Разлика помеѓу преработките на „Револуционерен лист“

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
 
===Официјален орган на Организацијата ===
{{МРО}}
==== Македонското прашање ====
 
{{Македонска револуционерна организација}}
Весникот разгледувал голем број на внатрешни и надворешни прашања кои биле поврзани со [[Македонска револуционерна организација|Македонската револуционерна организација]] како и со решавањето на [[Македонското прашање]]. Во [[1905]] година весникот истакнал дека:
 
Весникот разгледувал голем број на внатрешни и надворешни прашања кои биле поврзани со [[Македонска револуционерна организација|Македонската револуционерна организација]] како и со решавањето на [[Македонското прашање]]. Во [[1905]] година весникот истакнал дека:
 
Во [[1905]] година весникот истакнал дека:
 
{{Цитатник|''Автономна Македонија од Организацијата се сфаќа како самостојна држава'' <ref name="RVV"><small>Официално издание, Револуционерен лист, 2 јуни 1905, 3.</small></ref>.}}
 
Со што јасно било дадено на знаење дека Организацијата се залагала за самостојана македонска држава.
Со што јасно било дадено на знаење дека Организацијата се залагала за самостојана македонска држава. Сепак треба да се истакне дека во тој период по [[Илинденското востание]] во [[Македонска револуционерна организација|Организација]] се диференцираат две струи или крила кои [[Христо Силјанов]] ги нарекува ги нарекува: ''радикално-реформска'' и ''умерено-конзервативна'' <ref name="HS"><small>[[Христо Силјанов|Христо Силянов]], "Освободителнитѣ борби на Македония", [http://www.promacedonia.org/obm2/index.html том II Следъ Илинденското възстание], Издателство на Илинденската организация, София, 1943. {{bg}}</small></ref><ref name="DMzS"><small> Во постарата литература првата групација се нарекува левица, а втората како десница. </small></ref>, со што весникот ги изразувал идеите на првото крило, затоа во бугарската историографија се истакнува дека идејата за независност не била цел на сета [[Македонска револуционерна организација|Организацијата]], туку само на ова крило со што се девалвира македонскиот карактер на МРО<ref name="VG" /> Mеѓутоa, треба да се потенцира дека ''автономниот принцип'' бил официјална цел на ''умереното-конзервативно крило'', но тоа не значи дека тие не се залагале за самостојна држaва, бидејќи идејниот водач на конзервативното крило [[Христо Матов]] во својата брошура „[[Основите на Организацијата од Брут]]“ истакнува дека:
 
Сепак треба да се истакне дека во тој период по [[Илинденското востание]] во [[Македонска револуционерна организација|Организација]] се диференцираат две струи или крила кои [[Христо Силјанов]] ги нарекува ги нарекува: ''радикално-реформска'' и ''умерено-конзервативна'' <ref name="HS"><small>[[Христо Силјанов|Христо Силянов]], "Освободителнитѣ борби на Македония", [http://www.promacedonia.org/obm2/index.html том II Следъ Илинденското възстание], Издателство на Илинденската организация, София, 1943. {{bg}}</small></ref><ref name="DMzS"><small>.
 
Во постарата литература првата групација се нарекува левица, а втората како десница. </small></ref>, со што весникот ги изразувал идеите на првото крило, затоа во бугарската историографија се истакнува дека идејата за независност не била цел на сета [[Македонска револуционерна организација|Организацијата]], туку само на ова крило со што се девалвира македонскиот карактер на МРО<ref name="VG" />
 
Mеѓутоa, треба да се потенцира дека ''автономниот принцип'' бил официјална цел на ''умереното-конзервативно крило'', но тоа не значи дека тие не се залагале за самостојна држaва, бидејќи идејниот водач на конзервативното крило [[Христо Матов]] во својата брошура „[[Основите на Организацијата од Брут]]“ истакнува дека:
 
{{Цитатник| ''Организацијата е самостојна и како секоја мала држава една од главните грижи и е да се заштити од сите внатрешни и надворешни влијанија и притисоци.'' <ref name="HS" />}}
==== Однос кон врховистите ====
 
Весникот ги популаризирал целите и задачите на [[Македонска револуционерна организација|МРО]] во новонастаните услови, притоа весникот ги критикувал и [[Врховизам|врховистите]] и нивните погледи за решавање на [[Македонско прашање|Македонското прашање]]. Во својата статија од [[јуни]] [[1905]] година се истакнува:
 
Во својата статија од [[јуни]] [[1905]] година се истакнува:
 
{{Цитатник|''... А што претставуваат врховистите? Тоа се еден грст луѓе, еден мал кружок на чело на кој стои резервниот генерал Цончев, кој - иако нема трага од некогашните Македоно-одрински друштва во Бугарија - продолжува да се нарекува и да се потпишува како претседател на некаков Врховен комитет којшто не постои. Тие, врховистите, претставуваат полна негација на Внатрешната организација - меѓу нив и неа има бездна. Пред се против целата на Организацијата - автономна Македонија и нејзината девиза Македонија на Македонците - тие поставуваат некаква автономна Македонија со прикриена девиза Македонија за Бугарија. Автономаната Македонија се сваќа од Организацијата као самостојна државичка која ќе влезе како оделен член во Федерацијата на другите државички на Полуостровот, и врховистите се... како преку... форма кон Санстефанска Бугарија, која им изгледа на оние што не гледаат подалеку од носот дека може да биде реализирана... врховистите со својот теснограден и неразумен национализам... се трудат на секој начин и со своите акции да го претставуваат пред надворешниот свет ослободителното движење како чисто бугарско и со тоа, компромитирајќи ја каузата, и нанаесуваат тешки удари... <ref name="DZBMN"><small>„Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава“, том еден, Универзитет Кирил и Методиј - Факултет за философско - историски науки, Скопје, 1981.</small></ref> }}

Прегледник