Бинарен броен систем

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Бројни системи кај разни народи и култури
Индоарапски броеви
Западноарапски
Источноарапски
Индиско семејство
Бурмански
Кмерски
Монголски
Тјаландски
Источноазиски броеви
Јапонски
Кинески
Суџоу
Корејски
Виетнамски
Стапчиња
Азбучни броеви
Абџадски
Арјабатини
Ерменски
Етиопски
Грчки
Кирилични
Еврејски
Други системи
Егејски
Атички
Вавилонски
Брамански
Египетски
Етрурски
Ескимски
Мајански
Кипу
Римски
Поле со урни
Положбени системи по основа
Декадни (10)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 20, 30, 36, 60 повеќе…

Бинарен броен системброен систем кој изразува бројчени вредности користејќи два симбола: 0 и 1, обично по пат на положбен запис (нотација) со основа 2. Овој систем е од суштинско значење кај сите современи сметачи, заради неговата примена во секое дигитално струјно коло со логички порти.

Историски, за творец на бинарниот броен систем се смета индискиот математичар Пингала, кој разработил математички начин на претставување на прозодијата. Оттогаш, се вршени различни проучувања и подобрувања на истиот, а во 1679 година, Готфрид Лајбниц дошол до неговиот современ облик, објавувајќи го во написот „Објаснение за бинарната аритметика“ (Explication de l'Arithmétique Binaire). Во него, тој за првпат ги употребил цифрите 0 и 1, исто како во современиот систем.

Еден бинарен број може да се претстави со која било низа на битови (бинарни бројки), кои пак можат да се претстават со кој било механизам што може да биде во заемно исклучиви состојби. Бројчената вредност зависи од вредноста што ја претставуваат симболите. Кај еден сметач бројчените вредности може да се претстават со два различни напона; кај магнетниот складиштен диск може да се користат магнетните поларитети. Вредностите „позитивно“, „да“ или „вклучено“ не мора да соодветствуваат на бројната вредност еден. Тоа зависи од осмислената архитектура.

Историја[уреди | уреди извор]

Индискиот мислител Пингала (V-II век п.н.е.) разработил математички начин на претставување на прозодијата, и така го осмислил првиот бинарен броен систем.[1][2] Пингала користел бинарни броеви во облик на кратки и долги согласки (со должина колку две кратки), и со тоа разработил систем сличен на Морзеовата азбука.[3][4]

Во древна Кина се знаело за збир од осум триграми („ба гуа“) и збир од 64 хексаграми преку класичното дело „И чинг“ („Книга на промените“), што е аналогно на трибитни и шестбитни бинарни бројки. Во XI век, мислителот Шао Јунг разработил метод на подредување на хексаграмите што соодветствува на низата од 0 до 63 во бинарниот систем, каде јин претставувал 0, а јанг претставувал 1, со најмал значенски бит врз нив. Меѓутоа нема докази дека Шао имал сознанија за бинарните пресметки. Редоследот е исто така лексикографски редослед од шесткратни варијанти на елементи одбрани од двоелементно множество.[5]

Слични бинарни претстави се користеле и во Африка, во системите за претскажување како „ифа“, како и кај западната средновековна геомантија. Системот на претскажување со основа 2 наоѓал широка примена во Супсахарска Африка со векови.

Во 1605 година, англискиот мислител Френсис Бејкон објавил труд во кој објаснува дека буквите од азбуката можат да се сведат на низи од бинарни цифри, кои потоа може да се шифрираат како едвај видливи варијации пред некој неповрзан текст.[6] Од големо значење за општата теорија на бинарно шифрирање е неговата идеја дека овој метод може да се примени користејќи какви било предмети: „под услов овие предмети да се разликуваат само двозначно; како со ѕвона, со труби, со светла и факели, со истрели од пушки и други предмети од таков карактер“.[6]

Во 1679 година, Готфрид Лајбниц го проучувал бинарниот систем, доаѓајќи до неговиот современ облик во написот „Објаснение за бинарната аритметика“ (Explication de l'Arithmétique Binaire) (1703)[7]. Во неговиот систем, Лајбниц користи 0 и 1, исто како во современиот систем. Лајбниц бил синофил и бил фасциниран од „И чинг“ каде хексаграмите соодветствуваат на бинарните броеви од 0 до 111111, и заклучил дека ова е доказ за големите достигнувања на Кинезите во полето на филозофската математика.[8]

Бинарни бројки (код) на марка на Македонска пошта по повод Самитот за информатичко општество 2004 (ФДЦ 15/2004, 16 октомври 2004)

Во 1854, британскиот математичар Џорџ Бул го објавил неговиот епохален труд во кој образложува алгебарски систем во логиката, подоцна наречен „Булова алгебра“. Неговата логичка анализа одиграла суштинска улога во осмислувањето на дигиталните кола.[9]

Во 1937 г, Клод Шенон го објавил својот магистерски труд на Масачусетскиот технолошки институт (МТИ) каде за прв пат во историјата се објаснува примената на Буловата алгебра и бинарната аритметика кај електронските релеи и прекинувачи. Со овој труд, насловен како „Симболична анализа на кола со релеи и прекинувачи“ (A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits), Шенон ги поставил основите на практичната конструкција на дигитални кола.[10]

Во ноември 1937 г, Џорџ Штибиц како вработен во Беловите лаборатории (Bell Labs), изработил сметач со релеи кој го нарекол „Модел К“ („кујна“, собата кајшто го склопувал), кој вршел пресметки по пат на бинарно собирање.[11] Во 1938 година, Беловите лаборатории започнале полна истражна програма предводена од Штибиц. На 8 јануари 1940 година го изработиле сметачот Complex Number Computer („Сметач на комплексни броеви“) кој можел да пресметува комплексни броеви. На научниот собир на Американското математичко друштво во колеџот Дартмур, на 11 септември 1940 година Штибиц демонстрирал далечинско давање на наредби на сметачот со телепринтер поврзан преку телефонска линија. Ова е првата сметачка машина што можела да се управува од далечина преку телефонска линија. Присутни на собирот биле Џон фон Нојман, Џон Мокли и Норберт Винер, кои го овековечиле овој настан во своите мемоари.[12][13][14]

Претставување[уреди | уреди извор]

Еден бинарен број може да се претстави со која било низа на битови (бинарни бројки), кои пак можат да се претстават со кој било механизам што може да биде во заемно исклучиви состојби. Еве различни низи од симболи што можат да се протолкуваат како бинарна бројчена вредност на бројот 667:

1 0 1 0 0 1 1 0 1 1
| − | − − | | − | |
x o x o o x x o x x
д н д н н д д н д д
Бинарен часовник со светлечки диоди за изразување на бинарните вредности. На овој часовник, секоја колона диоди прикажува бинарно шифриран декаден број од вообичаеното сексагезимално (шеесетеречно) време.

Бројчената вредност во сите четири случаја зависи од вредноста што ја претставуваат симболите. Кај еден сметач бројчените вредности може да се претстават со два различни напона; кај магнетниот складиштен диск може да се користат магнетните поларитети. Вредностите „позитивно“, „да“ или „вклучено“ не мора да соодветствуваат на бројната вредност еден. Тоа зависи од осмислената архитектура.

Поради распространетата употреба на арапските бројки, бинарните броеви по обичај се пишуваат со симболите 0 и 1. При нивно запишување, бинарните бројки честопати имаат долен индекс, префикс или наставка, со цел да се укаже на нивната основа. Следниве записи имаат истоветно значење:

100101 бинарно (јасен исказ на форматот)
100101b (наставка што означува бинарен формат)
100101B (наставка што означува бинарен формат)
bin 100101 (префикс што означува бинарен формат)
1001012 (долен индекс што означува бинарен запис, т.е. на основа 2)
%100101 (префикс што означува бинарен формат)
0b100101 (префикс што означува бинарен формат, доста застапен во програмските јазици)

Во усното општење, бинарните бројки се читаат цифра по цифра, за да се разликуваат од декадните броеви. На пример, бинарниот број 100 се изговара „еден нула нула“, а не „сто“. Бинарната бројка 100 е еднаква на декадната вредност четири, и затоа не би било исправно бројката да се нарече „сто“.

Броење во бинарниот систем[уреди | уреди извор]

Декадно Бинарно
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
10 1010
11 1011
12 1100
13 1101
14 1110
15 1111
16 10000

Броењето во бинарниот систем е слично на она во другите бројни системи. Почнувајќи од една цифра, го набројуваме секој симбол, во растечки редослед. Декадното пребројување се врши со симболите од 0 до 9, додека бинарниот ги користи само симболите 0 и 1.

Кога ќе се потрошат симболите за првата цифра, следната најголема цифра (лево) се накачува, и броиме пак од 0. Во декадниот систем броењето оди вака:

000, 001, 002, ... 007, 008, 009, (најдесната бројка станува прва, а следната бројка се накачува)
010, 011, 012, ...
   ...
090, 091, 092, ... 097, 098, 099, (најдесните две бројки стануваат први, а следната бројка се накачува)
100, 101, 102, ...

Откако цифра ќе достигне 9, со накачување се враќа на 0 но исто така предизвикува накачување на следната бројка лево од неа. Броењето во бинарниот систем е исто, освен тоа што се користат само симболите 0 и 1. Така, откако цифрата ќе достигне 1, со накачување се враќа 0, но исто така предизвикува накачување на следната бројка лево од неа:

0000,
0001, (најдесната бројка станува прва, а следната бројка се накачува)
0010, 0011, (најдесните две бројки стануваат први, а следната бројка се накачува)
0100, 0101, 0110, 0111, (најдесните три бројки стануваат први, а следната бројка се накачува)
1000, 1001, ...

Бидејќи бинарниот систем е систем на основа 2, секоја цифра претставува растечки степен на 2 - најдесната цифра претставува 20, следната претставува 21, па 22, итн. За да ја утврдиме декадната претстава на еден бинарен број, едноставно го земаме збирот од производите на бинарните цифри и степените на 2 што ги претставуваат. На пример бинарниот број:

100101

можеме да го претвориме во декаден облик со:

[(1) × 25] + [(0) × 24] + [(0) × 23] + [(1) × 22] + [(0) × 21] + [(1) × 20] =

[1 × 32] + [0 × 16] + [0 × 8] + [1 × 4] + [0 × 2] + [1 × 1] = 37

За да создадеме поголеми броеви, едноставно додаваме уште цифри на левата страна од бинарната претстава.

Бинарни дропки[уреди | уреди извор]

Бинарните дропки имаат крај само ако именителот има 2 како единствен примфактор. Така, 1/10 нема конечен бинарен израз, и поради тоа 10 × 0,1 не е еднакво на точно 1 во аритметиката со променливи децимали. На пример, ако сакаме да го протолкуваме бинарниот израз 1/3 = ,010101..., ова значи: 1/3 = 0 × 2−1 + 1 × 2−2 + 0 × 2−3 + 1 × 2−4 + ... = 0,3125 + ... Не може да се најде точната вредност со збир од конечен број на обратни основи два, а нулите и единиците се редат наизменично до бесконечност.

Дропка Декадно Бинарно Дробна апрокс.
1/1 1 или 0,999... 1 или 0,111... 1/1 или 1/2+1/4+1/8...
1/2 0,5 или 0,4999... 0,1 или 0,0111... 1/2 или 1/4+1/8+1/16...
1/3 0,333... 0,010101... 1/4+1/16+1/64...
1/4 0,25 или 0,24999... 0,01 или 0,00111... 1/4 или 1/8+1/16+1/32...
1/5 0,2 или 0,1999... 0,00110011... 1/8+1/16+1/128...
1/6 0,1666... 0,0010101... 1/8+1/32+1/128...
1/7 0,142857142857... 0,001001... 1/8+1/64+1/512...
1/8 0,125 или 0,124999... 0,001 или 0,000111... 1/8 или 1/16+1/32+1/64...
1/9 0,111... 0,000111000111... 1/16+1/32+1/64...
1/10 0,1 или 0,0999... 0,000110011... 1/16+1/32+1/256...
1/11 0,090909... 0,00010111010001011101... 1/16+1/64+1/128...
1/12 0,08333... 0,00010101... 1/16+1/64+1/256...
1/13 0,076923076923... 0,000100111011000100111011... 1/16+1/128+1/256...
1/14 0,0714285714285... 0,0001001001... 1/16+1/128+1/1024...
1/15 0,0666... 0,00010001... 1/16+1/256...
1/16 0,0625 или 0,0624999... 0,0001 или 0,0000111... 1/16 или 1/32+1/64+1/128...

Бинарна аритметика[уреди | уреди извор]

Бинарната аритметика е иста како аритметиката на останатите бројни системи. Со бинарните бројки може да се врши собирање, одземање, множење и делење.

Собирање[уреди | уреди извор]

Електрична шема на еден бинарен полусуматор кој собира два бита, давајќи збир со преносни битови.

Најпростата бинарна аритметичка операција е собирањето. Собирањето на два едноцифрени бинарни броја е релативно просто, користејќи облик на пренос:

0 + 0 → 0
0 + 1 → 1
1 + 0 → 1
1 + 1 → 10, пренесуваме 1 (бидејќи 1 + 1 = 0 + 1 × бинарно 10)

Со собирање на две цифри „1“ ја добиваме цифрата „0“, а 1 треба да се собере во следната колона. Ова е слично на постапката кај декадниот систем кога се собираат дадени едноцифрени броеви. Ако резултатот е еднаков или поголем од вредноста на основата (10), цифрата лево се накачува:

5 + 5 → 0, пренесуваме 1 (бидејќи 5 + 5 = 0 + 1 × 10)
7 + 9 → 6, пренесуваме 1 (бидејќи 7 + 9 = 6 + 1 × 10)

Ова се нарекува „пренос“. Кога збирот ја надминува вредноста на една цифра, тогаш го „пренесуваме“ лево вишокот износ поделен со основата (т.е. 10/10), собирајќи го со следната положбена вредност. Ова е исправно бидејќи следната положба има тежина што е повисока за фактор еднаков на основата. Преносот кај бинарните операции се врши на истиот начин:

 1 1 1 1 1 (пренесени бројки)
  0 1 1 0 1
+  1 0 1 1 1
-------------
= 1 0 0 1 0 0

Во овој пример собираме две бројки: 011012 (1310) и 101112 (2310). Во најгорниот ред стојат употребените преносни битови. Почнувајќи од најдесната колона, 1 + 1 = 102. 1 се пренесува лево, а најдолу во најдесната колона се пишува 0. Повторно се собира втората колона од десно: 1 + 0 + 1 = 102; 1 се пренесува, а најдолу се пишува 0. Третата колона: 1 + 1 + 1 = 112. Овојпат, се пренесува 1, и во најдолниот ред се пишува 1. По оваа постапка го добиваме конечниот резултат 1001002 (36 декадно).

Кога сметачот треба да собере два броја, правилото: x ексили y = (x + y) мод 2 за кои било два бита x и y исто така овозможува многу брза пресметка.

Многу проблеми при бинарното собирање се упростуваат со методот на долг пренос наречен и „Брукхаусов метод на бинарно собирање“. Овој метод е корисен кај секое бинарно собирање каде еден од броевите има долга низа од цифри „1“. Следниве големи бинарни броеви се собираат во два едноставни чекора без повеќекратни преноси од едно место на следното.

 1 1 1  1 1 1 1 1  (пренесени бројки)          (метод на долг пренос)
  1 1 1 0 1 1 1 1 1 0               1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
+  1 0 1 0 1 1 0 0 1 1      Наспроти:    +  1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 најпрвин ги собираме прецртаните бројки
-----------------------             + 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 = збир на прецртаните бројки
= 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1             ----------------------- потоа ги собираме преостанатите бројки
                          1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1

Во овој пример додаваме две бројки: 1 1 1 0 1 1 1 1 1 02 (95810) и 1 0 1 0 1 1 0 0 1 12 (69110). Во најгорниот ред стојат употребените преносни битови. Наместо стандардниот пренос од една колона во следната, може да се собере единицата („1“) со најмала положбена вредност со „1“ во соодветната положбена вредност под неа, а „1“ може да се пренесе една цифра по крајот на низата. Овие броеви мора да се прецртаат бидејќи се веќе собрани. Потоа едноставно го собираме резултатот со непрецртаните цифри во вториот ред. По оваа постапка го добиваме конечниот резултат 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 12 (164910).

Таблица на собирање[уреди | уреди извор]

Дијаграм со значењата на четвороцифрените броеви за секое од следниве: без знак, знак и величина, дополнување на единица и дополнување на двојка. Во денешната дигитална електроника наоѓаат примена само без знак и дополнувањето на двојка.
0 1
0 0 1
1 1 10

Бинарната таблица на собирање е слична, но не иста како таблицата на вистинитост на дисјунктивната операција . Разликата се состои во тоа што , додека пак .

Одземање[уреди | уреди извор]

Одземањето работи на истиот начин:

0 − 0 → 0
0 − 1 → 1, позајмуваме 1
1 − 0 → 1
1 − 1 → 0

Ако ја одземеме цифрата „1“ од цифрата „0“ добиваме „1“, а пак 1 ќе треба да се одземе од следната колона. Ова се нарекува „позајмување“ и работи исто како преносот. Ако резултатот од одземањето е помал од 0 (најмалата можна вредност на една цифра), тогаш го „позајмуваме“ недостатокот поделен со основата (т.е. 10/10) од лево, одземајќи го од следната положбена вредност.

  *  * * *  (позајмуваме од колоните со ѕвездички)
 1 1 0 1 1 1 0
−   1 0 1 1 1
----------------
= 1 0 1 0 1 1 1

Одземањето на позитивен број е истоветно на „собирање“ на негативен број со еднаква апсолутна вредност. Сметачите користат запис со дополнување на двојка за да претстават негативни вредности. Со овој запис се избегнува потребата од посебно „одземање“. Користејќи запис со дополнување на двојка одземањето може накратко да се претстави во следнава формула:

А − Б = А + не Б + 1

Множење[уреди | уреди извор]

Бинарното множење е слично на неговиот декаден пандан. Два броја А и Б можат да се помножат со делумни производи: за секоја цифра во Б, производот на таа цифра во А се пресметува и се пишува во нов ред, се пренесува лево така што неговата најдесна цифра се порамнува со цифрата што се користела во Б. Збирот од сите овие делумни производи го дава конечниот резултат.

Бидејќи во бинарниот систем постојат само две цифри, постојат само два можни исхода од делумното множење:

 • Ако цифрата во Б е 0, и делумниот производ ќе биде 0
 • Ако цифрата во Б е 1, делумниот производ е еднаков на А

На пример, бинарните броеви 1011 и 1010 се множат вака:

      1 0 1 1  (А)
     × 1 0 1 0  (Б)
     ---------
      0 0 0 0  ← Соодветствува на нула во Б
  +   1 0 1 1   ← Соодветствува на единица во Б
  +  0 0 0 0 
  + 1 0 1 1 
  ---------------
  = 1 1 0 1 1 1 0

Бинарните броеви можат и да се помножат со битови по бинарна запирка:

        1 0 1,1 0 1  (А) (5,625 декадно)
       × 1 1 0,0 1   (Б) (6,25 декадно)
       -------------
          1,0 1 1 0 1  ← Соодветствува на единица во Б
   +      0 0,0 0 0 0   ← Соодветствува на нула во Б
   +     0 0 0,0 0 0
   +    1 0 1 1,0 1
   +   1 0 1 1 0,1
   -----------------------
   =  1 0 0 0 1 1,0 0 1 0 1  (35,15625 декадно)

Таблица на множење[уреди | уреди извор]

0 1
0 0 0
1 0 1

Бинарната таблица множење е иста со вистинитосната таблица на операцијата со логичкиот сврзник .

Делење[уреди | уреди извор]

Бинарното делење е исто така слично на неговиот декаден пандан:

Овде, делителот е 1012 или 5 декадно, додека деленикот е 110112, or 27 декадно. Постапката е иста како кај декадното разложено делење; тука делителот 1012 оди во првите три цифри 1102 на деленикот еднаш, и така „1“ се пишува во најгорниот ред. Овој резултат се множи со делителот, и се одзема од првите три цифри на деленикот. Се вклучува следната цифра („1“) за да се добие нова трицифрена низа:

       1
    ___________
1 0 1  ) 1 1 0 1 1
    − 1 0 1
     -----
      0 1 1

Потоа постапката се повторува со новата низа, така продолжувајќи додека не се потрошат цифрите во деленикот:

       1 0 1
    ___________
1 0 1 ) 1 1 0 1 1
    − 1 0 1
     -----
      0 1 1
     − 0 0 0
      -----
       1 1 1
      − 1 0 1
       -----
        1 0

Вака, деленикот на 110112 поделен со 1012 е 1012, како што (во најгорниот ред), додека остатокот (во најдолниот ред) е 102. Во декадниот систем, 27 поделено со 5 е 5 со остаток 2.

Битови операции[уреди | уреди извор]

Crystal Clear app xmag.svg Главна статија: „Битова операција.

Иако не се во непосредно сродство со бројченото толкување на бинарните симболи, битовите низи може да се манипулираат користејќи ги Буловите логички оператори. Ваквата манипулација со низа бинарни симболи се нарекува битова операција. Логичките оператори И, ИЛИ и ЕКСИЛИ може да се применат врз соодветните битови во две бинарни бројки наведени како извод. Логичката операција НЕ може да се примени врз поединични битови во една бинарна бројка наведена како извод. Понекогаш ваквите операции се користат како аритметички кратенки, а може да понудат и други пресметковни предности. На пример, ако извршиме аритметичко поместување лево на еден бинарен број е исто како да сме го помножиле со (позитивна, интегрална) основа 2.

Претворање од и во други бројни системи[уреди | уреди извор]

Декадно[уреди | уреди извор]

За да претвориме цела бројка на основа 10 во бинарна бројка на основа 2, го делиме бројот со два, а остатокот е најмалиот значенски бит. Резултатот (цел број) повторно се дели со два, а остатокот е следниот најголем значенски бит. Оваа постапка ја повторуваме сè додека не добиеме резултат нула.

Претворањето од основа 2 на основа 10 се врши со обратна примена на горенаведениот логаритам. Битовите во бинарниот број се користат еден по еден, започнувајќи од најголемиот значенски (најлев) бит. Почнувајќи од вредноста 0, ја удвојуваме претходната вредност и го додаваме следниот бит за да ја добиеме следната вредност, повторувајќи ја постапката. Ова може да се организира во табела со повеќе колони. На пример, ако сакаме да го претвориме 100101011012 во декаден систем:

Претходна вредност × 2 + Следен бит Следна вредност
0 × 2 + 1 = 1
1 × 2 + 0 = 2
2 × 2 + 0 = 4
4 × 2 + 1 = 9
9 × 2 + 0 = 18
18 × 2 + 1 = 37
37 × 2 + 0 = 74
74 × 2 + 1 = 149
149 × 2 + 1 = 299
299 × 2 + 0 = 598
598 × 2 + 1 = 1197

Резултатот е 119710. Првата претходна вредност на 0 е едноставно првична декадна вредност. Овој метод е примена на т.н. Хорнерова шема.

Бинарно  1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
Декадно  1×210 + 0×29 + 0×28 + 1×27 + 0×26 + 1×25 + 0×24 + 1×23 + 1×22 + 0×21 + 1×20 = 1197

Дробните делови на еден број се претвораат на сличен начин. И тие се засноваат на еквивалентноста на префрлувањето со удвојувањето или располовувањето.

Како имаме дробен бинарен број како ,110101101012, првата цифра е , втората е , итн. Така, ако имаме 1 на првото место по децималната запирка, тогаш бројот е барем и обратно. Два пати тој број изнесува барем 1. Ова укажува на алгоритамот: бројот што треба да се претвори постојано го удвојуваме, и кога резултатот е барем 1, го исфрламе целобројниот дел.

На пример, 10 бинарно претставен е:

Претворање Резултат
0,
0,0
0,01
0,010
0,0101

Одовде, повторливата декадната дропка 0,3... е истоветна со повторливата бинарна дропка 0,01... .

На пример, 0,110, бинарно ќе биде:

Претворање Резултат
0,1 0,
0,1 × 2 = 0,2 < 1 0,0
0,2 × 2 = 0,4 < 1 0,00
0,4 × 2 = 0,8 < 1 0,000
0,8 × 2 = 1,6 ≥ 1 0,0001
0,6 × 2 = 1,2 ≥ 1 0,00011
0,2 × 2 = 0,4 < 1 0,000110
0,4 × 2 = 0,8 < 1 0,0001100
0,8 × 2 = 1,6 ≥ 1 0,00011001
0,6 × 2 = 1,2 ≥ 1 0,000110011
0,2 × 2 = 0,4 < 1 0,0001100110

Ова е и повторлива бинарна дропка 0,00011... . Може да нè изненади тоа што конечните декадни дропки може да имаат повторливи разложувања во бинарниот систем. Од оваа причина, многумина се изненадуваат кога ќе увидат дека 0,1 + ... + 0,1 (10 собирања) се разликува од 1 во аритметиката со променливи децимали. Впрочем, единствените бинарни дропки со разложувања што имаат завршеток се оние со облик на цел број поделен со основа 2, а 1/10 не е таква дропка.

Конечното претворање е од бинарни во декадни дропки. Тешкотии се јавуваат само при работа со повторливи дропки, а инаку методот е да ја префрлиме дропката во цел број, да го извршиме горенаведеното претворање, а потоа да го поделиме со соодветниот степен на 2 во декадната основа. На пример:

= 1100 ,101110...
= 1100101110 ,01110...
= 11001 ,01110...
= 1100010101
= (789/62)10

Друг начин на претворање од бинарен во декаден систем, воедно побрз ако сме запознаени со хексадецималниот систем, е непосредното претворање—прво да го претвориме ( бинарно) во ( хексадецимално), а потоа да го претвориме ( хексадецимално) во ( декадно).

Овие прости методи не се погодни за работа со многу големи броеви бидејќи со нив вршиме голем број на множења или делења каде еден операнд е исклучително голем. Позгоден начин е да употребиме алгоритам раздвојувајќи го бројот: ако имаме бинарен број, го делиме на 10k, каде k го одбираме така што количникот е приближно еднаков на остатокот, а потоа секој дел го претвораме во декаден систем и двата дела ги конкатенираме. Ако имаме декаден број, можеме да го разделиме на два дела со приближно еднаква големина, па секој од нив го претвораме во бинарен систем, каде првиот претворен дел го множиме со 10k и го собираме со вториот претворен дел, каде k е бројот на декадни бројки во вториот, најмал значенски дел пред претворањето.

Хексадецимален броен систем[уреди | уреди извор]

0hex = 0dec = 0oct 0 0 0 0
1hex = 1dec = 1oct 0 0 0 1
2hex = 2dec = 2oct 0 0 1 0
3hex = 3dec = 3oct 0 0 1 1
4hex = 4dec = 4oct 0 1 0 0
5hex = 5dec = 5oct 0 1 0 1
6hex = 6dec = 6oct 0 1 1 0
7hex = 7dec = 7oct 0 1 1 1
8hex = 8dec = 10oct 1 0 0 0
9hex = 9dec = 11oct 1 0 0 1
Ahex = 10dec = 12oct 1 0 1 0
Bhex = 11dec = 13oct 1 0 1 1
Chex = 12dec = 14oct 1 1 0 0
Dhex = 13dec = 15oct 1 1 0 1
Ehex = 14dec = 16oct 1 1 1 0
Fhex = 15dec = 17oct 1 1 1 1

Бинарниот систем се претвора во и од хексадецимален систем донекаде полесно. Причината е што основата на хексадецималниот систем (16) е степен на основата на бинарниот систем (2). Поконкретно, 16 = 24, па затоа ни треба четири бинарни цифри за претставување на една цифра од хексадецималниот систем, како што може да се види на таблицата десно.

Ако сакаме да претвориме еден хексадецимален број во неговиот бинарен еквивалент, едноставно ги заменуваме соодветните бинарни цифри:

3A16 = 0011 10102
E716 = 1110 01112

За да претвориме еден бинарен број во неговиот хексадецимален еквивалент, го делиме во грпи од по четири бита. Ако бројот на битови не е содржател на четири, едноставно вметнуваме уште битови 0 лево (наречени постава). На пример:

10100102 = 0101 0010 групирани со постава = 5216
110111012 = 1101 1101 групирани = DD16

За да претвориме еден хексадецимален број во неговиот декаден еквивалент треба да го помножиме декадниот еквивалент на секоја хексадецимална цифра со соодветниот степен на основа 16 и да ги собереме добиените вредности:

C0E716 = (12 × 163) + (0 × 162) + (14 × 161) + (7 × 160) = (12 × 4096) + (0 × 256) + (14 × 16) + (7 × 1) = 49,38310

Октален броен систем[уреди | уреди извор]

Бинарните износи лесно се претвораат и во октални, бидејќи окталниот користи основа 8, што е степен на основа два (имено, 23, па така ни требаат точно три бинарни цифри за да претставиме некоја октална бројка). Соодветството помеѓу бинарните и окталните бројки е исто како за првите осум цифри од хексадецималниот систем во таблицата погоре. Бинарното 000 е исто што и окталното 0, бинарното 111 е исто што и окталното 7, итн.

Октално Бинарно
0 000
1 001
2 010
3 011
4 100
5 101
6 110
7 111

Претворањето од октален во бинарен систем се врши исто како за хексадецималниот:

658 = 110 1012
178 = 001 1112

Од бинарен во октален систем:

1011002 = 101 1002 групирани = 548
100112 = 010 0112 групирани со постава = 238

Од октален во декаден систем:

658 = (6 × 81) + (5 × 80) = (6 × 8) + (5 × 1) = 5310
1278 = (1 × 82) + (2 × 81) + (7 × 80) = (1 × 64) + (2 × 8) + (7 × 1) = 8710

Претставување на реални броеви[уреди | уреди извор]

Нецелите броеви можат да се претстават по пат на негативни основи, кои се одделуваат од останатите бројки со основна запирка (наречена децимална запирка во декадниот систем). На пример, бинарниот број 11,012 ќе биде:

1 × 21 (1 × 2 = 2) плус
1 × 20 (1 × 1 = 1) плус
0 × 2−1 (0 × ½ = 0) плус
1 × 2−2 (1 × ¼ = 0,25)

За збир од 3,25 декадно.

Сите дијадни рационални броеви имаат завршна бинарна бројка — бинарната претстава има конечен број на членови по основната запирка. Другите рационални броеви имаат бинарна претстава, но не завршуваат, туку се повторуваат со конечна последователна низа од бројки што се повторуваат до бесконечност. На пример

= = 0,0101010101...2
= = 0,10110100 10110100 10110100...2

Појавата каде бинарната претстава на секој рационален број или завршува или се повторува се јавува и во другите бројни системи што работат со основа. Друга сличност е постоењето на алтернативни претстави за секоја конечна претстава, поради на фактот што 0,111111... е збир на геометриската низа 2−1 + 2−2 + 2−3 + ... што изнесува 1.

Бинарните бројки што ниту завршуваат, ниту се повторуваат претставуваат ирационални броеви. На пример,

 • 0,10100100010000100000100.... има шема, но ова не е повторлива шема со постојано иста должина, па затоа бројот е ирационален
 • 1,0110101000001001111001100110011111110... е бинарна претстава на бројот , квадратниот корен од 2, уште еден ирационален број. Овој број нема видлива шема.

Претворачи и пресметувачи[уреди | уреди извор]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. Sanchez, Julio; Canton, Maria P. (2007). Microcontroller programming : the microchip PIC. Boca Raton, Florida: CRC Press. стр. 37. ISBN 0-8493-7189-9 
 2. W. S. Anglin and J. Lambek, The Heritage of Thales, Springer, 1995, ISBN 0-387-94544-X
 3. Бинарните броеви во древна Индија (англиски)
 4. Математика за поети и тапанари (PDF, 145 КБ) (англиски)
 5. Ryan, James A.. Leibniz' Binary System and Shao Yong's "Yijing". „Philosophy East and West“ (University of Hawaii Press) том  46 (1): 59–90. doi:10.2307/1399337. 
 6. 6,0 6,1 Бејкон, Френсис. „Напредување во учењето“. Лондон. стр. Глава 1. http://home.hiwaay.net/~paul/bacon/advancement/book6ch1.html  (англиски)
 7. Leibniz G., Explication de l'Arithmétique Binaire, Die Mathematische Schriften, уред. C. Gerhardt, Берлин 1879, том 7, стр. 223; англиски превод
 8. Aiton, Eric J. (1985). Leibniz: A Biography. Taylor & Francis. стр. 245–8. ISBN 0-85274-470-6 
 9. Boole, George (2009) [1854]. Иследување на законитостите на мислата на кои се темели математичките теории во логиката и веројатноста (Macmillan, Dover Publications, препечатено со исправки [1958] издание). Њујорк: Cambridge University Press. ISBN 9781108001533. http://www.gutenberg.org/etext/15114.  (англиски)
 10. Шенон, Клод Елвуд (1940). Симболична анализа на кола со релеи и прекинувачи. Кембриџ: Масачусетски технолошки институт. http://hdl.handle.net/1721.1/11173.  (англиски)
 11. „Алеја на славните национални изумители – Џорџ Р. Штибиц“. 20 август 2008. http://www.invent.org/hall_of_fame/140.html. конс. 5 јули 2010 г.  (англиски)
 12. „Џорџ Штибиц: Биогарфија“. Факултет за математика и информатика, Универзитет „Денисон“. 30 април 2004. http://stibitz.denison.edu/bio.html. конс. 5 јули 2010 г.  (англиски)
 13. „Пионери – Луѓето и идеите кои ги променија нештата – Џорџ Штибиц (1904–1995)“. Кери Редшо. 20 февруари 2006. http://www.kerryr.net/pioneers/stibitz.htm. конс. 5 јули 2010 г.  (англиски)
 14. „Џорџ Роберт Штибиц – Посмртница“. Здружение за историја на сметачите на Калифорнија. 6 февруари 1995. http://ei.cs.vt.edu/~history/Stibitz.html. конс. 5 јули 2010 г.  (англиски)

Користена литература[уреди | уреди извор]

 • Sanchez, Julio; Canton, Maria P. (2007), Microcontroller programming : the microchip PIC, Boca Raton, FL: CRC Press, стр. 37, ISBN 0849371899

Надворешни врски[уреди | уреди извор]


Ова е избрана статија. Стиснете тука за повеќе информации.
Статијата „Бинарен броен систем“ е избрана статија. Ве повикуваме и Вас да напишете и предложите избрана статија (останати избрани статии).