Влада на Македонија од 1951

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Владата на НР Македонија од 1951 е формирана на 6 јануари 1951 година. Ја врши својата функција до 3 февруари 1953 година кога е избран Извршен совет на Народното Собрание на НРМ.

Состав на владата[уреди | уреди извор]

Составот на владата е следниот:[1]

 • претседател на Владата: Лазар Колишевски
 • потпретседател на Владата, претседател на Стопанскиот совет и на Планската комисија: Борко Темелковски
 • потпретседател на Владата, претседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт и на Советот за промет со стоки: Никола Минчев
 • министер на внатрешните работи: Цветко Узуновски
 • министер - претседател на Советот за земјоделство и шумарство: Наум Наумовски
 • министер - претседател на Советот за енергетика, преработувачка и екстрактивна индустрија: Благој Попов
 • министер - претседател на Советот за локални работи и локална индустрија: Кемал Сејфула
 • министер - претседател на Советот за народно здравје и социјални грижи: Вера Ацева
 • министер за просвета, наука и култура: Крсте Црвенковски
 • министер за трговија и снабдување: Ристо Бајалски
 • министер за државни набавки: Перо Менков
 • министер за земјоделство и шумарство: Аспарух Каневче
 • министер за градежништво: Боге Кузмановски
 • министер за финансии: Даре Џамбаз
 • министер на труд: Џафер Кодра
 • министер на правосудие: Благој Левков
 • министер - претседател на Комисијата за државна контрола: Благоја Талески
 • министер - генерален секретар на Владата: Методија Митевски.

Реконструкции на Владата[уреди | уреди извор]

На 13 април 1951 година изгласана е реорганизација на Владата, по што е извршена и реконструкција на Владата.[2]

 • Страхил Гигов е назначен за министер-претседател на Советот за енергетика, преработувачка и екстрактивна индустрија на местото на Благоја Попов
 • Кемал Сејфула е разрешен од функцијата министер-претседателот на Советот за комунални работи и локална индустрија
 • Боге Кузмановски наместо министер за градежништво станува министер-претседател на Советот за градежни и комунални работи
 • Крсте Црвенковски наместо министер за просвета, наука и култура станува министер-претседател на Советот за просвета, наука и култура
 • Џафер Кодра наместо министер за труд станува министер за правосудство на местото на Благој Левков
 • Киро Георгиевски станува министер-генерален секретар на Владата на местото на Методија Митевски
 • Потпретседателот на Владата и претседателот на Стопанскиот совет, Борко Темелковски, е разрешен од должноста претседател на Планската комисија
 • Разрешени се и министерот за трговија и снабдување, Ристо Бајалски, министерот за државни набавки, Перо Менков и министерот за земјоделство и шумарство, Аспарух Каневче.

На 15 октомври 1951 година повторно е извршена нова реорганизација на Владата по што повторно доаѓа до реконструкција на Владата.[3]

 • Страхил Гигов е разрешен од функцијата министер-претседател на Советот за енергетика, преработувачка и екстрактивна индустрија
 • Видое Смилевски е назначен за потпретседател на Владата и претседател на Стопанскиот совет на местото на Борко Темелковски
 • Борко Темелковски е назначен за министер-претседател на Советот за индустрија и градежништво
 • Никола Минчев наместо претседател на Советот за промет со стоки станува министер за финансии
 • Даре Џамбаз наместо министер за финансиите е назначен за министер-претседател на Советот за просвета, наука и култура на местото на Крсте Црвенковски
 • Боге Кузмановски наместо министер-претседател на Советот за градежни и комунални работи станува министер-претседател на Советот за промет со стоки.

На 4 февруари 1952 година, поради заминување на друга должност, од функцијата министер-претседател на Советот за промет со стоки е разрешен Боге Кузмановски и е именуван Аспарух Каневче.[4]

Извори[уреди | уреди извор]

 1. Службен весник на Народна Република Македонија 2/51, 2 стр.
 2. Службен весник на Народна Република Македонија 13/51, 3 стр.
 3. Службен весник на Народна Република Македонија 29/51, 4 стр.
 4. Службен весник на Народна Република Македонија 3/52, 1 стр.