Региони на Македонија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Регионите на Македонија.

Регионите на Македонија се усвоени во Владата на Македонија во 2007 година, а во Собранието на 29 септември 2009 година. Официјално, Македонија е поделена на осум плански региони, кои служат за статистички, економски и административни цели. Покрај регионите, првостепена административна поделба на Македонија се општините.

Најголем регион по површина е Пелагонискиот, кој има и најмногу населени места, околу 343, но се одликува со мала густина на населеност од 50 жители на километар квадратен, додека најмалиот регион, Скопскиот има изразито густа населеност од 319 жители на километар квадратен и апсорбира повеќе од една четвртина од вкупното население во Македонија. Руралните општини се доста застапени речиси во сите региони, меѓутоа најголем дел од населението живее во поголемите урбани центри, што упатува на нерамномерна концентрација на населението внатре во регионите.

Полошкиот и Југозападниот Регион се издвојуваат според високото учество на населението кое живее во руралните средини, додека во другите региони руралните населби се поретко населени.[1]

NUTS[уреди | уреди извор]

Како земја-кандитат за членство во Европската Унија, Македонија (код: MK) е вклучена во тристепената номенклатура на територијални статистички единици (NUTS). Покрај тоа постојат и два нижи степена што се однесуваат на општините и населените места.

Население[уреди | уреди извор]

Според проценките на Заводот за статистика, населението по региони е:[2]

2010
Регион Население Густина
(жит/км²)
Logo of Vardar Region.svg Вардарски 153.858 38,1
Logo of Eastern Region, North Macedonia.svg Источен 179.770 50,8
Logo of Southwestern Region, North Macedonia.svg Југозападен 221.855 66,4
Logo of Southeastern Region, North Macedonia.svg Југоисточен 172.858 63,1
Logo of Pelagonia Region.svg Пелагониски 234.137 49,6
Logo of Polog Region.svg Полошки 314.804 130,3
Logo of Northeastern Region, North Macedonia.svg Североисточен 175.045 75,8
Logo of Skopje Region.svg Скопски 602.677 322,4

2011
Регион Население Густина
(жит/км²)
Logo of Vardar Region.svg Вардарски 153.822 38,1
Logo of Eastern Region, North Macedonia.svg Источен 179.387 50,7
Logo of Southwestern Region, North Macedonia.svg Југозападен 221.517 66,3
Logo of Southeastern Region, North Macedonia.svg Југоисточен 173.056 63,2
Logo of Pelagonia Region.svg Пелагониски 233.628 49,5
Logo of Polog Region.svg Полошки 315.964 130,8
Logo of Northeastern Region, North Macedonia.svg Североисточен 175.266 75,9
Logo of Skopje Region.svg Скопски 605.899 334,2

2012
Регион Население Густина
(жит/км²)
Logo of Vardar Region.svg Вардарски 153.659 38,0
Logo of Eastern Region, North Macedonia.svg Источен 178.814 50,6
Logo of Southwestern Region, North Macedonia.svg Југозападен 220.840 66,1
Logo of Southeastern Region, North Macedonia.svg Југоисточен 173.187 63,2
Logo of Pelagonia Region.svg Пелагониски 232.959 49,4
Logo of Polog Region.svg Полошки 317.003 131,2
Logo of Northeastern Region, North Macedonia.svg Североисточен 175.442 75,9
Logo of Skopje Region.svg Скопски 609.140 336,0

Поделба[уреди | уреди извор]

Македонија, според Собранието на републиката, е поделена на осум региони.[1]

Вардарски Регион[уреди | уреди извор]

Овој регион се простира во централниот дел на Македонија и го опфаќа средното сливно подрачје на реката Вардар, долните теченија на притоките Брегалница и Црна Река и крајниот западен дел од Овче Поле. Зафаќа површина од 4.042 квадратни километри или 16,2 проценти од територијата на Македонија. Вардарскиот Регион го соочинуваат следните општини:[1]

Вардарскиот Регион во рамките на Македонија.
 1. Coat of arms of Veles Municipality.svg Велес
 2. Grb-gradsko.jpg Градско
 3. Coat of arms of Demir Kapija Municipality.svg Демир Капија
 4. Coat of arms of Kavadarci Municipality.svg Кавадарци
 5. Coat of arms of Lozovo Municipality.svg Лозово
 6. Coat of arms of Negotino Municipality.svg Неготино
 7. Coat of arms of Rosoman Municipality.svg Росоман
 8. Former coat of arms of Sveti Nikole Municipality.svg Свети Николе
 9. Coat of arms of Čaška Municipality.svg Чашка

Источен Регион[уреди | уреди извор]

Овој регион го опфаќа сливното подрачје на реката Брегалница и зафаќа површина од 3.537 квадратни километри или 14,2 проценти од територијата на Македонија. Источниот Регион го соочинуваат следните општини:[1]

Источниот Регион во рамките на Македонија.
 1. Coat of arms of Berovo Municipality.svg Берово
 2. Coat of arms of Vinica Municipality, Macedonia.svg Виница
 3. Coat of arms of Delčevo Municipality.svg Делчево
 4. Coat of arms of Zrnovci Municipality.jpg Зрновци
 5. Coat of arms of Karbinci Municipality.svg Карбинци
 6. Coat of arms of Kočani Municipality.svg Кочани
 7. Coat of arms of Makedonska Kamenica Municipality.svg Македонска Каменица
 8. Coat of arms of Pehčevo Municipality.svg Пехчево
 9. Coat of arms of Probištip Municipality.svg Пробиштип
 10. Coat of arms of Češinovo-Obleševo Municipality.svg Чешиново-Облешево
 11. Coat of arms of Štip Municipality.svg Штип

Југозападен Регион[уреди | уреди извор]

Овој регион го опфаќа сливот на Охридското Езеро и сливното подрачје на реката Треска, зафаќа површина од 3.340 квадратни километри или 13,4 проценти од територијата на Македонија. Југозападниот Регион го соочинуваат следните општини:[1]

Југозападниот Регион во рамките на Македонија.
 1. Coat of arms of Vevčani Municipality.svg Вевчани
 2. Grb-debar.jpg Дебар
 3. Coat of arms of Debarca Municipality.svg Дебрца
 4. Coat of arms of Kičevo Municipality.png Кичево
 5. Coat of arms of Makedonski Brod Municipality (2012).svg Македонски Брод
 6. Coat of arms of Ohrid Municipality (2014).png Охрид
 7. Coat of arms of Plasnica Municipality.svg Пласница
 8. Coat of arms of Struga Municipality.svg Струга
 9. Coat of arms of Centar Župa Municipality.svg Центар Жупа
Во март 2013 година општините Вранештица, Другово, Зајас и Осломеј биле припоени кон општина Кичево.

Југоисточен Регион[уреди | уреди извор]

Овој регион ги опфаќа Струмичко-радовишката и Гевгелиско-валандовската Котлина, односно сливното подрачје на Струмичката Река и долното сливно подралје на реката Вардар. Неговата површина е 2.739 квадратни километри или 11 проценти од територијата на Македонија. Југоисточниот Регион го сочинуваат општините:[1]

Југоисточниот Регион во рамките на Македонија.
 1. Coat of arms of Bogdanci Municipality.svg Богданци
 2. Coat of arms of Bosilovo Municipality.svg Босилово
 3. Coat of arms of Valandovo Municipality.svg Валандово
 4. Coat of arms of Vasilevo Municipality.svg Василево
 5. Coat of arms of Gevgelija Municipality.svg Гевгелија
 6. Coat of arms of Dojran Municipality.svg Дојран
 7. Coat of arms of Konče Municipality.svg Конче
 8. Coat of arms of Novo Selo Municipality (2014).svg Ново Село
 9. Coat of arms of Radoviš Municipality.svg Радовиш
 10. Coat of arms of Strumica Municipality.svg Струмица

Пелагониски Регион[уреди | уреди извор]

Овој регион ги опфаќа Пелагониската и Преспанската Котлина, зафаќа површина од 4.717 квадратни километри или 18,9 проценти од територијата на Македонија. Пелагонискиот Регион го сочинуваат општините:[1]

Пелагонискиот Регион во рамките на Македонија.
 1. Coat of arms of Bitola Municipality.svg Битола
 2. Грб на Општина Демир Хисар.png Демир Хисар
 3. Coat of arms of Krivogaštani Municipality.svg Кривогаштани
 4. Coat of arms of Kruševo Municipality.svg Крушево
 5. Coat of arms of Mogila Municipality.svg Могила
 6. Coat of arms of Prilep Municipality.svg Прилеп
 7. Coat of arms of Resen Municipality.svg Ресен
 8. Coat of arms of Novaci Municipality.svg Новаци
 9. Coat of arms of Dolneni Municipality.svg Долнени

Полошки Регион[уреди | уреди извор]

Полошкиот Регион во рамките на Македонија.

Овој регион ги опфаќа Полошката Котлина, Мавровската Висорамнина, планинскиот масив Бистра и долината на реката Радика. Вкупната површина на регионот е 2.416 квадратни километри или 9,7 проценти од територијата на Македонија. Полошкиот Регион го сочинуваат општините:[1]

 1. Coat of arms of Bogovinje Municipality.svg Боговиње
 2. Coat of arms of Municipality of Brvenica.svg Брвеница
 3. Coat of arms of Vrapčište Municipality.svg Врапчиште
 4. Coat of arms of Gostivar Municipality.svg Гостивар
 5. Coat of arms of Želino Municipality.svg Желино
 6. Coat of arms of Jegunovce Municipality.svg Јегуновце
 7. Coat of arms of Mavrovo and Rostuša Municipality.svg Маврово и Ростуше
 8. Coat of arms of Tearce Municipality.svg Теарце
 9. Coat of arms of Tetovo Municipality, Macedonia.svg Тетово

Североисточен Регион[уреди | уреди извор]

Овој регион го зафаќа сливното подрачје на реката Пчиња и Крива Река. Вкупната површина на регионот изнесува 2.310 квадратни километри, што претставува 9,3 проценти од вкупната површина на Македонија. Североисточниот Регион го сочинуваат општините:[1]

Североисточниот Регион во рамките на Македонија.
 1. Coat of arms of Kratovo Municipality.svg Кратово
 2. Coat of arms of Kriva Palanka Municipality.svg Крива Паланка
 3. Coat of arms of Kumanovo Municipality.svg Куманово
 4. Coat of arms of Lipkovo Municipality.jpg Липково
 5. Coat of arms of Rankovce Municipality.svg Ранковце
 6. Coat of arms of Staro Nagoričane.svg Старо Нагоричане

Скопски Регион[уреди | уреди извор]

Овој регион ја опфаќа скопската котлина, а неговата површина изнесува 1.812 квадратни километри или 7,3 проценти од вкупната површина на Македонија. Скопскиот Регион го сочинуваат општините:[1]

Скопскиот Регион во рамките на Македонија.

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 „Македонија и официјално поделена на региони (македонски). ЏИН ПРОДУКЦИЈА и Здружението на економски новинари. Архивирано од изворникот на 2009-10-05. Посетено на 2 октомври 2009. Проверете ги датумските вредности во: |accessdate= (help)
 2. Регионите во Македонија, 2013

Поврзано[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]