Меѓусловенски јазик

Од Википедија — слободната енциклопедија
(Пренасочено од Словјански)
Меѓусловенски јазик
Меджусловјанскы језык, medžuslovjansky jezyk 
Знаме:
Знамето на меѓусловенскиот јазик
 
Изговор: [mɛʤusɫɔ'vjanski 'jæzɪk]
Создаден од: Ондреј Речник, Габриел Свобода, Јан ван Стенберген, Игор Пољаков, Војтех Мерунка  2006 
Се користи во:
Вкупно говорници: 7000 (2020)[1]
Категорија (намена): Вештачки јазик 
Писмо: кирилица, латиница 
Регулиран од: Нема
Јазични кодови
ISO 639-1: Нема
ISO 639-2: art
ISO 639-3:

Меѓусловенскиот или интерсловенски јазик (меджусловјанскы на кирилица и medžuslovjansky на латиница; пред 2011 година исто така и словјански на кирилица и slovjanski или slovianski на латиница) е сесловенски вештачки јазик, осмислен во 2006 г. од страна на јазичари од разни места на светот. Неговата цел е да ја олесни комуникацијата помеѓу говорниците на било кој словенски јазик, како и да помогне на луѓе кои не зборуваат еден таков јазик да комуницираат успешно. Во популарната култура првпат е употребен во филмот „Обоена птица“ на Вацлав Мархул, каде игра улога на неспецифициран источноевропски јазик.[2]

Меѓусловенскиот е полувештачки јазик. Базира се на старословенскиот, а исто така и произлегува од импровизираните јазични форми кои Словени ги користеле со векови да комуницираат со други Словени од различни народности.[3] Целта на словјански е да ги втемели научно овие јазични форми, така што граматиката и речникот се засновани на словенските јазици. За разлика од Словио кој е шематски јазик со граматика заснована на Есперанто[4], меѓусловенскиот јазик е повеќе природен, отколку вештачки. Главната цел е разбирање, а не лесно учење.[3]

Меѓусловенскиот може да се пишува со кириличното или латиничното писмо. Јазикот веќе има 37.000 зборови.[5]

Азбука[уреди | уреди извор]

Меѓусловенскиот јазик се пишува на две азбуки: кирилица и латиница. Латинската азбука користи скоро сите стандардни букви од латиницата но додатно на тоа се користат и дијакритички знаци (ě č š ž) за означување на изговор.

Меѓусловенските азбуки
Кирилица а б ц ч д е є ф г х и ј к л љ м н њ о п р с ш т у в ы з ж
Латиница a b c č d e ě f g h i j k l lj m n nj o p r s š t u v y z ž
Изговор (IPA) [ɑ]
[a]
[b] [ts] [tʃ] [d] [ɛ]
[e]
[jɛ]
[je]
[f] [ɡ]
[h]
[ɦ]
[x] [i]
[ɪ]
[ɨ]
[j]
[ʲ]
[k] [l] [lʲ]
[ʎ]
[m] [n] [nʲ]
[ɲ]
[o]
[ɔ]
[p] [r] [s] [ʂ]
[ʃ]
[t] [u] [v]
[ʋ]
[i]
[ɪ]
[ɨ]
[z] [ʐ]
[ʒ]

Пример[уреди | уреди извор]

Кирилица Латиница Македонски

Ленка

Одкогда Ленка оставила
кошула тенка ленена
недоткајена на ткало
и на древаки ишла
табак да рјади в фабрика --
лице јеј се изменило;
брови паднули навдол
и усти завили кораво.

Не уродила се Ленка
за те пусти табаки!
Табаки - жолти отрови,
за перси - венци розови.

Перви год поминал
грудка в сердце јеј лежнала;
други год поминал
хвороба је в перси разорила.
Трети год земја
на Ленка сила покрила.

И на ноч когда Луна
гроб јеј с једваб мотала
Ленка од ветерич тихи
под жална туга лежала:
»Зашто ми, зашто останала
кошула недоткајена?
Кошула била дарна...«

Lenka

Odkogda Lenka ostavila
košula tenka lenena
nedotkajena na tkalo
i na drevaki išla
tabak da rjadi v fabrika --
lice jej se izmenilo;
brovi padnuli navdol
i usti zavili koravo.

Ne urodila se Lenka
za te pusti tabaki!
Tabaki - žolti otrovi,
za persi - venci rozovi.

Pervi god pominal
grudka v serdce jej ležnala;
drugi god pominal
hvoroba je v persi razorila.
Treti god zemja
na Lenka sila pokrila.

I na noč kogda luna
grob jej s jedvab motala
Lenka od veterič tihi
pod žalna tuga ležala:
»Zašto mi, zašto ostanala
košula nedotkajena?
Košula bila darna...«

Ленка

Откако Ленка остави
кошула тенка ленена
недовезена на разбој
и на наломи отиде
тутун да реди в монопол ––
лицето и се измени
веѓи паднаја надолу
и усти свија кораво.

Не беше Ленка родена
за тија пусти тутуни!
Тутуни – жолти отрови
за гради – китки розови.

Прва година помина
грутка в срцето и легна,
втора година намина
болест ја в гради искина.
Трета година земјата
на Ленка покри снагата.

И ноќе кога месечко
гроб ѝ со свила виеше.
Ветерчок тихо над неа
жална и тага рееше:
„Зошто ми, зошто остана
кошула недоткаена?
Кошула беше даровна...“

Наводи[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]