Костурски дијалект

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
  Костурскиот дијалект на картата на македонските дијалекти

Костурски дијалект спаѓа во Југозападна група на Источно и јужно македонско наречје.

Се зборува во Костурско, Егејска Македонија, областа Корешта, северно од градот Костур, како и селата Врбник и Билишта, денес во Албанија. Денес, дијалектот се среќава во говорна форма, но во минатото го среќаваме и во пишана форма, на пр. весниците Нова Македонка и Единство. Најстарите податоци за говорот од Костурско ги среќаваме во „Македонски лексикон од XVI век“ (Un Lexique Macédonien du XVI siècle), кој содржи повеќе од 300 зборови и фрази од село Богатско.

Фонолошки карактеристики[уреди | уреди извор]

 • старословенските гласови Ѫ (он) и Ѧ (ен) преминале во , , ен, ем : д'нб (даб), п'нт (пат), гр'нди (гради), з'мп (заб), г'мба (габа), ендар, говендо, гренда, ерембица
 • замена на старословенските ерови Ъ > о, Ь > е : вошка, сон, дош, свекор, пекол, ден, темен, тенка
 • на местото на старословенските *tj, *dj се среќава шч и ж, поретко жџ  : свешча, лешча, вежџа, межа, вежџа; понекогаш ќ и ѓ : куќа, гаќи, миѓу
 • испуштање на буквата т при членувањето на именките за м.р. : брато, градо

Морфолошки карактеристики[уреди | уреди извор]

 • сегашно време 1л.ед. со а : ода (одам), плета (плетам), пренда (предам)
 • употреба на суфиксот -нишча за множина на зборови ср.род: кученишча, поленишча
 • употреба на предлозите во и со
 • глаголски конструкции со имам : Јас им правено.
 • остатоци од групата чере заедно со цр : црн, черно, череша

Лични заменки[уреди | уреди извор]

Еднина[уреди | уреди извор]

 • Јас
 • Ти
 • Тој
 • Таа
 • Тоа

Множина[уреди | уреди извор]

 • Ниe
 • Виe
 • Тиа

Надворешни врски[уреди | уреди извор]