Список на NGC-објекти (5001–6000)

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на објектите со број 5001–6000 во Новиот општ каталог (NGC). Овој астрономски каталог е претежно составен од ѕвездени јата, маглини и галаксии. Другите објекти во каталогот се наведени на другите потстраници списокот на NGC-објекти. За секој објект е наведено соѕвездието на кое му припаѓа[1] и неговиот морфолошки вид.

5001–5100[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5001 спирална галаксија Голема Мечка 13ч 09м &1000000000000033500000033,5с +53° 29′ &1000000000000003800000038″ 14,6
5002 неправилна галаксија Ловечки Кучиња 13ч 10м &1000000000000038300000038,3с +36° 38′ &1000000000000000300000003″ 14,7
5003 спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 08м &1000000000000037900000037,9с +43° 44′ &1000000000000001500000015″ 15,3
5004 леќеста галаксија Береникина Коса 13ч 11м &1000000000000001700000001,7с +29° 38′ &1000000000000001100000011″ 14,3
5005 спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 10м &1000000000000056300000056,3с +37° 03′ &1000000000000003000000030″ 10,6
5006 леќеста галаксија Девица 13ч 11м &1000000000000004600000046с −19° 15′ &1000000000000004100000041″ 12,4
5007 елиптична галаксија Голема Мечка 13ч 9м &100000000000000040000004с 62° 10′ &1000000000000003100000031″ 13,3
5008 пречкеста спирална галаксија Воловар 14ч 10м &1000000000000005700000057с 25° 29′ &1000000000000004700000047″ 13,4
5009 пречкеста спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 10м &1000000000000004700000047с 50° 5′ &1000000000000003500000035″ 14,5
5010 леќеста галаксија Девица 13ч 12м &1000000000000026400000026,4с −15° 47′ &1000000000000005200000052″ 14,4
5023 спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 12м &1000000000000011800000011,8с +44° 02′ &1000000000000001700000017″ 12,82
5024 Месје 53 збиено ѕвездено јато Береникина Коса 13ч 12м &1000000000000055300000055,3с +18° 10′ &1000000000000000900000009″ 9,0
5033 спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 13м &1000000000000027600000027,6с +36° 35′ &1000000000000003700000037″ 10,9
5055 Месје 63;
галаксија Сончоглед
спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 15м &1000000000000049300000049,3с +42° 01′ &1000000000000004700000047″ 9,7
5068 спирална галаксија Девица 13ч 18м &1000000000000055200000055,2с −21° 02′ &1000000000000002100000021″ 10,5
5078 спирална галаксија Водна Змија 13ч 19м &1000000000000050200000050,2с −27° 24′ &1000000000000003500000035″ 11,5
5087 елиптична галаксија Девица 13ч 20м &1000000000000025200000025,2с −20° 36′ &1000000000000003700000037″ 13
5090 елиптична галаксија Кентаур 13ч 21м &1000000000000012800000012,8с −43° 42′ &1000000000000001600000016″ 12,6
5091 спирална галаксија Кентаур 13ч 21м &1000000000000018500000018,5с −43° 43′ &1000000000000001900000019″ 14,5
5100 заемоделувачка галаксија Девица 13ч 21м &1000000000000000600000000,6с +08° 58′ &1000000000000004000000040″ 15,1

5101–5200[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5101 спирална галаксија Водна Змија 13ч 21м &1000000000000046600000046,6с −27° 25′ &1000000000000005300000053″ 11,5
5102 леќеста галаксија Кентаур 13ч 21м &1000000000000057800000057,8с −36° 37′ &1000000000000004700000047″ 10,4
5112 спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 21м &1000000000000056700000056,7с +38° 44′ &1000000000000000700000007″ 12,5
5128 Кентаур A леќеста галаксија Кентаур 13ч 25м &1000000000000027600000027,6с −43° 01′ &1000000000000000900000009″ 8,0
5139 Омега Кентаур збиено ѕвездено јато Кентаур 13ч 26м &1000000000000045900000045,9с −47° 28′ &1000000000000003700000037″ 6,1
5161 спирална галаксија Кентаур 13ч 29м &1000000000000014000000014,0с −33° 10′ &1000000000000003000000030″ 12,0
5164 спирална галаксија Голема Мечка 13ч 27м &1000000000000012100000012,1с +55° 29′ &1000000000000001300000013″ 14,6
5170 спирална галаксија Девица 13ч 29м &1000000000000048900000048,9с −17° 57′ &1000000000000005900000059″ 11,9
5189 Гам 47 планетарна маглина Мува 13ч 33м &1000000000000033000000033,0с −65° 58′ &1000000000000002700000027″ 14,1
5194 Месје 51a;[2]
галаксија Вител
спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 29м &1000000000000052400000052,4с +47° 11′ &1000000000000004100000041″ 8,8
5195 Месје 51b[2] заемоделувачка галаксија Ловечки Кучиња 13ч 29м &1000000000000059200000059,2с +47° 16′ &1000000000000000500000005″ 10,6

5201–5300[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5229 спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 34м &1000000000000002900000002,9с +44° 02′ &1000000000000001700000017″ 14,3
5236 Месје 83;
галаксија Јужна Вртимушка
спирална галаксија Водна Змија 13ч 37м &1000000000000000800000000,8с −29° 51′ &1000000000000005900000059″ 8,5
5247 спирална галаксија Девица 13ч 38м &1000000000000002600000002,6с −17° 53′ &1000000000000000100000001″ 11
5253 неправилна галаксија Кентаур 13ч 39м &1000000000000055900000055,9с −31° 38′ &1000000000000002400000024″ 11,0
5272 Месје 3 збиено ѕвездено јато Ловечки Кучиња 13ч 42м &1000000000000011200000011,2с +28° 22′ &1000000000000003200000032″ 6,2
5291 заемоделувачка галаксија Кентаур 13ч 47м &1000000000000024400000024,4с −30° 24′ &1000000000000002800000028″ 14,2
5300 спирална галаксија Девица 13ч 48м &1000000000000016100000016,1с +03° 57′ &1000000000000000200000002″ 13,7

5301–5400[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5307 планетарна маглина Кентаур 13ч 51м &1000000000000003300000003,3с −51° 12′ &1000000000000002100000021″ 11,5
5315 планетарна маглина Шестар 13ч 53м &1000000000000057000000057,0с −66° 30′ &1000000000000005100000051″ 14,6
5334 спирална галаксија Девица 13ч 52м &1000000000000054500000054,5с −01° 06′ &1000000000000005200000052″ 13,7
5364 спирална галаксија Девица 13ч 56м &1000000000000012100000012,1с +05° 00′ &1000000000000005300000053″ 13,2
5371 спирална галаксија Ловечки Кучиња 13ч 55м &1000000000000040000000040,0с +40° 27′ &1000000000000004300000043″ 11,5
5398 неправилна галаксија Кентаур 14ч 01м &1000000000000021000000021,0с −33° 03′ &1000000000000004200000042″ 12,7

5401–5500[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5408 неправилна галаксија Кентаур 14ч 03м &1000000000000021000000021,0с −41° 22′ &1000000000000004400000044″ 14,0
5457 Месје 101;
галаксија Вртимушка
(Месје 102(?))
спирална галаксија Голема Мечка 14ч 03м &1000000000000012500000012,5с +54° 20′ &1000000000000005300000053″ 8,7
5466 збиено ѕвездено јато Воловар 14ч 05м &1000000000000027400000027,4с +28° 32′ &1000000000000000400000004″ 10,5
5474 спирална галаксија Голема Мечка 14ч 05м &1000000000000001500000001,5с +53° 39′ &1000000000000004500000045″ 11,9
5477 неправилна галаксија Голема Мечка 14ч 05м &1000000000000033100000033,1с +54° 27′ &1000000000000004000000040″ 14,5

5501–5600[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5548 спирална галаксија Воловар 14ч 17м &1000000000000059700000059,7с +25° 08′ &1000000000000001300000013″ 13,1

5601–5700[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5653 спирална галаксија Воловар 14ч 30м &1000000000000010600000010,6с +31° 12′ &1000000000000005400000054″ 12,7

5701–5800[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5705 спирална галаксија Девица 14ч 39м &1000000000000049600000049,6с −00° 43′ &1000000000000000800000008″ 14,5
5713 спирална галаксија Девица 14ч 40м &1000000000000011500000011,5с −00° 17′ &1000000000000002500000025″ 11,7
5749 расеано ѕвездено јато Волк 14ч 49м −54° 30′ 8,8
5750 спирална галаксија Девица 14ч 46м &1000000000000011300000011,3с −00° 13′ &1000000000000002300000023″ 13,1
5777 спирална галаксија Змеј 14ч 51м &1000000000000001800000018с 58° 58′ &1000000000000003900000039″ 13,1

5801–5900[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5822 расеано ѕвездено јато Волк 15ч 04м −54° 24′ 6,5
5823 расеано ѕвездено јато Шестар 15ч 05м &1000000000000044800000044,8с −55° 37′ &1000000000000003000000030″ 8,6
5824 збиено ѕвездено јато Волк 15ч 03м &1000000000000058500000058,5с −33° 04′ &1000000000000000400000004″ 10,3
5825 елиптична галаксија Воловар 14ч 54м &1000000000000031500000031,5с +18° 38′ &1000000000000003100000031″ 15,6
5838 леќеста галаксија Девица 15ч 05м &1000000000000026300000026,3с +02° 05′ &1000000000000005700000057″ 12,1
5846 елиптична галаксија Девица 15ч 06м &1000000000000029400000029,4с +01° 36′ &1000000000000001900000019″ 11,9
5850 спирална галаксија Девица 15ч 07м &1000000000000007800000007,8с +01° 32′ &1000000000000003900000039″ 13,6
5866 галаксија Вретено
(Месје 102(?))
леќеста галаксија Змеј 15ч 06м &1000000000000029500000029,5с +55° 45′ &1000000000000004700000047″ 11,1
5877 тројна ѕвезда[1] Волк 15ч 12м &1000000000000053100000053,1с[2] −04° 55′ &1000000000000003800000038″[2]
5879 галаксија Змеј 15ч 09м &1000000000000046800000046,8с +57° 00′ &1000000000000000100000001″ 12,4
5882 планетарна маглина Вага 15ч 16м &1000000000000049900000049,9с −45° 38′ &1000000000000005800000058″ 11,9
5885 пречкеста спирална галаксија Вага 15ч 15м &1000000000000004100000004,1с −10° 05′ &1000000000000010000000010,0″ 11,7
5886 елиптична галаксија Воловар 15ч 12м &1000000000000045400000045,4с 41° 12′ &1000000000000000200000002″ 14,0
5888 пречкеста спирална галаксија Воловар 15ч 13м &1000000000000007400000007,4с 41° 15′ &1000000000000005200000052″ 13,4
5890 леќеста галаксија Вага 15ч 17м &1000000000000051100000051,1с 17° 35′ &1000000000000001900000019″

5901–6000[уреди | уреди извор]

NGC-бр. Други називи Вид објект Соѕвездие Ректасцензија (J2000) Деклинација (J2000) Привидна величина
5904 Месје 5 збиено ѕвездено јато Змија 15ч 18м &1000000000000033800000033,8с +02° 04′ &1000000000000005800000058″ 7,3
5921 спирална галаксија Змија 15ч 21м &1000000000000056400000056,4с +05° 04′ &1000000000000001100000011″ 12,7
5962 спирална галаксија Змија 15ч 36м &1000000000000031800000031,8с +16° 36′ &1000000000000002800000028″ 12,2
5964 спирална галаксија Змија 15ч 37м &1000000000000036400000036,4с +05° 58′ &1000000000000002500000025″ 14,2
5986 збиено ѕвездено јато Волк 15ч 46м &1000000000000003400000003,4с −37° 47′ &1000000000000001000000010″ 9,1

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. 1,0 1,1 R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 „NASA/IPAC Extragalactic Database“. Results for various objects.