Политичка идеологија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Антоан Дестут де Трејси (1754-1836)

Политичка идеологија е идеологија која се фокусира на алоцирањето на моќта во општеството и за каква цели таа моќ треба да се искористи. Политичките идеологии имаат две димензии:

Знамиња на некои идеологии

1. Цели: Како општеството треба да функционира или како да биде организирано.

2. Средства: Најсоодветниот начин за како да се постигнат тие цели.

Идеологија е збир на идеи. Вообичаено, секоја идеологија содржи одредени идеи за тоа која би била најдобрата форма за организирање на општеството (на пример, демократија, теократија, итн.), како и најдобриот економски ситем (на пример, капитализам, комунизам, мутуализам, итн.). Понекогаш зборот идеологија се користи како синоним за политичкиот и економскиот систем на општеството.

Идеологиите исто така се идентификуваат според нивната позиција во политичкиот спектар. Политичките идеологии се разликуват од политичките стратегии (на пример, популизам) и од поединечните политички прашања (на пример, За Европската интеграција, Против Економската глобализација, Легализација на марихуана, итн.)

Следната листа е обид да се поделат идеологиите пронајдени во практичниот политички живот во голем број на групи; секоја група содржи идеологии кои се поврзани меѓусебно. Насловите се однесуваат на најпознатите идеологии од секоја група. Имињата на насловите не имплицираат хиерархиски ред или дека една идеологија произлегла од друга. Тие само го означуваат фактот дека тие идеологии се поврзани практично, историски, и идеолошки. Исто така имајте на ум дека една идеологија може да припаѓа на повеќе групи. Значењето на политичката етикета може да се разликува од земја во земја.

Оваа листа е сортирана по азбучен редослед. Оттаму, сместувањето на една идеологија пред друга не имплицира дека првата идеологија е со поголема важност од втората.

Анархизам[уреди | уреди извор]

Општо[уреди | уреди извор]

Енвироменталистички анархизам[уреди | уреди извор]

Индивидуалистички анархизам[уреди | уреди извор]

Религиозен анархизам[уреди | уреди извор]

Социјален анархизам[уреди | уреди извор]

Други[уреди | уреди извор]

Енвироментализам[уреди | уреди извор]

Конзервативизам[уреди | уреди извор]

Општо[уреди | уреди извор]

Регионални варијанти[уреди | уреди извор]

Други[уреди | уреди извор]

Либерализам[уреди | уреди извор]

Општо[уреди | уреди извор]

Либертеријанизам[уреди | уреди извор]

Радикализам[уреди | уреди извор]

Други[уреди | уреди извор]

Национализам[уреди | уреди извор]

Општо[уреди | уреди извор]

Фашизам[уреди | уреди извор]

Регионални варијанти[уреди | уреди извор]

Ционизам[уреди | уреди извор]

Унификациони движења[уреди | уреди извор]

Други[уреди | уреди извор]

Религија[уреди | уреди извор]

Општо[уреди | уреди извор]

Будизам[уреди | уреди извор]

Христијанство[уреди | уреди извор]

Хиндуизам[уреди | уреди извор]

Ислам[уреди | уреди извор]

Јудаизам[уреди | уреди извор]

Сикизам[уреди | уреди извор]

Социјализам[уреди | уреди извор]

Општо[уреди | уреди извор]

Реформски социјализам[уреди | уреди извор]

Демократски социјализам[уреди | уреди извор]

Социјалдемократија[уреди | уреди извор]

Регионални варијанти[уреди | уреди извор]

Религиозен социјализам[уреди | уреди извор]

Други[уреди | уреди извор]

Револуционерен социјализам[уреди | уреди извор]

Општо[уреди | уреди извор]

Марксизам[уреди | уреди извор]

Анархизам[уреди | уреди извор]

Друго[уреди | уреди извор]

Феминизам[уреди | уреди извор]

Општо[уреди | уреди извор]

Религиозен феминизам[уреди | уреди извор]