Струмско-местанска носија

Од Википедија — слободната енциклопедија

Источниот дел од Македонија, односно пределите околу реките Струма, Струмица и Места

влегуваат во составот на Струмско-местанската етничка целина.

И во овој дел на Македонија има повеќе предели со повеќе видови народни носии, кои се одликуваат со голема разновидност, со поголеми или помали регионални и локални специфичности. Во оваа прилика, во зависност од расположливиот материјал и податоци, се задржуваме само на некои од нив.