Економија на Хрватска

Од Википедија — слободната енциклопедија

Хрватска е поранешна економија во транзиција и сегашна членка на Европската Унија.

Основни макроекономски показатели[уреди | уреди извор]

Раст и пад на БНП на Хрватска од 2005 година

Стопанска структура[уреди | уреди извор]

Даночен систем[уреди | уреди извор]

Финансиски сектор[уреди | уреди извор]

Биланс на меѓународните плаќања[уреди | уреди извор]

Салдо на тековната сметка (% од БДП), 1994-2007.[1]
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Извоз на стоки 30,2% 24% 23,5% 20% 21,2% 22,1% 24,8% 24% 21,9% 21,9% 23,9% 23,9% 24,7% 24,5%
Увоз на стоки -39% -41,2% -41,1% -46,8% -40% -38,6% -42,2% -44,6% -46,7% -49,4% -48,3% -48,9% 49,1% -49,7%
Трговско салдо -8,8% -17,2% -17,6% -26,8% -18,8% -16,6% -17,4% -20,6% -24,8% -27,5% -24,3% -25,% -24,4% -25,2%
Услуги, нето 10,1% 4,6% 7,5% 8,5% 9,5% 8,2% 12,2% 14,8% 13,9% 19,4% 16,9% 17,4% 16,7% 16,9%
Доход, нето -1,1% -0,2% -0,4% -0,1% -0,8% -1,8% -2,1% -2,7% -2,3% -4,3% -2,3% -3,3% -3,4% -3,1%
Тековни трансфери, нето 3,6% 4,3% 5,1% 4,3% 3,3% 3,2% 4,8% 5% 4,8% 4,9% 4,3% 3,9% 3,2% 2,8%
Тековна сметка, нето 3,8% -8,5% -5,3% -14,1% -6,8% -7,1% -2,5% -3,6% -8,4% -7,4% -5,4% -6,9% -7,9% -8,6%
Грешки и пропусти -2% 2,6% -4,8% 0,9% 0% -5,1% -4% -1,1% -2,8% -4,3% -3,2% -3,7% -2,6% -2,5%

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Aleksandar Stojkov, Current Account Deficits and Economic Growth: Evidence from the South Eastern European Economies. Iustinianus Primus Faculty of Law, Skopje, 2009, стр. 259.