ATC код J05

Од Википедија — слободната енциклопедија
ATC кодови
J Антиинфективни лекови за системска употреба
J01 Антибактериски лекови за системска употреба
J02 Антимикотици за системска употреба
J04 Антимикобактериски лекови
J05 Антивиротици за системска употреба
Само за хумана употреба
J06 Имуносеруми и имуноглобулини
J07 Вакцини
Само за ветеринарна употреба
QJ51 Антибактериски лекови за апликација во виме
QJ54 Антимикобактериски лекови за апликација во виме

ATC-кодот J05 — „Антивиротици за системска употреба“ е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата J05 е дел од анатомската група J Антиинфективни лекови за системска употреба.[1]

Кодовите за ветеринарна употреба (ATCvet кодови) можат да бидат создадени со ставање на буквата Q пред ATC-кодот на повеќето човечки лекови.: QJ05...[2]

На национално ниво, ATC-класификацијата може да вклучува и дополнителни кодови кои ги нема на овој список, која е според верзијата на СЗО.

J05A Антивирусни лекови со директно дејство[уреди | уреди извор]

J05AA Тиосемикарбазони[уреди | уреди извор]

J05AA01 Метисазон

J05AB Нуклеозиди и нуклеотиди не вклучувајќи инхибитори на реверзна транскриптаза[уреди | уреди извор]

J05AB01 Ацикловир
J05AB02 Идоксуридин
J05AB03 Видарабин
J05AB04 Рибавирин
J05AB06 Ганцикловир
J05AB09 Фамцикловир
J05AB11 Валацикловир
J05AB12 Цидофовир
J05AB13 Пенцикловир
J05AB14 Валганцикловир
J05AB15 Бривудин
J05AB54 Рибавирин, комбинации

J05AC Циклични амини[уреди | уреди извор]

J05AC02 Римантадин
J05AC03 Тромантадин

J05AD Деривати на фосфонска киселина[уреди | уреди извор]

J05AD01 Фоскарнет
J05AD02 Фосфонет

J05AE Протеазни инхибитори[уреди | уреди извор]

J05AE01 Саквинавир
J05AE02 Индинавир
J05AE03 Ритонавир
J05AE04 Нелфинавир
J05AE05 Ампренавир
J05AE07 Фосампренавир
J05AE08 Атазанавир
J05AE09 Типранавир
J05AE10 Дарунавир
J05AE11 Телапревир
J05AE12 Боцепревир
J05AE13 Фалдапревир
J05AE14 Симепревир
J05AE15 Асунапревир

J05AF Нуклеозидни и нуклеотидни инхибитори на реверзна транскриптаза[уреди | уреди извор]

J05AF01 Зидовудин
J05AF02 Диданозин
J05AF03 Залцитабин
J05AF04 Ставудин
J05AF05 Ламивудин
J05AF06 Абакавир
J05AF07 Тенофовир дисопроксил
J05AF08 Адефовир дипивоксил
J05AF09 Емтрицитабин
J05AF10 Ентекавир
J05AF11 Телбивудин
J05AF12 Клевудин

J05AG Ненуклеозидни инхибитори на реверзна транскриптаза[уреди | уреди извор]

J05AG01 Невирапин
J05AG02 Делавирдин
J05AG03 Ефавиренз
J05AG04 Етравирин
J05AG05 Рилпивирин

J05AH Невраминидаза инхибитори[уреди | уреди извор]

J05AH01 Занамивир
J05AH02 Оселтамивир
J05AH03 Перамивир
J05AH04 Ланинамивир

J05AJ Интеграза инхибитори[уреди | уреди извор]

J05AJ01 Ралтегравир
J05AJ02 Елвитегравир
J05AJ03 Долутегравир
J05AJ04 Каботегравир

J05AP Антивиротици за третман на HCV инфекции[уреди | уреди извор]

J05AP01 Рибавирин
J05AP02 Телапревир
J05AP03 Боцепревир
J05AP04 Фалдапревир
J05AP05 Симепревир
J05AP06 Асунапревир
J05AP07 Даклатасвир
J05AP08 Софосбувир
J05AP09 Дасабувир
J05AP10 Елбасвир
J05AP11 Гразопревир
J05AP51 Софосбувир и ледипасвир
J05AP52 Дасабувир, омбитасвир, паритапревир и ритонавир
J05AP53 Омбитасвир, паритапревир и ритонавир
J05AP54 Елбасвир и гразопревир
J05AP55 Софосбувир и велпатасвир
J05AP56 Софосбувир, велпатасвир и воксилапревир
J05AP57 Глекапревир и пибрентасвир
J05AP58 Даклатасвир, асунапревир и беклабувир

J05AR Антивиротици за терапија на ХИВ инфекции, комбинации[уреди | уреди извор]

J05AR01 Зидовудин и ламивудин
J05AR02 Ламивудин и абакавир
J05AR03 Тенофовир дисопроксил и емтрицитабин
J05AR04 Зидовудин, ламивудин и абакавир
J05AR05 Зидовудин, ламивудин и невирапин
J05AR06 Емтрицитабин, тенофовир дисопроксил и ефавиренз
J05AR07 Ставудин, ламивудин и невирапин
J05AR08 Емтрицитабин, тенофовир дисопроксил и рилпивирин
J05AR09 Емтрицитабин, тенофовир дисопроксил, елвитегравир и кобицистат
J05AR10 Лопинавир и ритонавир
J05AR11 Ламивудин, тенофовир дисопроксил и ефавиренз
J05AR12 Ламивудин и тенофовир дисопроксил
J05AR13 Ламивудин, абакавир и долутегравир
J05AR14 Дарунавир и кобицистат
J05AR15 Атазанавир и кобицистат
J05AR16 Ламивудин и ралтегравир
J05AR17 Емтрицитабин и тенофовир алафенамид
J05AR18 Емтрицитабин, тенофовир алафенамид, елвитегравир и кобицистат
J05AR19 Емтрицитабин, тенофовир алафенамид и рилпивирин
J05AR20 Емтрицитабин, тенофовир алафенамид и биктегравир
J05AR21 Долутегравир и рилпивирин
J05AR22 Емтрицитабин, тенофовир алафенамид, дарунавир и кобицистат
J05AR23 Атазанавир и ритонавир
J05AR24 Ламивудин, тенофовир дисопроксил и доравирин
J05AR25 Ламивудин и долутегравир
J05AR26 Дарунавир и ритонавир
J05AR27 Ламивудин, тенофовир дисопроксил и долутегравир

J05AX Други антивиротици[уреди | уреди извор]

J05AX01 Мороксидин
J05AX02 Лизозим
J05AX05 Инозин пранобекс
J05AX06 Плеконарил
J05AX07 Енфувиртид
J05AX08 Ралтегравир
J05AX09 Маравирок
J05AX10 Марибавир
J05AX11 Елвитегравир
J05AX12 Долутегравир
J05AX13 Умифеновир
J05AX17 Енисамиум јодид
J05AX18 Летермовир
J05AX19 Тилорон
J05AX21 Пентадионска киселина имидазолил етанамид
J05AX23 Ибализумаб
J05AX24 Тековиримат
J05AX25 Балоксавир марбоксил
J05AX26 Аменамевир
J05AX27 Фавипиравир
J05AX28 Булевиртид
J05AX29 Фостемсавир

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „ATC-индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.
  2. „ATCvet Индекс“. Колаборативен Центар за Методологија на Статистиката на Лекови при СЗО.