded offenses (spreadsheet). United Nations Office on Drugs and Crime.
 62. Grady, William (2011). Crime in Canadian context: debates and controversies. Don Mills, Ontario: Oxford University Press. ISBN 9780195433784.
 63. Brennan, Shannon; Taylor-Butts, Andrea (2008). Sexual assault in Canada, 2004 (PDF). Ottawa: Canadian Centre for Justice Statistics. ISBN 9781100111636. Посетено на 8 октомври 2020.
 64. SIECCAN (October 2011). Sexual assault in Canada: what do we know? (PDF). The Sex Information and Education Council of Canada (SIECCAN). Архивирано од изворникот (PDF) на 22 July 2014. Посетено на 8 октомври 2020.
 65. Temkin, Jennifer (2002). „Defining and redefining rape“. Во Temkin, Jennifer (уред.). Rape and the legal process (2. изд.). Oxford New York: Oxford University Press. стр. 86. ISBN 9780198763543.
 66. Associated Press (2 July 1993). „N.C. the last state to outlaw marital rape“. The Daily Gazette. New York. Посетено на 8 октомври 2020.
 67. „R v R [1991] UKHL 12 (23 October 1991)“. British and Irish Legal Information Institute. Посетено на 8 октомври 2020.
 68. Zeegers, Nicolle (January 2012). „What epistemology would serve criminal law best in finding the truth about rape?“. Law and Method. 2 (1): 60–71. doi:10.5553/ReM/221225082012002001005.CS1-одржување: ref=harv (link) Pdf.
 69. Kieler, Marita (2003). Tatbestandsprobleme der sexuellen Nötigung, Vergewaltigung sowie des sexuellen Mißbrauchs widerstandsunfähiger Personen (Thesis). University of Osnabrück via Tenea. OCLC 758907108. Архивирано од изворникот на 2014-06-25. Посетено на 2020-10-08. Pdf. Архивирано на 20 октомври 2013 г.
 70. „1 corinthians 7:3-7:5 NKJV“. biblegateway.com. Bible Gateway. Посетено на 8 октомври 2020.
 71. „Valley paper criticized over pastor's column on spousal rape“. Alaska Dispatch. 22 July 2011. Архивирано од изворникот на 29 October 2013. Посетено на 8 октомври 2020.
 72. „Hadith 4:460“. Sacred-texts.com. Internet Sacred Text Archive. Посетено на 8 октомври 2020.
 73. Halliday, Josh (8 November 2010). „Islam Channel censured by Ofcom“. The Guardian. Посетено на 8 октомври 2020.
 74. Staff writer (22 January 2009). „Cleric 'must deny' views on rape“. BBC News. Посетено на 8 октомври 2020.
 75. „Intimate partner violence: fact sheet“. cdc.gov/ncipc. National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention. 2006. Архивирано од изворникот на 11 February 2007. Посетено на 8 октомври 2020.
 76. Girshick, Lori B. (December 2002). „No sugar, no spice: reflections on research on woman-to-woman sexual violence“. Violence Against Women. Sage. 8 (12): 1500–1520. doi:10.1177/107780102237967.CS1-одржување: ref=harv (link)
 77. Rose, Suzana. „Lesbian partner violence fact sheet“. Medical University of South Carolina.
 78. „Intimate partner violence: consequences“. cdc.gov/ncipc. National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention. Архивирано од изворникот на 29 January 2010. Посетено на 9 February 2010.
 79. „Wheel gallery“. The Duluth Model. Архивирано од изворникот на 28 July 2011. Посетено на 9 February 2010.
 80. Staff writer (13 April 2011). „All domestic abuse deaths to have multi-agency review“. BBC news. Посетено на 14 April 2011.
 81. L'action du ministère dans le cadre des violences au sein du couple / Aide aux victimes: présentation des différents dispositifs (PDF). Ministère de l'Intérieur. Архивирано од изворникот (PDF) на 20 March 2012. Посетено на 6 August 2014.
 82. „Ethiopian women are most abused“. BBC News. 11 October 2006.
 83. Bott, Sarah; Guedes, Alessandra; Goodwin, Mary; Mendoza, Jennifer Adams (2012). Violence against women in Latin America and the Caribbean: a comparative analysis of population-based data from 12 countries. Centers for Disease Control and Prevention and the Pan American Health Organization. English pdf. Архивирано на 4 февруари 2016 г. Spanish pdf. Архивирано на 8 април 2015 г.
 84. Clarke, Kris (August 2011). „The paradoxical approach to intimate partner violence in Finland“. International Perspectives in Victimology. Tokiwa University via The Press at California State University. 6 (1): 9–19. doi:10.5364/ipiv.6.1.19 (неактивно 2020-08-24).CS1-одржување: ref=harv (link) Available through academia.edu.
 85. McKie, Linda; Hearn, Jeff (August 2004). „Gender-neutrality and gender equality: comparing and contrasting policy responses to 'domestic violence' in Finland and Scotland“. Scottish Affairs. Edinburgh University Press. 48 (1): 85–107. doi:10.3366/scot.2004.0043.CS1-одржување: ref=harv (link) Pdf.
 86. Case Closed: Rape and Human Rights in the Nordic Countries (PDF) (Report). Amnesty International. September 2008. стр. 89–91. Finland is repeatedly reminded of its widespread problem of violence against women and recommended to take more efficient measures to deal with the situation. International criticism concentrates on the lack of measures to combat violence against women in general and in particular on the lack of a national action plan to combat such violence and on the lack of legislation on domestic violence. (...) Compared to Sweden, Finland has been slower to reform legislation on violence against women. In Sweden, domestic violence was already illegal in 1864, while in Finland such violence was not outlawed until 1970, over a hundred years later. In Sweden the punishment of victims of incest was abolished in 1937, but not until 1971 in Finland. Rape within marriage was criminalised in Sweden in 1962, but the equivalent Finnish legislation only came into force in 1994 – making Finland one of the last European countries to criminalise marital rape. In addition, assaults taking place on private property did not become impeachable offences in Finland until 1995. Only in 1997 did victims of sexual offences and domestic violence in Finland become entitled to government-funded counselling and support services for the duration of their court cases.CS1-одржување: ref=harv (link)
 87. 87,0 87,1 87,2 First, Michael B.; Bell, Carl C.; Cuthbert, Bruce; Krystal, John H.; Malison, Robert; Offord, David R.; Reiss, David; Shea, M. Tracie; Widger, Tom (2002). „Personality disorders and relational disorders: a research agenda for addressing crucial gaps in DSM“ (PDF). Во Kupfer, David J.; First, Michael B.; Regier, Darrel A. (уред.). A research agenda for DSM-V. Washington, D.C.: American Psychiatric Association. ISBN 9780890422922.CS1-одржување: ref=harv (link)
 88. „the role of community in combating honor killings“. web.stanford.edu. Архивирано од изворникот на 2017-09-30. Посетено на 2018-12-08.
 89. 89,0 89,1 Staff writer. „Ethics guide – Honour crimes“. BBC. Посетено на 18 November 2013.
 90. Staff writer. „Definition of honor killing“. merriam-webster.com. Merriam-Webster. Посетено на 18 November 2013.
 91. 91,0 91,1 Harter, Pascale (14 June 2011). „Libya rape victims 'face honour killings'. BBC News. Посетено на 18 November 2013.
 92. UN Women. „Violence against women: work of the General Assembly on violence against women“. un.org/womenwatch. UN Women, Violence Against Women. Посетено на 18 November 2013.
 93. Ghanizada (9 June 2013). „240 cases of honor killing recorded in Afghanistan, AIHRC“. Afghanistan: Khaama Press. Посетено на 18 November 2013.
 94. UPI (10 June 2013). „AIHRC: 400 rape, honor killings registered in Afghanistan in 2 years“. Latin Business Today. Kabul, Afghanistan. Архивирано од изворникот на 14 February 2015. Посетено на 18 November 2013.
 95. Bayoumy, Yara; Kami, Aseel (6 March 2012). "Honor killings" require tougher laws, say Iraqi women“. Reuters. Архивирано од изворникот на 2013-12-06. Посетено на 18 November 2013.
 96. „International Domestic Violence Issues“. sanctuaryforfamilies.org. Sanctuary for Families. Архивирано од изворникот на 16 October 2014.
 97. Donald, Alice; Bishop, Hilary. „World agenda: what justice?“. BBC World Service. Посетено на 18 November 2013.
 98. Staff writer (21 June 2010). „India court seeks 'honour killing' response“. BBC News. Посетено на 18 November 2013.
 99. Rainsford, Sarah (19 October 2005). 'Honour' crime defiance in Turkey“. BBC News. Посетено на 18 November 2013.
 100. Kardam, Filiz (2005). Murray, Genevra (уред.). The dynamics of honor killings in Turkey: prospects for action. United Nations Development Programme, Population Association (Turkey) and United Nations Population Fund. Посетено на 18 November 2013. Pdf. Архивирано на 11 ноември 2012 г.
 101. UN Women (24 December 2012). Confronting dowry-related violence in India: women at the center of justice. UN Women. Посетено на 18 November 2013.
 102. 102,0 102,1 News articles:
 103. „Tanzania: Child Marriage Harms Girls“. Human Rights Watch (англиски). 2014-10-29. Посетено на 2018-11-30.
 104. Ezer, T; et, al. (2006). „Child marriage and guardianship in tanzania: Robbing girls of their childhood and infantilizing women“. Georgetown Journal of Gender and the Law. Special Issue: 357–450 – преку Hein.
 105. „- HeinOnline.org“. heinonline.org (англиски). Посетено на 2018-11-30.
 106. Smith, Alex Duval (1 March 2009). „Girls being force-fed for marriage as junta revives fattening farms“. The Observer. Посетено на 22 December 2015.
 107. Staff writer (June 2010). „Son preference“. stopvaw.org. Stop Violence Against Women. Посетено на 3 October 2017.
 108. Vig, Krishan (2014). „Corrosive poisons: vitriolage“. Во Vig, Krishan (уред.). Textbook of forensic medicine and toxicology: principles and practice (5. изд.). India: Elsevier. стр. 462. ISBN 9788131226841.
 109. Welsh, Jane (Fall 2006). "It was like burning in hell": A comprehensive exploration of acid attack violence“ (PDF). Carolina Papers on International Health. Center for Global Initiatives, University of North Carolina. 32. Архивирано од изворникот (PDF) на 23 January 2013. Посетено на 3 April 2016.
 110. Swanson, Jordan (Spring 2002). „Acid attacks: Bangladesh's efforts to stop the violence“. Harvard Health Policy Review. Harvard Internfaculty Initiative in Health Policy. 3 (1): 3. Архивирано од изворникот на 17 January 2006.CS1-одржување: ref=harv (link)
 111. AP (12 November 2000). „Bangladesh combats an acid onslaught against women“. CNN. Архивирано од изворникот на 22 September 2007. Посетено на 3 April 2016.
 112. Bahl, Taur; Syed, M. H. (2003). Encyclopaedia of Muslim world. New Delhi: Anmol Publications. ISBN 9788126114191.
 113. de Castella, Tom (9 August 2013). „How many acid attacks are there?“. BBC News. Посетено на 18 November 2013.
 114. 114,0 114,1 114,2 Articles:
 115. Committee on Health Care for Underserved Women (February 2013). „Committee Opinion No. 554: Reproductive and Sexual Coercion“. Obstetrics and Gynecology. LWW. 121 (2 Pt 1): 411–415. doi:10.1097/01.AOG.0000426427.79586.3b. PMID 23344307. Архивирано од изворникот на 2017-10-08. Посетено на 2020-10-08.CS1-одржување: ref=harv (link)
 116. Chamberlain, Linda; Levenson, Rebecca (2010). „Reproductive health and partner violence guidelines: an integrated response to intimate partner Violence and reproductive coercion“ (PDF). San Francisco: Family Violence Prevention Fund. Наводот journal бара |journal= (help)
 117. Coker, Ann L. (April 2007). „Does physical intimate partner violence affect sexual health? A systematic review“. Trauma, Violence, & Abuse. Sage. 8 (2): 149–177. doi:10.1177/1524838007301162. PMID 17545572.CS1-одржување: ref=harv (link)
 118. Anderson, Natalae (22 September 2010). Memorandum: Charging forced marriage as a crime against humanity (PDF). Documentation Center of Cambodia. Архивирано од изворникот (PDF) на 20 October 2017. Посетено на 8 October 2017.
 119. Bawah, Ayaga Agula; Akweongo, Patricia; Simmons, Ruth; Phillips, James F. (1999). „Women's fears and men's anxieties: the impact of family planning on gender relations in Northern Ghana“. Studies in Family Planning. Wiley on behalf of the Population Council. 30 (1): 54–66. doi:10.1111/j.1728-4465.1999.00054.x. PMID 10216896. Архивирано од изворникот на 2019-11-23. Посетено на 2020-10-08.CS1-одржување: ref=harv (link) Pdf. Архивирано на 20 април 2019 г.
 120. CoE (12 April 2011). Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Council of Europe.
 121. Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (14 July 2017). General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19 (PDF). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW/C/GC/35. Архивирано од изворникот (PDF) на 2019-02-20. Посетено на 2020-10-08.
 122. 122,0 122,1 122,2 „Algerian authorities must investigate and stop attacks against women“. Amnesty International. Архивирано од изворникот на 3 September 2011. Посетено на 13 August 2011.
 123. Grozelle, Renee S. (2015). „Mob Violence Against Women in Algeria: A Historical Case Analysis“. Inquiries Journal (англиски). 7 (3).
 124. „Stop renewed attacks on women“. Women Living Under Muslim Laws. Архивирано од изворникот на 2019-01-23. Посетено на 13 August 2011.
 125. „Intimate partner violence: teen dating violence“. cdc.gov. Centers for Disease Control and Prevention. 2016. Архивирано од изворникот на 30 December 2018. Посетено на 21 October 2017. Fact sheet pdf.
 126. Krebs, Christopher P.; Lindquist, Christine H.; Warner, Tara D.; Fisher, Bonnie S.; Martin, Sandra L. (October 2007). Campus sexual assault (CSA) study: final report. RTI International. Предлошка:NCJ Pdf.
 127. DeKeseredy, Walter; Kelly, Katharine (1993). „The incidence and prevalence of woman abuse in Canadian university and college dating relationships“. Canadian Journal of Sociology. University of Alberta. 18 (2): 137–159. doi:10.2307/3341255. JSTOR 3341255.CS1-одржување: ref=harv (link)
 128. NUS (2011). Hidden Marks: A study of women student's experiences of harassment, stalking, violence, and sexual assault (PDF) (2. изд.). London, UK: National Union of Students. Архивирано од изворникот (PDF) на 2019-09-17. Посетено на 10 January 2015.
 129. Gavey, Nicola (June 1991). „Sexual victimization prevalence among New Zealand university students“. Journal of Consulting and Clinical Psychology. American Psychological Association via PsycNET. 59 (3): 464–466. doi:10.1037/0022-006X.59.3.464. PMID 2071732.CS1-одржување: ref=harv (link)
 130. UN General Assembly (1979). The convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW). UN Women, Division for the Advancement of Women. Архивирано од изворникот на 26 March 2014. Посетено на 3 October 2017.
 131. Lee, Dave (29 June 2011). „Saudi Arabian woman challenges male guardianship laws“. BBC World Service. Посетено на 3 October 2017.
 132. Staff writer (February 2016). „Freedom of movement and women's economic empowerment“. Empower Women. Посетено на 3 October 2017.
 133. Country Comparison: Maternal Mortality Rate in The CIA World Factbook. Date of Information: 2010
 134. „chapter1: Overview of sexual and gender-based violence“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2019-12-18. Посетено на 2020-03-03.
 135. „Joint United Nations statement on ending discrimination in health care settings“. www.who.int.
 136. „Maternal mortality“. World Health Organization.
 137. „El Salvador: Rape survivor sentenced to 30 years in jail under extreme anti-abortion law“. www.amnesty.org.
 138. „Jailed for a miscarriage“. BBC News.
 139. Prügl, E. (Lecturer) (2 December 2013). Gender and International Affairs 2013. INTERNATIONAL FEMINIST MOVEMENTS. Lecture conducted from The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID), Geneva, Switzerland.
 140. Hosenball, Mark (6 June 2013). „Obama administration defends massive phone record collection“. Reuters. Архивирано од изворникот на 2015-09-24. Посетено на 6 March 2016.
 141. Fetters, Ashley (2018-08-10). „The Doctor Doesn't Listen to Her. But the Media Is Starting To“. The Atlantic (англиски). Посетено на 2020-03-24.
 142. Pagán, Camille Noe (2018-05-03). „When Doctors Downplay Women's Health Concerns“. The New York Times (англиски). ISSN 0362-4331. Посетено на 2020-03-24.
 143. Jackson, Gabrielle (2019-11-13). „The female problem: how male bias in medical trials ruined women's health“. The Guardian (англиски). ISSN 0261-3077. Посетено на 2020-03-24.
 144. „Stalking information“. victimsofcrime.org. Stalking Resource Center. Посетено на 3 April 2016.
 145. McFarlane, Judith M.; Campbell, Jacquelyn C.; Wilt, Susan; Sachs, Carolyn J.; Ulrich, Yvonne; Xu, Xiao (November 1999). „Stalking and intimate partner femicide“. Homicide Studies. Sage. 3 (4): 300–316. doi:10.1177/1088767999003004003.CS1-одржување: ref=harv (link) Pdf. Архивирано на 23 декември 2017 г.
 146. Dussuyer, Inez (December 2000). Is stalking legislation effective in protecting victims? (PDF). Sydney: Australian Institute of Criminology. Архивирано од изворникот (PDF) на 4 March 2016. Посетено на 3 April 2016. Paper presented at the Stalking: Criminal Justice Responses Conference convened by the Australian Institute of Criminology and held in Sydney 7–8 December 2000.
 147. UN Women. „What is sexual harassment“ (PDF). UN Women. Посетено на 3 April 2016.
 148. UNODC. „UNODC on human trafficking and migrant smuggling (index)“. United Nations Office on Drugs and Crime. Посетено на 3 April 2016.
 149. OSCE (15 November 2000). „U.N. protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations convention against transnational organized crime“. Organization for Security and Co-operation in Europe. Посетено на 3 April 2016.
 150. WHO (2012). Understanding and addressing violence against women: Human trafficking (PDF). World Health Organization. WHO/RHR/12.42. Посетено на 3 April 2016.
 151. McDougall, Gay J. „Report of the Special Rapporteur on systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict“. United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). E/CN.4/Sub.2/1998/13. Архивирано од изворникот на 12 January 2013. Посетено на 25 January 2014.
 152. Owen, Margaret (1996). „Human rights, equality and legal protection“. Во Owen, Margaret (уред.). A world of widows. London Atlantic Highlands, New Jersey: Zed Books. ISBN 9781856494205.
 153. Staff writer (7 August 2002). „Arrests in Indian ritual burning“. BBC News. Посетено на 25 January 2014.
 154. Staff writer (21 September 2006). „Sons arrested in sati death probe“. BBC News. Посетено на 25 January 2014.
 155. „The gruesome fate of "witches" in Papua New Guinea“. The Economist. 13 July 2017. Посетено на 23 July 2017.
 156. „These Kenyan widows are fighting against sexual 'cleansing'. pri.org. 23 October 2018. Посетено на 7 November 2018.
 157. Staff writer (12 December 2011). „Saudi Arabia: Beheading for 'sorcery' shocking“. amnesty.org. Amnesty International. Архивирано од изворникот на 2015-02-16. Посетено на 12 December 2013.
 158. Washington, Harold C. (2004). 'Lest he die in battle and another man take her': violence and the construction of gender in the laws of Deuteronomy 20-22“. Во Matthews, Victor H.; Levinson, Bernard M.; Frymer-Kensky, Tikva (уред.). Gender and law in the Hebrew Bible and the ancient Near East. London New York: T & T Clark. стр. 203. ISBN 9780567080981.
 159. Benedict, Helen (14 August 2008). „Why soldiers rape“. In These Times. Архивирано од изворникот на 2019-05-18. Посетено на 10 November 2012.
 160. Morris-Suzuki, Tessa (1 March 2007). „Japan's 'Comfort Women': It's time for the truth (in the ordinary, everyday sense of the word)“. Japan Focus (The Asia-Pacific Journal). 5 (3). Посетено на 4 August 2011.CS1-одржување: ref=harv (link)
 161. Dworkin, Andrea (2000). „Palestinians/prostituted women“. Во Dworkin, Andrea (уред.). Scapegoat: the Jews, Israel, and women's liberation. New York: Free Press. стр. 316. ISBN 9780684836126.
 162. UNSC (18 September 1997). Report of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia Since 1991 (PDF). United Nations Security Council. A/52/375  S/1997/729. Архивирано од изворникот (PDF) на 4 August 2012. Посетено на 10 November 2012.
 163. Pillay, Navanethem (2005). Honorary doctorate acceptance address by Navanethem Pillay, Rhodes University. Архивирано од изворникот на 26 September 2006. Посетено на 27 February 2008.
 164. Media pool reports (9 August 2006). „Soldier: 'Death walk' drives troops 'nuts'. CNN. Посетено на 6 November 2012.
 165. Staff writer (7 May 2009). „US ex-soldier guilty of Iraq rape“. BBC News. Посетено на 10 November 2012.
 166. Benedict, Helen (6 May 2009). „The plight of women soldiers“. The Nation. NPR. Посетено на 10 November 2012.
 167. Susskind, Yifat (3 July 2014). „Under Isis, Iraqi women again face an old nightmare: violence and repression“. The Guardian. Посетено на 17 July 2014.
 168. „Det jag har bevittnat i al-Raqqa kommer alltid förfölja mig“. Dagens Nyheter (шведски). 23 September 2014. Посетено на 25 September 2014.
 169. Ahmed, Havidar (14 August 2014). „The Yezidi Exodus, Girls Raped by ISIS Jump to their Death on Mount Shingal“. Rudaw Media Network. Посетено на 26 August 2014.
 170. Brekke, Kira (8 September 2014). „ISIS is attacking women, and nobody is talking about it“. HuffPost. Посетено на 11 September 2014.
 171. Watson, Ivan (30 October 2014). 'Treated like cattle': Yazidi women sold, raped, enslaved by ISIS“. CNN. Посетено на 23 February 2015.
 172. NOW News (17 December 2014). „ISIS just executed more than 150 women in Fallujah“. Business Insider. Посетено на 23 February 2015.
 173. EIGE (24 August 2015). „What is gender-based violence?“. eige.europa.eu. European Institute for Gender Equality. Архивирано од изворникот на 2015-05-09. Посетено на 18 November 2013.
 174. 174,0 174,1 Volscho, Thomas W. (Spring 2010). „Sterilization racism and pan-ethnic disparities of the past decade: the continued encroachment on reproductive rights“. Wíčazo Ša Review. Johns Hopkins University Press. 25 (1): 17–31. doi:10.1353/wic.0.0053. JSTOR 40891307.CS1-одржување: ref=harv (link)
 175. „Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women“. United Nations General Assembly. Посетено на 9 May 2016.
 176. Kessel, Michelle; Jessica, Hopper (7 November 2011). „Victims speak out about North Carolina sterilization program, which targeted women, young girls and Blacks“. Rock Center with Brian Williams. NBC News. Архивирано од изворникот на 8 November 2011. Посетено на 9 May 2016.
 177. Volscho, Thomas W. (Spring 2010). „Sterilization racism and pan-ethnic disparities of the past decade: the continued encroachment on reproductive rights“. Wíčazo Ša Review. Johns Hopkins University Press. 25 (1): 17–31. doi:10.1353/wic.0.0053. JSTOR 40891307. S2CID 159856987.CS1-одржување: ref=harv (link)
 178. Vincenti Carpio, Myla (2004). „The Lost Generation: American Indian Women and Sterilization Abuse“. Social Justice. 31 (4): 40–53.
 179. ERRC (November 2016). Coercive and cruel – a report by the European Roma Rights Centre: Sterilisation and its consequences for Romani women in the Czech Republic (1966–2016) (PDF). Budapest, Hungary: European Roma Right Centre. ISBN 9789638991638.
 180. Boesten, Jelke (2007). „Free choice or poverty alleviation? Population politics in Peru under Alberto Fujimori“. European Review of Latin American and Caribbean Studies. Centre for Latin American Research and Documentation. 82 (82): 3–20. doi:10.18352/erlacs.9637.CS1-одржување: ref=harv (link)
 181. Staff writer (24 July 2002). „Mass sterilisation scandal shocks Peru“. BBC News. Посетено на 9 May 2016.
 182. Antelava, Natalia (12 April 2012). „Uzbekistan's policy of secretly sterilising women“. BBC World Service. Посетено на 18 November 2013.
 183. Natalia Antelava (reporter) and Wesley Stephenson (producer). (16 April 2012). Forced sterilisation in Uzbekistan. [Audio]. BBC Radio 4. http://www.bbc.co.uk/programmes/b01fjx63. 
 184. "Covering 'Tainted Justice' and winning a Pulitzer". Barbara Laker and Wendy Ruderman, hosted by Terry Gross. Fresh Air. NPR. WHYY. 3 May 2010.
 185. Suk, Jeannie (2009). At home in the law: how the domestic violence revolution is transforming privacy. New Haven: Yale University Press. ISBN 9780300172621.
 186. Hanna, Cheryl (June 1996). „No right to choose: mandated victim participation in domestic violence prosecutions“. Harvard Law Review. The Harvard Law Review Association. 109 (8): 1849–1910. doi:10.2307/1342079. JSTOR 1342079. SSRN 1276830.CS1-одржување: ref=harv (link)
 187. Koyama, Emi (2016). „Disloyal to feminism: Abuse of survivors within the domestic violence shelter system“. Во INCITE! Women of Colour Against Violence (уред.). Color of violence: the INCITE! anthology. Durham: Duke University Press. ISBN 9780822373445.
 188. Beletsky, Leo; и др. (May 2012). „Mexico's northern border conflict: collateral damage to health and human rights of vulnerable groups“. Pan American Journal of Public Health. Pan American Health Organization. 31 (5): 403–410. doi:10.1590/s1020-49892012000500008. PMC 3660986. PMID 22767041.CS1-одржување: ref=harv (link)
 189. Other citations:
 190. Blankenship, Kim M.; Koester, Stephen (December 2002). „Criminal law, policing policy, and HIV risk in female street sex workers and injection drug users“. The Journal of Law, Medicine & Ethics. Wiley. 30 (4): 548–559. doi:10.1111/j.1748-720X.2002.tb00425.x. PMID 12561263.CS1-одржување: ref=harv (link)
 191. Batha, Emma (29 September 2013). „FACTBOX: Stoning - where does it happen?“. Thomson Reuters Foundation News. Thomson Reuters Foundation. Архивирано од изворникот на 25 January 2016. Посетено на 19 November 2013.
 192. Lang, Olivia (26 February 2013). „Maldives girl to get 100 lashes for pre-marital sex“. BBC News. Посетено на 19 November 2013.
 193. Jamali, Hasan. „Rape case brings Saudi laws into focus“. Today. NBC. Архивирано од изворникот на 14 September 2013. Посетено на 19 November 2013.
 194. WHO (June 2000). Female genital mutilation (factsheet). World Health Organization. Посетено на 18 November 2013.
 195. UNICEF (22 July 2013). Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of change (PDF). UNICEF. Архивирано од изворникот (PDF) на 2015-04-05. Посетено на 18 November 2013.
 196. Shell-Duncan, Bettina (June 2008). „From health to human rights: female genital cutting and the politics of intervention“. American Anthropologist. Wiley. 110 (2): 225–236. doi:10.1111/j.1548-1433.2008.00028.x.CS1-одржување: ref=harv (link)
 197. Nussbaum, Martha (1999). „Judging other cultures: the case of genital mutilation“. Во Nussbaum, Martha (уред.). Sex & social justice. New York: Oxford University Press. стр. 120–121. ISBN 978-0195110326.
 198. Webber, Sara; Schonfeld, Toby L. (2003-06-27). „Cutting History, Cutting Culture: Female Circumcision in the United States“. The American Journal of Bioethics. 3 (2): 65–66. doi:10.1162/152651603766436324. ISSN 1536-0075. PMID 12859826.
 199. Kinnear, Karen L. (2011). Women in Developing Countries: A Reference Handbook (англиски). ABC-CLIO. ISBN 9781598844252.
 200. Webber, Sara; Schonfeld, Toby L. (2003-06-27). „Cutting History, Cutting Culture: Female Circumcision in the United States“. The American Journal of Bioethics. 3 (2): 65–66. doi:10.1162/152651603766436324. ISSN 1536-0075. PMID 12859826. S2CID 13202773.
 201. Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. 12 April 2011. Посетено на 8 October 2017.
 202. Appiah, Kwame Anthony (22 October 2010). „The art of social change“. The New York Times. Посетено на 2 December 2013.
 203. Tapscott, Rebecca (14 May 2012). Understanding breast "ironing": a study of the methods, motivations, and outcomes of breast flattening practices in Cameroon (PDF). Feinstein International Center. Архивирано од изворникот (PDF) на 2021-02-26. Посетено на 25 January 2014.
 204. Sa'ah, Randy Joe (23 June 2006). „Cameroon girls battle 'breast ironing'. BBC News. Посетено на 25 January 2014.
 205. Penney, Joe (27 January 2014). „Breast ironing“. Reuters. Посетено на 25 January 2014.
 206. Ngunshi, Rosaline (24 August 2011). Breast ironing: a harmful practice that has been silenced for too long (PDF). Gender Empowerment and Development (GeED).
 207. Mabuse, Nkepile (28 July 2011). „Breast ironing tradition targeted in Cameroon“. CNN. Посетено на 25 January 2014.
 208. Habek, Dubravko; Vuković Bobić, Mirna; Hrgović, Zlatko (2008). „Possible feto-maternal clinical risk of the Kristeller's expression“. Central European Journal of Medicine. Walter de Gruyter. 3 (2): 3–6. doi:10.2478/s11536-008-0008-z.CS1-одржување: ref=harv (link)
 209. 209,0 209,1 WHO (1996). Care in normal birth: a practical guide. Safe Motherhood Practical Guide. Geneva, Switzerland: World Health Organization. WHO/FRH/MSM/96.24. Посетено на 2 December 2013. Pdf.
 210. Dobbeleir, Julie M.L.C.L.; Landuyt, Koenraad Van; Monstrey, Stan J. (May 2011). „Aesthetic surgery of the female genitalia“. Seminars in Plastic Surgery. Thieme. 25 (2): 130–141. doi:10.1055/s-0031-1281482. PMC 3312147. PMID 22547970.CS1-одржување: ref=harv (link)
 211. WHO (2015). „Sexual and reproductive health: Prevention and elimination of disrespect and abuse during childbirth“. who.int. World Health Organization. Посетено на 21 October 2017.
 212. UNFPA; UNICEF; UN Women; ILO; Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children (OSRSG/VAC) (May 2013). Breaking the silence on violence against indigenous girls, adolescents and young women: A call to action based on an overview of existing evidence from Africa, Asia Pacific and Latin America. UNICEF. Посетено на 10 May 2016. Pdf.
 213. Staff writer (24 July 2002). „Mass sterilization scandal shocks Peru“. BBC News. Посетено на 30 April 2006.
 214. Dhillon, Jaskiran; Allooloo, Siku (14 December 2015). „Violence against indigenous women is woven into Canada's history“. The Guardian. Посетено на 9 May 2016.
 215. Shiriari, Sara (30 April 2015). „Bolivia struggles with gender-based violence“. Al Jazeera America. Посетено на 9 May 2016.
 216. UN (June 2014). Thematic paper on the elimination and responses to violence, exploitation and abuse of indigenous girls, adolescents and young women (PDF) (Report). Inter-agency Support Group on Indigenous Peoples' Issues. Посетено на 9 May 2016.
 217. Staff writer (12 March 2014). „Bolivian women battle against culture of harassment“. BBC News. Посетено на 10 May 2016.
 218. Shahriari, Sara (6 March 2015). „Combating violence against women in Bolivia“. Pulitzer Center on Crisis Reporting. Посетено на 10 May 2016.
 219. 219,0 219,1 219,2 Roe, Bubar; Jumper Thurman, Pamela (2004). „Violence against native women“. Social Justice. 31 (4 [98]): 70–86. JSTOR 29768276.CS1-одржување: ref=harv (link)
 220. Ramirez, Renya (2004). „Healing, violence, and Native American women“. Social Justice. 31 (4 [98]): 103–116. JSTOR 29768279.CS1-одржување: ref=harv (link)
 221. Sinha, Maire, уред. (2006). Measuring violence against women: statistical trends 2006 (85-570-XWE) (PDF). Juristat. Ottawa, Ontario: Statistics Canada. стр. 19.
 222. Jackson, Kenneth (9 December 2015). „Top Mountie Admits Racism in Ranks towards Indigenous People“. Aboriginal People's Television Network. Архивирано од изворникот на 2016-10-21. Посетено на 9 May 2016.
 223. „Full Text of Peter Mansbridge's interview with Stephen Harper“. CBC News. 7 September 2015. Посетено на 9 May 2016.
 224. Policy Insights - Brief Statistics on Violence Against Native Women (PDF). NCAI Policy Research Center. 2013. стр. 4. Архивирано од изворникот (PDF) на 2020-01-15. Посетено на 2020-10-08. A previously reported statistic that, "Among [American Indian and Alaska Native] victims of rape or sexual assault, 86 percent described the offender as non‐Indian" is accurate according to Perry’s analysis (2004) in American Indians and Crime: A BJS Statistical Profile, 1992-2002. However, Perry’s analysis includes reports by both Native men and women victims of rape or sexual assault. Given this brief’s focus on violence against Native women, we include the updated rate of 67 percent reported by Native women victims of rape or sexual assault indicated in Bachman, et al., (2008).
 225. Chekuru, Kavitha (6 March 2013). „Sexual violence scars Native American Women“. Al Jazeera. Посетено на 9 May 2016.
 226. „ACS Demographic and Housing Estimates – 2011–2015“. U.S. Census Bureau. Архивирано од изворникот на 13 February 2020. Посетено на 23 December 2019.
 227. Cook, Andrea J. (1 April 2015). „Tribal leaders urged to apply Violence Against Women Act“. Rapid City Journal. Посетено на 11 January 2020.
 228. Bachman, Ronet; Zaykowski, Heather; Kallmyer, Rachel; Poteyeva, Margarita; Lanier, Christina (August 2008). Violence against American Indian and Alaska Native women and the criminal justice response: what is known (PDF). National Institute of Justice. Посетено на 10 May 2016. Предлошка:NCJ
 229. Milke, Mark (12 January 2013). „Increasing number of Aboriginals choose not to live on reserves“. Calgary Herald and Regina Leader Post. Посетено на 23 December 2019.
 230. Willis, Jay (13 December 2019). „Why Can't the Senate Pass the Violence Against Women Act?“. GQ. Посетено на 11 January 2020.
 231. Freedman, Jane (2017). „Sexual and gender-based violence against refugee women: a hidden aspect of the refugee "crisis" (PDF). Reproductive Health Matters. Taylor and Francis. 24 (47): 18–26. doi:10.1016/j.rhm.2016.05.003. PMID 27578335.CS1-одржување: ref=harv (link)
 232. Robbers, Gianna; Gunta, Lazdane; Dinesh, Sethi (2016). „Sexual violence against refugee women on the move to and within Europe“. Entre Nous. WHO/Europe. 84: 26–29.CS1-одржување: ref=harv (link) Pdf.
 233. American Psychological Association (2018). APA Guidelines for Psychological Practice with Girls and Women (PDF) (Report). стр. 11. Transgender women are at a notably higher risk of violence than their cisgender counterparts...especially transgender women of color
 234. Brown, Taylor N.T.; Herman, Jody L. (2015). „Intimate Partner Violence and Sexual Abuse Among LGBT People: A Review of Existing Research“ (PDF). The Williams Institute: UCLA School of Law.
 235. Langenderfer-Magruder, Lisa (2016). „Experiences of Intimate Partner Violence and Subsequent Police Reporting Among Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Adults in Colorado: Comparing Rates of Cisgender and Transgender Victimization“. Journal of Interpersonal Violence. 31 (5): 855–871. doi:10.1177/0886260514556767. ISSN 1552-6518. PMID 25392392.
 236. Risser, Jan M. H. (2005-10-11). „Sex, Drugs, Violence, and HIV Status Among Male-to-Female Transgender Persons in Houston, Texas“. International Journal of Transgenderism. 8 (2–3): 67–74. doi:10.1300/J485v08n02_07. ISSN 1553-2739.
 237. „Transgender people“. World Health Organization. Архивирано од изворникот на 2020-03-19. Посетено на 2019-08-10.
 238. Apsani, Rishita (2018-10-01). „Are Women's Spaces Transgender Spaces? Single-Sex Domestic Violence Shelters, Transgender Inclusion, and the Equal Protection Clause“: 1689. doi:10.15779/Z38125Q91G. Архивирано од изворникот на 2019-08-10. Посетено на 2019-08-10. Наводот journal бара |journal= (help)
 239. „Violence Against the Transgender Community in 2019“. Human Rights Campaign (англиски).
 240. Christensen, Jen. „Killings of transgender people in the US saw another high year“. CNN. Посетено на 2019-08-10.
 241. 241,0 241,1 241,2 Palmer, Catherine (2011). Violence against women and sport: Literature review. London: Durham University. стр. 2–5. Архивирано од изворникот на 6 November 2014.
 242. Vaughan, Kevin (9 June 2009). „Colorado woman seeks justice in alleged sexual assault Read more: Colorado woman seeks justice in alleged sexual assault“. The Denver Post. Посетено на 17 April 2012.
 243. Brady, Jeff. „Scandal Returns to University of Colorado Football“. Weekend Edition. NPR. Посетено на 12 March 2012.
 244. 244,0 244,1 Chandler, Steve B.; Johnson, Dewayne J.; Carroll, Pamela S. (1 December 1999). „Abusive behaviors of college athletes“. College Student Journal. University of South Alabama. 33 (4): 638–645. OCLC 193500507.CS1-одржување: ref=harv (link)
 245. 245,0 245,1 Mak, Stephanie (2004). „Are athletes more abusive than the rest of the student population?“. Hopkins Undergraduate Research Journal Online. Архивирано од изворникот на 29 February 2012. Посетено на 12 March 2012.
 246. Staff writer. „Game stats“. The National Coalition Against Violent Athletes (NCVA). Архивирано од изворникот на 17 November 2016. Посетено на 27 December 2017.
 247. Curry, Timothy Jon (1991). „Fraternal Bonding in the Locker Room: A Profeminist Analysis of Talk About Competition And Women“ (PDF). Sociology of Sport Journal. 8 (2): 119–135. doi:10.1123/ssj.8.2.119. Посетено на 12 March 2012.
 248. Disch, Lisa; Kane, Mary Jo (Winter 1996). „When a Looker is Really a Bitch: Lisa Olson, Sport, and the Heterosexual Matrix“. Signs. 21 (2): 278–308. doi:10.1086/495067. JSTOR 3175065.
 249. Newsom, John (22 March 1992). „Share on emailShare on redditMore Sharing Services Few Colleges Tackle Issue of Athlete Sex Assaults“. Los Angeles Times Online. Посетено на 12 March 2012.
 250. „Mission“. National Coalition Against Violent Athletes. Архивирано од изворникот на 16 April 2012. Посетено на 12 March 2012.
 251. Smith, Peter K.; Mahdavi, Jess; Carvalho, Manuel; Fisher, Sonja; Russell, Shanette; Tippett, Neil (2008). „Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils“. Journal of Child Psychology and Psychiatry. Wiley. 49 (4): 376–385. doi:10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x. PMID 18363945.CS1-одржување: ref=harv (link)
 252. „cyber violence report press release“. UN Women. Посетено на 2016-04-03.
 253. Jane, Emma Alice (2014). „'Back to the kitchen, cunt': speaking the unspeakable about online misogyny“. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies. Taylor and Francis. 28 (4): 558–570. doi:10.1080/10304312.2014.924479.CS1-одржување: ref=harv (link)
 254. Filipovic, Jill (2007). „Blogging while female: how internet misogyny parallels real-world harassment“. Yale Journal of Law and Feminism. Yale Law School. 19 (2): 295–303.CS1-одржување: ref=harv (link) Pdf.
 255. „Internet Bringing New Forms of Violence Against Women“. Human Rights Watch (англиски). 28 October 2019.
 256. „Read about violence against women online in 2018“. www.amnesty.org (англиски).
 257. „Activism (definition)“. merriam-webster.com. Merriam-Webster. Посетено на 1 December 2013.
 258. 258,0 258,1 Youngs, Gillian (Summer 2003). „Private pain/public peace: women's rights as human rights and Amnesty International's report on violence against women“. Signs. University of Chicago Press. 28 (4): 1209–1229. doi:10.1086/368325. JSTOR 10.1086/368325.CS1-одржување: ref=harv (link)
 259. 259,0 259,1 259,2 259,3 259,4 259,5 259,6 Htun, Mala; Weldon, S. Laurel (August 2012). „The civic origins of progressive policy change: combating violence against women in global perspective, 1975–2005“. American Political Science Review. Cambridge University Press. 106 (3): 548–569. doi:10.1017/S0003055412000226. JSTOR 23275433.CS1-одржување: ref=harv (link) Pdf.
 260. Carraway, G. Chezia (July 1991). „Violence against women of color“. Stanford Law Review. Stanford Law School. 43 (6): 1301–1309. doi:10.2307/1229040. JSTOR 1229040.CS1-одржување: ref=harv (link)
 261. Robinson, Nancy P. (July–December 2006). „Origins of the International Day for the Elimination of Violence against Women: The Caribbean contribution“. Caribbean Studies. UPR, Rio Piedras Campus. 34 (2): 141–161. JSTOR 25613539.CS1-одржување: ref=harv (link)
 262. 262,0 262,1 Michau, Lori (March 2007). „Approaching old problems in new ways: community mobilisation as a primary prevention strategy to combat violence against women“. Gender & Development. Taylor and Francis. 15 (1): 95–109. doi:10.1080/13552070601179144. JSTOR 20461184.CS1-одржување: ref=harv (link)
 263. 263,0 263,1 263,2 263,3 Kroløkke, Charlotte; Sørensen, Ann Scott (2006). „Three waves of feminism: from suffragettes to grrls“. Во Kroløkke, Charlotte; Sørensen, Ann Scott (уред.). Gender communication theories & analyses: from silence to performance. Thousand Oaks, California: Sage Publications. стр. 1–23. ISBN 9780761929185.CS1-одржување: ref=harv (link)
 264. Rupp, Leila J.; Taylor, Verta (Winter 1999). „Forging feminist identity in an international movement: a collective identity approach to twentieth-century feminism“. Signs. University of Chicago Press. 24 (2): 363–386. doi:10.1086/495344. JSTOR 3175646.CS1-одржување: ref=harv (link)
 265. 265,0 265,1 265,2 Prügl, Elisabeth (Lecturer) (2 December 2013). Violence Against Women. Gender and International Affairs Class 2013. Geneva, Switzerland: Lecture conducted from The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID). Архивирано од изворникот на 21 July 2018. Посетено на 27 December 2017.
 266. Lind, Amy (Lecturer) (2 December 2013). Gender and International Affairs 2013: International Feminist Movements. Geneva, Switzerland: Lecture conducted from The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID). Архивирано од изворникот на 13 November 2018. Посетено на 29 March 2020.
 267. Eng, Phoebe (August 2005). Stopping the violence against women: the movement from intervention to prevention (PDF). A Safety Program Report. New York: Ms. Foundation for Women. стр. 2. Архивирано од изворникот (PDF) на 2013-12-06. Посетено на 3 December 2013.
 268. Miller, Alice M. (2004). „Sexuality, violence against women, and human rights: women make demands and ladies get protection“. Health and Human Rights. Harvard University Press. 7 (2): 16–47. doi:10.2307/4065347. JSTOR 4065347.CS1-одржување: ref=harv (link)
 269. Merry, Sally Engle (March 2006). „Transnational human rights and local activism: mapping the middle“. American Anthropologist. Wiley. 108 (1): 38–51. doi:10.1525/aa.2006.108.1.38.CS1-одржување: ref=harv (link)
 270. Heise, L.; Gottemoeller, M. (December 1999). „Ending violence against women“ (PDF). Population Reports. Johns Hopkins University School of Public Health, Population and Information Program. L (11): 38.
 271. SADC (September 1999). „The prevention and eradication of violence against women and children“. Review of African Political Economy. Taylor and Francis. 26 (81): 415–417. doi:10.1080/03056249908704404. JSTOR 4006468.CS1-одржување: ref=harv (link)
 272. UNiTE (2013). „Take action to Orange your day“. UN Women. Архивирано од изворникот на 20 December 2013. Посетено на 20 December 2013.
 273. Brown Thompson, Karen (2002). „Women's rights are human rights“. Во Khagram, Sanjeev; Riker, James V.; Sikkink, Kathryn (уред.). Restructuring world politics: transnational social movements, networks, and norms. Minneapolis: University of Minnesota Press. стр. 96–122. ISBN 9780816639076.CS1-одржување: ref=harv (link)
 274. Elman, R. Amy (2008). Sexual equality in an integrated Europe: virtual equality. Europe in Transition: the NYU European Studies Series. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan. ISBN 9780230610071.
 275. Weldon, S. Laurel (March 2006). „Inclusion, solidarity, and social movements: the global movement against gender violence“. Perspectives on Politics. Cambridge University Press. 4 (1): 55–74. doi:10.1017/S1537592706060063. JSTOR 3688626.CS1-одржување: ref=harv (link)
 276. UN (1995). Beijing Declaration and Platform for Action (PDF). United Nations. Посетено на 16 December 2013.
 277. Fábián, Katalin, уред. (2010). Domestic violence in postcommunist states: local activism, national policies, and global forces. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. ISBN 9780253222183.
 278. CEDAW (31 December 2003). Committee on the Elimination of Discrimination against Women. United Nations. Посетено на 19 December 2013.
 279. Tripp, Aili Mari; Casimiro, Isabel; Kwesiga, Joy; Mungwa, Alice (2009). African women's movements: transforming political landscapes. Cambridge New York: Cambridge University Press. ISBN 9780511479014.
 280. Spieler, Paula (Winter 2011). „The Maria da Penha Case and the Inter-American Commission on Human Rights: contributions to the debate on domestic violence against women in Brazil“. Indiana Journal of Global Legal Studies. Indiana University Maurer School of Law. 18 (1): 121–143. doi:10.2979/indjglolegstu.18.1.121.CS1-одржување: ref=harv (link)
 281. „Marital rape“. rainn.org. Rape, Abuse and Incest National Network (RAINN). Архивирано од изворникот на 1 December 2013. Посетено на 8 December 2013.
 282. „Sustainable Development Goal 5: Gender equality“. UN Women (англиски). Посетено на 2020-09-23.
 283. Logan, T. K.; Shannon, Lisa; Walker, Robert (October 2006). „Police attitudes toward domestic violence offenders“. Journal of Interpersonal Violence. Sage. 21 (10): 1365–1374. doi:10.1177/0886260506291653. PMID 16940401.CS1-одржување: ref=harv (link)
 284. Travis, Alan (17 May 2016). „Police treatment of domestic abuse victims to be investigated“. The Guardian. Посетено на 21 October 2017.
 285. CEDAW (18 February 2013). General discussion on women and access to justice. Geneva, Switzerland: United Nations. Посетено на 12 December 2013.
 286. Chambers, Clare (1 September 2005). Recognizing marriage as a symbolic institution. Washington, D.C.: American Political Science Association. Архивирано од изворникот на 2017-12-28. Посетено на 12 December 2013. Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association.
 287. Jeffreys, Sheila (2009). The industrial vagina: the political economy of the global sex trade. RIPE Series in Global Political Economy. London New York: Routledge. ISBN 9780415412322.
 288. Blackstone, William (2016) [1765]. „Husband and wife“. Commentaries on the laws of England (1765-1769), vol 1: Of the rights of persons. Oxford, United Kingdom New York, NY: Oxford University Press. ISBN 9780199600991. Архивирано од изворникот на 2014-10-13. Посетено на 2020-10-08.
 289. AI (November 2009). Yemen's dark side: discrimination and violence against women and girls. Amnesty International. MDE 31/014/2009. Посетено на 12 December 2013.
 290. Statutory notice: The [Iraqi] penal-code with amendments (PDF). Case Western Reserve University School of Law. 1969. STS 251/88. Архивирано од изворникот (PDF) на 21 October 2012. Посетено на 12 December 2013.
 291. Solsten, Eric; Meditz, Sandra W. (1988). „Social values and attitudes“. Во Solsten, Eric; Meditz, Sandra W. (уред.). Spain: a country study. Washington, DC: Library of Congress, Federal Research Division. OCLC 712557481.
 292. Card, Claudia (August 1996). „Against marriage and motherhood“. Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy. Wiley. 11 (3): 1–23. doi:10.1111/j.1527-2001.1996.tb01013.x. JSTOR 3810319.CS1-одржување: ref=harv (link) Pdf.
 293. https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/CSW-SideEvent2014-Flyer-EN.pdf
 294. Bureau des Traités. „Liste complète“. Conventions.coe.int. Посетено на 8 октомври 2020.
 295. „Council of Europe – Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (CETS No. 210)“. coe.int. Посетено на 8 октомври 2020.
 296. „Архивиран примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 21 February 2015. Посетено на 8 октомври 2020.