ЕЛЕМ

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
А.Д. Електрани на Македонија
ЕЛЕМ
Тип акционерско друштво
Oснована 1945 како дел од Електростопанство на Македонија, 2005 како ЕЛЕМ
Седиште Македонија Скопје, Македонија
Клучни личности д-р Влатко Чингоски (Генерален директор и Претседател на УО)
Дејност Електроенергетика
Приходи MKD10.138.303.101,00 (2007)
Вработени 3910 (31.12.2007)
Портал www.elem.com.mk

А.Д. Електрани на Македонија или скратено ЕЛЕМ е најголемиот производител на електрична енергија во Република Македонија и акционерско друштво во сопственост на државата. Произлезено е од поранешното „Електростопанство на Македонија“, како дел кој се бави исклучиво со производство. Останатите два дела се МЕПСО (електропренос) и ЕВН (дистрибуција).

ЕЛЕМ обезбедува околу 95% од вкупните потреби за електрична енергија на Македонија, преку трите термоелектрани, осумте хидроелектрани и паркот на ветерниците во Валандово.

ЕЛЕМ е одговорен и за развојот на електроенергетскиот систем во Македонија во делот на производството на електрична енергија. Некои од планираните проекти на ЕЛЕМ се хидроцентралите Чебрен, Галиште, Бошков Мост, Света Петка и комбинираната гасна електрана во Скопје.

Производни капацитети[уреди | уреди извор]

Термоелектрани[уреди | уреди извор]

Термоелектраните се доминантни во електроенергетскиот систем на Македонија. Најголем термо-капацитет е РЕК Битола со своите три блока Битола 1, 2 и 3, од по 225 MW. Тие покриваат 80% од производството на електрична енергија во нашата земја. Јагленот со просечна калоричност од 8.079 kJ/kg е основно гориво во РЕК Битола. Во составот на термо системот во Македонија припаѓа и РЕК Осломеј со инсталирана моќност на блокот од 125MW и нето просечно годишно производство од 400 GWh. Јагленот со просечна калоричност од 7.600 kJ/kg е основно гориво и во РЕК Осломеј.

Покрај термоелектраните на јаглен, ТЕЦ Неготино е термоелектрана на мазут, со инсталиран капацитет од околу 250MW, но поради високата цена на мазутот се вклучува во работа само во вонредни случаи.

Хидроелектрани[уреди | уреди извор]

Вкупната инсталираност на хидрокапацитетите изнесува 528,4 MW, односно 40% од вкупните капацитети на ЕЛЕМ. Во системот на ЕЛЕМ постојат седум хидроелектрани, од кои две проточни, Равен и Врбен, и пет акумулациони: Вруток, Шпилје, Глобочица, Тиквеш и Козјак. Од вкупното производство на електрична енергија во АД ЕЛЕМ хидропроизводството обезбедува околу 17 %, и тоа пред сè за задоволување на дневните варијации на потрошувачката на електрична енергија и за обезбедување на системските услуги за регулација со што се постигнува поголема флексибилност и распoложивост на електроенергетскиот систем.

Производство[уреди | уреди извор]

Производството на ЕЛЕМ задоволува околу 96% од потребите за електрична енергија на Република Македонија.[1] Остатокот се обезбедува главно од увоз. За производството во термоелектраните, ЕЛЕМ има неколку јагленокопи кои во целост ги задоволуваат нивните потреби од јаглен.

Електрична енергија[уреди | уреди извор]

Вкупното производство на електрична енергија во 2008. година изнесувало 5615 GWh електрична енергија, од кои 4877 GWh (87%) од термоцентралите и 738 GWh (13%) од хидроцентралите. Малото учество во производството на хидроцентралите се должи на лошата хидролошка состојба во 2008.[2]

Јагленокопи[уреди | уреди извор]

Во 2008 година, за потребите на термоелектраните, од рудниците се ископани 7.746.170 тони јаглен. За потребите на ТЕЦ Битола од рудникот Суводол се ископани 6.376.643 t, а од рудникот Брод – Гнеотино оваа година се испорачани првите количини на јаглен од 127 536 [t]. Од овој рудник се планира од 2009 година да се ископуваат по 2.000.000 t или околу една третина од потребите на ТЕЦ Битола. За потребите на ТЕЦ Осломеј од рудникот Осломеј – Запад се ископани 936.278 t јаглен, а со отварањето на усекот во локалниот Стар рудник е овозможена испорака на 305.713 t.[3]


Организациона структура[уреди | уреди извор]

Надзорен одбор
Управен одбор
Генерален директор
Дирекција Подружници
Правни и општи работи ХЕЦ Маврово, Гостивар
Производство на ел. енергија ХЕЦ Шпилје, Дебар
Развој и инвестиции ХЕЦ Глобочица, Струга
Финансиски работи ХЕЦ Тиквеш, Кавадарци
Комерцијални работи ХЕЦ Треска, Скопје
РЕК Битола, Новаци
РЕК Осломеј, Осломеј
Енергетика, Скопје

Надворешни врски[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]