Прејди на содржината

Економија на Узбекистан

Од Википедија — слободната енциклопедија
Економија на Узбекистан
Валутасом (UZS)
Фискална годинаКалендарска година
Трговски организацииЗНД, ЕКО, ШОС, ЦИСФТА, СТО (набудувач)
Статистика
БДП
 • $60.490 милијарди (номинален, 2019.)[1]
 • $297.222 милијарди (ПКМ, 2019.)[1]
Пораст на БДП
 • 5.4% (2018) 5.6% (2019e)
 • 1.5% (2020f) 6.6% (2021f)[2]
БДП/жит.
 • $1,832 (номинален, 2019 .)[1]
 • $9,000 (ПКМ, 2019.)[1]
БДП по сектор
Инфлација14.1% (2020.)[1]
Сиромашно население
 • 14% (2016.)[3]
 • нагативен пораст 86.4% помалку од $3.20/ден (2003)[4]
Џиниев коефициент36.7 medium (2013)[5]
Работна сила
 • 15,555,364 (2019)[6]
 • 67.4% вработеност (2018)[7]
Работна сила
по занимање
 • земјоделство: 25,9%
 • индустрија: 13,2%
 • услуги: 60,9%
 • (2012.)[3]
Стапка на невработеност
 • нагативен пораст 9.0% (2018)[8]
 • 20% underemployed (2017.)[3]
Водечки индустриитекстил, преработка на храна, машинско градење, металургија, рударство, екстракција на јаглеводороди, хемикалии[3]
Ранг според Индекс на леснотија 69-та (лесно, 2020)[9]
Надворешност
Извоз $11.48 милијарди (2017.)[3]
Извозни добраенергетски производи, памук, злато, минерални ѓубрива, црни и обоени метали, текстил, прехранбени производи, машини, автомобили[3]
Главни извозни партнери
Увоз $11.42 милијарди (2017.)[3]
Увозни добрамашини и опрема, прехранбени производи, хемикалии, црни и обоени метали[3]
Главни увозни партнери
Бруто надворешен долгнагативен пораст $16.9 милијарди (31 декември 2017.)[3]
Јавни финансии
Јавен долгнагативен пораст 24.3% од БДП (2017.)[3]
Приходи15.22 милијарди (2017.)[3]
Расходи15.08 милијарди (2017.)[3]
Економска помош$172.3 милиони (2005)
Девизни резерви $16 милијарди (31 декември 2017.)[3]
Главен извор на податоци: Светска книга на факти на ЦИА
Сите вредности, освен ако не е запишано поинаку, се во ам. долари

Од независноста, економијата на Узбекистан продолжува да постои како планска економија во советски стил со бавна трансформација во пазарната економија.[10] Напредокот на реформите во владината економска политика бил претпазлив, но кумулативно Узбекистан покажал респектабилни достигнувања. Неговиот рестриктивен трговски режим и генерално интервенционистичките политики продолжуваат да имаат негативен ефект врз економијата. Потребна е суштинска структурна реформа, особено во овие области: подобрување на климата за инвестиции за странски инвеститори, зајакнување на банкарскиот систем и ослободување на земјоделскиот сектор од државната контрола. Останатите ограничувања на капацитетот за претворање на валутата и другите владини мерки за контрола на економската активност, вклучително и спроведување на строги ограничувања на увозот и спорадично затворање на границите на Узбекистан со соседните Казахстан, Киргистан и Таџикистан ги натерало меѓународните заемодавци да ги суспендираат или намалат кредитите.

Тесно соработувајќи со ММФ, владата направила значителен напредок во намалувањето на инфлацијата и буџетскиот дефицит . Националната валута била направена конвертибилна во 2003 година, како дел од програмата за стабилизација создадена од ММФ, иако останале некои административни ограничувања. Земјоделството и преработувачката индустрија придонесуваат подеднакво во економијата, секоја од нив претставува околу една четвртина од БДП.[11] Узбекистан е голем производител и извозник на памук, иако важноста на оваа стока значително се намалила откако земјата прогласила независност.[12] Узбекистан е исто така голем производител на злато, со најголем рудник за злато на отворено во светот. Земјата има значителни наоѓалишта на сребро, стратешки минерали, гас и нафта.

БДП и вработување[уреди | уреди извор]

Следува графикон кој го прикажува трендот на бруто домашниот производ во Узбекистан во постојани цени од 1995 година, проценет од Меѓународниот монетарен фонд со бројки во милиони соми.[13] На графиконот е прикажан и индексот на потрошувачки цени (ИПЦ) како мерка на инфлацијата од истиот извор и курсот на американскиот долар на крајот на годината од базата на податоци на Централната банка на Узбекистан. За споредби на паритетот на куповната моќ во 2006 година, американскиот долар се разменува со 340 соми.[14]

Година БДП (постојани цени) Размена на американски долар ИПЦ (2000 = 100)
1992 330.042 1 сом 0,07
1995 302.790 36 сома 20
2000 356.325 325 сома 100
2003 402.361 980 сома 166
2006 497.525 1.240 сома 226
Узбекистан: Раст на БДП во постојани цени 1992–2008 година.[14]

БДП на Узбекистан, како и на сите земји од ЗНД, опаднал во текот на првите години на транзиција, а потоа се опоравил по 1995 година, бидејќи кумулативниот ефект на реформите во политиката започнал да се чувствува. БДП на Узбекистан покажал раст, растејќи за 4% годишно помеѓу 1998 и 2003 година, а потоа забрзувајќи на 7% -8% годишно. Во 2011 година стапката на раст се искачила на 9%.

Со оглед на растечката економија, вкупниот број на вработени лица пораснал од 8,5 милиони во 1995 година на 13,5 милиони во 2011 година.[11] Овој здрав раст од скоро 25% на работната сила заостанувал зад зголемувањето на БДП во истиот период (64%, види графикон), што подразбира значително зголемување на продуктивноста на трудот. Официјалната невработеност е многу ниска: помалку од 30.000 баратели на работа биле регистрирани на државната размена на труд во периодот 2005-2006 година (0,3% од работната сила). Од друга страна, се верува дека недоволното вработување е доста високо, особено во земјоделството, кое сочинува целосно 28% од сите вработени, од кои многумина работат со скратено работно време на мали парцели за домаќинства. Сепак, нема достапни сигурни бројки поради отсуство на веродостојни истражувања за трудот.

Минималната плата, платите во јавниот сектор и пензиите за старост рутински се зголемуваат двапати годишно за да се осигури дека основниот приход не е еродиран од инфлацијата. Иако не се објавуваат статистички податоци за просечните плати во Узбекистан, пензиите се зголемувале постојано помеѓу 1995 и 2006 година. Месечната старосна пензија се зголемила во реални (прилагодени ИПЦ) суми за скоро фактор 5 помеѓу 1995 и 2006 година.[11] Месечната пензија во американски долари изнесувала околу 20–25 американски долари до 2000 година, а потоа паднала на 15–20 американски долари помеѓу 2001 и 2004 година, а денес е 64 американски долари. Минималната плата била зголемена на 34,31 американски долари во ноември 2011 година.[15] Под претпоставка дека просечните плати во земјата се на ниво од 3-4 пати поголеми од месечната пензија, платите во 2006 година биле проценети на 100 - 250 американски долари месечно или 3 - 8 американски долари дневно.

Според прогнозата на Азиската банка за развој, БДП во Узбекистан во 2009 година се очекува да порасне за 7%.[16] Во меѓувреме, во 2010 година се предвидува раст на БДП во Узбекистан на 6,5%.

Работници[уреди | уреди извор]

Писменоста во Узбекистан е скоро универзална и работниците генерално се добро образовани и соодветно обучени во соодветните области. Поголемиот дел од локалните технички и менаџерски обуки не ги исполнуваат меѓународните деловни стандарди, но странските компании вклучени во производството известуваат дека локално ангажираните работници учат брзо и работат ефикасно. Владата го нагласува странското образование. Секоја година стотици студенти се испраќаат во Соединетите Американски Држави, Европа и Јапонија за универзитетски дипломи, по што имаат обврска да работат за владата 5 години. Наводно, околу 60% од студентите кои студираат во странство наоѓаат вработување во странски компании по завршувањето на нивните дипломи, и покрај нивната 5-годишна посветеност да работат во владата. Некои американски компании им нудат на своите локални вработени специјални програми за обука во САД.

Покрај тоа, Узбекистан ги субвенционира студиите за студенти на Меѓународниот универзитет Вестминстер во Ташкент — една од ретките институции во западен стил во Узбекистан. Во 2002 година, владината фондација „Истедод“ (порано Фондација „Умид“) платила 98 од 155 студенти кои студираат на Вестминстер. За следната академска година, Вестминстер очекувал да прими 360 студенти, од кои Истедод очекувал да плати за 160 студенти. Образованието во Вестминстер чини 5.200 американски долари по академска година. Во 2008 година, Институтот за развој на управување од Сингапур во Ташкент ја започнал својата работа. Овој универзитет обезбедува висококвалитетно образование со меѓународна диплома. Школарината изнесувала 5.000 американски долари во 2012 година. Во 2009 година бил отворен Политехнички универзитетот во Торино. Тој е единствениот универзитет во Средна Азија кој подготвува висококвалитетни вработени за индустрии. Со затворањето или намалувањето на големината на многу странски фирми, релативно е лесно да се најдат квалификувани вработени, иако платите се многу ниски според западните стандарди. Во однос на платите, владата спроведува мерки во очигледен обид да ги спречи фирмите да ги заобиколат ограничувањата за повлекување на готовина од банките, а спречуваат и многу странски фирми да им плаќаат на своите работници колку што сакаат. Прописите за пазарот на трудот во Узбекистан се слични на регулативите на Советскиот Сојуз, со сите права загарантирани, но некои права не се запазени. Невработеноста е растечки проблем, а бројот на луѓе кои бараат работа во Русија, Казахстан и Југоисточна Азија се зголемува секоја година. Министерството за труд на Узбекистан не објавува информации за узбекистански граѓани кои работат во странство, но Руската федерална миграциска служба известува за 2,5 милиони узбекистански работници мигранти во Русија. Постојат индикации и за 1 милион узбекистански мигранти кои работат илегално во Казахстан.[17] Така, работниците мигранти во Узбекистан можат да бидат околу 3,5-4 милиони луѓе или неверојатни 25% од неговата работна сила од 14,8 милиони.[11] Стејт департментот на САД исто така проценува дека помеѓу Узбекистан живеат помеѓу три и пет милиони узбекистански граѓани на работоспособна возраст.[18]

По 2016 година, Узбекистан го признал недостатокот на понуди за високо образование во земјата за поддршка на неговите потреби на пазарот на трудот.[19] Од 2016 година, голем број даватели на високо образование започнале да работат во Узбекистан, вклучително и во соработка со странски универзитети.[20] Покрај тоа, приватни даватели на високо образование започнале да се појавуваат на пазарот за да им ги обезбедат на студентите потребните вештини, знаења и компетенции потребни на пазарот на трудот. Еден од приватните универзитети во Универзитетот ТЕАМ во Ташкент има за цел развој на вештини потребни за започнување на претприемачки активности, со што придонесува за развој на бизниси и приватни претпријатија

Цени и монетарна политика[уреди | уреди извор]

Узбекистан доживеал галопирана инфлација од околу 1000% годишно веднаш по независноста (1992–1994). Напорите за стабилизација спроведени со активно водство од Меѓународниот монетарен фонд брзо се исплатиле, бидејќи стапките на инфлација биле намалени на 50% во 1997 година, а потоа на 22% во 2002 година. Од 2003 година, годишните стапки на инфлација се во просек помалку од 10%.[14]

Тешките инфлациски притисоци што ги карактеризирале раните години на независност неминовно довеле до драматична амортизација на националната валута. Девизниот курс на првата валута на Узбекистан, „идејната“ рубја наследена од советскиот период и нејзиниот наследник, минливиот „купон сом“ воведен во ноември 1993 година во сооднос 1: 1 на рублата, се искачила од 100 рубли за 1$ на почетокот на 1992 година до 3627 рубли (или купонски сомови) во средината на април 1994 година. На 1 јули 1994 година „купонот“ бил заменет со трајниот нов узбекистански сом (UZS) во однос 1000: 1, а почетниот курс за новата национална валута изнесувал поставен на 7 сома за 1$ , што подразбира скоро двојна амортизација од средината на април. Во текот на првите шест месеци, помеѓу јули и декември 1994 година, националната валута се амортизирала понатаму на 25 сома за 1$ и продолжил да се намалува со брз клип до декември 2002 година, кога курсот достигнал 969 сома за 1$ , т.е. 138 пати почетниот курс осум и пол години порано или скоро 10.000 пати поголем од курсот на почетокот на 1992 година, веднаш по прогласувањето на независност. Тогаш, амортизацијата на сомот буквално запрела како одговор на владината програма за стабилизација, што истовремено драматично ги намалило стапките на инфлација. За време на четирите години што следеле (2003–2007), девизниот курс на сомот кон американскиот долар се зголемил само за фактор 1,33, од 969 сома на околу 1865 сома во мај 2012 година.

Од 1996 година до пролетта 2003 година, официјалниот и таканаречен „комерцијален“ девизен курс - и двата утврдени административно од Централната банка - биле преценети. Многу бизниси и поединци не биле во можност да купат долари легално по овие „ниски“ стапки, па затоа се развил широко распространет црн пазар за да се задоволи побарувачката на тврди валути. Оваа разновидност се проширила особено по Руската финансиска криза во август 1998 година: на крајот на 1999 година стапката на размена изнесувала 550 сома за 1$ во споредба со официјалната стапка од 140 сома / 1$.[21] До средината на 2003 година, владините напори за стабилизација и либерализација го намалиле јазот помеѓу црниот пазар, официјалните и комерцијалните стапки на приближно 8% и тој брзо исчезнал. Денес, четири странски валути - американскиот долар, еврото, фунтата и јенот - слободно се разменуваат во трговски штандови низ градовите, додека другите валути, вклучително руската рубља и казахстанскиот тенге, ги купуваат и продаваат поединечни („црн пазар“) менувачи на пари, на кои им е дозволено да работат отворено без вознемирување. Девизниот режим од октомври 2003 година се одликува со „контролиран флуктуирачки курс“.[22] Либерализацијата на трговскиот режим останува предуслов Узбекистан да продолжи со програма финансирана од ММФ. Во 2012 година, стапката на „црниот пазар“ била значително повисока од официјалната стапка, 2850 сома за 1$ наспроти 1865 за 1$ (заклучно со средината на јуни 2011 година). Оваа стапка честопати се нарекува „чаршиска стапка“, бидејќи менувачите на пари работат на или во близина на „чаршиите“ - големи пазари на земјоделците.

Стапките на наплата на даноците останале високи, како резултат на користењето на банкарскиот систем од страна на владата како агенција за наплата. Се обезбедува техничка помош од Светска банка, Канцеларија за техничка помош при Министерството за финансии на САД и УНДП за реформа на Централната банка и Министерството за финансии во институции способни за спроведување на фискална и монетарна политика ориентирана кон пазарот.

Земјоделството[уреди | уреди извор]

На крајот на 2013 година, владата преку Централната банка на Република Узбекистан објавила дека предвидува земјоделството да игра главна компонента на економскиот развој на земјата во иднина.[23] Земјоделството во Узбекистан вработува 28% од работната сила и придонесува со 24% од БДП (податоци од 2006 година).[11] Други 8% од БДП се од обработка на домашното земјоделско производство.[24] Памукот, некогашна главна заработувачка на готовина во Узбекистан, изгубил голем сјај од независноста кога пченицата започнала да се прославува од размислувањата за безбедност на храна за рапидно растечката популација. Областите со памук биле намалени за повеќе од 25% од 2 милиони хектари во 1990 година на помалку од 1,5 милиони хектари во 2006 година, додека одгледувањето пченица скокнало 60% од околу 1 милион хектари во 1990 година на 1,6 милиони хектари во 2006 година. Производството на памук опаднало од 3 милиони тони годишно во деценијата пред независноста на околу 1,2 милиони тони од 1995 година, но дури и на овие намалени нивоа Узбекистан произведува 3 пати повеќе памук отколку сите други земји од Средна Азија и Азербејџан заедно. Извозот на памук паднал од високи околу 45% од вкупниот извоз на Узбекистан во раните 90-ти на 17% во 2006 година. Узбекистан е најголем производител на јута во Западна Азија и исто така произведува значителни количини на свила, овошје и зеленчук, а прехранбените производи придонесуваат со скоро 8% од вкупниот извоз во 2006 година. Практично целото земјоделство бара наводнување, но поради буџетските ограничувања практично нема проширување на наводнуваната површина од независноста: таа останува статична на 4,2 милиони хектари, ниво достигнато до 1990 година по брзиот раст за време на советскиот период.

Интервенцијата на владата во земјоделството се рефлектира во постојаноста на државните нарачки за двете главни готовински култури, памук и пченица. Земјоделците добиваат обврзувачки директиви за областа што треба да се исече на овие производи и се должни да им ја предадат својата жетва на назначените пазарџии по утврдени државни цени. Приходите на земјоделците и земјоделските работници се значително пониски од националниот просек затоа што владата им плаќа помалку од светските цени за нивниот памук и пченица, користејќи ја разликата за субвенционирање на интензивни капитални индустриски проблеми, како што се фабрики за производство на автомобили, авиони и трактори. Следствено, многу земјоделци се фокусираат на производство на овошје и зеленчук на нивните мали парцели во домаќинството, бидејќи цените на овие стоки се одредуваат според понудата и побарувачката, а не од владините декрети. Земјоделците, исто така, прибегнуваат кон шверц на памук и особено пченица преку границата со Казахстан и Киргистан со цел да добијат повисоки цени.

Дискриминаторските цени на владата за главните готовински култури, памук и пченица, очигледно се одговорни за исклучително брзиот раст на стадото добиток во последниве години, бидејќи цените на млекото и месото, како и на овошјето и зеленчукот, исто така се утврдени од пазарот сили. Бројот на говеда се зголемиl од 4 милиони грла во 1990 година на 7 милиони грла во 2006 година, и буквално сите овие животни ги одржуваат рурални семејства со само 2-3 грла по домаќинство.[11] Продажбата на сопствено произведено млеко, месо и зеленчук на градските пазари е важен извор за зголемување на приходите на руралните семејства.

Советската практика да се користи „волонтерски труд“ за да се собере жетвата на памук продолжува во Узбекистан каде ученици, универзитетски студенти, медицински работници и државни службеници секоја година масовно работат на полињата.[17] Неодамнешната статија објавена од домашна новинска агенција (несомнено со силни антивладини склоности) го опишува памукот на Узбекистан како „богатство собрано од рацете на гладни деца“.[25]

Природни ресурси и енергија[уреди | уреди извор]

Минералите и рударството се исто така важни за економијата на Узбекистан. Златото, заедно со памукот, е најголем заработувач на девизи, неофицијално се проценува на околу 20% од вкупниот извоз.[18] Узбекистан е седми најголем производител на злато во светот, ископувајќи околу 80 тони годишно и ги држи четвртите по големина резерви во светот. Узбекистан има изобилство на природен гас, кој се користи и за домашна потрошувачка и за извоз; масло што се користи за домашна потрошувачка; и значителни резерви на бакар, олово, цинк, волфрам и ураниум . Неефикасноста во користењето на енергијата е генерално висока, бидејќи ниските контролирани цени не ги стимулираат потрошувачите да заштедат енергија. Узбекистан е партнер на енергетската програма на ЕУ ИНОГЕТ, која има четири клучни теми: подобрување на енергетската безбедност, конвергенција на енергетските пазари на земјите-членки врз основа на принципите на внатрешниот пазар на енергија на ЕУ, поддршка на одржлив развој на енергијата и привлекување инвестиции за енергетски проекти на заеднички и регионален интерес.[26]

Надворешна трговија и инвестиции[уреди | уреди извор]

Извозот на Узбекистан во 2006 година
Графички приказ на извозот на производи на Узбекистан во 28 категории обележани во боја.

Надворешно-трговската политика на Узбекистан се заснова на замената на увозот.[18] Системот на повеќекратни девизни курсеви во комбинација со високо регулираниот трговски режим предизвикал увозот и извозот да се намалат од околу 4,5 милијарди американски долари во 1996 година на помалку од 3 милијарди американски долари во 2002 година.[11] Успехот на стабилизацијата и либерализацијата на валутите во 2003 година довел до значително зголемување на извозот и увозот во последниве години, иако увозот се зголемил многу побрзо: додека извозот се зголемил за повеќе од двојно на 15,5 американски долари до 2011 година, увозот се искачил на само 6,5 милијарди американски долари, како одраз на влијанието на владините политики за замена на увоз наменет за одржување на резервите на тврди валути. Драконските тарифи, спорадични затворања на границите и „такси“ на граничните премини имаат негативно влијание врз легалниот увоз и на производи за широка потрошувачка и на опрема за капитал. Узбекистанските земјоделци се лишени од сезонски можности да ги продаваат легално своите популарни домати и зеленчук за подобри цени во Казахстан. Наместо тоа, тие се принудени да ги фрлаат своите производи по намалени цени на локалните пазари или, пак, да продолжат со „извозот“ плаќајќи силно мито на граничните полицајци и цариниците. Узбекистанските потрошувачи се лишени од пристап до евтина кинеска стока што ја преминува границата од Киргистан во нормално време. Традиционални трговски партнери на Узбекистан се земјите на Заедницата на независни држави (ЗНД), особено Русија, Украина и Казахстан, кои вкупно сочинуваат над 40% од неговиот извоз и увоз. Не-ЗНД партнерите ја зголемуваат важноста во последниве години, а најактивни се Турција, Кина, Иран, Јужна Кореја и ЕУ . Од 2011 година, Русија останува главен надворешно-трговски партнер за Узбекистан.

Узбекистан е член на Меѓународниот монетарен фонд, Светска банка, Азиска банка за развој и Европската банка за обнова и развој. Има статус на набудувач во Светската трговска организација, член е на Светската организација за интелектуална сопственост и е потписник на Конвенцијата за решавање на инвестициски спорови меѓу држави и државјани на други држави, Париската конвенција за заштита на индустриската сопственост, Мадридскиот договор за заштита на трговските марки и Договорот за соработка со патентит . Во 2002 година, Узбекистан повторно бил ставен на специјалниот список за набудување „301“ поради недостаток на заштита на интелектуалното авторско право.

Daewoo Gentra во моментов е предводник на UzDaewooAuto .

Според индикаторите за транзиција на ЕБОР, инвестициската клима на Узбекистан останува меѓу најмалку поволните во ЗНД, само Белорусија и Туркменистан рангирани пониско. Неповолната клима за инвестиции предизвикало приливот на странски инвестиции да се смали до минимум. Се верува дека Узбекистан има најниско ниво на странски директни инвестиции по глава на жител во ЗНД. Од независноста на Узбекистан, американските фирми инвестирале приближно 500 милиони американски долари во земјата, но поради намалена доверба на инвеститорите, вознемирување и проблеми со конвертибилноста на валутите, бројни меѓународни инвеститори ја напуштиле земјата или размислуваат да ја напуштат земјата.[18] Во 2005 година, Централната банка и ја одзела лиценцата на зародишната Бизнис банка, повикувајќи се на неодредени повреди на правилата за размена на локална валута. Одземањето предизвикало итни стечајни постапки, според кои депозитите на клиентите останале заробени два месеца. Во тој двомесечен период не се пресметала камата. Во 2006 година, Владата на Узбекистан ја изнудила Newmont Corporation (во тоа време најголемиот американски инвеститор) од заедничкото вложување во рудникот за злато во Мурунтау, за експлоатација на злато. Newmont Corporation и владата го решиле нивниот спор, но акцијата негативно влијаела на имиџот на Узбекистан меѓу странските инвеститори. Владата го испробала истото со британската сопственост на „Оксус рудар“. Коском, телекомуникациска компанија во американска сопственост, неволно го продала својот удел во заедничко вложување на друга странска компанија. ГМ-ДАТ, корејска подружница на ГМ, е единствената позната американска деловна активност што влегла во Узбекистан за повеќе од две години. Неодамна потпишала договор за заедничко вложување со UzDaewooAuto за составување на автомобили произведени во Кореја за извоз и домашна продажба. Други големи американски инвеститори во Узбекистан се Case IH, производство и сервисирање на памучни жетвари и трактори; Кока-Кола, во Ташкент, Наманган и Самарканд ; Texaco, производство на мазива за продажба на узбекистанскиот пазар; и Бејкер Хјуз, во развојот на нафта и гас.

Банкарство[уреди | уреди извор]

Банките на Узбекистан демонстрираат разумно стабилни перформанси во главно доминираната од државната локална економија. Стабилноста на секторот во моментов е поддржана од брзиот економски раст, малата изложеност на надворешни финансиски пазари и силната надворешна и фискална позиција на суверениот. Сепак, секторот останува ранлив на можни економски шокови како резултат на слабото корпоративно управување и управување со ризици, брз раст на неодамнешните средства, значително насочено позајмување и аквизиција на проблематични средства. Обврските за девизи на банките, особено оние што произлегуваат од финансирање на трговијата, се особено ранливи како резултат на постојните девизни ограничувања.[27]

Според оценките на Fitch, постојат значителни ризици од влошување на квалитетот на средствата во случај на пресврт во економските трендови. Основата на финансирање е главно краткорочна, главно се добива од тековните сметки на компанијата, додека средствата за мало учествуваат со само мал 25% во вкупните депозити. Подолгорочно финансирање се обезбедува од Министерството за финансии и други државни агенции, кои сочинуваат значителен дел од секторските обврски. Странското финансирање е мало, проценето на околу 10% од вкупните обврски. Управувањето со ликвидноста е ограничено од недостаток на длабоки пазари на капитал, а банките обично имаат тенденција да чуваат значителни резерви на готовина на нивните биланси. Квалитетот на капиталот понекогаш е загрозен од помалку конзервативни регулаторни барања за признавање на оштетување на кредитот и инвестиции во не-основни средства.

Трговија на мало[уреди | уреди извор]

Малопродажниот сектор на Узбекистан останува доминиран од традиционалните пазари, познати како bozorlar, каде поединечни продавачи продаваат храна, домаќинства, облека и друга стока за широка потрошувачка. Но, малопродажниот сектор во земјата брзо се модернизира.[28] Изградбата на модерни супермаркети и трговски центри се забрзало во последните неколку години.[29] Малопродажниот пазар на земјата бил проценет на 17 милијарди долари во 2017 година и зголемувањето на приходите, растот на населението и преминот од неформална во формална малопродажба се очекува да предизвикаат континуирано ширење на секторот.[30] Главните ланци на супермаркети ги вклучуваат локалните Корзинка.уз и Макро (Узбекистан) и францускиот мултинационален ланец Карфур, кој ќе ја отвори својата прва продавница во Узбекистан во 2021 година.[31] Првите модерни трговски центри во земјата се наоѓаат во Ташкент и вклучуваат настани во Самарканд Дарвоза и Компас. Секторот исто така забележал раст на малопродажбата преку Интернет.[32]

Туризам[уреди | уреди извор]

Трите важни градови на Патот на свилата се наоѓаат во Узбекистан, имено Хива, Бухара и Самарканд. Постојат бројни добро поврзани туристички одредишта во Узбекистан.[33] Постојат пет објекти на УНЕСКО во списокот на светско наследство и 30 се на пробен список.[34]

Разни податоци[уреди | уреди извор]

Следната табела ги прикажува главните економски индикатори во периодот 1993–2017 година.[35]

Година 1993 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
БДП во $
(ПКМ)
38,21 37,42 49,15 71,64 79,39 89,24 99,18 108.03 118,65 131.15 144,52 158,60 174,36 190,17 207,62 222,56
БДП по глава на жител во $
(ПКМ)
1.748 1.649 2.005 2.764 3.020 3.349 3.672 3.946 4.277 4.655 4.854 5.244 5.669 6.076 6.519 6.929
Раст на БДП
(реално)
62.6 % .0,9 % 3.8 % 7.0 % 7.5 % 9,5 % 9.0 % 8.1 % 8.5 % 8.3 % 8.2 % 8.0 % 8.0 % 7.9 % 7.8 % 5.3 %
Инфлација
(во проценти)
534.2 % 304,6 % 25.0 % 10,7 % 13.1 % 11.1 % 13.1 % 12,3 % 12,3 % 12,4 % 11,9 % 11,7 % 9.1 % 8.5 % 8.0 % 12.5 %
Државен долг
(Процент на БДП)
. . . . . . 42 % 28 % 21 % 16 % 12 % 11 % 10 % 10 % 11 % 11 % 11 % 9 % 11 % 25 %

Приходите или потрошувачката на домаќинствата според процентот на учество:

 • најниски 10%: 2,8%
 • највисоки 10%: 29,6% (2003)

Распределба на семејниот доход - Џиниев индекс: 36,8 (2003)

Земјоделство - производи: памук, зеленчук, овошје, жито; добиток

Стапка на раст на индустриското производство: 6,2% (проценка од 2003 година) )

Електрична енергија:

 • производство: 47,7 TWh (2002)
 • потрошувачка: 46,66 TWh (2002)
 • извоз: 4,5 TWh (2002)
 • увоз: 6,8 TWh (2002)

Електрична енергија - производство по извор:

 • фосилно гориво: 88,2%
 • хидро: 11,8%
 • друго: 0% (2001)
 • јадрено: 0%

Нафта:

 • производство: 143,300 барели на ден (проценка на 2004 г. )
 • потрошувачка: 142,000 барели на ден (проценка на 2001 година )
 • извоз: -
 • увоз: -
 • докажани резерви: 297,000 барели на ден (1 јануари 2002 година)

Природен гас:

 • производство: 63,1 милијарди м³ (проценка на 2001 година) )
 • потрошувачка: 45,2 милијарди м³ (проценка на 2001 година) )
 • извоз: 17,9 милијарди м³ (проценка на 2001 година) )
 • увоз: 0 м³ (проценка на 2001 година) )
 • докажани резерви: 937,3 милијарди м³ (1 јануари 2002 година)

Биланс на тековната сметка: 3,045 милијарди долари (проценка на 2007 година) )

Извоз - стоки: [11] памук 17,2%, енергетски производи 13,1%, метали 12,9%, машини и опрема 10,1%, прехранбени производи 7,9%, хемиски производи 5,6%, услуги 12,1% (2006)

Увоз - стоки: [11] машини и опрема 40,3%, хемиски производи 15,0%, метали 10,4%, прехранбени производи 8,1%, енергетски производи 4,3%, услуги 9,1% (2006)

Резерви на девизи и злато: 5,6 милијарди долари (проценка на декември 2007 година) )

Девизниот курс:

 • Сом за долар - 1.865 (почетокот на 2012 година)
 • Сом за долар - 10.097 (април 2020)
 • Сом за евро - 2.900
 • Сом за евро - 10.981 (април 2020 година)

Тековен раст на економијата (6 месеци 2009 година) [36]

 • Раст на БДП + 8,2%
 • Обем на индустриско производство + 9,1%
 • Обем на земјоделско производство + 4,6%

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 „World Economic Outlook Database, October 2019“. IMF.org. International Monetary Fund. Посетено на 16 November 2019.
 2. „Global Economic Prospects, June 2020“. openknowledge.worldbank.org. World Bank. стр. 80. Посетено на 16 June 2020.
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 „CENTRAL ASIA :: UZBEKISTAN“. CIA.gov. Central Intelligence Agency. Архивирано од изворникот на 2015-05-30. Посетено на 10 February 2020.
 4. „Poverty headcount ratio at $3.20 a day (2011 PPP) (% of population) - Uzbekistan“. data.worldbank.org. World Bank. Посетено на 10 February 2020.
 5. „Income Gini coefficient“. hdr.undp.org. UNDP. Архивирано од изворникот на 2010-07-23. Посетено на 10 February 2020.
 6. „Labor force, total - Uzbekistan“. data.worldbank.org. World Bank. Посетено на 10 February 2020.
 7. „Employment to population ratio, 15+, total (%) (national estimate) - Uzbekistan“. data.worldbank.org. World Bank. Посетено на 10 February 2020.
 8. „Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate) - Uzbekistan“. data.worldbank.org. World Bank. Посетено на 18 February 2020.
 9. „Ease of Doing Business in Uzbekistan“. Doingbusiness.org. Посетено на 2017-11-24.
 10. „Uzbekistan“. The World Facebook. CIA. Архивирано од изворникот на 2019-01-05. Посетено на 29 October 2019.
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 State Committee of the Republic of Uzbekistan on statistics 2006 (руски)
 12. Statistics on Cotton Production in 2010-2012, U.S. Department of Agriculture, 2012.
 13. „Архивиран примерок“. Архивирано од изворникот на 2010-06-11. Посетено на 2015-03-03.
 14. 14,0 14,1 14,2 IMF World Economic Outlook Database, October 2007
 15. Ferghana.Ru Information Agency, October 24, 2007
 16. „Uzbekistan GDP forecast for 2009-2010“. Архивирано од изворникот на 2014-08-10. Посетено на 2009-09-28.
 17. 17,0 17,1 International Crisis Group, Uzbekistan: Stagnation and Uncertainty Архивирано на 11 ноември 2009 г., Asia Briefing N°67, 22 August 2007
 18. 18,0 18,1 18,2 18,3 U.S. Department of State, Background Notes on Uzbekistan, March 2007
 19. https://lex.uz/ru/docs/4545887
 20. https://journals.tdl.org/fire/index.php/FIRE/article/view/211
 21. IMF, Republic of Uzbekistan: Recent Economic Developments, IMF Staff Country Report 00/36, March 2000
 22. EBRD Transition Report 2007
 23. Waits, Douglas (December 23, 2013). „Uzbekistan eyes improvements for farmer banking services“. CISTRAN Finance. Chicago, Ill. Архивирано од изворникот на 2014-01-04. Посетено на January 3, 2014.
 24. IMF, Republic of Uzbekistan: Poverty Strategy Reduction Paper, IMF Country Report 08/34, January 2008
 25. Uzbekistan's Cotton: Riches Gathered by the Hands of Hungry Children Архивирано на 28 септември 2008 г., October 11, 2007 (in Russian)
 26. „INOGATE website“. Архивирано од изворникот на 2019-11-18. Посетено на 2020-11-20.
 27. „Fitch: Uzbek Banks Benefit from Stable Macro Environment“. The Gazette of Central Asia. Satrapia. 17 August 2012. Посетено на 17 August 2012.
 28. Nuttal, Clare (28 November 2019) one Intellinews A new era of expansion and competition in Uzbekistan’s retail sector
 29. Batmangheldj, Esfandyar. (12 September 2019) Eurasian Investor. Retail Revolution Comes to Uzbekistan[мртва врска]
 30. Retail: Brief market overview. Silk Capital Архивирано на 6 јули 2022 г. Retrieved on 17 November 2020
 31. Radojev, Hugh (30 October 2019) Retail Week. Carrefour unveils Uzbekistan expansion plans
 32. Mamatkulov, Mukhammadsharif (30 April 2020) Reuters. As pandemic empties traditional Uzbek bazaars, supermarkets step in
 33. „Tourism in Uzbekistan - The Telegraph“. Посетено на 20 Feb 2017.
 34. „World Heritage Sites in Uzbekistan“. Посетено на 20 Feb 2017.
 35. „Report for Selected Countries and Subjects“ (англиски). Посетено на 2018-09-08.
 36. „On results of socio-economic development of the Republic of Uzbekistan in the first half of 2009“. Архивирано од изворникот на 2012-11-20. Посетено на 2009-09-25.

Узбекистан: Пристапување на Узбекистан во ЗНД на Зоната за слободна трговија (ДСТ)