Горнопреспански дијалект

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Горнопреспанскиот дијалект на картата на македонските дијалекти

Горнопреспанскиот дијалект или ресенски дијалект е дијалект што спаѓа во подгрупата на западни и северозападни дијалекти на западното наречје на македонскиот јазик. Дијалектот се зборува на територијата на градот Ресен со околината. Горнопреспанскиот дијалект е близок дијалект со долнопреспанскиот дијалект. Овој дијалект дели поголем број на кракатеристики со соседните дијалекти.

Територија[уреди | уреди извор]

Горнопреспанскиот дијалект го сочинуваат градскиот говор од Ресен со говорите од околните села: Јанковец, Болно, Петрино, Избишта, Илино, Горно Крушје, Лева Река, Кривени, Златари, Сопотско, потоа селата во Преспанско Поле и во крајбрежјето: Претор, Асамати, Курбиново, Рајца, Грнчари, Подмочани, Долно Перово, Езерани, Дрмени, Царев Двор, Горно Дупени, Евла, Лавци, Покрвеник, Шурленци, и селата на северозападниот брег на езерото: Отешево, Лесковец, Стење и Коњско.

Фонолошки карактеристики[уреди | уреди извор]

  • јасен изговор на неакцентирани согласки
  • остатоци од јон и јен
  • губење на интервокално в
  • остатоци од х и негова замена со в

Морфолошки карактеристики[уреди | уреди извор]

  • употреба на кратка заменска форма ѝ
  • употреба на суфиксот -ој наместо -ови за множина
  • употреба на трите членови
  • употреба на дативна форма од заменки и имиња
  • употреба на предлогот од со посесивно значење