Словио

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Словио е пишан и усен вештачки јазик што го создал јазичарот Марк Хучко. Словио е меѓународен помошен јазик сè со цел за подобра комуникација и разбирање на словенските јазици меѓусебно. Граматичките правила на словио се слични со оние на есперанто со унифицирани именки, придавки и глаголи. Меѓутоа, зборовниот фонд на јазикот е создаден од зборови што се заеднички за сите словенски јазици. Името му доаѓа од зборот слово од старословенски јазик и значи збор. До 2005 година зборовниот фонд на словио се движел околу 30.000 зборови.

Азбука[уреди | уреди извор]

Јазикот може да се пишува и на латиница и на кирилица:

латиница кирилица мак. кирилица
A a А а А а
B b Б б Б б
C c Ц ц Ц ц
Cx cx Ч ч Ч ч
D d Д д Д д
E e Е е Е е
F f Ф ф Ф ф
G g Г г Г г
Gx gx Дж дж Џ џ
H h Х х Х х
I i И и И и
J j Й й Ј ј
K k К к К к
L l Л л Л л
M m М м М м
N n Н н Н н
O o О о О о
P p П п П п
R r Р р Р р
S s С с С с
Sx sx Ш ш Ш ш
T t Т т Т т
U u У у У у
V v В в В в
X x Кс кс Кс кс
Wx wx Щ щ Шч шч
Z z З з З з
Zx zx Ж ж Ж ж

Примери[уреди | уреди извор]

Slovio es novju mezxunarodju jazika ktor razumijut cxtirsto milion ludis na celoju zemla. Ucxijte Slovio tper!
Словио ес новйу межународйу йазика ктор разумийут чтирсто милион лудис на целойу земла. Учийте Словио тпер!
Словио е нов меѓународен јазик што го разбираат четиристотини милиони луѓе на целата земја. Учете го словио сега!

Надворешни линии[уреди | уреди извор]

 • Tilman Berger: Vom Erfinden slawischer Sprachen. In: Miloš Okuka u. a. (Hrsg.): Germano-slavistische Beiträge. Festschrift für Peter Rehder zum 65. Geburtstag. Sagner, München 2004, ISBN 3-87690-874-4, (Die Welt der Slaven Sammelbände 21).
 • Cornelia Mannewitz: Sprachplanung im Internet. Das Projekt Slovio. In: Fiedler, Sabine (Hg.): Esperanto und andere Sprachen im Vergleich. Beiträge der 18. Jahrestagung der Gesellschaft für Interlinguistik e. V., 21. - 23. Nov. 2008, in Berlin. S. 157 - 164
 • Tilman Berger, [1] Panslavismus und Internet, 2009, pp. 25–29, p. 33. (German)
 • Katherine Barber, [2] "Old Church Slavonic and the 'Slavic Identity'". [3] University of North Carolina at Chapel Hill.
 • Langmaker.com [4]
 • http://www.ahistoria.pl/?s=slovio&x=13&y=15 (Polish)
 • Zivot [5] 2/2005 (SLovak Magazine)[6]
 • Extraplus, [7] October 2004 (SLovak Magazine))[8]
 • Tilman Berger, [9] Potemkin im Netz 2009. (German)
 • Slovio Book Publisher [10]
 • Slovio Book store [11]
 • Словио
 • Вештачки словенски јазици