Мал Париз

Од Википедија — слободната енциклопедија

Maл Париз претставува населба или населено место во Битола која се наоѓа во источниот дел на градот, во близина на железничката пруга Битола - Лерин. Во близина на оваа населба се наоѓаат Агенцијата за електронски комуникации, реката Драгор и магистралниот пат М-5 кој води кон соседна Грција. Граѓаните на оваа населба живеат на улицата Даме Груев која е и единствената тука.