Википедија:Академици на МАНУ

Од Википедија — слободната енциклопедија
Лого на „Споделено знаење“
Лого на проектот „Академици на МАНУ“

Академици на МАНУ“ — проект на „Споделено знаење“ и неговиот Матичен википедијанец за систематско покривање на сите академици во Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ). Потфатот ги опфаќа како сегашните, така и поранешните академици од сите полиња на делување што ги покрива академијата.

Проектот подразбира подобрување на постоечки статии, создавање на нови статии за академици кои не се досега покриени, како и добавување на фотографии од истите.

Академици[уреди извор]

Ова е список на статиите за академиците опфатени во проектот, заедно со нивните фотографии. „Состојба“ на статијата се означува со една од овие две ознаки: Н — нова создадена или П — подобрена.

Бр. Академик Слика Поле на дејност Состојба
1. Глигор Каневче Глигор Каневче енергетика Н
2. Газанфер Бајрам Газанфер Бајрам сликарство П
3. Боро Митриќески Боро Митриќески вајарство Н
4. Љупчо Коцарев Љупчо Коцарев физика

електротехника

Н
5. Томе Серафимовски Томе Серафимовски вајарство П
6. Зузана Тополињска Зузана Тополињска македонистика

полонистика

П
7. Абдулменаф Беџети Абдулменаф Беџети економија Н
8. Владо Матевски Владо Матевски природонаука

биологија

ботаника

Н
9. Ѓорѓи Филиповски Ѓорѓи Филиповски педологија

агрохемија

Н
10. Катица Ќулавкова Катица Ќулавкова писател

книжевен критичар

П
11. Глигор Јовановски Глигор Јовановски хемија

спектроскопија

кристалографија

Н
12. Вера Битракова - Грозданова Вера Битракова - Грозданова археологија

историја на уметноста

Н
13. Бојан Шоптрајанов Бојан Шоптрајанов хемија П
14. Леонид Грчев Леонид Грчев електротехника Н
15. Богомил Ѓузел Богомил Ѓузел писател П
16. Витомир Митевски Витомир Митевски филозофија

класицистика

Н
17. Момир Поленаковиќ Момир Поленаковиќ нефрологија Н
18. Алајдин Абази Алајдин Абази

електротехника

П
19. Нада Поп-Јорданова Нада Поп-Јорданова психологија

психијатрија

Н
20. Живко Попов Живко Попов урологија

хирургија

Н
21. Владимир Серафимовски Владимир Серафимовски гастроентерохепатологија Н
22. Илија Филипче Илија Филипче оториноларингологија Н
23. Гоце Петрески Гоце Петрески економија П
24. Иван Катарџиев Иван Катарџиев историја П
25. Божин Павловски Божин Павловски писател П
26. Драги Ѓоргиев Драги Ѓоргиев историја Н
27. Марјан Марковиќ Марјан Марковиќ македонистика

славистика

балканистика

Н
28. Георги Константиновски (почесен член) Георги Константиновски архитектура П
29. Владимир Костов (почесен член) Владимир Костов писател П
30. Борис Патон (почесен член) металургија П
31. Јордан Грабулоски Јордан Грабулоски вајарство П
32. Ацо Шопов Ацо Шопов поет П
33. Анте Поповски Анте Поповски поет П
34. Михајло Апостолски Михајло Апостолски историја П
35. Димче Коцо Димче Коцо археологија П
36. Манол Пандевски Манол Пандевски историја П
37. Михаил Д. Петрушевски Михаил Д.Петрушевски филологија

филозофија

П
38. Божидар Видоески Божидар Видоески македонистика

славистика

балканистика

П
39. Крум Томовски Крум Томовски архитектура

конзерваторство

П
40. Ханс Ем Ханс Ем шумарство П
41. Харалампие Поленаковиќ Харалампие Поленаковиќ лексикограф

историчар на уметност и книжевност

П
42. Ѓорѓи Евремов Ханс Ем биохемија

генетика

П
43. Никола Узунов Никола Узунов економија П
44. Димитар Арсов Димитар Арсов медицина П
45. Петар Илиевски Петар Хр. Илиевски лингвистика

славистика

П
46. Ристо Лозановски Ристо Лозановски земјоделство

агрономија

Н
47. Димитар Митрев Димитар Митрев Книжевност

Книжевна критика

П
48. Кирил Миљовски Кирил Миљовски Политичка економија П
49. Александар Андреевски Александар Андреевски Медицина

Оториноларингологија

Н
50. Кирил Мицевски Кирил Мицевски Ботаника

Биологија

Н
51. Ристо Аврамовски Ристо Аврамовски Композитор

Музика

П
52. Илија Васков Илија Васков Хирургија

Медицина

Н
53. Томе Бошевски Томе Бошевски Електротехника
54. Ратко Јанев Ратко Јанев физика П

Надворешни врски[уреди извор]