Човеков полов сооднос

Од Википедија — слободната енциклопедија
Полов сооднос по земја за население под 15 години. Сината боја претставува повеќе момчиња, а црвената повеќе девојчиња од светскиот просек од 1,07 машки/женски.
Полов сооднос по земја за вкупното население. Сината боја претставува повеќе мажи и момчиња, црвената повеќе жени и девојчиња од светскиот просек од 1,01 маж/жена.
Полов сооднос по земја за населението над 65 години. Сината претставува повеќе мажи, а црвената повеќе жени од светскиот просек од 0,81 мажи/жени.

Во антропологијата и демографијата, човековиот полов сооднос е содносот на мажите и жените во населението. Достапни се повеќе податоци за луѓето отколку за кој било друг вид, а односот меѓу човечките полови е повеќе проучен од кој било друг вид, но толкувањето на овие статистики може да биде тешко.

Како и повеќето полови видови, односот на половите кај луѓето е близу 1:1. Кај луѓето, природниот сооднос при раѓање меѓу мажјаците и женките е малку пристрасен кон машкиот пол: се проценува дека е околу 1,05[1] или 1,06[2] или во тесен опсег од 1,03 до 1,06[3] мажјаци по жена. Половиот сооднос на вкупното население е под влијание на различни фактори, вклучувајќи природни фактори, изложеност на пестициди и загадувачи на животната средина,[4][5] воени жртви, полово избирачкиабортуси, чедоморство,[6] стареење, родова смрт и проблеми со регистрација на раѓање.[1]

Половиот сооднос за целата светско население е приближно 101 маж и 100 жени (проценка од 2021 година).[7] Човековиот полов сооднос, или при раѓање или во населението како целина, може да се пријави на кој било од четирите начини: односот на мажјаците и женките, односот на женските и машките, пропорцијата на мажите или пропорцијата на женските. Ако има 108.000 мажи и 100.000 жени, односот на машките со женските е 1.080, а процентот на машките е 51,9%. Научната книжевност често го користи процентот на мажи. Оваа статија го користи односот машки и женски, освен ако не е поинаку наведено.

Природен сооднос при раѓање[уреди | уреди извор]

Светска карта на половиот соднос при раѓање, 2012 година. сиво = нема податоци.

Во една студија околу 2002 година, природниот полов сооднос при раѓање се проценува дека е во тесен опсег од 1,07 до 1,03 машки/женски.[3][8] Некои научници наведуваат дека земјите кои се сметаат за значајни практики на пренатален избор на пол се оние со сооднос на полови при раѓање од 1,08 и повисоко (избор против жени) и 1,02 и пониски (избор против мажи). Оваа претпоставка е доведена во прашање од некои научници.[9]

Смртноста на доенчињата е значително повисока кај момчињата отколку кај девојчињата во повеќето делови на светот. Често тоа се објаснува како резултат на биолошките и генетските полови разлики, при што момчињата биолошки се поранливи на прерана смрт и болест.[10][11] Неодамнешните студии покажале дека бројни предконцепциски или пренатални фактори на животната средина влијаат на веројатноста за зачнување на бебето за да е машко или женско. Предложено е дека овие фактори на животната средина ги објаснуваат и половите разлики во смртноста.[12] Кај повеќето населенија, возрасните мажи имаат тенденција да имаат повисоки стапки на смртност од возрасните жени на иста возраст (дури и откако ќе се дозволат причините специфични за жените, како што е смртта при породување), поради природни причини, како што се срцеви и мозочни удари, кои се причина за убедливо најголем дел од смртните случаи, а исто така и насилни причини, како што се убиства и војни. Така, женките имаат поголем животен век. На пример, во Соединетите Држави, од 2006 година, возрасен млад маж имал 3 до 6 пати поголеми шанси да стане жртва на убиство и 2,5 до 3,5 пати поголема веројатност да умре во сообраќајна несреќа отколку жена од истата возраст.[13]

Во Соединетите Држави, односот на полот при раѓање во периодот 1970-2002 година бил 1,05 за белото нехиспанско население, 1,04 за мексиканските доселеници, 1,03 за црнци и домородните Американци и 1,07 за мајките од кинеска или филипинска народносна припадност. [14] Меѓу западноевропските земји околу 2001 година, соодносите се движеле од 1,04 во Белгија до 1,07 во Швајцарија,[15] Италија,[16] Ирска[17] и Португалија. Во збирните резултати од 56 демографски и здравствени истражувања[18] во африканските земји, соодносот е 1,03, иако со значителна варијација од земја до земја.[19]

Знак покрај патот во руралните средини на Сечуан: „Забрането е дискриминација, злоупотреба или напуштање девојчиња“.

Има контроверзии околу тоа дали половиот сооднос надвор од опсегот 1,03-1,07 се должи на изборот на пол, како што наведуваат некои научници, или поради природни причини. Некои научници тврдат дека силните општествено-економски фактори како што е системот на мираз во Индија и политиката на едно дете во НР Кина се одговорни за пренаталниот избор на пол. Во една широко цитирана статија,[20] Амартија Сен ги поддржал таквите ставови. Други истражувачи тврдат дека неурамнотежениот однос на половите не треба автоматски да се смета како доказ за пренатален избор на полот; Мишел Гарен известува дека многу африкански нации, во текот на децении, имале сооднос на полови на раѓање под 1,00: односно, се раѓаат повеќе девојчиња отколку момчиња.[21] Ангола, Боцвана и Намибија пријавиле однос на половите при раѓање меѓу 0,94 и 0,99, што е сосема различно од претпоставениот „нормален“ полов сооднос, што значи дека значително повеќе девојчиња се родени во такви општествоа.[22]

Во една опсежна студија, спроведена околу 2005 година, за полвиот соодносот при раѓање во Соединетите Држави од 1940 година во текот на 62 години, статистичките докази го наведуваат следново:[23]

 • За мајките кои го имале своето прво бебе, вкупниот полов сооднос при раѓање било 1,06 вкупно, а некои години било 1,07.
 • За мајките кои имале бебиња по првото, овој сооднос постојано се намалувал со секое дополнително бебе од 1,07 на 1,03.
 • Возраста на мајката влијаела на соодносот:
  • вкупниот сооднос бил 1,05 за мајки на возраст од 25 до 35 години во моментот на раѓање
  • мајките кои биле на возраст под 15 или над 40 години имале бебиња со полов сооднос помеѓу 0,94 и 1,11, и вкупен однос на половите од 1,05

Фактори кои влијаат на половиот сооднос кај луѓето[уреди | уреди извор]

Фишерово начело[уреди | уреди извор]

Фишеровото начело е објаснување зошто половиот сооднос кај повеќето видови е приближно 1:1. Наведено од Роналд Фишер во неговата книга од 1930 година, тоа е аргумент во однос на родителските трошоци. Во суштина тој тврди дека соодносот 1:1 е еволутивно стабилна стратегија.

Природни фактори[уреди | уреди извор]

Природните фактори кои влијаат на соодносот меѓу човечките полови се активна област на научно истражување. Над 1000 статии се објавени во различни списанија. Два од често цитираните прегледи на научни студии за човековиот полов сооднос, се од В.Х. Џејмс.[24][25] Научните студии се засноваат на обемни записи за раѓање и смрт во Африка, Америка, Азија, Австралија и Европа. Неколку од овие студии се прошируваат на повеќе од 100 години годишни податоци за човековиот полов сооднос за некои земји. Овие студии наведуваат дека човековиот полов сооднос, и при раѓањето и додека населението созрева, може значително да варира во зависност од голем број фактори, како што се возраста на таткото, возраста на мајката, повеќекратните раѓања, редоследот на раѓање, гестациските недели, расата, здравјето на родителите. историја и психолошки стрес на родителите. Забележително, трендовите во човековиот полов сооднос полови не се доследни низ земјите во одредено време, или со текот на времето за одредена земја. Во економски развиените земји, како и во земјите во развој, овие научни студии откриле дека човековиот полов сооднос пол при раѓањето историски варира помеѓу 0,94 и 1,15 од природни причини.

Во научен труд објавен во 2008 година,[9] Џејмс наведува дека конвенционалните претпоставки биле:

 • има еднаков број на X и Y хромозоми во сперматозоидите од цицачи
 • X и Y имаат еднакви шанси за зачнување
 • затоа се образуваат еднаков број на машки и женски зиготи
 • затоа, секоја варијација на половиот сооднос при раѓање се должи на изборот на пол помеѓу зачнувањето и раѓањето.

Џејмс предупредува дека достапните научни докази се против горенаведените претпоставки и заклучоци. Тој известува дека има вишок на машки при раѓање во речиси сите човечки населенија, а природниот полов сооднос при раѓање обично е помеѓу 1,02 и 1,08. Сепак, соодносот може значително да отстапува од овој опсег од природни причини.

Научен труд од 1999 година објавен од Јакобсен го пријавил односот на половите за 815.891 деца родени во Данска помеѓу 1980 и 1993 година.[26] Тие ги проучувале записите за раѓање за да ги идентификуваат ефектите од повеќекратното раѓање, редоследот на раѓање, возраста на родителите и полот на претходните браќа и сестри врз процентот на машки пол користејќи табели за непредвидени ситуации, хи-квадратни тестови и регресивна анализа. Вториоте полов сооднос бил намалуван со зголемувањето на бројот на деца по множина раѓање и со возраста на таткото, додека не бил забележан значаен независен ефект за возраста на мајката, редоследот на раѓање или други природни фактори.

Истражувачки труд од 2009 година објавен од Бранум и сор. известува за половиот сооднос добиен од податоците во евиденцијата на родени во Соединетите Држави во период од 25 години (1981-2006).[27] Овој труд известува дека половиот сооднос при раѓање за белците во Соединетите Држави бил 1,04 кога гестациската старост била 33-36 недели, но 1,15 за гестациска возраст помала од 28 недели, 28-32 недели и 37 или повеќе недели. Оваа студија, исто така, покажала дека половиот соодносот при раѓањето во Соединетите Држави, помеѓу 1981 и 2006 година, бил понизок и кај црнците и кај хиспанците во споредба со белците.

Односот помеѓу природните фактори и односот меѓу човечките полови при раѓање, и со стареењето, останува активна област на научно истражување.

Фактори на животната средина[уреди | уреди извор]

Ефекти од климатските промени[уреди | уреди извор]

Различни научници го испитувале прашањето дали половиот сооднос при раѓањето кај луѓето е историски под влијание на еколошки стресови како што се климатските промени и глобалното затоплување. Неколку студии покажуваат дека високата температура го зголемува процентот на машки раѓања, но причините за тоа се спорни.[28] Каталано и сор. известиле дека студеното време е стресна средина на животната средина, а жените подложени на постудено време абортираат изнемоштени машки фетуси во поголем дел, а со тоа го намалуваат половиот сооднос при раѓање. Стресните фактори на студеното време, исто така, ја продолжуваат долговечноста на мажите, а со тоа го зголемуваат човековиот полов сооднос на постара возраст.[29] Тимот на Каталано открил дека покачувањето на годишната температура од 1 °C предвидува еден маж повеќе од очекуваното на секои 1.000 женки родени годишно.

Хеле и сор. проучувал 138 години податоци за односот на половите на раѓање кај луѓето, од 1865 до 2003 година. Тие откриваат зголемен вишок на машки раѓања за време на периоди на егзоген стрес (Втората светска војна) и за време на топлите години. Во најтоплиот период во последните 138 години, односот на половите при раѓање достигна врв на околу 1,08 во Северна Европа.[28] Зголемувањето на половиот сооднос за секое зголемување на температурата од 1 °C, било приближно исто како резултатот што го открил тимот на Каталано.[30]

Ефекти од гестациската средина[уреди | уреди извор]

Причините за стрес за време на бременоста, како што е неухранетоста на мајките, [31] воглавно се чини дека ја зголемуваат смртноста на фетусот, особено кај машките,[29] што резултира со помал полов сооднос при раѓање. Се верува дека повисока инциденца на вирусот на хепатитис Б кај населението го зголемува односот на половите, додека некои необјаснети здравствени опасности за животната средина се смета дека имаат спротивен ефект.[32]

Ефектите на гестациското опкружување врз човековиот полов сооднос се сложени и нејасни, со бројни спротивставени извештаи. На пример, Остер и сор. испитувал збир на податоци од 67.000 раѓања во НР Кина, од кои 15 отсто биле носители на хепатитис Б. Тие не откриле ефект врз половиот однос при раѓање од присуството на хепатитис Б ниту кај мајките ниту кај татковците.[33]

Родова нерамнотежа[уреди | уреди извор]

Половата нерамнотежа во Бахреин предизвикана од политиките што ги ограничуваат женските сопружници и децата на доселените работници.

Половата нерамнотежа е разлика помеѓу мажите и жените во населението. Како што е наведено погоре, мажите обично ги надминуваат жените при раѓање, но последователно доживуваат различни стапки на смртност поради многу можни причини како што се диференцијални природни стапки на смртност, воени жртви и намерна родова контрола.

Вообичаено, земјите со забележителна родова нерамнотежа имаат три заеднички одлики. Првиот е брзиот пад на плодноста, или поради претпочитање за помали семејства или заради усогласување со мерките за контрола на населението на нивната држава. Второ, постои општествен притисок жените да раѓаат синови, често поради културната предност за машки наследници. Трето, семејствата имаат широк пристап до технологија за избирачко абортирање на женски фетуси.[34]

Некои од факторите кои се предложени како причини за родовата нерамнотежа се полово избирачкиот абортус и чедоморството, преселбите од големи размери и факторите на однесување статистички поврзани со односот на половите, како што се прекумерното пиење и насилството.[35] Половата нерамнотежа може да резултира со закана од општествени немири, особено во случај на вишок млади мажи со низок статус кои не можат да најдат сопружници,[36] и да бидат регрутирани во служба на воено политички фракции. Економските фактори како што се индустриите и активностите со мнозинство мажи, како што се петрохемиската, земјоделството, инженерството, воената и технолошката индустрија, исто така, создале нерамнотежа на машки пол во некои области зависни од овие индустрии.[37]

Едно истражување[38] покажало дека половиот сооднос помеѓу мажи и жени во германската сојузна држава Баварија паднал на 0,60 по крајот на Втората светска војна за најтешко погодената возрасна група (оние меѓу 21 и 23 години во 1946 година). Оваа иста студија покажала дека вонбрачните раѓања се зголемиле од приближно 10-15% за време на меѓувоените години до 22% на крајот на војната. Ова зголемување на вонбрачните раѓања се припишува на промената на пазарот на бракови предизвикана од падот на половиот сооднос.

Родова нерамнотежа во Естонија.

Северните Маријански Острови имаат највисок сооднос на жени со 0,77 мажи по жена. Катар има најголем сооднос на мажи, со 2,87 мажи/жени. За групата на возраст под 15 години, Сиера Леоне има највисок сооднос на жени со 0,96 мажи/жени, а Република Грузија и Народна Република Кина се изедначени за највисок сооднос на мажи со 1,13 мажи/жени (според „Светска книга на факти“ на ЦИА од 2006 година).

Вредноста за целата светско население е 1,01 машки/женски, со 1,07 при раѓање, 1,06 за оние под 15 години, 1,02 за оние меѓу 15 и 64 години и 0,78 за оние над 65 години.[7]

Сите членови на „Првиот свет“ Г7 имаат родов сооднос во опсег од 0,95–0,98 за вкупното население, од 1,05–1,07 при раѓање, од 1,05–1,06 за групата под 15 години, од 1,00–1,04 за групата на возраст од 15 години. -64, и од 0,70-0,75 за оние над 65 години.[се бара извор]

Земјите на Арапскиот Полуостров имаат тенденција да имаат „природен“ сооднос од околу 1,05 при раѓање, но многу висок сооднос на мажи за оние над 65 години (Саудиска Арабија 1,13, Обединети Арапски Емирати 2,73, Катар 2,84), што укажува или на натпросечна стапка на смртност за жени или потпросечна смртност за мажи, или, поверојатно во овој случај, големо население на стари машки печалбари.[се бара извор] Спротивно на тоа, земјите од Северна и Источна Европа (балтичките земји, Белорусија, Украина, Русија) имаат тенденција да имаат „нормален“ сооднос при раѓање, но многу низок сооднос на мажи меѓу оние над 65 години (Русија 0,46, Латвија 0,48, Украина 0,52); на сличен начин, Ерменија има далеку над просечниот сооднос на мажите при раѓање (1,17) и подпросечен сооднос кај мажите над 65 (0,67). Овој ефект може да биде предизвикан од преселбата и повисоката машка смртност како резултат на повисоките смртни случаи од советската ера; тоа може да биде поврзано и со огромната (според западните стандарди) стапка на алкохолизам во поранешните советски држави.[се бара извор] Друг можен придонесувачки фактор е стареењето на населението, со повисок од нормалниот процент на релативно постари луѓе, имајќи предвид дека, поради повисоките диференцијални стапки на смртност, соодносот на мажи и жени се намалува за секоја година од животот.

Во еволутивната биологија на половото размножување, оперативниот полов сооднос (ОПС), е односот на полово конкурентните мажјаци кои се подготвени да се парат со полово конкурентните женки кои се подготвени за парење,[39][40][41] или алтернативно месниот сооднос на женките што може да се оплодат со полово активните мажи во кое било дадено време.[42] Ова е различно од физичкиот полов сооднос бидејќи не ги зема предвид полово неактивните или неконкурентните поединци (поединци кои не се натпреваруваат за партнери).

Последици од високиот полов сооднос[уреди | уреди извор]

Бенјаминијците одземаат сопруги од Шило во оваа дрворез од Јулиус Шнор фон Каролсфелд од 1860 година. Немало доволно жени достапни за брак поради големите загуби во Битката кај Гибеја.

Постојат неколку општествени последици од неурамнотежениот полов сооднос. Исто така, може да стане фактор за општествен и демографски колапс. На пример, домородното население во Куско, денешно Перу во времето на шпанското освојување било под стрес поради нерамнотежа во половиот сооднос меѓу мажите и жените.[43] Анализите за тоа како нерамнотежата во половиот сооднос влијаеле на личната потрошувачка и распределбата во домаќинството биле започнати од Гери Бекер, Шошана Гросбард-Шехтман,[44][45] и Марсија Гутентаг и Пол Секорд.[46] Високите коефициенти на мажи имаат позитивно влијание врз брачната плодност и учеството на жените во потрошувачката на домаќинствата, а негативни ефекти врз вонбрачниот соживот и плодноста и понудата на работна сила на жените. Се покажало дека понудата на работна сила на мажените жени во Соединетите Држави, со текот на времето, варира обратно во зависност од односот на половите.[47][48]

Историја[уреди | уреди извор]

Човековиот полов сооднос при раѓање е предмет на проучување уште од почетокот на историјата на статистиката, бидејќи лесно се забележува и е голем број за доволно големо население.[49] Раниот истражувач бил Џон Арбутнот (1710 година),[50][51][52][53] кој во современи поими, извршил тестирање на статистичка хипотеза, пресметувајќи ја p-вредноста (преку знаковен тест), ја толкува како статистичка значајност, и ја отфрлил нултата хипотеза.[54]

Човековиот полов соодност при раѓање, исто така, бил анализиран и користен како пример од Јакоб Бернули во Ars Conjectandi (1713 година), во кој нееднаков однос на половите е природен пример на Бернулиевиот опит со нерамномерни шанси. Вилемовиот Гравезанд (1774) исто така го проучувал.[53] Пјер Симон Лаплас (1778) го користел човековиот полов сооднос како пример во неговиот развој на теоријата на веројатноста. Тој ја разгледувал статистиката од речиси половина милион раѓања; статистиката покажала вишок на момчиња во однос на девојчињата.[55][56] Тој заклучил со пресметка на p-вредност дека вишокот бил вистинит, но необјаснет ефект.[57]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Земји:

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. 1,0 1,1 „World Health Organization, Sex Ratio“. SEARO.[мртва врска]
 2. Grech, Victor; Savona-Ventura, Charles; Vassallo-Agius, P (27 април 2002). „Unexplained differences in sex ratios at birth in Europe and North America“. BMJ: British Medical Journal. 324 (7344): 1010–1011. doi:10.1136/bmj.324.7344.1010. PMC 102777. PMID 11976243.
 3. 3,0 3,1 Chao, Fengqing; Gerland, Patrick; Cook, Alex R.; Alkema, Leontine (7 мај 2019). „Systematic assessment of the sex ratio at birth for all countries and estimation of national imbalances and regional reference levels“. Proceedings of the National Academy of Sciences. 116 (19): 9303–9311. Bibcode:2019PNAS..116.9303C. doi:10.1073/pnas.1812593116. PMC 6511063. PMID 30988199.
 4. „How pollution may be changing the ratio of girls to boys“. Stir.ac.uk. 18 јуни 2014. Посетено на 2 ноември 2022.
 5. Davis, D. L.; Gottlieb, M. B.; Stampnitzky, J. R. (1998). „Reduced ratio of male to female births in several industrial countries: A sentinel health indicator?“ (PDF). JAMA. 279 (13): 1018–23. doi:10.1001/jama.279.13.1018. PMID 9533502.
 6. Very high sex ratios were common in even late medieval Europe, which may indicate sex-selective infanticide. Josiah Cox Russell, 1958, Late Ancient and Medieval Population, pp. 13–17.
 7. 7,0 7,1 „CIA Fact Book“. The Central Intelligence Agency of the United States. 29 ноември 2021. Посетено на 2 ноември 2022.
 8. Grech, V; Savona-Ventura, C; Vassallo-Agius, P (2002). „Unexplained differences in sex ratios at birth in Europe and North America“. BMJ (Clinical Research Ed.). 324 (7344): 1010–1. doi:10.1136/bmj.324.7344.1010. PMC 102777. PMID 11976243.
 9. 9,0 9,1 James W.H. (јули 2008). „Hypothesis:Evidence that Mammalian Sex Ratios at birth are partially controlled by parental hormonal levels around the time of conception“. Journal of Endocrinology. 198 (1): 3–15. doi:10.1677/JOE-07-0446. PMID 18577567.
 10. Pongou, Roland (2012). „Why Is Infant Mortality Higher in Boys Than in Girls? A New Hypothesis Based on Preconception Environment and Evidence From a Large Sample of Twins“. Demography. 50 (2): 421–444. doi:10.1007/s13524-012-0161-5. PMID 23151996..
 11. Alkema, Leontine; Chao, Fengqing; You, Danzhen; Pedersen, Jon; Sawyer, Cheryl C. (1 септември 2014). „National, regional, and global sex ratios of infant, child, and under-5 mortality and identification of countries with outlying ratios: a systematic assessment“. The Lancet Global Health. 2 (9): e521–e530. doi:10.1016/S2214-109X(14)70280-3. PMID 25304419.
 12. Pongou, Roland (14 ноември 2012). „Why Is Infant Mortality Higher in Boys Than in Girls? A New Hypothesis Based on Preconception Environment and Evidence From a Large Sample of Twins“. Demography. 50 (2): 421–444. doi:10.1007/s13524-012-0161-5. PMID 23151996.
 13. „Death Rates for 113 Selected Causes by 5-Year Age Groups, Race, and Sex: the United States, 1999–2006“. cdc.gov. 4 март 2019. Посетено на 2 ноември 2022.
 14. „Trend Analysis of the Sex Ratio at Birth in the United States“. National Vital Statistics Reports. 53 (20). June 2005.
 15. „Sex ratio in Switzerland“. Switzerland Federal Statistics Office.
 16. „UN Sex Ratio Statistics“. United Nations Population Division.
 17. „Sex ratio at birth (per 100 female newborn)“. United Nations Data Division.
 18. „The Demographic and Health Survey Program – Quality information to plan, monitor and improve population, health, and nutrition programs“. measuredhs.com.
 19. Garenne M (декември 2002). „Sex ratios at birth in African populations: a review of survey data“. Hum. Biol. 74 (6): 889–900. doi:10.1353/hub.2003.0003. PMID 12617497.
 20. Sen, Amartya (1990), More than 100 million women are missing, New York Review of Books, 20 December, pp. 61–66
 21. Michel Garenne, Southern African Journal of Demography, Vol. 9, No. 1 (јуни 2004), стр. 91–96
 22. Michel Garenne, Southern African Journal of Demography, Vol. 9, No. 1 (јуни 2004), стр. 95
 23. „Trend Analysis of the Sex Ratio at Birth in the United States“ (PDF). U.S. Department of Health and Human Services, National Center for Health Statistics.
 24. James WH (1987). „The human sex ratio. Part 1: A review of the literature“. Human Biology. 59 (5): 721–752. PMID 3319883.
 25. James WH (1987). „The human sex ratio. Part 2: A hypothesis and a program of research“. Human Biology. 59 (6): 873–900. PMID 3327803.
 26. Jacobsen, R; Møller, H; Mouritsen, A (1999). „Natural variation in the human sex ratio“. Human Reproduction. 14 (12): 3120–3125. doi:10.1093/humrep/14.12.3120. PMID 10601107.
 27. Branum, A. M.; Parker, J. D.; Schoendorf, K. C. (2009). „Trends in US sex ratio by plurality, gestational age and race/ethnicity“. Reproductive Epidemiology. 24 (11): 2936–2944 (see p. 2941 Figure 2). doi:10.1093/humrep/dep255. PMID 19654108.
 28. 28,0 28,1 Helle, Samuli; Helama, Samuli; Lertola, Kalle (ноември 2009). „Evolutionary ecology of human birth sex ratio under the compound influence of climate change, famine, economic crises and wars“. Journal of Animal Ecology. 78 (6): 1226–1233. doi:10.1111/j.1365-2656.2009.01598.x. PMID 19719518.
 29. 29,0 29,1 „Ambient temperature predicts sex ratios and male longevity“. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 105 (6): 2244–7. февруари 2008. Bibcode:2008PNAS..105.2244C. doi:10.1073/pnas.0710711104. PMC 2538905. PMID 18250336.
 30. Helle et al., 2009, p. 1228: "an increase of 1 °C in ambient temperature anomaly was related to a 0.06% increase in annual birth sex ratio". Sex ratio in this work is defined as boys/(boys+girls); this increase corresponds to 1.2 additional males for every 1,000 females.
 31. „Is maternal malnutrition associated with a low sex ratio at birth?“. Hum. Biol. 70 (6): 1101–6. December 1998. PMID 9825599.
 32. „Reduced ratio of male to female births in several industrial countries: a sentinel health indicator?“. JAMA. 279 (13): 1018–23. април 1998. doi:10.1001/jama.279.13.1018. PMID 9533502.
 33. Oster, Emily; Chen, Gang; Yu, Xinsen; Lin, Wenyao (2008). „Hepatitis B Does Not Explain Male-Biased Sex Ratios in China“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 18 јануари 2010. Посетено на 2 ноември 2022.
 34. Jian Lee, Deborah; Subramanian, Sushma (15 ноември 2011). „A Single Man: One Chinese Bachelor's Search for Love“. Pulitzer Center on Crisis Reporting. Архивирано од изворникот на 2016-11-30. Посетено на 2022-11-02.
 35. Bauer, David (јануари 2015). „A story of drinkers, genocide and unborn girls“. Quartz.
 36. Hudson, Valerie M. and den Boer, Andrea M. (2004) Bare Branches: The Security Implications of Asia's Surplus Male Population. The MIT Press. ISBN 0262582643.
 37. Florida, Richard (30 март 2008). „A singles map of the United States of America“. The Boston Globe.
 38. Kvasnicka, Michael; Bethmann, Dirk (1 октомври 2007). „World War II, Missing Men, and out-of-wedlock childbearing“ (PDF). The Institute of Economic Research, Korea University. 07-30. Наводот journal бара |journal= (help)
 39. Clutton-Brock, T. (2007). „Sexual Selection in Males and Females“. Science. 318 (5858): 1882–1885. Bibcode:2007Sci...318.1882C. doi:10.1126/science.1133311. PMID 18096798.
 40. Kvarnemo, C.; Ahnesjo, I. (1996). „The dynamics of operational sex ratios and competition for mates“. Trends in Ecology & Evolution. 11 (10): 404–408. doi:10.1016/0169-5347(96)10056-2. PMID 21237898.
 41. Emlen, S.T. (1976). „Lek organization and mating strategies in the bullfrog“. Behavioral Ecology and Sociobiology. 1 (3): 283–313. doi:10.1007/bf00300069. JSTOR 4599103.
 42. Emlen, S.T.; Oring, L.W. (1977). „Ecology, Sexual Selection, and the Evolution of Mating Systems“. Science. 197 (4300): 215–223. Bibcode:1977Sci...197..215E. doi:10.1126/science.327542. PMID 327542.
 43. Dynamics of Indigenous Demographic Fluctuations: Lessons from Sixteenth-Century Cusco, Peru Архивирано на 30 август 2021 г. R. Alan Covey, Geoff Childs, Rebecca Kippen Source: Current Anthropology, Vol. 52, No. 3 (јуни 2011), pp. 335–360: The University of Chicago Press
 44. Heer, David M.; Grossbard-Shechtman, Amyra (1981). „The Impact of the Female Marriage Squeeze and the Contraceptive Revolution on Sex Roles and the Women's Liberation Movement in the United States, 1960 to 1975“. Journal of Marriage and the Family. 43 (1): 49–65. doi:10.2307/351416. JSTOR 351416.
 45. Shoshana Grossbard-Shechtman (1993), On the Economics of Marriage – A Theory of Marriage, Labor and Divorce. Boulder, CO: Westview Press.
 46. Guttentag, Marcia and Secord, Paul F. (1983), Too Many Women: The Sex Ratio Question. Beverly Hills: Sage Publications
 47. Grossbard-Shechtman, Shoshana and Granger, Clive W. (септември 1998). "Women's Jobs and Marriage, Baby-Boom versus Baby-Bust," Population, 53: 731–52 (на француски)
 48. Amuedo-Dorantes, Catalina; Grossbard, Shoshana (2007). „Marriage Markets and Women's Labor Force Participation“. Review of Economics of the Household. 5 (3): 249–278. doi:10.1007/s11150-007-9014-1. |hdl-access= бара |hdl= (help)
 49. Brian, Éric; Jaisson, Marie (2007). „Physico-Theology and Mathematics (1710–1794)“. The Descent of Human Sex Ratio at Birth. Springer Science & Business Media. стр. 1–25. ISBN 978-1-4020-6036-6.
 50. John Arbuthnot (1710). „An argument for Divine Providence, taken from the constant regularity observed in the births of both sexes“ (PDF). Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 27 (325–336): 186–190. doi:10.1098/rstl.1710.0011.
 51. Conover, W.J. (1999), „Chapter 3.4: The Sign Test“, Practical Nonparametric Statistics (Third. изд.), Wiley, стр. 157–176, ISBN 0-471-16068-7
 52. Sprent, P. (1989), Applied Nonparametric Statistical Methods (Second. изд.), Chapman & Hall, ISBN 0-412-44980-3
 53. 53,0 53,1 Stigler, Stephen M. (1986). The History of Statistics: The Measurement of Uncertainty Before 1900. Harvard University Press. стр. 225–226. Bibcode:1986hsmu.book.....S. ISBN 0-67440341-X.
 54. Bellhouse, P. (2001), „John Arbuthnot“, in Statisticians of the Centuries by C.C. Heyde and E. Seneta, Springer, стр. 39–42, ISBN 0-387-95329-9
 55. Laplace, P. (1778). „Mémoire sur les probabilités“ (PDF). Mémoires de l'Académie royale des sciences de Paris. 9: 227–332. Архивирано од изворникот (PDF) на 2015-04-27. Посетено на 2022-11-02.
 56. Laplace, P. (1778). „Mémoire sur les probabilités (XIX, XX)“. Oeuvres complètes de Laplace. Mémoires de l'Académie royale des sciences de Paris. 9. стр. 429–438.
 57. Stigler, Stephen M. (1986). The History of Statistics: The Measurement of Uncertainty before 1900. Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press. стр. 134. Bibcode:1986hsmu.book.....S. ISBN 0-674-40340-1.