Википедија:Уредувачки натпревари/Свето Римско Царство/евиденција/Тиверополник

Од Википедија — слободната енциклопедија
Тиверополник]
Статија О1 О2 О3 Напомена
Фридрих III (Свето Римско Царство) 4 4 8
Максимилијан I (Свето Римско Царство) 6 7 13
Рудолф II (Свето Римско Царство) 4 4 8
Мајнц (изборно кнежевство) 3 3 6
Максимилијан I (војвода од Баварија) 3 3 6
Фердинанд I (Свето Римско Царство) 4 4 8
Матеја (Свето Римско Царство) 3 3 6
Господство Верле 3 2 5
Војводство Австрија 4 4 8
Надвојводство Австрија 2 2 4
Изборно Кнежевство Баварија 5 6 11
Отон I (Свето Римско Царство) 4 5 9
Фридрих I (војвода од Австрија) 2 2 4
Леополд VI (војвода од Австрија) 3 3 6
Леополд V (војвода од Австрија) 4 4 8
Хајнрих II (војвода од Австрија) 4 3 7
Албрехт II (војвода од Австрија) 3 3 6
Фридрих II (војвода од Австрија) 4 4 8
Војводство Штаерска 3 3 6
Рудолф I (Германија) 4 5 9
Албрехт I (Германија) 4 4 8
Фридрих I (Германија) 3 3 6
Леополд I (војвода од Австрија) 2 2 4
Отон IV (војвода од Австрија) 2 2 4
Рудолф II (војвода од Австрија) 2 2 4
Максимилијан II (Свето Римско Царство) 4 4 8
Лудвиг IV (Свето Римско Царство) 4 4 8
Сигизмунд (Свето Римско Царство) 6 6 12
Рудолф I (Бохемија) 2 2 4
Рудолф IV (војвода од Австрија) 2 2 4
Албрехт III (војвода од Австрија) 3 3 6
Леополд III (војвода од Австрија) 3 3 6
Вилхелм (војвода од Австрија) 2 2 4
Војводство Корушка 1 1 2
Ернест (војвода од Австрија) 3 3 6
Албрехт VI (надвојвода од Австрија) 3 3 6
Фридрих IV (војвода од Австрија) 2 2 4
Леополд IV (војвода од Австрија) 2 2 4
Албрехт IV (војвода од Австрија) 3 2 5
Албрехт II (Германија) 4 4 8
Карло II (надвојвода од Австрија) 3 3 6
Војводство Крањска 3 3 6
Фердинанд II (Свето Римско Царство) 4 4 8
Албрехт VII (надвојвода од Австрија) 2 2 4
Фердинанд III (Свето Римско Царство) 3 3 6
Леополд I (Свето Римско Царство) 7 7 14
Јосиф I (Свето Римско Царство) 3 3 6
Карло VI (Свето Римско Царство) 4 4 8
Хабсбуршка Монархија 4 4 8
Карло VII (Свето Римско Царство) 3 3 6
Франц I (Свето Римско Царство) 4 4 8
Марија Терезија 3 3 6
Јосиф II (Свето Римско Царство) 4 4 8
Фердинанд Марија (Баварија) 3 3 6
Максимилијан II Емануел 4 4 8
Максимилијан III Јосиф 3 3 6
Династија Вителсбах 1 1 2
Изборно Кнежевство Саксонија 1 1 2
Рудолф I (војвода од Саксонија-Витенберг) 3 3 6
Рудолф II (војвода од Саксонија-Витенберг) 3 3 6
Венцел I (војвода од Саксонија-Витенберг) 2 2 4
Рудолф III (војвода од Саксонија-Витенберг) 2 2 4
Династија Аскани 1 1 2
Албрехт III (војвода од Саксонија-Витенберг) 2 2 4
Фридрих I (изборен кнез од Саксонија) 3 3 6
Фридрих II (изборен кнез од Саксонија) 3 3 6
Ернест (изборен кнез од Саксонија) 2 2 4
Албрехт I (маркгроф од Бранденбург) 1 1 2
Фридрих III (изборен кнез од Саксонија) 2 2 4
Јохан (изборен кнез од Саксонија) 2 2 4
Јохан Фридрих I (изборен кнез од Саксонија) 2 2 4
Јохан Фридрих II (војвода од Саксонија) 3 2 5
Војводство Саксонија 1 1 2
Војводство Тирингија 1 1 2
Вкупно