Попис на населението во Македонија (2002)

Од Википедија — слободната енциклопедија
Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија

← 1994 2002 2011 →

Logo mk stat.jpg
Општи информации
ДржаваМакедонија Македонија
УправаДржавен завод за статистика
Резултати
Вкупно население2.022.547 ( 2,03 %)
Најмногу населена општинаКуманово (105,484)
Најмалку населена општинаЛозово (2,858)

Пописот на населението во Република Македонија од 2002 година бил спроведен во периодот од 1 до 15 ноември 2002 година. Било утврдено вкупно население од 2.022.547 лица.

Резултати по општини[уреди | уреди извор]

Македонци Албанци Турци Роми Срби Бошњаци Власи Останати
апсолутно мнозинство
  
  
  
  
  
  
  
  
релативно мнозинство
  
  
  
  
  
  
  
  
општина вкупно Македонци Албанци Турци Роми Срби Бошњаци Власи останати
вкупно 2,022,547 (100,00%) 1,297,981 (64,17%) 509,083 (25,17%) 77,959 (3,85%) 53,879 (2,66%) 35,939 (1,77%) 17,018 (0,84%) 9,695 (0,47%) 20,993 (1,03%)
Град Скопје 506,926 338,358 103,891 8,595 23,475 14,298 7,585 2,557 8,167
* Аеродром 72,009 64,391 1,014 430 580 3,085 538 501 1,470
* Бутел 37,371 22,553 10,266 1,304 561 1,041 970 120 556
* Гази Баба 72,617 53,497 12,502 606 2,082 2,097 710 236 887
* Ѓорче Петров 41,634 35,455 1,597 368 1,249 1,730 489 109 637
* Карпош 59,666 52,810 1,952 334 615 2,184 98 407 1,266
* Кисела Вода 57,236 52,478 250 460 716 1,426 425 647 834
* Сарај 35,408 1,377 32,408 45 273 18 1,120 0 167
* Центар 45,362 38,778 1,415 492 974 2,037 108 459 1,099
* Чаир 64,823 15,628 36,971 4,500 3,083 621 2,950 78 992
* Шуто Оризари 20,800 1,391 5,516 56 13,342 59 177 0 259
Арачиново 11,597 596 10,879 0 0 10 65 1 46
Берово 13,941 13,335 0 91 459 20 3 6 27
Битола 95,385 84,616 4,164 1,610 2,613 541 21 1,270 550
Богданци 8,707 8,093 2 54 1 525 0 5 27
Боговиње 28,997 37 27,614 1,183 5 1 9 0 148
Босилово 14,260 13,649 0 495 24 8 0 0 84
Брвеница 15,855 5,949 9,770 2 0 78 1 0 55
Валандово 11,890 9,830 0 1,333 32 639 1 1 54
Василево 12,122 9,958 0 2,095 5 4 1 1 58
Вевчани 2,433 2,419 3 0 0 3 0 1 7
Велес 55,108 46,767 2,299 1,724 800 540 2,406 343 229
Виница 19,938 18,261 0 272 1,230 32 0 121 22
Врапчиште 25,399 1,041 21,101 3,134 0 4 8 0 111
Гостивар 81,042 15,877 54,038 7,991 2,237 160 39 15 685
Градско 3,760 2,924 125 71 127 23 465 0 25
Дебар 19,542 3,911 11,348 2,684 1,080 22 3 2 492
Дебрца 5,507 5,324 153 2 0 8 0 1 19
Делчево 17,505 16,637 7 122 651 35 0 4 49
Демир Капија 4,545 3,997 23 344 16 132 1 0 32
Демир Хисар 9,497 9,179 232 35 11 13 2 7 18
Дојран 3,426 2,641 17 402 59 277 2 3 25
Долнени 13,568 4,871 3,616 2,597 13 16 2,380 0 75
Гевгелија 22,988 22,258 8 31 13 367 5 214 92
Желино 24,390 71 24,195 2 0 1 5 0 116
Зелениково 4,077 2,522 1,206 1 92 45 191 1 19
Зрновци 3,264 3,247 0 0 0 2 0 13 2
Илинден 15,894 13,959 352 17 428 912 0 1 225
Јегуновце 10,790 5,963 4,642 4 41 109 1 0 30
Кавадарци 38,741 37,499 2 167 679 218 4 27 145
Карбинци 4,012 3,200 0 728 2 12 0 54 16
Кичево 56.739 20,278 30,932 2,998 1,631 102 8 76 714
Конче 3,536 3,009 0 521 0 3 0 0 3
Кочани 38,092 35,472 1 315 1,951 67 2 194 90
Кратово 10,441 10,231 0 8 151 33 0 1 17
Крива Паланка 20,820 19,998 0 2 668 103 2 3 44
Кривогаштани 6,150 6,126 0 0 8 6 0 0 10
Крушево 9,684 6,081 2,064 315 0 38 137 1,020 29
Куманово 105,484 63,746 27,290 292 4,256 9,062 20 147 671
Липково 27,058 169 26,360 0 0 370 6 1 152
Лозово 2,858 2,471 35 157 0 27 34 122 12
Маврово и Ростуше 8,618 4,349 1,483 2,680 10 6 31 0 59
Македонска Каменица 8,110 8,055 0 0 14 24 8 0 9
Македонски Брод 7,141 6,927 0 181 3 22 1 0 7
Могила 6,710 6,432 34 229 6 2 0 0 7
Неготино 19,212 17,768 30 243 453 627 1 14 76
Новаци 3,549 3,490 21 27 0 7 0 1 3
Ново Село 11,567 11,509 0 0 3 25 2 0 28
Охрид 55,749 47,344 2,962 2,268 69 366 29 323 2,388
Петровец 8,255 4,246 1,887 75 134 415 1,442 0 56
Пехчево 5,517 4,737 0 357 390 12 0 2 19
Пласница 4,545 34 20 4,446 0 0 0 0 45
Прилеп 76,768 70,878 22 917 4,433 172 86 17 243
Пробиштип 16,193 15,977 0 6 37 89 1 37 46
Радовиш 28,244 23,752 8 4,061 271 71 1 26 54
Ранковце 4,144 4,058 0 0 57 18 0 0 11
Ресен 16,825 12,798 1,536 1,797 184 74 1 26 409
Росоман 4,141 3,694 0 0 6 409 0 0 32
Свети Николе 18,497 18,005 0 81 72 71 1 238 29
Сопиште 5,656 3,404 1,942 243 0 32 0 4 31
Старо Нагоричане 4,840 3,906 1 0 1 926 0 0 6
Струга 63,376 20,336 36,029 3,628 116 106 103 656 2,402
Струмица 54,676 50,258 3 3,754 147 185 6 3 320
Студеничани 17,246 309 11,793 3,285 73 14 1,662 0 110
Теарце 22,454 2,739 18,950 516 67 14 1 0 167
Тетово 86,580 20,053 60,886 1,882 2,357 604 156 15 627
Центар Жупа 6,519 814 454 5,226 0 0 0 0 25
Чашка 7,673 4,395 2,703 391 0 55 67 1 61
Чешиново-Облешево 7,490 7,455 0 0 0 4 0 30 1
Чучер-Сандево 8,493 4,019 1,943 0 23 2,426 1 16 65
Штип 47,796 41,670 12 1,272 2,195 297 11 2,074 265

Општини пред 2013[уреди | уреди извор]

општина вкупно Македонци Албанци Турци Роми Срби Бошњаци Власи останати
Вранештица 1,322 1,033 10 276 0 2 0 0 1
Другово 3,249 2,784 155 292 1 8 0 0 9
Кичево 30,138 16,140 9,202 2,430 1,630 86 7 76 567
Зајас 11,605 211 11,308 0 0 6 0 0 80
Осломеј 10,420 110 10,252 0 0 0 1 0 57

Етничка карта[уреди | уреди извор]

Галерија[уреди | уреди извор]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]