Разлика помеѓу преработките на „Народна банка на Македонија“

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
→‎Функции на НБРМ: дополнување
(→‎Функции на НБРМ: дополнување)
 
== Функции на НБРМ==
НБРМ извршува повеќе функции:<ref>[http://www.nbrm.mk/celi_i_zadaci.nspx Официјално мрежно мест на НБРМ (пристапено на 1.10.2019)]</ref>
 
* ги утврдува и спроведува монетарната политика и [[политиката на девизниот курс]] на [[Денар|денарот]]
НБРМ извршува повеќе основни функции:<ref>Љ. Трпески, ''Пари и банкарство'', Economy press, Скопје, 2003, стр. 500.</ref>
* учествува во определување на режимот на [[Девизен курс|девизниот курс]]
* ги утврдува и спроведува монетарната политика и [[политиката на девизниот курс]] на [[Денар|денарот]]
* ја утврдува и ја спроведува политиката на девизниот курс
* ја регулира општата [[ликвидност]] на [[банкарскиот систем]]
* ги издава и дистрибуирауправува со кованикнижните и книжникованите [[пари]]
* ги евидентира и ги следи [[кредит]]ните операции со странство и го изготвува [[Платен биланс|платниот биланс]]
* управува и ракува со [[девизните резерви]]
* ги чува и управува со [[Девизни резерви на Македонија|девизните резерви]]
* издава дозволи за основање и работа на банки, штедилници, менувачници и вршители на услуги за брз трансфер на пари
* прибира и изготвува статистички податоци
* врши [[супервизија на банките]], штедилниците и менувачниците
* воспоставува, развива, регистрира и врши надзор над сигурноста, стабилноста и над ефикасноста на [[Платен систем|системите за плаќање]], порамнување и [[клиринг]]
* го уредува [[платниот систем]]
* [[Регулација на банките|регулира]], издава дозволи и врши [[Супервизија|супервизија на банки]], [[Штедилница|штедилници]], друштва за издавање [[електронски пари]] и на други финансиски институции
* го организира и оперира платниот систем за итни и големи плаќања - [[Македонски Интербанкарски Платен Систем]] [[(МИПС)]]
* врши надзор над примената на прописите со кои се уредува девизното работење, менувачкото работење, вршењето услуги на [[брз трансфер на пари]], системите за спречување на [[перење пари]] и [[заштита на потрошувачите]]
* собира, обработува, анализира и објавува [[информации]] и публикации од областа на монетарната, финансиската и платнобилансната [[статистика]]
* учествува во меѓународни институции и организации во врска со прашања коишто се во нејзина надлежност
* врши [[платен промет]] за потребите на државните органи
* организира тргување и порамнување на [[хартии од вредност]] на [[Пазари преку шалтер|пазарите преку шалтер]]
* ја претставува Македонија во меѓународните [[Финансиски посредници|финансиски институции]]
* врши други активности во врска со извршувањето на нејзините задачи во согласност со законите.
* работи како чувар на имотот на приватните [[пензиски фондови]] итн.
 
Исто така, НБРМ одржува вредна нумизматичка збирка од околу 17 000 [[монети]] од територијата на Македонија, кои го покриваат временскиот период од [[6 век п.н.е.]], па сé до [[XV век]].

Прегледник