Булова алгебра

Од Википедија — слободната енциклопедија
Булова решетка од подмножества

Булова алгебра е дел од математичката логика - алгебарска структура која ги содржи основните операции И, ИЛИ и НЕ како збир на теориски операции како што се униија, пресек и комплемент. Буловата алгебра добила назив по нејзиниот творец Џорџ Бул, англиски математичар од 19 век. Буловата алгебра како тел од апстрактната алгебра, има големо влијание како математички темел на компјутерските науки.