Попис на населението во Македонија (1948)

Од Википедија — слободната енциклопедија

Попис на населението во Македонија во 1948 година – попис извршен во склоп на општиот пописот на населението во ФНРЈ, кој го спровел тогашниот Државен статистички уред на Сојузната планска комисија. Пописот бил завршен на 16 март 1948 година. Пописниот образец содржел 13 прашања и упатство за пополнување. Основната намера на пописот била да се добие увид во состојбата на населението заради процена на воените последици и штети. Републиките на тогашната ФНРЈ се делеле на градови и срезови.[1]

Национален состав на населението по градови[уреди | уреди извор]

Вкупното градско население во Македонија во 1948 година изнесувало 231.469 жители или 20% од вкупното население.

Национален состав на населението на НР Македонија, 1948 година (1. дел)
подрачје/град вкупно Срби Хрвати Словенци Македонци Црногорци неопр. муслимани Бугари Чеси Словаци
НР Македонија 1.152.986 29.721 2.090 729 789.648 2.348 1.560 889 130 29
Град Скопје 87.654 5.872 986 425 51.819 770 405 275 74 11
Град Битола 30.761 912 118 50 23.734 229 205 29 5 1
Град Куманово 20.242 1.222 39 6 12.981 169 120 8 32 9
Град Охрид 11.169 322 31 4 6.094 174 17 19 2 1
Град Прилеп 26.789 284 31 4 23.268 43 8 13 4 0
Град Струмица 10.868 190 47 14 9.805 50 14 20 3 0
Град Тетово 17.259 384 125 17 5.992 37 1 10 13 2
Град Титов Велес 15.366 304 81 24 13.296 25 54 46 0 1
Град Штип 11.361 441 76 19 9.050 57 3 22 1 6
Национален состав на населението на НР Македонија, 1948 година (2. дел)
подрачје/град Руси Русини/Украинци Албанци Унгарци Германци Романци Власи Италијанци Турци Роми останати и неп.
НР Македонија 1.141 0 197.389 219 360 77 9.511 56 95.940 19.500 1.649
Град Скопје 557 0 5.209 113 152 16 665 27 13.928 5.796 554
Град Битола 73 0 1.327 7 39 3 420 5 3.543 0 61
Град Куманово 21 0 2.370 7 64 1 25 0 1.498 1.648 30
Град Охрид 12 0 1.011 1 0 1 271 0 2.758 444 7
Град Прилеп 45 0 9 3 42 0 14 1 1.207 1.799 14
Град Струмица 32 0 35 1 1 0 2 1 610 38 5
Град Тетово 27 0 9.975 1 3 2 8 5 302 348 7
Град Титов Велес 38 0 51 11 12 1 47 0 588 767 20
Град Штип 37 0 21 35 3 1 3 0 977 606 3

Национален состав на населението по срезови[уреди | уреди извор]

Национален состав на населението на НР Македонија, 1948 година (1. дел)
подрачје/град вкупно Срби Хрвати Словенци Македонци Црногорци неопр. муслимани Бугари Чеси Словаци
НР Македонија 1.152.986 29.721 2.090 729 789.648 2.348 1.560 889 130 29
Беровски Срез 18.144 152 9 2 17.538 22 0 15 0 0
Битолски Срез 59.534 120 12 3 49.577 14 21 18 0 0
Бродски Срез 18.338 15 1 4 17.377 3 0 3 1 0
Царевоселски Срез 20.159 73 10 4 15.669 4 1 38 0 1
Дебарски Срез 25.231 23 5 2 14.516 2 2 0 0 0
Демирхисарски Срез 19.642 11 1 1 18.654 0 0 1 0 0
Гевгелиски Срез 31.656 773 50 20 24.063 156 3 27 1 1
Ѓорчепетровски Срез 21.046 472 67 38 5.521 27 6 2 1 1
Гостиварски Срез 53.258 180 33 10 13.091 56 6 4 1 0
Кавадаречки Срез 40.617 1.410 36 12 37.098 69 20 18 3 0
Национален состав на населението на НР Македонија, 1948 година (2. дел)
подрачје/град Руси Русини/Украинци Албанци Унгарци Германци Романци Власи Италијанци Турци Роми останати и неп.
НР Македонија 1.141 0 197.389 219 360 77 9.511 56 95.940 19.500 1.649
Беровски Срез 6 0 3 0 0 1 0 0 81 313 2
Битолски Срез 3 0 3.276 1 3 1 1.289 0 5.147 28 21
Бродски Срез 5 0 887 0 2 0 0 0 4 34 2
Царевоселски Срез 18 0 0 2 1 0 1 0 4.036 300 1
Дебарски Срез 3 0 7.485 1 4 0 1 0 2.913 267 7
Демирхисарски Срез 1 0 964 0 0 0 0 0 6 3 0
Гевгелиски Срез 35 0 39 2 16 0 593 0 5.172 230 475
Ѓорчепетровски Срез 50 0 14.395 1 0 0 0 9 53 392 1
Гостиварски Срез 2 0 39.345 2 4 12 8 1 117 342 44
Кавадаречки Срез 24 0 24 2 2 1 137 1 1480 127 153

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Novak 1954.

Литература[уреди | уреди извор]

  • Grupković, Dragutin, уред. (1988). Uporedni pregled rezultata popisa od 1921-1981. godine. Beograd: Savezni zavod za statistiku.
  • Novak, Ante, уред. (1954). Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948 godine. 9. Beograd: Savezni zavod za statistiku.