Прејди на содржината

ATC код J01

Од Википедија — слободната енциклопедија
ATC кодови
J Антиинфективни лекови за системска употреба
J01 Антибактериски лекови за системска употреба
J02 Антимикотици за системска употреба
J04 Антимикобактериски лекови
J05 Антивиротици за системска употреба
Само за хумана употреба
J06 Имуносеруми и имуноглобулини
J07 Вакцини
Само за ветеринарна употреба
QJ51 Антибактериски лекови за апликација во виме
QJ54 Антимикобактериски лекови за апликација во виме

ATC-кодот J01 — „Антибактериски лекови за системска употреба“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата J01 е дел од анатомската група J Антиинфективни лекови за системска употреба.[1]

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QJ01...[2] ATCvet кодовите без соодветни човечки АТС кодови се цитирани со почетни Q во следниов список.

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

J01A Тетрациклини[уреди | уреди извор]

J01AA Тетрациклини[уреди | уреди извор]

J01AA01 Демеклоциклин
J01AA02 Доксициклин
J01AA03 Хлортетрациклин
J01AA04 Лимециклин
J01AA05 Метациклин
J01AA06 Окситетрациклин
J01AA07 Тетрациклин
J01AA08 Миноциклин
J01AA09 Ролитетрациклин
J01AA10 Пенимепициклин
J01AA11 Кломоциклин
J01AA12 Тигециклин
J01AA13 Еравациклин
J01AA14 Сарециклин
J01AA15 Омадациклин
J01AA20 Комбинации на тетрациклини
QJ01AA53 Хлортетрациклин, комбинации
J01AA56 Окситетрациклин, Комбинации

J01B Амфениколи[уреди | уреди извор]

J01BA Амфениколи[уреди | уреди извор]

J01BA01 Хлорамфеникол
J01BA02 Тиамфеникол
J01BA52 Тиамфеникол, комбинации
QJ01BA90 Флорфеникол
QJ01BA99 Амфениколи, комбинации

J01C Бета-лактамски антибактериски лекови, пеницилини[уреди | уреди извор]

J01CA Пеницилини со широк спектар[уреди | уреди извор]

J01CA01 Ампицилин
J01CA02 Пивампицилин
J01CA03 Карбеницилин
J01CA04 Амоксицилин
J01CA05 Кариндацилин
J01CA06 Бакампицилин
J01CA07 Епицилин
J01CA08 Пивмецилинам
J01CA09 Азлоцилин
J01CA10 Мезлоцилин
J01CA11 Мецилинам
J01CA12 Пиперацилин
J01CA13 Тикарцилин
J01CA14 Метампицилин
J01CA15 Талампицилин
J01CA16 Сулбеницилин
J01CA17 Темоцилин
J01CA18 Хетацилин
J01CA19 Аспоксицилин
J01CA20 Комбинации
J01CA51 Ампицилин, комбинации

J01CE Пеницилини осетливи на бета-лактамаза[уреди | уреди извор]

J01CE01 Бензилпеницилин
J01CE02 Феноксиметилпеницилин
J01CE03 Пропицилин
J01CE04 Азидоцилин
J01CE05 Фенетицилин
J01CE06 Пенамецилин
J01CE07 Клометоцилин
J01CE08 Бензатин бензилпеницилин
J01CE09 Прокаин бензилпеницилин
J01CE10 Бензатин феноксиметилпеницилин
J01CE30 Комбинации
QJ01CE90 Пенетамат хидројодид
QJ01CE91 Бенетамин пеницилин

J01CF Пеницилини отпорни на бета-лактамаза[уреди | уреди извор]

J01CF01 Диклоксацилин
J01CF02 Клоксацилин
J01CF03 Метицилин
J01CF04 Оксацилин
J01CF05 Флуклоксацилин
J01CF06 Нафцилин

J01CG Инхибитори на бета-лактамаза[уреди | уреди извор]

J01CG01 Сулбактам
J01CG02 Тазобактам

J01CR Комбинации на пеницилини, кои вклучуваат инхибитори на бета-лактамаза[уреди | уреди извор]

J01CR01 Ампицилин и ензимски инхибитор
J01CR02 Амоксицилин и ензимски инхибитор
J01CR03 Тикарцилин и ензимски инхибитор
J01CR04 Султамицилин
J01CR05 Пиперацилин и ензимски инхибитор
J01CR50 Комбинации на пеницилини

J01D Други бета-лактамски антибактериски лекови[уреди | уреди извор]

J01DB Цефалоспорини од прва генерација[уреди | уреди извор]

J01DB01 Цефалексин
J01DB02 Цефалоридин
J01DB03 Цефалотин
J01DB04 Цефазолин
J01DB05 Цефадроксил
J01DB06 Цефазедон
J01DB07 Цефатризин
J01DB08 Цефапирин
J01DB09 Цефрадин
J01DB10 Цефацетрил
J01DB11 Цефроксадин
J01DB12 Цефтезол

J01DC Цефалоспорини од втора генерација[уреди | уреди извор]

J01DC01 Цефокситин
J01DC02 Цефуроксим
J01DC03 Цефамандол
J01DC04 Цефаклор
J01DC05 Цефотетан
J01DC06 Цефоницид
J01DC07 Цефотиам
J01DC08 Лоракарбеф
J01DC09 Цефметазол
J01DC10 Цефпрозил
J01DC11 Цефоранид
J01DC12 Цефминокс
J01DC13 Цефбуперазон
J01DC14 Фломоксеф

J01DD Цефалоспорини од трета генерација[уреди | уреди извор]

J01DD01 Цефотаксим
J01DD02 Цефтазидим
J01DD03 Цефсулодин
J01DD04 Цефтриаксон
J01DD05 Цефменоксим
J01DD06 Латамоксеф
J01DD07 Цефтизоксим
J01DD08 Цефиксим
J01DD09 Цефодизим
J01DD10 Цефетамет
J01DD11 Цефпирамид
J01DD12 Цефоперазон
J01DD13 Цефподоксим
J01DD14 Цефтибутен
J01DD15 Цефдинир
J01DD16 Цефдиторен
J01DD17 Цефкапен
J01DD51 Цефотаксим, комбинации
J01DD52 Цефтазидим, комбинации
J01DD54 Цефтриаксон, комбинации
J01DD62 Цефоперазон, комбинации
QJ01DD90 Цефтиофур
QJ01DD91 Цефовецин
QJ01DD99 Цетиофур, комбинации

J01DE Цефалоспорини од четврта генерација[уреди | уреди извор]

J01DE01 Цефепим
J01DE02 Цефпиром
J01DE03 Цефозопран
QJ01DE90 Цефкином

J01DF Монобактами[уреди | уреди извор]

J01DF01 Азтреонам
J01DF02 Карумонам

J01DH Карбапенеми[уреди | уреди извор]

J01DH02 Меропенем
J01DH03 Ертапенем
J01DH04 Дорипенем
J01DH05 Биапенем
J01DH51 Имипенем и ензимски инхибитор
J01DH55 Панипенем и бетамипрон

J01DI Други цефалоспорини и пенеми[уреди | уреди извор]

J01DI01 Цефтобипрол медокарил
J01DI02 Цефтаролин фосамил
J01DI03 Фаропенем
J01DI54 Цефтолозан и ензимски инхибитор

J01E Сулфонамиди и триметоприм[уреди | уреди извор]

Подгрупите J01EA–E се вклучени само во хуманата ATC класификација.

J01EA Триметоприм и деривати[уреди | уреди извор]

J01EA01 Триметоприм
J01EA02 Бродимоприм
J01EA03 Иклаприм

J01EB Сулфонамиди со кратко дејство[уреди | уреди извор]

J01EB01 Сулфаизодимидин
J01EB02 Сулфаметизол
J01EB03 Сулфадимидин
J01EB04 Сулфапиридин
J01EB05 Сулфафуразол
J01EB06 Сулфаниламид
J01EB07 Сулфатиазол
J01EB08 Сулфатиоуреа
J01EB20 Комбинации

J01EC Сулфонамиди со средно дејство[уреди | уреди извор]

J01EC01 Сулфаметоксазол
J01EC02 Сулфадиазин
J01EC03 Сулфамоксол
J01EC20 Комбинации

J01EE Комбинации на сулфонамиди и триметоприм, вклучувајќи и деривати[уреди | уреди извор]

J01EE01 Сулфаметоксазол и триметоприм
J01EE02 Сулфадиазин и триметоприм
J01EE03 Сулфаметрол и триметоприм
J01EE04 Сулфамоксол и триметоприм
J01EE05 Сулфадимидин и триметоприм
J01EE06 Сулфадиазин и тетроксоприм
J01EE07 Сулфамеразин и триметоприм

QJ01EQ Сулфонамиди[уреди | уреди извор]

QJ01EQ01 Сулфапиразол
QJ01EQ02 Сулфаметизол
QJ01EQ03 Сулфадимидин
QJ01EQ04 Сулфапиридин
QJ01EQ05 Сулфафуразол
QJ01EQ06 Сулфаниламид
QJ01EQ07 Сулфатиазол
QJ01EQ08 Сулфафеназол
QJ01EQ09 Сулфадиметоксин
QJ01EQ10 Сулфадиазин
QJ01EQ11 Сулфаметоксазол
QJ01EQ12 Сулфахлорпиридазин
QJ01EQ13 Сулфадоксин
QJ01EQ14 Сулфатроксазол
QJ01EQ15 Сулфаметоксипиридазин
QJ01EQ16 Сулфазуиноксалин
QJ01EQ17 Сулфамеразин
QJ01EQ18 Сулфамонометоксин
QJ01EQ19 Сулфален
QJ01EQ21 Сулфацетамид
QJ01EQ30 Комбинации на сулфонамиди
QJ01EQ59 Сулфадиметоксин, комбинации

QJ01EW Комбинации на сулфонамиди и триметоприм, вклучувајќи и деривати[уреди | уреди извор]

QJ01EW03 Сулфадимидин и триметоприм
QJ01EW09 Сулфадиметоксин и триметоприм
QJ01EW10 Сулфадиазин и триметоприм
QJ01EW11 Сулфаметоксазол и триметоприм
QJ01EW12 Сулфахлорпиридазин и триметоприм
QJ01EW13 Сулфадоксин и триметоприм
QJ01EW14 Сулфатроксазол и триметоприм
QJ01EW15 Сулфаметоксипиридазин и триметоприм
QJ01EW16 Сулфаквиноксалин и триметоприм
QJ01EW17 Сулфамонометоксин и триметоприм
QJ01EW18 Сулфамеразин и триметоприм
QJ01EW30 Комбинации на сулфонамиди и триметоприм

J01F Макролиди, линкозамиди и стрептограмини[уреди | уреди извор]

J01FA Макролиди[уреди | уреди извор]

J01FA01 Еритромицин
J01FA02 Спирамицин
J01FA03 Мидекамицин
J01FA05 Олеандомицин
J01FA06 Рокситромицин
J01FA07 Јосамицин
J01FA08 Тролеандомицин
J01FA09 Кларитромицин
J01FA10 Азитромицин
J01FA11 Миокамицин
J01FA12 Рокитамицин
J01FA13 Диритромицин
J01FA14 Флуритромицин
J01FA15 Телитромицин
QJ01FA90 Тилозин
QJ01FA91 Тилмикозин
QJ01FA92 Тилавалозин
QJ01FA93 Китазамицин
QJ01FA94 Тулатромицин
QJ01FA95 Гамитромицин
QJ01FA96 Тилдипирозин

J01FF Линкозамиди[уреди | уреди извор]

J01FF01 Клиндамицин
J01FF02 Линкомицин
QJ01FF52 Линкомицин, комбинации

J01FG Стрептограмини[уреди | уреди извор]

J01FG01 Пристинамицин
J01FG02 Квинупристин/далфопристин
QJ01FG90 Виргиниамицин

J01G Аминогликозидни антибактериски лекови[уреди | уреди извор]

J01GA Стрептомицини[уреди | уреди извор]

J01GA01 Стрептомицин
J01GA02 Стрептодуоцин
QJ01GA90 Дихидрострептомицин

J01GB Други аминогликозиди[уреди | уреди извор]

J01GB01 Тобрамицин
J01GB03 Гентамицин
J01GB04 Канамицин
J01GB05 Неомицин
J01GB06 Амикацин
J01GB07 Нетилмицин
J01GB08 Сисомицин
J01GB09 Дибекацин
J01GB10 Рибостамицин
J01GB11 Изепамицин
J01GB12 Арбекацин
J01GB13 Беканамицин
J01GB14 Плазомицин
QJ01GB90 Апрамицин
QJ01GB91 Фрамицетин

J01M Хинолонски антибактериски лекови[уреди | уреди извор]

Во ATCvet, оваа подгрупа е именувана „QJ01M Хинолонски и хиноксалински антибактериски лекови“.

J01MA Флуорохинолони[уреди | уреди извор]

J01MA01 Офлоксацин
J01MA02 Ципрофлоксацин
J01MA03 Пефлоксацин
J01MA04 Еноксацин
J01MA05 Темафлоксацин
J01MA06 Норфлоксацин
J01MA07 Ломефлоксацин
J01MA08 Флероксацин
J01MA09 Спарфлоксацин
J01MA10 Руфлоксацин
J01MA11 Грепафлоксацин
J01MA12 Левофлоксацин
J01MA13 Тровафлоксацин
J01MA14 Моксифлоксацин
J01MA15 Гемифлоксацин
J01MA16 Гатифлоксацин
J01MA17 Прулифлоксацин
J01MA18 Пазуфлоксацин
J01MA19 Гареноксацин
J01MA21 Ситафлоксацин
QJ01MA90 Енрофлоксацин
QJ01MA92 Данофлоксацин
QJ01MA93 Марбофлоксацин
QJ01MA94 Дифлоксацин
QJ01MA95 Орбифлоксацин
QJ01MA96 Ибафлоксацин
QJ01MA97 Прадофлоксацин

J01MB Други хинолони[уреди | уреди извор]

J01MB01 Розоксацин
J01MB02 Налидиксинска киселина
J01MB03 Пиромидинска киселина
J01MB04 Пипемидинска киселина
J01MB05 Оксолинска киселина
J01MB06 Циноксацин
J01MB07 Флумехин
J01MB08 Немоноксацин

QJ01MQ Хиноксалини[уреди | уреди извор]

QJ01MQ01 Олахиндокс

J01R Комбинации на антибактериски лекови[уреди | уреди извор]

J01RA Комбинации на антибактериски лекови[уреди | уреди извор]

J01RA01 Пеницилини, комбинации со други антибактериски лекови
J01RA02 Сулфонамиди, комбинации со други антибактериски лекови (не вклучувајќи триметоприм)
J01RA03 Цефуроксим и метронидазол
J01RA04 Спирамицин и метронидазол
J01RA05 Левофлоксацин и орнидазол
J01RA06 Цефепим и амикацин
J01RA07 Азитромицин, флуконазол и секнидазол
J01RA08 Тетрациклин и олеандомицин
J01RA09 Офлоксацин и орнидазол
J01RA10 Ципрофлоксацин и метронидазол
J01RA11 Ципрофлоксацин и тинидазол
J01RA12 Ципрофлоксацин и орнидазол
J01RA13 Норфлоксацин и тинидазол
QJ01RA90 Тетрациклини, комбинации со други антибактериски лекови
QJ01RA91 Макролиди, комбинации со други антибактериски лекови
QJ01RA92 Амфениколи, комбинации со други антибактериски лекови
QJ01RA94 Линкозамиди, комбинации со други антибактериски лекови
QJ01RA95 Полимиксини, комбинации со други антибактериски лекови
QJ01RA96 Хинолони, комбинации со други антибактериски лекови
QJ01RA97 Аминогликозиди, комбинации со други антибактериски лекови

QJ01RV Комбинации на антибактериски лекови и други супстанции[уреди | уреди извор]

QJ01RV01 Антибактериски лекови и кортикостероиди

J01X Други антибактериски лекови[уреди | уреди извор]

J01XA Гликопептидни антибактериски лекови[уреди | уреди извор]

J01XA01 Ванкомицин
J01XA02 Теикопланин
J01XA03 Телаванцин
J01XA04 Далбаванцин
J01XA05 Оритаванцин

J01XB Полимиксини[уреди | уреди извор]

J01XB01 Колистин
J01XB02 Полимиксин Б

J01XC Стероидни антибактериски лекови[уреди | уреди извор]

J01XC01 Фузидинска киселина

J01XD Имидазолни деривати[уреди | уреди извор]

J01XD01 Метронидазол
J01XD02 Тинидазол
J01XD03 Орнидазол

J01XE Нитрофурански деривати[уреди | уреди извор]

J01XE01 Нитрофурантоин
J01XE02 Нифуртоинол
J01XE03 Фуразидин
J01XE51 Нитрофурантоин, комбинации
QJ01XE90 Фуразолидин

QJ01XQ Плеуромутилини[уреди | уреди извор]

QJ01XQ01 Тиамулин
QJ01XQ02 Валнемулин

J01XX Други антибактериски лекови[уреди | уреди извор]

J01XX01 Фосфомицин
J01XX02 Ксиборнол
J01XX03 Клофоктол
J01XX04 Спектиномицин
J01XX05 Метенамин
J01XX06 Манделинска киселина
J01XX07 Нитроксолин
J01XX08 Линезолид
J01XX09 Даптомицин
J01XX10 Бацитрацин
J01XX11 Тедизолид
J01XX12 Лефамулин
QJ01XX55 Метенамин, комбинации
QJ01XX93 Фуралтадон
QJ01XX95 Новобиоцин

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.