Наталитет во Македонија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Тоталната стапка на фертилитет од регионот во 2014 година. (Еуростат)

Според податоците на Државниот завод за статистика на Република Македонија бројот на живородени во 2014 година е 23 596, а коефициентот на наталитет во 2012 година е 11.43 ‰.

Бројност[уреди | уреди извор]

Бројност на живородени во периодот 1994-2014 година (податоци на ДЗС):

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Живородени 31 421 29 886 28 946 26 830 26 639 24 964 26 168 24 183 24 154 23 596
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Живородени 23 361 22 482 22 585 22 688 22 945 23 684 24 296 22 770 23 568 23 138
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Живородени 23 596 23 075 23 002 21 946 21 333 19 854

Општини[уреди | уреди извор]

Бројност на живородени во текот на годините, по општини (податоци на ДЗС):

2011[1] 2012[2] 2013[3] 2014[4]
Вкупно 22 770 23 568 23 138 23 596
Град Скопје 6 515 6 584 6 715 6 800
Куманово 1 246 1 307 1 278 1 297
Тетово 1 142 1 133 1 186 1 206
Чаир (Град Скопје) 1 053 1 067 1 071 1 094
Битола 880 881 844 919
Гази Баба (Град Скопје) 856 871 889 879
Аеродром (Град Скопје) 800 761 781 850
Гостивар 826 743 808 823
Прилеп 736 773 737 798
Центар (Град Скопје) 684 655 729 743
Струмица 655 720 685 704
Струга 697 723 682 688
Сарај (Град Скопје) 648 683 690 678
Кисела Вода (Град Скопје) 527 584 612 590
Карпош (Град Скопје) 530 565 571 561
Охрид 530 523 535 559
Велес 570 637 568 554
Штип 505 494 494 536
Студеничани 434 516 494 499
Шуто Оризари (Град Скопје) 460 509 478 495
Кичево1 305 296 276 474
Ѓорче Петров (Град Скопје) 440 422 431 470
Бутел (Град Скопје) 517 467 463 440
Кавадарци 369 424 368 383
Желино 364 392 384 381
Боговиње 331 348 360 359
Липково 344 437 398 347
Радовиш 315 374 357 332
Кочани 305 350 330 322
Дебар 244 251 235 277
Врапчиште 309 318 281 255
Долнени 242 251 206 241
Теарце 250 241 246 240
Гевгелија 183 202 212 213
Арачиново 215 242 240 210
Неготино 166 213 180 198
Илинден 174 186 156 195
Крива Паланка 194 176 176 194
Брвеница 186 175 188 193
Василево 171 172 191 169
Виница 163 189 164 163
Чучер-Сандево 166 152 147 154
Ресен 141 144 138 153
Чашка 151 175 167 153
Свети Николе 149 157 167 152
Петровец 141 152 127 145
Босилово 139 155 152 136
Делчево 145 143 111 131
Валандово 116 117 106 121
Пробиштип 120 131 119 118
Берово 97 110 105 112
Сопиште 94 87 109 112
Јегуновце 109 111 110 111
Крушево 97 108 129 102
Кратово 78 80 72 83
Зелениково 74 74 74 79
Маврово и Ростуше 82 77 80 75
Центар Жупа 70 67 64 74
Ново Село 89 93 77 73
Пласница 57 72 70 72
Богданци 59 68 70 68
Македонска Каменица 63 68 47 67
Могила 67 66 58 56
Чешиново-Облешево 61 54 51 54
Македонски Брод 67 47 41 52
Демир Хисар 78 60 50 51
Кривогаштани 33 52 52 49
Старо Нагоричане 36 42 40 49
Карбинци 51 65 48 45
Росоман 45 27 32 43
Градско 34 41 44 42
Демир Капија 41 35 45 41
Конче 52 54 33 39
Пехчево 37 26 45 38
Ранковце 43 42 42 38
Лозово 25 30 31 35
Дојран 26 37 38 33
Дебрца 31 40 39 31
Зрновци 20 26 26 30
Новаци 35 27 32 29
Вевчани 22 23 16 21
Осломеј‎1 56 58 61 -
Зајас1 72 68 66 -
Другово1 24 23 26 -
Вранештица1 11 13 7 -

1 Во 2013 година кон општина Кичево се присоединети општините - Осломеј, Зајас, Другово и Вранештица.

Етничка припадност[уреди | уреди извор]

Живородени деца според припадноста кон етничка заедница на мајката и на таткото, 2012 година, според податоците на ДЗС:[5]

Припадност кон етничка заедница на таткото
Припадност кон етничка заедница на мајката Вкупно Македонска Албанска Ромска Турска Бошњачка Српска Влашка Останати Непознато
Вкупно 23 568 11 985 7 367 1 182 1 067 253 105 35 437 1 137
Македонска 11 995 11 554 36 24 28 10 74 23 62 184
Албанска 8 035 203 7 261 12 63 9 - 1 16 470
Ромска 1 552 17 10 1 133 9 - 1 - 3 379
Турска 1 092 12 29 8 951 11 - - 6 75
Бошњачка 251 11 11 1 4 217 - - 1 6
Српска 125 82 2 1 2 1 28 1 2 6
Влашка 37 25 - - - - 1 10 - 1
Останати 474 80 18 3 10 5 1 - 347 10
Непознато 7 1 - - - - - - - 6

Живородени деца според припадноста кон етничка заедница на мајката и на таткото, 2013 година, според податоците на ДЗС:[6]

Припадност кон етничка заедница на таткото
Припадност кон етничка заедница на мајката Вкупно Македонска Албанска Ромска Турска Бошњачка Српска Влашка Останати Непознато
Вкупно 23 138 11 603 7 488 1 226 1 080 234 119 24 388 976
Македонска 11 550 11 170 29 14 16 8 76 19 63 155
Албанска 8 137 225 7 377 13 73 14 4 1 24 406
Ромска 1 554 16 12 1 191 7 - - - 5 323
Турска 1 104 9 48 7 963 4 1 - 6 66
Бошњачка 248 11 12 - 13 207 - - - 5
Српска 120 78 - - 1 - 34 1 5 1
Влашка 17 12 - - - - 2 3 - -
Други 396 80 10 1 6 1 2 - 285 11
Неопределени 12 2 - - 1 - - - - 9

Стапка на наталитет[уреди | уреди извор]

Стапка на наталитет во текот на годините, според податоци на ДЗС (во ‰, број родени за една година на 1.000 лица од населението):[7]

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
21.06 20.61 20.64 20.19 19.87 19.67 19.29 19.33 18.87 17.80 17.46 17.08 16.17 15.67 17.21 16.36 15.84 14.76 14.56 13.54 14.47 13.27 13.74 13.33 11.50 11.04 11.07 11.10 11.21 11.55 11.82 11.06 11.43

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „Наталитет во Република Македонија во 2011 година, по општини“ (PDF). stat.gov.mk. Посетено на 2015-07-25.
  2. „Наталитет во Република Македонија во 2012 година, по општини“ (PDF). stat.gov.mk. Посетено на 2015-07-25.
  3. „Наталитет во Република Македонија во 2013 година, по општини“ (PDF). stat.gov.mk. Посетено на 2015-07-25.
  4. „Наталитет во Република Македонија во 2014 година, по општини“ (PDF). stat.gov.mk. Посетено на 2015-07-25.
  5. „Живородени деца според припадноста кон етничка заедница на мајката и на таткото, 2012 година“ (PDF). stat.gov.mk. Посетено на 2015-07-25.
  6. „Живородени деца според припадноста кон етничка заедница на мајката и на таткото, 2013 година“ (PDF). stat.gov.mk. Посетено на 2015-07-25.
  7. „Развојни тенденции на наталитетот во Р.Македонија 1980-2011“ (PDF). eprints.ugd.edu.mk. Посетено на 2015-07-25.