Географски информациски систем

Од Википедија — слободната енциклопедија
(Пренасочено од ГИС)
Пример на поврзаност на просторни податоци (многуаголници) и атрибути (име на држава, валута итн.)

Географски информациски систем (ГИС) е систем за управување со просторните податоци и одликите што им соодветствуваат. Во најстрога смисла тоа е компјутерски систем што е способен за интегрирање, складирање, уредување, анализа и прикажување на географски информации. Во поширока смисла ГИС е орудие на „паметна карта“ што им остава можност на корисниците да поставуваат интерактивни прашања (истражувања што ги создава корисникот), да ги анализираат просторните информации и да ги уредуваат податоците.

Технологијата на географскиот информациски систем може да се користи за научни истражувања, управување со ресурсите, управување со имоти, планирање на развојот, просторно планирање, картографија и планирање на инфраструктурата. ГИС често се користи и за потребите на маркетиншките истражувања, геологијата, градежништвото, но и во сите области што користат податоци кои се поврзани со карти.

Компоненти на ГИС и основни поими[уреди | уреди извор]

ГИС се состои од четири интерактивни компоненти:

 • потсистем за внес кој врши претворање на картите (мапите) и другите просторни податоци во дигитален облик (се врши т.н. дигитализација на податоците);
 • потсистем за складирање и повикување на податоците;
 • потсистем за анализа; и
 • излезен потсистем за изработка на карти, табели и за давање одговори на поставените прашања.

ГИС програми[уреди | уреди извор]

 • Од општ прегледен вид
 • Од сложен, тесно стручен вид
  • Encom Discover™ - програма што функционира во симбиоза со програмата MapInfo, наменета за геолозите кои се занимаваат со истражување на лежишта за минерални суровини, но и на останатите геолози. Во оваа програма е можно да се работи анализа на дупчењата, геостатистика, геофизика, геохемија...
  • Encom Discover 3d™ - додаток за Encom Discover™ со чија помош е можно податоците да се проектираат и моделоираат во трета димензија
  • ESRI ArcGIS™
  • Oasis Montaj™
  • ER Mapper™ - анализа на сателитски снимки, далечинска детекција
  • Suprac™
  • Micromine™
  • Rockworks™ - истражување на седиментни лежишта, лежишта на нафта и гас, геохемија, геофизика, 3D прикажување
  • GRASS GIS

Поврзано[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]