Квантна медицина

Од Википедија — слободната енциклопедија
Енергетска медицина - уреди
NCCAM класификации
 1. Категорија:Алтернативни медицински системи
 2. Категорија:Зафат на ум-тело
 3. Категорија:Биолошки засновани терапии
 4. Категорија:Енергетски терапии
Поврзано
Квантна медицина
Медицинска процедура
Податотека:Комуниација на клетки.PNG
ICD-9-CM99.9
MeSHD000529

Квантна медицина — област од алтернативната медицина заснована на начелото на лекување и материјално обликување на живите системи, со употреба на променливоста на диференцијалната стабилност во времето и просторот. Квантната медицина се развила кон крајот на 20. век и во почетком на 21. век благодарејќи на откритието на телесниот електромагнетизам и на брзиот развој на модерната технологија, пред сѐ, на информатиката, која е сѐ подостапна и има сѐ повеќе приврзеници во официјалната медицини.[1][2] Затоа може да се смета за симбиоза на холистичкиот пристап, или целосниот пристап при лекувањето во хуманата медицини, помогнат од модерната технологија.[3][4][5]

Основните квантни принципи [6][7][8].[уреди | уреди извор]

Предлошка:Biologically based therapy Новите трендови во природните науки ги пренесуваат медицината и биологијата од емпиријски во фундаментални науки. Веќе илјадници години се познати знаењата и вештините на здравиот живот, на превентивата и на лекувањата во традиционалната кинеска медицина (акупунктура, хербалистика, таи-чи, чи-гонг), индиските ајурведи, јогата, ароматерапијата, кристалотерапијата, терапијата со звукот, фитотерапијата, итн. Сите овие методи го гледаат човекот како хармонија или нехармонија на телото, умот, душата и околината, значи као целина.

Со развојот на електрониката, кибернетиката и информатичката технологије тие илјадагодишни знаења добиваат потврда и во официјалната наука, а тоа е фактот дека нашето тело во суштина е кондензирана енергија која се движи брзо преку безброј различни вибрации.

Квантната медицина како термин влегува во општа употреба кога квантните физичари го препознале новиот пристап на материјалното обликување на живите системи, нивните различности во диференцијалните стабилности во времето и во просторот и првите резултати од истражувањата ги објавиле во Брисел во 1989 година.

Вајскопф прв обрнал внимание на тоа дека:

единствено принципот на квантната механика (принципот на идентитет и на непрекинатост во постоењето на карактеристичните честоти) овозможува поединична стабилност на светот на три нивоа на самоорганизирање на материјата: јадрено, атомско и молекуларно. Меѓутоа, освен трите наведени нивоа, природата познава барем уште едно ниво − нивото на живите суштества, кои се одликуваат со своја поединечна, диференцијална стабилност.

Секоја човечка мисла и активност е придружена со електрична активност во нервниот систем, како и со биофотонска комуникација меѓу клетките. Нема живот без проток на јоните низ клеточната мембрана и без наплив и повлекување на меридијанските енергии.

Медицината сѐ повеќе ги прифаќа принципите на квантната физика, кои водат до големи промени во други сфери на животот, таа сѐ повеќе се залага за надминување на принципите на лекување кое се заснова на посматрање на симптомите на болеста кое сега се применува во практиката. Но тие принципи сѐ повеќе ќе се губат и ќе бидат минато. Многу брзо лекарите ќе научат да го користат телесниот суперкомпјутер на квантно-енергетското поле.

Тој „поглед“ во телесната мрежа на биолошката комуникација ќе ни даде информации за скриените промотори и поттикнувачи на болестите кои го блокираат деликатниот процес на телесното самолекувања и механизмот на заздравување, без кои не може да ни биде подобро. Ако признаеме дека телото има вродена интелигенција, ќе станеме способни селективно да ги „исклучиме“ лошите генетски обрасци, предизвикувачи на многу познати болести, како што се Алцхајмеровата болест, Паркинсоновата болест и фибромијалгијата.“

Квантната физика како основа на квантната медицина[уреди | уреди извор]

Макс Планк е еден од најголемите физичари на сите времиња, кој во 1918 година ја добил Нобеловата награда за истражувачка работа во областа на квантната физика. Планковото револуционарно откритие претставува основа за поставување на фундаменталните принципа, кои се суштински важни за разбирање на квантната медицина.[9]

„Основниот принцип на квантната физика вели дека сѐ има честота и дека секоја клетка на нашето тело има своја идеална честота. Ако се смени таа честота поради разни стресни фактори, се менува и комуникациската способност на нашите биофотони и како резултат на тоа настанува болеста.“

Микроскопските димензии не се главен услов при примената на квантната механика. Квантната физика ја смета квантната теорија како основна теорија на современата физика и на квантната механика на микрочестичките. Квантната механика преку дуалната природа на честичките (брановата и корпускуларната) ја опишува состојбата на системот на микрочестички со разбирање на многу принципи на макроуниверзумот (принципот на неодреденост -Хајзенбергов принцип и на „начелото на неизвесност“).

Светот не се дели на различни збирови на објекти, туку на различни збирови на врски. Квантната механика дава објаснувања за многу појави како што се стабилноста на атомот, на топлотниот капацитет на телото, на природата на многубројните хемиски сили, на феромагнетизмот...[9]

Квантната електродинамика ја проучува примената на квантната механика на електромагнетните и на брановите полиња на електронот, на присуството на макроскопските ефекти односно на суперфлуидноста, на суперпроводливоста и на Јозефсоновиот ефект.

Неопходен услов за примена на квантната механика е постоењето на целосниот потенцијал за самоодржување во системот, кој го одредува постоењето на објектот на дадените нивоа на квантните скали. Значи, неопходен услов за формирање на целосен макроскопски квантномеханички ентитет е постоење на ефикасни и далекусежни активни сили во ограничен честотен опсег, кои би создале кохерентни, мултимодални полиња од ласерски тип во секој жив објект.[9]

Квантната физика овозможува научно разбирање на многу дијагностичко-терапевтски методи на традиционалната медицина (акупунктурата и нејзината класична јонска и квантно солитонска природа, хомеопатијата (различни хомеопатски потенции имаат различни времиња на релаксација на протоните) што може да се следи преку измената на НМР спектрите и со ласерската спектроскопија; лекување со светлина и со бои со следење на фотоекситонски и биофотонски ефекти кои се остваруваат преку овие терапии)“.

Основни начела на квантната медицина[уреди | уреди извор]

Феноменот на животот како единственост почнува да се изучува и да се објаснува со законите на „квантната физика на животот“ и на квантната медицина. Значи, освен анатомско-морфолошката структура на организмот што го гледаме со голо око, постои и таканаречениот „електромагнетен костур на човекот“ преку кој се движат електромагнетните бранови создавајќи сопствено кохерентно поле на човекот што го регистрира и го проучува квантната медицина. Клиничките увиди во квантната медицина одат сѐ до внатрешната работа на живите клетки, до ниво на нивното стапување во интеракција со квантно-енергетското поле. Квантната медицина покажува дека интелигенцијата својствена за телото, преку која тоа знае како да санира исеченица или скршена коска, а да не мора да се помисли на тоа, може да биде унапредена за да нѐ излекува речиси од секоја болест.[10]

Човечкото тело е совршена мрежа на меѓусебе поврзани системи, а сите тие придонесуваат за неговото функционално единство и за унапредување на неговата способност за исцелување. Воспоставувањето контрола над тие огромни, меѓусебе поврзани биолошки мрежи доведува до стекнување увид во постоењето на вариететите на заболувањата и на пофункционално доаѓање до начинот за нивно искоренување.

Затоа квантната медицина во себе обединува различни пристапи на здравствениот проблем, кои треба да доведат до единствен модел, заснован на енергијата.[11][12]

 • Таквите пристапи ја зголемуваат можноста кај болните нагло да се поттикнат слабите или пореметени механизми на заздравување.
 • Тие на болните им даваат надеж дека квантните начини на лекување наскоро ќе можат да лекуваат неколку дегенеративни болести, вклучувајќи ги Паркинсоновата болест, Алцхајмеровата болест и мултиплекс склерозата.
 • Квантниот пристап може да биде моќно оружје во борба против стресот,[13] мозочниот удар, болестите на срцето и ракот.
 • Квантната медицина ја гледа болеста како „извртено“ квантно-енергетско поле на телото. Наместо да ги сузбие симптомите на дисхармонијата (како што се болката или воспалението), квантната медицина на болеста ѝ пристапува со намера да ја отстрани постоечката дисхармонија и го постигнува тоа со внесување поголеми количини енергија или со стимулации на специфичните резонанции , кои ја коригираат дисхармонијата и доведуваат до природно, спонтано излекување.
 • Моделот на квантна медицина со себе носи реална можност за продолжување на животниот век и за подобрување на квалитетот на животот, така што ќе може превентивно да се спречуваат заболувањата како што се мозочниот удар, болестите на срцето, дијабетесот, дегенеративните болести...

Опремата во квантната медицина[уреди | уреди извор]

Принципите на квантната физика се заслужни за голем број технолошки изуми, како што се МРИ скенери и ласерската хирургија, штолекарите и забаритеја користат секојдневно во целиот свет. Еден од новите изуму е QXCI (Предлошка:Јез-енгл) или неговиот последен технолошки оперативен систем SCIO (Предлошка:Јез-енгл) кој засега е најкомплесен биорезонантен биофидбек антистресен оперативен систем направен на принципите на квантната биофизика, кој се заснова на принципите на холистичката медицина. Според приврзениците на овој изум; SCIO овозможува фидбек на дијагнозата-терапија која е без контраиндикации, неинвазивна е, безболна, без хемија и по мера на секој организам. Системот е така конструиран што во текот на терапијата, телото на своето потсвесно ниво само одбира што, одново тој момент. SCIO во организмот ги урамнотежува сите функции што биле пореметени од внатрешни или надворешни стесогени фактори[14].

Апаратурните методи на квантната медицина користат нискоенергетска безбедна електромагнетно зрачење, која деува добро на внатреклеточните и интерклечните процеси преку мегнетните природни нукеуси, преку микротубуларниот систем и преку „gap junction channels-(GJ)- nexus“ (веза), или ”спојните канали” како и преку класичните квантни невронски структури.

Врз основа на долгогодишна студија, направен е список на најефективните облици на електромагнетна зрачење која е предмет на интересирање на квантната медицина:

Асоцијации на квантната медицине[уреди | уреди извор]

Асоцијации на квантната медицина има во бившиот СССР, Израел, Соединети Американски Држави, Аргентина, Бугарија, Кина, Чешка, Еквадор, Франција, Германија, Индија, Италија, Кореја, Либан, Македонија, Португалија, Румунија, Словачка, Сирија, Турција.

Во Србија е формиран Актив на Квантната медицина Секције за акупунктуру Српско лекарско друштво (СЛД) и Здружение за промоцију и развој на квантната медицине "Quanttes ", кое е член на Меѓународната асоцијација на квантната медицина со седиште во Москва.

Спротивставени мислења[уреди | уреди извор]

Квантната теорија ни говори дека универзумот, како што го доживуваме ние, настанува во изненадувачки, нелогичен вител на бесконечна интеракција на непослушни субатомски честички со чија стабилизација може да се оствари одредена хармонија во организмот. Во демократските општества, напредокот се прави со убедувања, а науката може да ја раскаже најубедливата приказна за тоа. За некои научници, искривувањето и злоупотребата на научните идеи, кои обично се интегрираат во популарната култура, често е неприфатлива цена што треба да се плати. Затоа многу е распространето мислењето дека науката не е многу важна за да не бидат и тие дел од популарната култура.

Нашата цивилизација е изградена врз темелите на разумот и рационалното мислење содржано во научниот метод, и нашата иднина зависи од широкораспространетата согласност дека науката е единствениот исправен начин на мислење. Затоа човештвото мора да одговори на многу големи предизвици со кои се соочуваме. Дали загревањето на климата е штетно, а ако е, која е причината за тоа? Дали квантната теорија ни вели дека универзумот е вител на бесконечни интеракции на непослушни субатомски честички? Дали е безбедно да се вакцинираат деца птоѕив болести? Тоа се научни прашања на кои може да се одговори со анализа на податоци. Со самото тоа, одговорите се независни од традиционалните мислења, вера или политичките убедувања на поединецот.

Да почнеме со фактот дека проверката на разни апарати, кои се засновани на принципот на квантната медицина, даваат резултати за анализа на крвта [15][16], а поради обиди за злоупотреба и поради желба за лесна заработка, врз основа на повеќе научни истражувања е заклучено дека некои од апаратите се обична измама[17][18][19][20], а дека делотворноста на некои апарати е не ниво на плацебо ефект[21]

Терапевтските размислувања на оние кои предлагаат дека „енергијата“ (без оглед што се подразбира под тоа), неизбежно вклучена во процесот на заболување и заздравување, ја става нивната терапевтска техника во служба на „деблокирање на текот на енергијата“ затоа што според нивните тврдења Њутновите закони кои го објаснуваат светот околу нас, се „неадекватни“ за да се опише она што се случува во човечкото тело и дека затоа со овие закони на физиката не може да се опишат сите облици на однесувањето на нашето тело.[22]

Меѓутоа, единствениот доказ за оваа животна сила се разни метафизички теории кои се користат за да се објасни што се случува во текот на енергетските терапии. Некои од тие теории се едноставни, како кинеската теорија за чи енергијата која се движи по меридијаните и одвреме-навреме се заглавува или се блокира и предизвикува болест. Некои се посложени и ги вклучуваат вибрациите на субатомските честички, биоенергијата, трансцендентналните битија или астралните тела. Сепак, овие теории не се независно потврдени. Без концептот на животната сила и без цврстите докази за нејзиното постоење, сите вакви тврдења остануваат на ниво на псевдонаука.[23][24][25] Затоа постојат и други нчини со кои може да се објаснат излекувањата, на пример, со плацебо ефектот.[26]

Злоупотреби во квантната медицина[уреди | уреди извор]

Вилијам Нелсон, пронаоѓач на EPFX енергетскиот апарат во 1980 година регистрирал компанију во Националната агенција за храна и за лекови под назив „машина за биолошка повратна спрега“, што значи дека можела да се користи за отстранување на стресот. Според законот, тој не можел да тврди дека тој апарат се користи за дијагноза или за лекување на болести. Но, тој го направил токму тоа. Во 1992 година, Агенцијата му је наредила да прекине со лажните тврдења, а подоцна побарала апартот да се повлеќе од продажба, но Нелсон и натаму ја продавал како машина за лекување. Бил обвинет за измама во 1996 година, но се преселил во Унгарија.[17] Денес, Нелсон тврди дека има осум докторати што ги добиле од 1980 до 1993 година, но ниеден од нив не е од акредитирани наулну установиа[18].У Србији је бивши билдер Ненад Росо представљајући се као доктор обмануо више стотина пацијената, терапијама и продајом рајф генератора. Након одслужене затворске казне, наставио је се ранијом праксом. [27][28]

Заступник американске Агенције за контролу хране и лекова (надлежне за медицинске уређаје), Керен Рили нагласио је да надрилекари користе енергетске уређаје више од сто година. У последњој декади, ове машине су преплавиле интернет, па су преваранти брзо и јефтино дошли до нових купаца и пацијената. Данас, многи произвођачи енергетских уређаја имају сајтове се видео сведочењима и лажном науком.[17] Директор одсека за притужбе ове Агенције Тимоти Улетовски нагласио је: „Ово је чиста, одвратна превара. Ови људи лове у мутном, у многим случајевима пацијенте који су очајни за излечењем веома озбиљних болести."[29]

Порука је иста већ вековима: „Ово је лек који сам пронашао и који је поддржан сведочењима многих људи који су били на самрти“ наводи Џејмс Вортон, професор историје медицине Универзитета медицинске школе у Вашингтону. „Без сумње, ово је чиста превара. Рећи ће вам шта год желите да чујете. Просечна особа није образована нити обучена да критички процени ове терапије."[17]

Ехдуард Павловић Круглјаков, управник Комисије за борбу против псевдонауке и фалсификовање научних резултата у Русији каже да је квантна медицина „окрутна, бесрамна превара, зарад профита. Не постоје никаква истраживања, никаква научна основа за инструменте, ништа... Уколико покушате да пронађете нешто о њој у научним радовима и покушате да нађете бар једну озбиљну публикацију посвећену квантној медицини, нећете наћи ништа. Једино масовни медији дижу галаму око ње.“[30]

За уређаје за квантно лечење - названим QXCI, EPFX, SCIO (у Србији Рајф генератор) се тврди да балансирају „биоенергетске силе“ чије постојање није потврђено од стране научне заједнице. Они једино могу да мере отпорност коже пацијента (колико лако ниске струје пролазе кроз кожу), што нема никакве везе се здрављем особе. Промовишу се псевдонаучним објашњењима и изразима смишљеним да заштите терапеуте од могућих тужби (попут „помаже“ или „олакшава"). Коришћење ових уређаја може проузроковати финансијски трошак као и кашњење одговарајуће терапије.[18]

На основу непроверених података наведених према изјавама појединаца на сајту What is the harm „до сада је 100.018 људи било на неки начин оштећено некритичком употребом енерагетске медицине“.[31]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. M. Perus, Neuro-quantum parallelism in mind-brain and computers, Informatica 20 (1996), pp. 173-183
 2. M. Perus, Multi-level synergetic computation in brain, Advances in Synergetics 9 (1998), in press; and references therein.
 3. Грешка во наводот: Погрешна ознака <ref>; нема зададено текст за наводите по име МЗС.
 4. D. Raković, Biophysical basis of traditional medicine and traditional psychology, Serbian Journal of Acupuncture 1 (1998), pp. 6-12
 5. D. Raković, Traditional medicine and traditional psychology: Biophysical bases of psychosomatic disorders and transpersonal stress reprogramming, in B. Lažetić, ed. Theory of Functional Systems - Basic and Clinical Approach, Proceedings of 4th Yugoslav-Russian Conference (Palić, 1998)
 6. D. Raković, Consciousness and quantum collapse: Biophysics versus Relativity, The Noetic Journal 1 (1997), pp. 34-41.
 7. D. Raković, Prospects for conscious brain-like computers: Biophysical arguments, Informatica 21 (1997), pp. 507-516.
 8. K.H. Pribram, Brain and Perception (Lawrence Erlbaum A., Hillsdale, 1991); K. H. Pribram, ed. Rethinking Neural Networks (Quantum Fields and Biological Data) (Lawrence Erlbaum A., Hillsdale, 1993)
 9. 9,0 9,1 9,2 Раковић Д, Шкољев А, Ђорђевић Д, Увод у квантно-информациону медицину, Европски центар за мир и развој, Универзитет за мир Уједињених нација
 10. Z. Jovanović Ignjatić, Mikrotalasna rezonantna terapija - ključ za razumevanje kvantno hologramske medicine, Zbornik radovaSimp.Integrativna medicina, Beograd, 2006, pp. 19-20.
 11. S. P. Sit’ko, Quantum-mechanics basis of the diverse differentialstability of the alive, Physics of the Alive 13(1) (2005) 9-12.
 12. D. Raković,Biološki efekti MRT terapije, u: Grupa autora, Antistres holistički priručnik, IASC, Beograd, 1999.
 13. E. L. Macheret, O. A. Korkuško, Uticaj milimetarskih talasa na antistresno stanje, Antistres holistički priručnik, Suplement MRT antistres profilakse i terapije, IASC,Beograd, 1999, pp. 1-3.
 14. Official Website of the Manufacturer of the SCIO
 15. Shermer 2002.
 16. Biorezonantna analiza i terapija: alergija na namirnice
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 „How one man's invention is part of a growing worldwide scam that snares the desperately ill“. Посетено на 5 август 2012.
 18. 18,0 18,1 18,2 „Some Notes on the Quantum Xrroid (QXCI) and William C. Nelson“. Посетено на 5 август 2012.
 19. Nadrilekarstvo: Slučaj dr Rosa. Архивирано од изворникот на 2012-11-09. Посетено на 2015-07-12.
 20. "BioResonance" Promoter Settles Charges
 21. Wüthrich B (2005). „Centro Pediatrico del Mendrisiotto“. J Investig Allergol Clin Immunol. 15 (2): 86–90. PMID 16047707.
  • Schöni MH, Nikolaizik WH, Schöni-Affolter F (1997). „Efficacy trial of bioresonance in children with atopic dermatitis“. Int Arch Allergy Immunol. 112 (3): 238–46. doi:10.1159/000237460. PMID 9066509.CS1-одржување: повеќе имиња: список на автори (link)
  • Wandtke F, Biorensonanz-Allergietest versus pricktest und RAST, Allergologie 1993, 16 S.144
  • Wille A, Bioresonance therapy (biophysical information therapy) in stuttering children, Forsch Komplementärmed 1999 Feb;6 Suppl 1:50-2
  • Hörner M,Bioresonanz: Anspruch einer Methode und Ergebnis einer technischen Überprüfung, Allergologie, 1995, 18 S. 302
  • Kofler H,Bioresonanz bei Pollinose. Eine vergleichende Untersuchung zur diagnostischen und therapeutischen Wertigkeit, Allergologie 1996,19 S. 114
  • Niggemann B, Unkonventionelle Verfahren in der Allergologie. Kontroverse oder Alternative? Allergologie 2002,25 S. 34
  • Schultze-Werninghaus,paramedizinische Verfahren: Bioresonanzdiagnostik und -Therapie, Allergo J, 1993,2 40-2
 22. Dorko, Barrett L. „The Quantum Scam“. Архивирано од изворникот на 2012-08-31. Посетено на 5 август 2012.
 23. Pagels, H. R. (1982). The Cosmic Code: Quantum Physics As the Language of Nature. New York, NY: Simon & Schuster.
 24. Nanda, M. (2003). Prophets Facing Backward: Postmodern Critiques of Science and Hindu Nationalism in India. New Jersey: Rutgers University Press.
 25. Scott, A. C. (2007). The Nonlinear Universe: Chaos, Emergence, Life (The Frontiers Collection). New York: Springer.
 26. „Energy Healing“. The Skeptic's Dictionary. Посетено на 5 август 2012.
 27. „Na mišiće 100 prevara“. Посетено на 5 август 2012.
 28. „Internet stranica Nenada Rosoa“. Архивирано од изворникот на 2012-12-11. Посетено на 5 август 2012.
 29. „Canadian Quackery Watch“. Архивирано од изворникот на 2012-10-11. Посетено на 5 август 2012.
 30. „Saint Petersburg Branch of the Russian Humanist Society: Who Treats Us and How“. Посетено на 5 август 2012.
 31. „What is the harm?“. Посетено на 5 август 2012.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]