Национален парк Пелистер

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Национален парк Пелистер
МСЗП Категорија II (национален парк)
Pelister 01.jpg
[[file:Шаблон:ПолКарта Macedonia|284px|Местоположба на подрачјето]]<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Грешка во изразот: Непрепознаен интерпункциски знак „[“%; left: Грешка во изразот: Непрепознаен интерпункциски знак „[“%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Грешка во изразот: Непрепознаен интерпункциски знак „[“px; top: -Грешка во изразот: Непрепознаен интерпункциски знак „[“px; width: Шаблон:ПолКарта Macedoniapx; font-size: Шаблон:ПолКарта Macedoniapx; line-height: 0; z-index:100;" title="">[[File:Шаблон:ПолКарта Macedonia|Шаблон:ПолКарта MacedoniaxШаблон:ПолКарта Macedoniapx|Национален парк Пелистер|link=|alt=Местоположба на подрачјето]]
Карта на Македонија
Место Општина Битола, Македонија
Најблиско нас. место Битола
Површина 171,5 km2 (66,2 ми) км2
Основано 1948

Пелистер е национален парк во Република Македонија. За национален парк е прогласен во 1948 година и има вкупна површина од 17.150 ха, a географска положба oд 40°57’ СГШ и 21°14’ ИГД[2]. Го опфаќа врвот Пелистер и се протега на падините на Баба Планина.

Име[уреди | уреди извор]

Името Пелистер води потекло од антиката, односно најверојатно е дадено од древномакедонските племиња, Пелагонци и Линкестиди кои живееле непосредно под планината Баба, во овој дел од рамнината Пелагонија. Меѓу народот постои и легенда дека името Пелистер доаѓа од зборовите „пет лисје“. Кованицата бели+стени= белистени=пелистер е една од можните варијанти за потеклото на името Пелистер. Исто така, има мислење дека името „Пелистер“ е кованица од бел+истер= бел-истер = пелистер. Како аналогија се зема името на полуостровот Истра и ред други топоними, ороними и сл. од претсловенско, античко-венетскиот период. Значењето на „истер“ и ден-денес во македонскиот јазик како и милениуми претходно се употребува - означува нешто што е истерано, извишено, било во висина, било во море и сл. Колку за потсетување, старото име на реката Дунав е исто така Истер!

Географија[уреди | уреди извор]

Шума на планината Баба

Националниот парк Пелистер се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија и зафаќа површина од 17.150 хектари. Прогласен е во 1948 година како прво заштитено природно богатство во Македонија. Повторно е прогласен за национален парк во 2007 година при што неговата првична површина од 12.500 ха е зголемена на сегашните 17.150 ха. Се карактеризира со поголем број врвови и возвишенија повисоки од 2000 метри, кои меѓу себе се раздвоени со длабоки долини. Највисок врв е Пелистер (2601 m). Од релјефните облици на Пелистер највпечатливи се т.н. камени реки. Тоа се наклони на релјефот исполнети со блокови од стени со различен состав.

Хидрографија[уреди | уреди извор]

Од хидрографските објекти, со посебна природна привлечност се двете глацијални езера, Пелистерски Очи - Големото и Малото Езеро на Пелистер, исто познати како „Горски Очи“.

Флора и Фауна[уреди | уреди извор]

Дел од флората на Пелистер

Растителниот свет на Пелистер е мошне разнообразен, па оттаму и неговото специфично ботаничко значење. Тука растат 88 дрвни видови, што претставува 29% од вкупната дендрофлора на Македонија. Во вегетацијата на НП Пелистер се среќаваат 21 растителна заедница, од кои 8 се шумски, а 13 тревни заедници. Од шумските дрвни видови најголема вредност има моликата - автохтон вид на петтоигличест бор со терцијарна старост којшто расте само на неколку планини на Балканскиот полуостров. Висинската амплитуда на распространувањето на моликата на Пелистер е од 600 до над 2200 метри.

НП Пелистер претставува класично наоѓалиште за повеќе од 20 растителни видови, од коишто 2 се локални ендемити. Од 'рбетниците се среќаваат: 10 видови водоземци, 15 влечуги, 91 вид птици и 35 видови цицачи. Од рибите, значајно е да се истакне присуството на пелистерската ендемична поточна пастрмка (Salmo trutta peristericus) и пелагониската поточна пастрмка (Salmo trutta pelagonicus).

Пелистерски ендемски видови[уреди | уреди извор]

Фауна:

 • Salmo trutta peristericus (поточна пастрмка)
 • Salmo trutta pelagonicus (поточна пастрмка)
 • Iliodromus peristericus (остракоди)
 • Eucypris diebeli (остракоди)
 • Niphragus pancici peristericus (амфиподното ракче)-Големо Езеро
 • Arcticocampus macedonicus (харпактикоидното ракче)
 • Brachydesmus peristerensis (пелистерската стоногалка)
 • Alpaeus macedonica (тврдокрилните инсекти)
 • Cychrus attenuatus peristericus (тврдокрилните инсекти)
 • Duvaliotes peristericus (тврдокрилните инсекти)
 • Platyduvalius macedonicus (тврдокрилните инсекти)
 • Trechus hajeki (тврдокрилните инсекти)
 • Scythris crypta (мали пеперутки)
 • Scythris similis (мали пеперутки)
 • Hadena clara macedonica (ноќната пеперутка)

Флора:

 • Alchemilla peristerica (пелистерската небесна роса)
 • Sempervivum octopodes (еден од двата ендемски видови на пази куќа)
 • Jovibarba heuffelii var (еден од двата ендемски видови на пази куќа)
 • Crocus pelistericus (пелистерската качунка)
 • Festuca pelisterica (пелистерската власеника)

Галерија[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]