Извршен совет на Собранието на Македонија од 1982

Од Википедија — слободната енциклопедија

Извршниот совет на Народното Собрание на СР Македонија од 1982 е формиран на 28 април 1982 година. Ја врши својата функција до 28 април 1986 година, кога е избран нов состав на Извршниот совет.

Состав на Извршниот совет[уреди | уреди извор]

Составот на Извршниот совет е следниот:[1]

 • претседател Драгољуб Ставрев
 • членови:
  • Никола Кастратовиќ, републички секретар за народна одбрана
  • Љубомир Варошлија, републички секретар за внатрешни работи
  • Никола Бакулевски, републички секретар за правосудство
  • Александар Стојановски, републички секретар за финансии
  • Љубомир Коруновски, претседател на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво
  • Дургут Едиповски, претседател на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар
  • Христо Христоманов, претседател на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство
  • Сретен Акимовски, претседател на Републичкиот комитет за економски односи со странство
  • Ристо Петровски, претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски
  • Ристо Галиќ, претседател на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина
  • Андон Мојсов, претседател на Републичкиот комитет за труд
  • Каменчо Ѓоргов, претседател на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика
  • Анатолиј Дамјановски, претседател на Републичкиот комитет за образование и наука
  • Милчо Балевски, претседател на Републичкиот комитет за култура
  • Томислав Симовски, претседател на Републичкиот комитет за меѓународни односи
  • Тихомир Илиевски, претседател на Републичкиот комитет за информации
  • Вера Терзиева-Тројачанец, претседател на Републичкиот комитет за законодавство и организација
  • Најденко Поповски, директор на Републичкиот завод за општествено планирање
  • Стојан Андов
  • Александар Андоновски
  • Елена Ѓурковиќ
  • Тахир Кадриу
  • Икмет Кривца
  • Киро Поповски
  • Кочо Тулевски.

Реконструкција на Извршниот совет[уреди | уреди извор]

На 28 септември 1983 година доаѓа до промена на двајца членови на Извршниот совет:[2]

 • За претседател на Републичкиот комитет за сообраќај и врски е именуван Томе Малевски на местото на Ристо Петровски
 • За претседател на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво е именуван Александар Маневски на местото на Љубомир Коруновски.

Извори[уреди | уреди извор]

 1. Службен весник на Социјалистичка Република Македонија 20/1982, 2-3 стр.
 2. Службен весник на Социјалистичка Република Македонија 29/1983, 12 стр.