Извршен совет на Собранието на Македонија од 1978

Од Википедија — слободната енциклопедија

Извршниот совет на Народното Собрание на СР Македонија од 1978 е формиран на 28 април 1978 година. Ја врши својата функција до 28 април 1982 година, кога е избран нов состав на Извршниот совет.

Состав на Извршниот совет[уреди | уреди извор]

Составот на Извршниот совет е следниот:[1]

 • претседател Благој Попов
 • членови:
  • Миле Арнаутовски, републички секретар за народна одбрана
  • Мирко Буневски, републички секретар за внатрешни работи
  • Ѓорѓи Цаца, републички секретар за правосудство
  • Ристо Филиповски, републички секретар за финансии
  • Дургут Едиповски, републички секретар за општостопански работи и пазар
  • Љубомир Коруновски, републички секретар за индустрија
  • Христо Христоманов, републички секретар за земјоделство и шумарство
  • Александар Варналиев, републички секретар за сообраќај и врски
  • Тахир Кадриу, републички секретар за економски односи со странство
  • Томислав Папеш, републички секретар за урбанизам
  • Андон Мојсов, републички секретар за труд
  • Анатоли Дамјановски, републички секретар за наука и образование
  • Ѓорѓи Поповски, републички секретар за култура
  • Петар Џундев, републички секретар за здравство и социјална политика
  • Томислав Симовски, републички секретар за меѓународни односи
  • Радуле Костовски, републички секретар за информации
  • Владимир Митков, републички секретар за законодавство и организација
  • Павле Тасевски, директор на Републичкиот завод за општествено планирање
  • Вера Димитрова
  • Стефан Ѓорѓиевски
  • Гога Николовски
  • Хисен Рамадани
  • Васил Туџаров
  • Милан Хорват

Извори[уреди | уреди извор]

 1. Службен весник на Социјалистичка Република Македонија 18/1978, 3 стр.