Народи во Русија

Од Википедија — слободната енциклопедија

Русија е држава со преку 186 народности, чија бројност може да биде милионска (на пр. Русите и Татарите), па сè до неколкуилјадна (на пр. Лапонците и Кетите).[1]

Народностен состав на Русија, 2010 г.[2]
Руси
  
77,7 %
останати
  
10,2 %
неизјаснети
  
3,9 %
Татари
  
3,7 %
Украинци
  
1,4 %
Башкири
  
1,1 %
Чуваши
  
1 %
Чеченци
  
1 %

Меѓу 85-те субјекти кои ја сочинуваат Русија, има 21 национална република (матични на дадени народности), 5 автономни окрузи (обично со една преовладувачка народност) и 1 автономна област.

Народи во Русија од 1926 до 2010 г.[уреди | уреди извор]

Народ[3] Јазично
семејство
Подрачје 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2010
Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број % Број %
Руси индоевропско европска Русија 71.374.283 78,1 89.747.795 82,9 97.863.579 83,3 107.747.630 82,8 113.521.881 82,6 119.865.469 81,5 115.889.107 80,6 111.016.896 80,9
Татари туркиско европска Русија 3.926.053 3,2 3.682.956 3,4 4.074.253 3,5 4.577.061 3,5 5.055.757 3,6 5.522.096 3,8 5.554.601 3,9 5.310.649 3,9
Украинци[4] индоевропско европска Русија 6.870.976 7,4 3.205.061 3,0 3.359.083 2,9 3.345.885 2,6 3.657.647 2,7 4.362.872 3,0 2.942.961 2,0 1.927.888 1,4
Башкири туркиско европска Русија 738.861 0,80 824.537 0,76 953.801 0,81 1.180.913 0,91 1.290.994 0,94 1.345.273 0,92 1.673.389 1,16 1.584.554 1,15
Чуваши туркиско европска Русија 1.112.478 1,20 1.346.232 1,24 1.436.218 1,22 1.637.028 1,26 1.689.847 1,23 1.773.645 1,21 1.637.094 1,14 1.435.872 1,05
Чеченци северозападно кавкаско Кавказ 318.361 0,34 400.325 0,37 261.311 0,22 572.220 0,44 712.161 0,52 898.999 0,61 1.360.253 0,95 1.431.360 1,04
Ерменци индоевропско Кавказ 183.785 0,20 205.233 0,19 255.978 0,22 298.718 0,23 364.570 0,27 532.390 0,36 1.132.033 0,79 1.182.388 0,86
Авари северозападно кавкаско Кавказ 178.263 0,19 235.715 0,22 249.529 0,21 361.613 0,28 438.306 0,32 544.016 0,37 814.473 0,57 912.090 0,66
Мордвини уралско европска Русија 1.306.798 1,41 1.375.558 1,27 1.211.105 1,03 1.177.492 0,91 1.111.075 0,81 1.072.939 0,73 843.350 0,59 744.237 0,54
Казаци туркиско Средна Азија 136.501 0,15 356.500 0,33 382.431 0,33 477.820 0,37 518.060 0,38 635.865 0,43 653.962 0,46 647.732 0,47
Азери туркиско Кавказ 24.335 0,03 43.014 0,04 70.947 0,06 95.689 0,07 152.421 0,11 335.889 0,23 621.840 0,43 603.070 0,44
Даргинци северозападно кавкаско Кавказ 125.759 0,14 152.007 0,14 152.563 0,13 224.172 0,17 280.444 0,20 353.348 0,24 510.156 0,35 589.386 0,43
Удмурти
(вкл. Бесермани, 1939-1989 г.)
уралско европска Русија 503.970 0,54 599.893 0,55 615.640 0,52 678.393 0,52 685.718 0,50 714.883 0,49 636.906 0,45 552.299 0,40
Маријци уралско европска Русија 427.874 0,46 476.314 0,44 498.066 0,42 581.082 0,45 599.637 0,44 643.698 0,44 604.298 0,42 547.605 0,40
Осети индоевропско Кавказ 157.280 0,17 195.624 0,18 247.834 0,21 313.458 0,24 352.080 0,26 402.275 0,27 514.875 0,36 528.515 0,38
Белоруси индоевропско европска Русија 607.845 0,66 451.933 0,42 843.985 0,72 964.082 0,74 1.051.900 0,77 1.206.222 0,82 807.970 0,56 521.443 0,38
Кабардинци северозападно кавкаско Кавказ 139.864 0,15 161.216 0,15 200.634 0,17 277.435 0,21 318.822 0,23 386.055 0,26 519.958 0,36 516.826 0,38
Кумици туркиско Кавказ 94.509 0,10 110.299 0,10 132.896 0,11 186.690 0,14 225.800 0,16 277.163 0,19 422.409 0,29 503.060 0,37
Јакути
(вкл. Долганци, 1939-1959 г.)
туркиско Сибир 240.682 0,26 241.870 0,22 236.125 0,20 295.223 0,23 326.531 0,24 380.242 0,26 443.852 0,31 478.085 0,35
Лезгини северозападно кавкаско Кавказ 92.937 0,10 100.328 0,09 114.210 0,10 170.494 0,13 202.854 0,15 257.270 0,17 411.535 0,29 473.722 0,34
Бурјати
(вкл. Сојоти, 1939-1989 г.)
монголско Сибир 237.490 0,26 220.618 0,20 251.504 0,21 312.847 0,24 349.760 0,25 417.425 0,28 445.175 0,31 461.389 0,34
Ингуши северозападно кавкаско Кавказ 72.137 0,08 90.980 0,08 55.799 0,05 137.380 0,11 165.997 0,12 215.068 0,15 413.016 0,29 444.833 0,32
Германци индоевропско европска Русија 707.277 0,76 811.205 0,75 820.016 0,70 761.888 0,59 790.762 0,58 842.295 0,57 597.212 0,42 394.138 0,29
Узбеци туркиско Средна Азија 942 0,00 16.166 0,01 29.512 0,03 61.588 0,05 72.385 0,05 126.899 0,09 122.916 0,09 289.862 0,21
Туванци туркиско Сибир 200 0,00 794 0,00 99.864 0,08 139.013 0,11 165.426 0,12 206.160 0,14 243.442 0,17 263.934 0,19
Коми
(вкл. Коми-пермјаци, 1939 г.)
уралско европска Русија 226.012 0,24 415.009 0,38 281.780 0,24 315.347 0,24 320.078 0,23 336.309 0,23 293.406 0,20 228.235 0,17
Карачајци туркиско Кавказ 55.116 0,06 74.488 0,07 70.537 0,06 106.831 0,08 125.792 0,09 150.332 0,10 192.182 0,13 218.403 0,16
Роми индоевропско европска Русија 39.089 0,04 59.198 0,05 72.488 0,06 97.955 0,08 120.672 0,09 152.939 0,10 183.252 0,13 204.958 0,15
Таџици индоевропско Средна Азија 52 0,00 3.315 0,00 7.027 0,01 14.108 0,01 17.863 0,01 38.208 0,03 120.136 0,08 200.666 0,15
Калмици монголско Кавказ 128.809 0,14 129.786 0,12 100.603 0,09 131.318 0,10 140.103 0,10 165.103 0,11 174.000 0,12 183.372 0,13
Лакци северозападно кавкаско Кавказ 40.243 0,04 54.348 0,05 58.397 0,05 78.625 0,06 91.412 0,07 106.245 0,07 156.545 0,11 178.630 0,13
Грузијци јужнокавкаско Кавказ 20.551 0,02 43.585 0,04 57.594 0,05 68.971 0,05 89.407 0,07 130.688 0,09 197.934 0,14 157.803 0,11
Евреи семитско европска Русија 539.086 0,58 891.147 0,82 875.058 0,74 807.526 0,62 699.286 0,51 550.709 0,37 233.439 0,16 156.801 0,11
Молдавци индоевропско европска Русија 16.870 0,02 21.974 0,02 62.298 0,05 87.538 0,07 102.137 0,07 172.671 0,12 172.330 0,12 156.400 0,11
Корејци корејско Сибир 86.799 0,09 11.345 0,01 91.445 0,08 101.369 0,08 97.649 0,07 107.051 0,07 148.556 0,10 153.156 0,11
Табасаранци северозападно кавкаско Кавказ 31.983 0,03 33.471 0,03 34.288 0,03 54.047 0,04 73.433 0,05 93.587 0,06 131.785 0,09 146.360 0,11
Адигејци
(вкл. Шапсуги, 1926-1989 г. и Черкези, 1926-1939 г.)
северозападно кавкаско Кавказ 64.959 0,07 85.588 0,08 78.561 0,07 98.461 0,08 107.239 0,08 122.908 0,08 128.528 0,09 124.835 0,09
Балкарци туркиско Кавказ 33.298 0,04 41.949 0,04 35.249 0,03 52.969 0,04 61.828 0,04 78.341 0,05 108.426 0,08 112.924 0,08
Турци
(вкл. Месхетски Турци, 1926-1989 г.)
туркиско Кавказ 1.846 0,00 2.668 0,00 1.377 0,00 1.568 0,00 3.561 0,00 9.890 0,01 92.415 0,06 105.058 0,08
Ногајци туркиско Кавказ 36.089 0,04 36.088 0,03 37.656 0,03 51.159 0,04 58.639 0,04 73.703 0,05 90.666 0,06 103.660 0,08
Киргизи туркиско Средна Азија 285 0,00 6.311 0,01 4.701 0,00 9.107 0,01 15.011 0,01 41.734 0,03 31.808 0,02 103.422 0,08
Коми-пермјаци
(вбр. во Комите, 1939 г.)
уралско европска Русија 149.275 0,16 143.030 0,12 150.244 0,12 145.993 0,11 147.269 0,10 125.235 0,09 94.456 0,07
Алтајци туркиско Сибир 52.248 0,06 46.489 0,04 44.654 0,04 54.614 0,04 58.879 0,04 69.409 0,05 77.822 0,05 89.773 0,06
Понтиски Грци
(вкл. Кавкаски Грци)
индоевропско Кавказ 34.439 0,04 65.705 0,06 47.024 0,04 57.847 0,04 69.816 0,05 91.699 0,06 97.827 0,07 85.640 0,06
Черкези
(вбр. во Адигејците, 1926-1939 г.)
северозападно кавкаско Кавказ 28.986 0,02 38.356 0,03 44.572 0,03 50.572 0,03 60.517 0,04 73.184 0,05
Хакази туркиско Сибир 45.607 0,05 52.033 0,05 56.032 0,05 65.368 0,05 69.247 0,05 78.500 0,05 76.278 0,05 72.959 0,05
Карели уралско европска Русија 248.017 0,27 249.778 0,23 164.050 0,14 141.148 0,11 133.182 0,10 124.921 0,08 93.344 0,06 60.815 0,04
Полјаци индоевропско европска Русија 189.269 0,20 142.461 0,13 118.422 0,10 107.084 0,08 99.733 0,07 94.594 0,06 73.001 0,05 47.125 0,03
Ненци
(вкл. Енци, 1926-1979 г. и Нгасани, 1926-1939 г.)
уралско Сибир 17.560 0,02 24.716 0,02 22.845 0,02 28.487 0,02 29.487 0,02 34.190 0,02 41.302 0,03 44.640 0,03
Абазини северозападно кавкаско Кавказ 13.825 0,01 14.739 0,01 19.059 0,02 24.892 0,02 28.800 0,02 32.983 0,02 37.942 0,03 43.341 0,03
Језиди индоевропско Кавказ 1 0,00 31.273 0,02 40.586 0,03
Евенки тунгуско Сибир 38.804 0,03 29.599 0,02 24.583 0,02 25.051 0,02 27.278 0,02 29.901 0,02 35.527 0,02 37.843 0,03
Туркмени туркиско Средна Азија 7.849 0,01 12.869 0,01 11.631 0,01 20.040 0,02 22.979 0,02 39.739 0,03 33.053 0,02 36.885 0,03
Рутулци северозападно кавкаско Кавказ 10.333 0,01 МДН МДН 6.703 0,01 11.904 0,01 14.835 0,01 19.503 0,01 29.929 0,02 35.240 0,03
Агули северозападно кавкаско Кавказ 7.653 0,01 МДН МДН 6.460 0,01 8.751 0,01 11.752 0,01 17.728 0,01 28.297 0,02 34.160 0,02
Литванци индоевропско европска Русија 26.128 0,03 20.795 0,02 108.579 0,09 76.718 0,06 66.783 0,05 70.427 0,05 45.569 0,03 31.377 0,02
Ханти уралско Сибир 22.301 0,02 18.447 0,02 19.246 0,02 21.007 0,02 20.743 0,02 22.283 0,02 28.678 0,02 30.943 0,02
Кинези синотибетско Сибир 8.739 0,01 22.491 0,02 19.097 0,02 7.987 0,01 5.743 0,00 5.197 0,00 34.577 0,02 28.943 0,02
Бугари индоевропско европска Русија 4.087 0,00 8.338 0,01 24.899 0,02 27.321 0,02 24.943 0,02 32.785 0,02 31.965 0,02 24.038 0,02
Курди
(вкл. Језиди, 1939-1989 г.)
индоевропско Кавказ 164 0,00 387 0,00 855 0,00 1.015 0,00 1.634 0,00 4.724 0,00 19.607 0,01 23.232 0,01
Евени тунгуско Сибир 2.044 0,00 9.674 0,01 9.023 0,01 11.819 0,01 12.215 0,01 17.055 0,01 19.071 0,01 22.383 0,02
Финци уралско европска Русија 134.089 0,14 138.962 0,13 72.356 0,06 62.307 0,05 55.687 0,04 47.102 0,03 34.050 0,02 20.267 0,01
Латвијци индоевропско европска Русија 124.312 0,13 104.877 0,10 74.932 0,06 59.695 0,05 67.267 0,05 46.829 0,03 28.520 0,02 18.979 0,01
Естонци уралско европска Русија 146.051 0,16 130.494 0,12 78.556 0,07 62.980 0,05 55.539 0,04 46.390 0,03 28.113 0,02 17.875 0,01
Чукчи
(вкл. Кереци, 1926-1989 г. и Чуванци, 1939-1979 г.)
чукотско-камчатско Сибир 12.331 0,01 13.830 0,01 11.680 0,01 13.500 0,01 13.937 0,01 15.107 0,01 15.767 0,01 15.908 0,01
Виетнамци виетнамско европска Русија 0 0,00 0 0,00 781 0,00 6.287 0,00 661 0,00 2.142 0,00 26.206 0,02 13.954 0,01
Гагаузи туркиско европска Русија 0 0,00 0 0,00 3.012 0,00 3.704 0,00 4.176 0,00 10.051 0,01 12.210 0,01 13.690 0,01
Шорци туркиско Сибир 13.000 0,01 16.042 0,01 14.938 0,01 15.950 0,01 15.182 0,01 15.745 0,01 13.975 0,01 12.888 0,01
Цахури северозападно кавкаско Кавказ 3.533 0,00 МДН МДН 4.437 0,00 4.730 0,00 4.774 0,00 6.492 0,00 10.366 0,01 12.769 0,01
Манси уралско Сибир 5.754 0,01 6.295 0,01 6.318 0,01 7.609 0,01 7.434 0,01 8.279 0,01 11.432 0,01 12.269 0,01
Нанајци тунгуско Сибир 5.860 0,01 8.411 0,01 7.919 0,01 9.911 0,01 10.357 0,01 11.883 0,01 12.160 0,01 12.003 0,01
Абхази северозападно кавкаско Кавказ 97 0,00 647 0,00 1.400 0,00 2.427 0,00 4.058 0,00 7.239 0,00 11.366 0,01 11.249 0,01
Асирци семитско Кавказ 2.791 0,00 7.446 0,01 7.612 0,01 8.098 0,01 8.708 0,01 9.622 0,01 13.649 0,01 11.084 0,01
Арапи семитско европска Русија 466 0,00 94 0,00 649 0,00 2.555 0,00 2.339 0,00 2.704 0,00 10.811 0,01 9.583 0,01
Нагајбаци туркиско Сибир 11196 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.600 0,01 8.148 0,01
Корјаци чукотско-камчатско Сибир 7.437 0,01 7.337 0,01 6.168 0,01 7.367 0,01 7.637 0,01 8.942 0,01 8.743 0,01 7.953 0,01
Долганци
(вбр. во Јакутите, 1939-1959 г.)
туркиско Сибир 656 0,00 4.718 0,00 4.911 0,00 6.584 0,00 7.261 0,01 7.885 0,01
Вепси уралско европска Русија 32.783 0,04 31.442 0,03 16.170 0,01 8.057 0,01 7.550 0,01 12.142 0,01 8.240 0,01 5.936 0,00
Авгани индоевропско европска Русија 38 0,00 190 0,00 175 0,00 561 0,00 184 0,00 858 0,00 9.800 0,01 5.350 0,00
Месхетски Турци
(вбр. во Турците, 1926-1989 г.)
туркиско Кавказ 3.527 0,00 4.825 0,00
Нивхи нившко Сибир 4.076 0,00 3.857 0,00 3.690 0,00 4.356 0,00 4.366 0,00 4.631 0,00 5.162 0,00 4.652 0,00
Удини северозападно кавкаско Кавказ 2 0,00 МДН МДН 35 0,00 94 0,00 216 0,00 1.102 0,00 3.721 0,00 4.267 0,00
Индијци индоевропско европска Русија 17 0,00 0 0,00 216 0,00 1.378 0,00 181 0,00 535 0,00 4.980 0,00 4.058 0,00
Шапсуги
(вбр. во Адигејците, 1926-1989 г.)
северозападно кавкаско Кавказ 3.231 0,00 3.882 0,00
Персијци индоевропско Кавказ 8.626 0,01 6.041 0,01 2.490 0,00 2.548 0,00 1.747 0,00 2.572 0,00 3.821 0,00 3.696 0,00
Ујгури туркиско Средна Азија 26 0,00 642 0,00 720 0,00 1.513 0,00 1.707 0,00 2.577 0,00 2.867 0,00 3.696 0,00
Селкупи уралско Сибир 1.630 0,00 2.604 0,00 3.704 0,00 4.249 0,00 3.518 0,00 3.564 0,00 4.249 0,00 3.649 0,00
Сојоти
(вбр. во Бурјатите, 1939-1989 г.)
монголско Сибир 229 0,00 2.769 0,00 3.608 0,00
Срби индоевропско европска Русија 1.278 0,00 2.373 0,00 0 0,00 1.431 0,00 815 0,00 1.580 0,00 4.156 0,00 3.510 0,00
Романци индоевропско европска Русија 2.881 0,00 2.682 0,00 3.316 0,00 4.093 0,00 3.837 0,00 5.996 0,00 5.308 0,00 3.201 0,00
Ителмени чукотско-камчатско Сибир 803 0,00 МСН МСН 1.096 0,00 1.255 0,00 1.335 0,00 2.429 0,00 3.180 0,00 3.193 0,00
Монголци монголско Сибир 548 0,00 0 0,00 1.511 0,00 3.759 0,00 1.812 0,00 2.117 0,00 2.656 0,00 2.986 0,00
Кумандинци туркиско Сибир 6.335 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.114 0,00 2.892 0,00
Унгарци уралско европска Русија 3.882 0,00 0 0,00 4.175 0,00 6.681 0,01 4.313 0,00 5.742 0,00 3.768 0,00 2.781 0,00
Улчи тунгуско Сибир 723 0,00 МСН МСН 2.049 0,00 2.410 0,00 2.494 0,00 3.173 0,00 2.913 0,00 2.765 0,00
Телеути туркиско Сибир 1.898 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.650 0,00 2.643 0,00
Талиши индоевропско Кавказ 0 0,00 47 0,00 33 0,00 2 0,00 202 0,00 2.548 0,00 2.529 0,00
Кримски Татари туркиско европска Русија 0 0,00 0 0,00 416 0,00 2.852 0,00 5.165 0,00 21.275 0,01 4.131 0,00 2.449 0,00
Бесермани
(вбр. во Удмуртите, 1939-1989 г.)
уралско европска Русија 10.035 0,01 3.122 0,00 2.201 0,00
Амшенци индоевропско Кавказ 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.542 0,00 2.047 0,00
Камчадали чукотско-камчатско Сибир 4216 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.293 0,00 1.927 0,00
Чеси индоевропско европска Русија 7.996 0,01 7.526 0,01 7.174 0,01 6.073 0,00 4.491 0,00 4.375 0,00 2.904 0,00 1.898 0,00
Лапонци (Сами) уралско европска Русија 1.715 0,00 1.828 0,00 1.760 0,00 1.836 0,00 1.775 0,00 1.835 0,00 1.991 0,00 1.771 0,00
Дунгани синотибетско Сибир 6.009 0,01 48 0,00 169 0,00 304 0,00 1.159 0,00 635 0,00 801 0,00 1.651 0,00
Ескими ескимско-алеутско Сибир 1.292 0,00 МСН МСН 1.111 0,00 1.265 0,00 1.460 0,00 1.704 0,00 1.750 0,00 1.738 0,00
Јукагири јукагирско Сибир 443 0,00 МСН МСН 440 0,00 593 0,00 801 0,00 1.112 0,00 1.509 0,00 1.603 0,00
Тати индоевропско Кавказ 223 0,00 5.136 0,00 8.753 0,01 12.748 0,01 19.420 0,01 2.303 0,00 1.585 0,00
Американци индоевропско европска Русија 0 0,00 457 0,00 273 0,00 785 0,00 81 0,00 185 0,00 1.275 0,00 1.572 0,00
Удегејци
(вкл. Тази, 1926-1989 г.)
тунгуско Сибир 1.357 0,00 1.701 0,00 1.395 0,00 1.396 0,00 1.431 0,00 1.902 0,00 1.657 0,00 1.496 0,00
Французи индоевропско европска Русија 1.338 0,00 991 0,00 535 0,00 1.243 0,00 305 0,00 352 0,00 819 0,00 1.475 0,00
Каракалпаци туркиско Средна Азија 14 0,00 306 0,00 988 0,00 2.267 0,00 1.743 0,00 6.155 0,00 1.609 0,00 1.466 0,00
Италијанци индоевропско европска Русија 749 0,00 713 0,00 525 0,00 889 0,00 356 0,00 627 0,00 862 0,00 1.370 0,00
Кети енисејско Сибир 1.428 0,00 МСН МСН 1.017 0,00 1.161 0,00 1.072 0,00 1.084 0,00 1.494 0,00 1.219 0,00
Шпанци индоевропско европска Русија 0 0,00 2.290 0,00 1.615 0,00 2.631 0,00 1.961 0,00 2.054 0,00 1.547 0,00 1.162 0,00
Словенци индоевропско европска Русија 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.008 0,00
Чуванци
(вбр. во Чукчите, 1939-1979 г.)
чукотско-камчатско Сибир 704 0,00 1.384 0,00 1.087 0,00 1.002 0,00
Британци индоевропско европска Русија 517 0,00 416 0,00 312 0,00 542 0,00 115 0,00 223 0,00 529 0,00 950 0,00
Јапонци јапонско Сибир 79 0,00 922 0,00 888 0,00 1.141 0,00 655 0,00 591 0,00 835 0,00 888 0,00
Нгасани
(вбр. во Ненците, 1926-1939 г.)
уралско Сибир 721 0,00 823 0,00 842 0,00 1.262 0,00 834 0,00 862 0,00
Планински Евреи индоевропско Кавказ 15.612 0,02 0 0,00 19.352 0,02 15.434 0,01 6.509 0,00 11.282 0,01 3.394 0,00 762 0,00
Тофалари туркиско Сибир 2.828 0,00 МСН МСН 476 0,00 570 0,00 576 0,00 722 0,00 837 0,00 762 0,00
Кубанци индоевропско европска Русија 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.175 0,00 1.566 0,00 707 0,00 676 0,00
Орочи
(вкл. Ороци, 1970-1979 г.)
тунгуско Сибир 646 0,00 МСН МСН 779 0,00 1.037 0,00 1.040 0,00 883 0,00 686 0,00 596 0,00
Негидалци тунгуско Сибир 683 0,00 МСН МСН 495 0,00 477 0,00 587 0,00 567 0,00 513 0,00
Пакистанци индоевропско европска Русија 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 507 0,00
Алеути ескимско-алеутско Сибир 353 0,00 МСН МСН 399 0,00 410 0,00 489 0,00 644 0,00 540 0,00 482 0,00
Памирци индоевропско европска Русија 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 363 0,00
Чулимци туркиско Сибир 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 656 0,00 355 0,00
Македонци индоевропско европска Русија 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 325 0,00
Словаци индоевропско европска Русија 0 0,00 513 0,00 497 0,00 758 0,00 439 0,00 711 0,00 568 0,00 324 0,00
Хрвати индоевропско европска Русија 0 0,00 0 0,00 0 0,00 174 0,00 115 0,00 479 0,00 0 0,00 304 0,00
Ороци
(вбр. во Орочите, 1970-1979 г.)
тунгуско Сибир 162 0,00 МСН МСН 2 0,00 179 0,00 346 0,00 295 0,00
Тази
(вбр. во Удегејците, 1926-1989 г.)
синотибетско Сибир 276 0,00 274 0,00
Ижори уралско европска Русија 16.136 0,02 7.720 0,01 564 0,00 561 0,00 449 0,00 449 0,00 327 0,00 266 0,00
Бошњаци индоевропско европска Русија 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 256 0,00
Енци
(вбр. во Ненците, 1926-1979 г.)
уралско Сибир 198 0,00 237 0,00 227 0,00
Русини индоевропско европска Русија 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 97 0,00 225 0,00
Караими туркиско европска Русија 1.608 0,00 1.608 0,00 1.236 0,00 939 0,00 680 0,00 366 0,00 205 0,00
Црногорци индоевропско европска Русија 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 181 0,00
Кримчаци туркиско европска Русија 6.185 0,01 0 0,00 249 0,00 389 0,00 1.365 0,00 338 0,00 157 0,00 90 0,00
Грузиски Евреи јужнокавкаско Кавказ 82 0,00 0 0,00 109 0,00 109 0,00 130 0,00 1.172 0,00 53 0,00 78 0,00
Воти уралско европска Русија 705 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 73 0,00 64 0,00
Љули (Средноазиски Роми) индоевропско европска Русија 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 486 0,00 49 0,00
Средноазиски Евреи индоевропско европска Русија 93 0,00 0 0,00 99 0,00 91 0,00 336 0,00 1.407 0,00 54 0,00 32 0,00
Кереци
(вбр. во Чукчите, 1926-1989 г.)
чукотско-камчатско Сибир 8 0,00 4 0,00
мали дагестански народи (МДН) Кавказ 20.962 0,02
мали сибирски народи (МСН) Сибир 11.824 0,01

Карти[уреди | уреди извор]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „Report by Mr. Alvaro Gil-Robles on his Visits to the Russian Federation“. Council of Europe, Commissioner for Human Rights. 2005-04-20. Посетено на 2008-03-16.
  2. „Central Asia :: RUSSIA“. CIA The World Factbook. Архивирано од изворникот на 2015-07-03. Посетено на 2018-04-10.
  3. Demoskop Weekly No 543-544 Архивирано на 12 октомври 2013 г.
  4. Численность, удельный вес и половой состав украинского населения России,.1926–2010 гг. / Завьялов А. В. Социальная адаптация украинских иммигрантов : монография / А. В. Завьялов. – Иркутск : Изд-во ИГУ,.2017. –.179 с.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]