Економија на Македонија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Економија на Македонија
Народна Банка.jpg
Народна банка на Македонија, централната банка на Македонија
Ранг 130. (ПКМ, проц. 2014)
Валута 1 Македонски денар (MKD) = 100 дени
Фискална година календарска
Трговски организации СТО, ОБСЕ
Статистика
БДП 27,41 млрд. $ (ПКМ, проц. 2014)
Пораст на БДП 3,4% (реален, проц. 2014)
БДП по глава на жител 13.200 $ (ПКМ, проц. 2014)
БДП по сектор земјоделство: 10,4%; индустрија: 26,2%; услуги: 63,4% (проц. 2014)
Инфлација 3,1% (CPI, проц. 2013)
Сиромашно население 30,4% (2011)
Коефициент Џини 43,6 (2013)
Работна сила 960.700 (проц. 2013)
Работна сила
по занимање
земјоделство: 18,8%; индустрија: 27,5%; услуги: 53,7% (септември 2013)
Стапка на невработеност positive decrease 26,8% (2015, 2К)[1]
Просечна бруто плата 32.164 MKD, месечно (август 2015)[2]
Просечна нето плата 21.882 MKD, месечно (август 2015)[3]
Водечки индустрии прехранбена, пијалаци, текстил, хемикалии, железо, челик, цемент, енергија, лекови
Ранг според Ease of Doing Business 12та[4]
Надворешност
Извоз 4,934 млрд. $ (проц. 2014)
Извозни добра храна, пијалоци, тутун; текстил, разновидни производи, железо, челик, автомобилски делови
Главни извозни партнери  Германија 41.4%
 Бугарија 6.6%
 Италија 6.1%
 Србија 5.2%
 Косово 4.7%
 Грција 4.6% (проц. 2014)
Увоз 7,277 млрд. $ (проц. 2014)
Увозни добра машини и опрема, автомобили, хемикалии, горива, прехранбени производи
Главни увозни партнери  Обединето Кралство 12.3%
 Германија 11.1%
 Грција 9.2%
 Србија 8.2%
 Италија 6.2%
 Кина 5.9%
 Бугарија 5.3%
 Турција 5.1% (проц. 2014)
Странски директни инвестиции 4,695 млрд. $ (проц. 31 декември 2013)
Бруто надворешен долг 7,451 млрд. $ (30 септември 2013)
Јавни финансии
Јавен долг 45,8% од БДП (проц. 2014)
Буџетски дефицит -4,1% од БДП (проц. 2013)
Приходи 3,22 млрд. $ (проц. 2013)
Кредитен рејтинг Стандард и Пурс:[5]
BB-(домашна)
BB-(странска)
BB(T&C Assessment)
изглед: стабилен[6]
Фич:[6]
BB+
изглед: стабилен[7]
Девизни резерви 2,906 млрд. $ (31 декември 2013)
Главен извор на податоци: Светска книга на факти на ЦИА
Сите вредности, освен ако не е запишано поинаку, се во ам. долари

Република Македонија по стекнувањето на својата независност од СФРЈ, по Референдумот од 1991 година, излегла како најсиромашна Република. Економијата уште повеќе тонела во деведесетите поради бројни фактори: распадот на заедничкиот пазар, војните во поранешна Југославија, грчката блокада, санкциите спрема СР Југославија и многу други. Кон крајот на деведесетите економијата пополека почнува да забележува раст, но тоа повторно се прекинува со војната во Косово од 1999 и домашниот етнички конфликт од 2001. Денеска економијата повторно пополека бележи закрепнување. Но Република Македонија сѐ уште го нема достигнато ни нивото од од осамостојувањето 1991 (највисокото ниво воопшто го има достигнато во 1987).

Економијата е пост-транзициска, со голем број сѐ уште нерешени транзициски проблеми. Невработеноста е најголем проблем, 38% (2005). Корупцијата е системска појава. Неефикасното судство исто така негативно се одразува врз економијата. Нивото на домашни и странски инвестиции е ниско. Пазарното стопанство го нарушуваат неколку монополи. Сивата економија е широко распространета и има проценки дека претставува и до 20% од економската активност. Од друга страна макроекономските показатели веќе долго време се добри. Исто така Македонија е релативно малку задолжена земја. Државата располага средно кфалификувана но евтин а работна сила. Инфраструктурата е во релативно добра состојба, но сепак требаат инвестиции во оваа област (пред се во транспортно-комуникациско поврзување исток-запад). Република Македонија е член на Светската трговска организација и има отворена економија, високоинтегрирана во меѓународната трговска размена (вкупната размена со странство во 2005 изнесуваше 79,5%).

Меѓународни рангирања[уреди | уреди извор]

Во октомври 2014 година, познатото списание „Форбс (Forbes)“ ја рангирал Македонија на 36. место во светот според условите за водење бизнис. По одделни категории, Македонија остварила најдобри оценки во доменот на монетарната слобода и бирократските процедури, каде била рангирана на шестото и седмото место. Во категориите за заштита на инвеститорите и даночното оптоварување, Македонија се пласирала на 16. и 24. место во светот. Од друга страна, Македонија била најслабо рангирана во категориите: функционалност на пазарот (67 место), лични слободи (69 место), сопственички права (78 место) и иновации (82 место).[8]
Подоцна, во декември 2014 година, во новото рангирање на списанието „Форбс“, Македонија се нашла на 31. место. Притоа, таа била рангирана на третото место во категоријата „бирократски процедури“, а според монетарната слобода е нашла на шестото место, додека според даночното оптоварување била на седмото место. Најлош пласман, Македонија остварила во доменот на иновациите (65 место), личната слобода (67 место) и сопственичките права (72 место).[9]

Кредитен рејтинг[уреди | уреди извор]

Во 2015 година, десетта година по ред, агенцијата „Фич“ го потврдила кредитниот рејтинг на Македонија на нивото „ВВ+“ при што стабилниот изглед бил заменет со негативна перспектива.[10]

Секторска структура[уреди | уреди извор]

Рударство[уреди | уреди извор]

Во 2015 година, во секторот на рударството работеле околу 300 претпријатија, од кои околу 160 биле ангажирани директно во рударството. Само во рудниците биле вработени околу 3.000 лица, додека заедно со фирмите за вадење камен, бројот на вработените изнесувал околу 12.000. Во 2011 година, производството на основни метали учествувало со 9,38% во БДП, додека учеството на секторот за вадење руди на метали изнесувало 1,7%. Вадењето руди на метали учествувало со 6,05% во вкупниот физички обем на производството во индустријата и рударството. Во 2014 година, извозот на основни метали изнесувал 894,6 милиони долари, а заедно со вадењето руди на метали, вкупниот извоз изнесувал 970 милиони долари.[11]

Енергија[уреди | уреди извор]

 • Електрична енергија-производство: 5.935 милијарди кWh (2006 година)
 • Електрична енергија-производство по ресурси:
  • фосилно гориво: 80,7%
  • водни: 18,3%
  • друг вид: 1% (2006 година)
 • Електрична енергија-потрошувачка: 8.929 милијарда кWh (2006 година)
 • Бензин-потрошувачка: 23,000 bbl/ден (2006 година)


Земјоделство[уреди | уреди извор]

Во 2014 година, во Македонија, во регистерот на Управата за јавни приходи биле регистрирани вкупно 164 992 земјоделци, од кои, 16 593 се регистрирале како лица на кои земјоделството им е основна дејност, додека другите 143 399 пријавиле дека земјоделството им е дополнителна дејност.[12]

Телекомуникации[уреди | уреди извор]

Во јуни 2015 година, по двегодишна работа, престанал да постои виртуелниот мобилен оператор „Албафоне“, а во исто време се споиле операторите „Вип“ и „Оне“. Во 2010 година, просечната цена за една минута разговор во мобилната телефонија во Македонија изнесувала 3,4 денари, а веќе во 2014 година, таа паднала на 1,27 денари. На крајот од 2014 година, во Македонија имало 2.224.439 мобилни претплатници, што претставувало стапка на пенетрација од 107,86%. Од вкупниот број претплатници, 1.234.726 биле при-пејд коринсици, 697.954 биле пост-пејд корисници, а 291.759 биле деловни пост-пејд корисници. Фирмата „Т-мобиле Македонија“ имала најголемо пазарно учество од 46,35%, а по неа следувале „Вип“ со 27,2% и „Оне“ со 25,9%, а операторот „Албафоне“ имал учество од 1,29%.[13] Во октомври 2015 година официјално започнала со работа новата компанија „Оне.Вип“ настаната со спојување на двата оператора „Оне“ и „Вип“. Притоа, во новата фирма, Телеком Австрија поседувала 55% од акциите, додека 45% биле во сопственост на Телеком Словенија.[14]

Индустрија[уреди | уреди извор]

Текстилна индустрија[уреди | уреди извор]

Текстилната индустрија е трета најзначајна индустриска гранка во Македонија. Производството на облека учествува со 12,73% во вкупното индустриско производство, а заедно со производството на текстил, учеството изнесува речиси 15%. Во 2009 година имало 1.930 претпријатија во текстилната индустрија, т.е. 4,3% од вкупниот број претпријатија во Македонија. Од нив, 600 биле производствени фирми. Речиси 50% до текстилните фирми се наоѓаат во Источна Македонија, а 87% се микро или мали претпријатија. Во 1998 година, извозот на текстилни производи учествувал со 31% во вкупниот македонски извоз, 17% во 2011 и 15,2% во 2014 година.[15]

Табела бр. 1: Извозот на текстилни производи (1998-2014)[16]

Година Извоз (мил. долари)
1998 405
2005 539
2007 684,5
2008 766
2009 627,5
2010 620
2011 720
2012 658
2013 701,5
2014 748,4

Производство на храна и пијалоци[уреди | уреди извор]

Во 1994 година, македонскиот извоз на вино изнесувал 15,6 милиони долари, а извозот се зголемил на 63,5 милиони во 2014 година. Во 2012 година биле извезени 118 милиони литри вино, од кои 79 милиони во ЕУ. [17]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. „Активно население“. Државен завод за статистика на Република Македонија. http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=98. конс. 29 септември 2015. 
 2. „Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен“. Државен завод за статистика на Република Македонија. http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=41. конс. 3 ноември 2015. 
 3. „Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен“. Државен завод за статистика на Република Македонија. http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?rbrtxt=40. конс. 3 ноември 2015. 
 4. „Ease of Doing Business in Macedonia“. Doing Business 2016. Светска банка. http://doingbusiness.org/data/exploreeconomies/macedonia-fyr/. конс. 30 октомври 2015. 
 5. „Список на рејтинг на државите“. Стандард и Пурс. http://www.standardandpoors.com/ratings/sovereigns/ratings-list/en/eu/;jsessionid=k1FKTWWXhvYrxdVvhTSP0zbLLC9PLG1F1RP4T5ZxHnNjGQw624vw!1264516119?subSectorCode=39&start=50&range=50. конс. 28 март 2014. 
 6. 6,0 6,1 Како Фич, Мудис и С&П го пресметуваат кредитниот рејтинг на секоја држава“, „The Guardian“, 15 април 2011 (конс. 31 мај 2011).
 7. „Фич уште еднаш го потврди кредитниот рејтинг на Македонија“. Дневник. МПМ Македонија. 6 септември 2014. http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=9DB04DE613E6B946982C7479CAEB7D10. конс. 6 септември 2014. 
 8. „Македонија на 36 место според можностите за водење бизнис“, Економија и бизнис, година 17, број 196, 30 октомври 2014, стр. 12.
 9. „Скок од 5 места на Македонија во дуинг бизнис листата на Форбс“, Економија и бизнис, број 198, 25 декември 2014, стр. 13.
 10. „Фич го потврди кредитниот рејтинг на Македонија ББ+“, Економија и бизнис, година 18, број 207, 11 септември 2015, стр. 12.
 11. Мирче Јовановски, „Рудниците под притисок на цените на металите“, Економија и бизнис, година 18, број 206, 12 август 2015, стр. 49-53.
 12. „Од 165.000 регистрирани земјоделци, 12.500 уплаќаат за пензија“, Дневник, година XVIII, број 5596, понеделник, 20 октомври 2014, стр. 6-7.
 13. Марјан Блажевски, „За пет години просечната цена на минута разговор се намали од 3,4 на 1,27 денар“, Дневник, година XIX, број 5806, петок, 3 јули 2015, стр. 6-7.
 14. „Оне.Вип официјално стартуваше со работа“, Економија и бизнис, година 18, број 208, октомври 2015, стр. 10.
 15. Мирче Јовановски, „Текстилците се борат за секој денар“, Економија и бизнис, година 18, број 201, 20 март 2015, стр. 42-43.
 16. Мирче Јовановски, „Текстилците се борат за секој денар“, Економија и бизнис, година 18, број 201, 20 март 2015, стр. 42-43.
 17. Александар Стојков, „Сепак се движи!“, Економија и бизнис, година 18, број 200, 20 февруари 2015, стр. 56-59.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]